- Project Runeberg - Nordic Authors /
Saxo Grammaticus

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Saxo Grammaticus, (1150–1220), historian, Denmark.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Saxo Grammaticus in:


Links

Skaldic poetry in the Danish language no doubt existed already in before the Viking age, but none of it was written down except for some Latinized versions later rendered by Saxo Grammaticus. Saxo's Gesta Danorum (History of the Danes), which recounts the history of Denmark up to 1186 and includes Danish versions (in a somewhat Christianized form) the Scandinavian myths and sagas, including the earliest version of the Hamlet story, is the first major Danish contribution to world literature.
(From the Nordic FAQ)

Om Saxo Grammaticus, Danmarks fornemste historieskriver i middelalderen, findes kun få pålidelige oplysninger. Hans far og farfar var ifølge hans eget vidnesbyrd i krigstjeneste under Valdermar den første. Han tjente kongen på åndelig vis. Han bar tilnavnet Longus og var sekretær. Og eftersom han var i tjeneste hos Absalon, som opfordrede ham til historieskrivning, er han uden tvivl den, som i Absalons testamente kaldes hans klerk (sekretær). For han overlevede Absalon, tilegnede Anders Sunesen sit skrift, henvender til kong Valdermar den anden og fortæller om denne konges erobringer på begge sider af Elben, så han kan ikke være død før 1208 eller deromkring. Beskedent kalder han sig Absalons ringeste tjener, men han kunne ikke modstå Absalons opfordring og ej heller udholde, at når nabofolkene havde en nedfældet historie, at hans forsterland, da skulle savne et mindesmærke over forfædrenes bedrifter. Som følge af den fortrolige forbindelse, der da var mellem Danmark og Tyskland, skrev han sin krønike på latin. Som sine kilder angiver han først og fremmest, med henblik på fortiden, danske sange (patