- Project Runeberg - Nordic Authors /
Johan Gunnar Andersson

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Andersson, Johan Gunnar (1874–1960), geologist, polar explorer, archaeologist, Sweden.
Johan Gunnar Andersson, född 1874, död 1960, svensk geolog, polarforskare, arkeolog.

(Ej att förväxla med geografen och botanisten Gunnar Andersson, 1865-1928! Se till exempel Ymer 1901 som har artiklar både av Gunnar Andersson och Johan Gunnar Andersson.)

Otto Nordenskjöld m.fl., Antarctic, två år bland sydpolens isar, 2 band, 1904
Se under Otto Nordenskjöld
(Saknas detta verk i listan nedan?)

Links

A bibliography (draft)

by Magnus Fiskesjö, 2001-11-05

I. Books and articles by Andersson (chronological)
II. Books and articles about Andersson and his work

I. Books and articles by Andersson (chronological)

n.d.
Some folk-lore notes in Haslunds journals.
Eurasia Septentrionalis Antiqua I:355-56.

1892 (1893?)
Note on the occurrence of the Paradoxides Ölandicus zone in Nerike. Upsala.
Bulletin of the Geol. Instit. of Upsala. No 1: Vol.1
(1892).

1895
Om öländska raukar, af Joh. Gunnar Andersson.
Stockholm.
Omfång: 25 s.

1895
Mellan haf och dyner (Gotska Sandön).
Stockholm. Ur: Svenska Turistföreningens årsskrift,
1895, pp. 180-195.

1896
Über cambrische und silurische phosphoritführende Gesteine aus Schweden.
Upsala.
104 s., 3 pl., 1 karta: ill.

1896
Till frågan om de baltiska postarkaiska eruptivens ålder.
Stockholm. Serie: Meddelande från Upsala universitets
mineralogisk-geologiska institution, 21.

1899
Sur la teneur en flour des phosphorites suédoises.
Bull. of geol. instit. of Upsala. Vol.4:p.l:n:o 7.
1898.
Medförfattare: Sahlbom, Naima.

1901
Über die Stratigraphie und Tektonik der Bären Insel.
Dissertation, Uppsala University.

1902
The winter expedition of the "Antarctic" to south Georgia, by dr. J. Gunnar Andersson.
London: Royal Geographical Society.
3 s. Särtr. ur: The Geographical Journal, october
1902.
SAB/Ämnesord: Nsb.07, Geografi Antarktis
Reseskildringar

1902
Antarctics vinterexpedition till Syd-Georgien. Rapport från Svenska sydpolarexpeditionen.
7 bilder, 1 karta. Enkelt omslag. Hulth Antarctic 7.
[Extrakt ur Ymer 1902:3, sid. 409-21].

1902
Antarcticexpeditionens arbeten på Falklandsöarne och Eldslandet 1902. Rapport från Svenska sydpolarexpeditionen.
2 bilder. Enkelt omslag. Hulth Antarctic 14. [Extrakt
ur Ymer 1902:4, sid. 515-28].

1903
Die forschungsreise der schwedischen Südpolexpedition nach Südgeorgien.
Globus. Bd 83: Brauschw. 1903. 4:o. S.103-107.

1903
The scientific work of the swedish antarctic expedition at the Falkland Islands and in Tierra del Fuego
by dr. J. Gunnar Andersson. London: Royal Geographical Society. Omfång: 3 s. The Geographical
Journal, february 1903.
SAB/Ämnesord: Nsb.01, Geografi Antarktis Naturgeografi

Sydpolen ...
Nordenskjöld, Otto; J.Gunnar Andersson, C.A.Larsen,
K.Skottsberg.

Nordenskiöld, [Nils] Otto [Gustaf]. Au pôle antarctique: Traduit par Charles Rabot. 105 illustr.
Paris [1904] Medarbetare: Andersson, Johan Gunnar.

Nordenskjöld, [Nils] Otto [Gustaf]. Viaje al Polo sur: Expedición sueca á bordo del "Antártico".
Con 350 ilustr.,4 mapas y 5 láminas tricolores. Trad.directa del sueco por Roberto Ragazzoni.
Otto Nordenskjöld, J.Gunnar Andersson, C.A.Larsen y C. Skottsberg.
Barcelona, 1904-1905.

Nordenskiöld, N[ils] Otto G[ustaf] (1869-1928).
Antarctica or two years amongst the ice of the South pole.
London, 1905.

Nordenskjöld, Otto.
Antartica, or, Two years amongst the ice of the South Pole
by Otto Nordenskjöld and Joh. Gunnar Andersson ; with a foreword by Vivian Fuchs
Upplaga: New impr.. St. Lucia, Qld.: Univ. of Queensland press cop. 1977
Omfång: 608 s., 2 utvikbara kartor: ill. Originaltitel: Antartic.
Anmärkning: Faks. av utg., London: Hurst, 1905.
Medförfattare: Andersson, Johan Gunnar.
SAB/Ämnesord: Nsb.07, Geografi Antarktis Reseskildringar

Nordenskiöld, [Nils] Otto [Gustaf]
In het zesde werelddeel (Antarktis): Twee jaren in sneeuwen en ijs aan de Noordpool
door O. Nordenskjold, J.G. Anderson, C.A. Larsen en C. Skottsberg.
Met platen en kaarten.
's Gravenhage, 1907.

Nordenskjöld, [Nils] Otto [Gustaf] K jizní tocne:
[Till sydpolen.] Dva roky ve snehu a ledu.
Napsali Otto Nordenskjöld, J.Gunnar Andersson, C.A.Larsen a K.Skottsberg.
Preklad redigoval Jirí Guth.
[Illustr.].
Praha, 1909.

1905
Några tankar om ett naturfolks skaplynne
af J.G. Andersson.
Uppsala
Omfång: 1 bl.
Studentföreningen Verdandis populärvetenskapliga artiklar; 12.

1906
Solifluction, a component of subaerial denudation.
-- Denna titel är ännu ej tillgänglig vid svenska
bibliotek (Libris).

1907
On the principal geological results of the Swedish antarctic expedition / by J. Gunnar Andersson.
Mexico.
Omfång: 11 s.
Medarbetare: Swedish Antarctic Expedition 1901-1903.
Geologorum conventus (10: Mexico: 1906). SAB/Ämnesord:
Ud-sb, Geologi Paleontologi Antarktis. Nsb.07,
Geografi Antarktis Reseskildringar.

1910
Führer der wissenschaftlichen Excursionen der Zweiten Agrogeologenkonferenz
Herausgegeben von ... Gunnar Andersson ...
Stockholm 1910. Omfång: 176 s.: ill., kartor.
Medarbetare: Andersson, Johan Gunnar,
1874-1934. Internationale Agrogeologenkonferenz (2:
Stockholm: 1910). Die Veränderungen des Klimas seit
dem Maximum der letzten Eiszeit: eine Sammlung von
Berichten / unter Mitwirkung von Fachgenossen in
verschiedenen Ländern ; herausg. von dem
Exekutivkomitee des 11. Internationalen
Geologenkongresses durch dessen Generalsekretär.
Stockholm: Generalstab. litogr. anst. 1910.
Omfång: lviij, 459 s., 5 kartor. Internationaler
Geologkongress (11).
SAB/Ämnesord: Ubaj, Klimatologi.

1919
Dragon-hunting in China.
By J G Andersson, Mining adviser to the Chinese Government.
Shanghai: [s.n.]. 11 p.: ill. Reprinted from: Far
Eastern Review, November, 1919.
SAB/Ämnesord: Udb, Paleontologi Joea, Arkeologi Kina

1919
Preliminary description of a bone deposit at Chow-kou-tian in Fang-shan-hsien, Chili Province.
Geografiska Annaler (1919), pp. 265-68.

1919
Redogörelse för arbetena för Kina-fonden under 1919 /
af J.G. Andersson.
Stockholm: Gen.stab.lit.anst.
Omfång: 10 s., [5 bl., fotobil.]
Denna titel finns vid följande bibliotek: Ugg.
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek, Br

1920
Redogörelse för arbetena för Kina-fonden under 1920 samt ett memorandum.
Stockholm: Generalst. litogr. anstalt.
Omfång: 17 s.,7 pl.-s.
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek, Br

1920
Stone implements of neolithic type in China.
By Dr. J. G. Andersson.
Omfång: 7 s.: ill. Anmärkning: Särtr. ur: China
Medical Journal (Shanghai), July, 1920.
SAB/Ämnesord: Joea, Arkeologi Kina

1920
Allmän plan för naturvetenskapliga insamlingar i Kina.
Stockholm: Gen. stab. lit. anst.
Omfång: 20 s.,8 pl.-s.
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek, Br

1921
Redogörelse för arbetena för Kina-Fonden under 1921 /
av J.G. Andersson. Stockholm.
[Unpublished report to the Kina-Fond, Stockholm].
Omfång: 11, [1] s., [4 bl.-s.]
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek, Br

1921
The National Geological Survey of China.
Reprinted from Natural History (New York), Vol XXI, No. 1 (1921), pp. 4-12: ill.
SAB/Ämnesord: Ud-oea, Geologi Paleontologi Kina.
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek, Br

1921
The National Geological Survey of China.
Geografiska Annaler Bd. IV (1921), sid. 305-310.
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek, Br

1922
Current palaeontological research in China.
Bulletin of the American Museum of Natural History
(New York), Vol XLVI, Art XIII, p. 727-737; Issued
Dec. 11, 1922.

1923
Några drag av Kinas forngeografi.
Ymer 43 (1923), 3:289-300.

1923
An Early Chinese Culture.
Bulletin of the Geological survey of China [Peking] 5
(1923), pp. 1-68.

1923
The cave-deposit at Sha Kuo T’un in Fengtien.
58, [26], 12 pl.-bl. Palaeontologia sinica. Series D;
1:1, pp. 1-57.
Joeaz, Arkeologi Kina

1923
Essays on the cenozoic of northern China.
With 3 maps, 9 heliotype plates and 42 text-figures.
Memoirs of the Geological Survey of China (Peking),
Series A; No. 3, pp. 1-152.
(pp 53-77: "On the occurrence of fossil remains of
Struthionidae in China.")

1923
Beasts of the dragon mines.
The China Journal of Science & Arts [Shanghai] [1923],
Vol I, Nr. 4, 384-89, 4 figs.
SAB/Ämnesord: Joea, Arkeologi Kina
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek, Br

1923
A prehistoric village in Honan / by J.G. Andersson.
The China Journal of Science & Arts [Shanghai] 1:5
[1923], 508-12.
SAB/Ämnesord: Joea, Arkeologi Kina
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek, Br

1924
Arkeologiska fynd i provinsen Kansu.
Ymer 43 (1924), 1: 24-35.

1924
Arkeologiska studier i Kina.
Ymer 43 (1924), 2:189-247.

1924
Archäologische Studien in China. Von Dr J G Andersson
... Mit einem Nachtrage von Dr Leonard Lanz.
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in
Wien Band LIV, 1924, pp. 60-82.

1924
Report on the Chang Chiu coal field in Shantung.
[Peking] I: Peking. Geological survey of China.
Bulletin of the geological survey of China. Nr 6
(1924).

1925
Preliminary Report on Archaeological Research in Kansu.
Peking. 56, [72] pp., xii plates.
Serie: Memoirs of the Geological Survey of China.
Series A ; 5.

1925
Kinas klimatväxlingar i tertiär och kvartär tid.
Ymer 44 (1925), 3-4:313-17.

1926
Draken och de främmande djävlarna. Stockholm: Bonnier.
Omfång: 452,(2)s: 2 portr., 1 karta SAB/Ämnesord:
Noea, Geografi Kina

Der Drache und die fremden Teufel.
Mit 208 Abb. und einer Karte. Leipzig: F.A. Brockhaus, 1927.

The dragon and the foreign devils.: Transl. from the
Swedish by Charles Wharton Stork. With illustr.
Boston, 1928.

Ruu to akuma / Andason cho ; Matsuzaki Hisakazu yaku.
Tokyo: Gakusei-sha Showa 46 [1971].
215 pp., ill.
Originaltitel: Draken och de främmande djävlarna.
SAB/Ämnesord: Noea, Geografi Kina.

1928
Hominid-fyndet vid Peking.
Ymer (Stockholm), 48 (1928), 1-2: 61-68.

1928
Otto Nordenskjölds forskningsfärder.
Ymer 48 (1928), 2: 236-242.

1929
The highway of Europe and Asia.
Journal of the Central Asian Society Vol XVI, Part II,
pp. 191-95.

1929
Peking: Den detroniserade kejsarstaden.
Jorden Runt. Magasin för Geografi och Resor
Januari 1929, sid. 3-19.
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek, Br

1929
Prähistorische Kulturbeziehungen zwischen Nordchina und dem näheren Orient ("von J.G. Anderson").
Berlin: Leipzig: Gruyter; Ostasiatische Zeitschrift,
Neue Folge V, Heft 2 (1929): pp. 49-52.
SAB/Ämnesord: Joea, Arkeologi Kina
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek, Br

1929
The origin and the aims of the Museum of Far Eastern Antiquities.
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 1
(1929): 11-27.

1929
Symbolism in the prehistoric painted ceramics of China.
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 1
(1929): 65-69.

1929
Der Weg über die Steppen.
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 1
(1929): 143-63.

1929
Chou Chao-hsiang. Pottery of the Chou Dynasty.
Edited by B. Karlgren, with notes by J.G. Andersson. 9 p, 7 pl, 20 rubbings.
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 1
(1929): xx.

1930
Vegaminnet. Högtidstal vid Svenska Sällskapets för antropologi och geografi sammankomst den 24 april 1930...
Stockholm 1930. Ymer 1930.

1930
The Tenth Anniversary of the Swedish China Research Committee and the Karlbeck Exhibition.
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 2
(1930): 233-36.

1931
(red.) Risebergaboken.
Stockholm, 1931. Illustrerad. (8),+ 336 s.+ plr.
Tryckt i 2200 ex, varav 200 numrerade. Innehåller
bidrag från bl. a. Prins Eugen, Verner von Heidenstam,
Selma Lagerlöf, Bertil Waldén, Jeremias i Tröstlösa,
J. L. Saxon, Sixten A:son Sparre, Hjalmar bergman och
Sven Hedin.

1931
The highway of Eurasia.
The American-Scandinavian Review Vol XIX, January
1931, Number I, 11-22.
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek, Br

1931
Saxon och Närke.: [Illudtr.]
Stockholm [1931.] Anmärkning: ur: Risebergaboken.
Stockholm, 1931.

1931
Oscar Björck in memoriam.
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 2
(1930): 225-27.

1932
Arbetsmetoder vid utgrävning av förhistoriska fyndplatser i Kina.
In: Arkeologiska studier tillägnade H.K.H. Kronprins
Gustaf Adolf, pp. 368-371. Stockholm: Svenska
Fornminnesföreningen.

1932
Hunting magic in the animal style.
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities,
1932, pp. 221-317.

1932
Den gula jordens barn: studier över det förhistoriska Kina.
Stockholm: Bonniers.
Omfång: x, 413 s. SAB/Ämnesord: Joea, Arkeologi Kina

Translations:

Children of the yellow earth.: Studies in prehistoric China
[Transl. from the Swedish by E.Classen.]
[Illustr.] London, 1934.

Children of the Yellow Earth. Studies in Prehistoric
China. Cambridge, Mass., 1973.

Kodo chitai. Andason cho; Matsuzaki Hisakazu yaku.
Tokyo: Gakusei-sha Showa 45 [1970]
Omfång: 246 s.: ill. Övers. i sammandrag av: Den gula
jordens barn SAB/Ämnesord: Joea, Arkeologi Kina

Children of the yellow earth. Tokyo: Rokkyo shuppan,
1987
Omfång: viii, 375 s.: ill. Parallelltitel: Kan-yaku
shimpan: Kodo chitai / J.G. Andason cho ; Matsuzaki
Hisakazu yaku.
Originaltitel: Den gula jordens barn ISBN:
4-8453-8074-9
SAB/Ämnesord: Joea, Arkeologi Kina

Children of the yellow earth Ort/Förlag: Seoul:
Korean western books 1960

1932
Den stora färden.
Ord och Bild 41.2 (1932):61-80.
[om Sven Hedins resor]

1932
Kulturen är äldre än människan.
Ord och Bild 42 (1932): 337-53.
[om arkeologi/evolution]

1932
Sven Hedin’s groote expeditie naar Midden-Azie en China.
Ontlend an "Ord och Bild" 1932. Overgedrukt uit het
maandschrift Wetenschappelijke Bladen 1932 Afl. 12.
Haarlem, H D Tjeenk Willink & Zoon N.V.
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek, Br

1933
Civilization is older than man.
Forum 90: 177-79.

1933
Kineser och pingviner: en naturforskares minnen från jordens alla hörn.
Stockholm: Saxon & Lindström [& Seelig]
464 pp., ill.

1934
Ur fru Annas minnesbok. [Anna Maria Saxon, f. Bergström].
Stockholm. Anmärkning: Ur: Saxons bok på 75-årsdagen,
1934.

1935
The goldsmith in ancient China.
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 7
(1935). 38 p., 21 pl.

1935
Selected Ordos bronzes.
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 7
(1935), 143-54.
12 p.,16 pl.

1936
Vad fann Sven Hedin?
Ord och Bild 45:3 (1936): 129-44.
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek, Br

1936
Närke. In: Sverige. De svenska landskapen skildrade i
ord av svenska författare och i bilder av Eigil
Schwab. Vol. 1, 1936. [Stockholm].

1938
Under brinnande krig.
Stockholm: Saxon & Lindström.
Omfång: 384s.,20 pl.-bl.,1 karta.
SAB/Ämnesord: Noea.07, Geografi Kina Reseskildringar
Koea.52, Historia Kina Mellankrigstiden.

1939
Topographical and archaeological studies in the Far East.
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 11
(1939): 1-111.
110 p, 56 pl, 60 fig, 9 maps, 1 folding inset.
[on Vietnam, Hongkong etc.]

1939
Krigsfaran.
2. uppl., Saxon & Lindström. Omfång: 63s Anmärkning:
1. uppl. s. å.
Denna titel finns vid följande bibliotek: Am, S, U

1939
Chiang Kai-shek och kinesernas frihetskrig.
Ord och Bild 48 (1939): 131-42.
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek, Br

1939
China fights for the world.
Transl. from the Swedish by Arthur G. Charter. London:
Paul, Trench & Trubner.
Originaltitel: Under brinnande krig

1942
Some fossil mammal localities in Northern China.
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 14
(1942): 29-43.
110 p, 56 pl, 60 fig, 9 maps, 1 folding inset.
[on Vietnam, Hongkong etc.]

1943
Nordkinesiska klimatväxlingar.
Ymer 63 (1943) 2:82-100.

1943
Researches into the prehistory of the Chinese.
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 15
(1943): 7-304.

1944
Antarctic.
Stockholm: Saxon & Lindström.
Omfång: 305 s.
SAB/Ämnesord: Nsb.07, Geografi Antarktis Reseskildr.

1944
Antarctic. "Stolt har hon levat Stolt skall hon dö".
Stockholm 1944. 308 s. 105 fotografier, illustrationer
och kartor. Hft.

1945
Männen kring Sydpolen.
Stockholm: Saxon & Lindström.
Omfång: 442 s., 1 pl.-s., 1 kart.-bl.: ill.
SAB/Ämnesord: Nsb.07, Geografi Antarktis
Reseskildringar
Denna titel finns vid följande bibliotek:
Bo, Båst, Ha, Hgg, Hä, Laho, Mö, Q, S, Sk, U, Um,
Umdp, V, Äsb

Sydpolens helter.
360 pp.: ill, ports., maps (1 fold. col.)
Originaltitel: Männen kring Sydpolen. [Oslo]:
A. Cammermeyer [1947].

Etelänavan sankareita.: [Suomentanut: Irja Hieta.
Alkuteos Männen kring Sydpolen.] [Illustr.]. Helsinki,
1948.

1946
Fred eller förintelse: en naturforskares syn på Europas problem.
Stockholm: Saxon & Lindström.
304 pp.,38 pl.-bl. SAB/Ämnesord: Kt, Kulturhistoria

1949
Olösta gåtor.
Särtryck ur Svensk geografisk årsbok 25 (1949).
Illustrerad. Lund, 1949. S. 34- 82,+ pl. Meddelanden
från Lunds universitets geografiska institution N:o 270.
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek, Br
(fotokopia)

1950
Tam och vild skönhet i Kina.
Bonniers Månadstidning 1950, 2.
Finns på Östasiatiska Museets bibliotek

1952
Adolf Erik Nordenskiöld, 1832-1901.
Stockholm.
In: Swedish men of science, 1952, s. 204-213

1953
Hur vi erövrade jorden: de geografiska upptäckterna genom tidsåldrarna.
Stockholm: Saxon & Lindströms förl.
Omfång: 2 vol. (614, 608, liv s.): ill.
SAB/Ämnesord: N:k, Geografi Allmänt Historia
Vetenskapshistoria.

1954
Sydpolens hjältar: (Männen kring Sydpolen): äventyr och forskningar under den vita världens erövring.
Stockholm: Saxon & Lindström.
Omfång: 332 s. SAB/Ämnesord: Nsb, Geografi Antarktis.

1956
Mitt liv och min tro [My life and my faith].
Stockholm: Saxon & Lindström: [Seelig].
253 s., 1 pl.-bl.: ill. SAB/Ämnesord: Lz, Biografi
Genealogi

1957
Svenska öden i fjärran land.
By J. Gunnar Andersson and Olov Gunnarsson.
Stockholm: Saxon & Lindström: [Seelig].
Omfång: 301, [1] s.: ill. SAB/Ämnesord: Kcx, Historia
Svenskar I Utlandet.

1958
Strövtåg i tid och rum
[Strolls through time and space].
Stockholm: Saxon & Lindström.

1959
Kina genom tidsåldrarna [China through the ages].
Stockholm: Saxon & Lindström: [Seelig].
Omfång: 151, [1] s.: ill.
SAB/Ämnesord: Joea, Arkeologi Kina Noea, Geografi
Kina.

1971
Dans le sillage des sinanthropes: lettres inédites de Pierre Teilhard de Chardin et Johan Gunnar Andersson
1926-1934 / présentation de Pierre Leroy. Paris:
Fayard 1971.
Omfång: 98, [1] s.
Medförfattare: Leroy, Pierre
SAB/Ämnesord: Gjz, Litteraturhistoria Fransk Lz,
Biografi Genealogi.

II. Books and articles about Andersson and his work

xx.
Professor J.G. Anderssons forskningar i Kina.
Ymer / Svenska sällskapet för antropologi och geografi
(39 (1919) ), 157-173.
(1920).

Andersson, Gunnar; Halle, T. G.; Lönnberg, Einar &
Wiman, Carl.
Professor J. G. Anderssons vetenskapliga arbeten i Kina. En översiktlig redogörelse.
Särtryck ur Ymer, 1922 H. 2.
Stockholm, Centraltryckeriet, 1922. (2),+ sid. 129-163.

Chang, Kwang-chih.
The Archaeology of Ancient China.
4. ed., rev. and enl. New Haven: Yale University
Press, 1986

Chen, Xingcan.
Zhongguo shiqian kaoguxue shi
(The history of Chinese prehistoric archaeology 1895-1949). Beijing: Sanlian
Press, 1997.

Debaine-Francfort, Corinne.
Återupptäckten av det gamla Kina.
Översättning: Anna Gustafsson Chen. Stockholm: Bergh, 1999.
Originaltitel: La redécouverte de la Chine ancienne.
Serie: En värld av vetande. ISBN: 91-502-1379-2.
SAB/Ämnesord: Joea, Arkeologi Kina

Fiskesjö, Magnus.
Svensken som blev Kinas förste arkeolog
(The Swede who became China's first archaeologist).
Populär arkeologi Nr. 4, 2000, sid. xx-xx

Frängsmyr, Tore, 1938-
Svensk idéhistoria: bildning och vetenskap under tusen år. Del 2: 1809-2000.
Stockholm: Natur och kultur, 2000.
422 s.: ill. (vissa i färg). ISBN: 91-27-08105-2
Andersson -- sid 227-229.

Liu, Mengxi, ed.
Shijie hanxue / World sinology. Peking: Shijie hanxue zazhishe. 1998
Omfång: 223 s.: ill. Inaugural issue; 1.
Sid. 162-176: Johan Gunnar Anderssons arkeologiska
verksamhet i norra Kina
Kungl. biblioteket z99Q 304

Mateer, Niall J. and Spencer Lucas.
Swedish vertebrate palaeontology in China: A history of the Lagrelius collection.
Acta Universitatis Upsaliensis.
Bulletin of the geological institutions of the University of Uppsala, New Series Vol. 11 (1985): 1-24.
ISSN:0302-2749

Matsuzaki, Hisakazu, ed.
Koga, Shirukurodo no kokogaku / Matsuzaki Hisakazu hen.
Tokyo: Yusankaku shuppan. Showa 60 [1985]
Omfång: 238 s.: ill.
Anmärkning: Bygger på: J. Gunnar Anderssons Den gula jordens barn.
ISBN: 4-639-00498-2 SAB/Ämnesord: Joea, Arkeologi Kina

Müller-Karpe, Hermann.
Neolithische Siedlungen der Yangshao-Kultur in Nordchina /
nach den Arbeiten von Shi Xingbang ... dargestellt von Hermann Müller-Karpe. München, 1982.
Omfång [8], 52 s.: ill., 4 utv.-kartor. ISBN/ISSN 3406090516.
Materialien zur allgemeinen und vergleichenden Archäologie ; 1.
Ämnesord Kina; Neolitisk tid; Yangshao-kulturen.
Klassif. i klartext Arkeologi: Kina: neolitisk tid,
Joea. Hyllplacering, Ark Allm /Materialien, 1
(Vitterhetsakademiens bibliotek)

Palmgren, Nils.
Svenska insatser i östasiens konsthistoria och arkeologi.
Tidskrift för konstvetenskap 12 (1928),14-22.
Ämnesord: Arkl; Andersson, Johan Gunnar; Arkeologi;
Forskningshistoria; Hedin, Sven, 1865-1952; Karlbeck,
Orvar; Konsthistoria; Sirén, Oswald, 1879-1966;
Svenskar; Östasien
Klassifikation Ib-oe; Joe. Hyllplacering Konst Ti Nord
/Tidskrift, 12 (Vitterhetsakademiens bibliotek)

Schöbel, Jürgen and Spencer Lucas.
Published papers by Johan Gunnar Andersson, Birger Bohlin, Carl Wiman and Otto Zdansky on the archaeology, geology and palaeontology of China.
Acta Universitatis Upsaliensis. Bulletin of the geological institutions of the University of Uppsala, New Series,
Vol. 11 (1985): 25-30. ISSN:0302-2749

Find other Nordic Authors named Andersson, others born in 1874 or deceased in 1960.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2024-01-12 17:32 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/andersjg.html

Valid HTML 4.0!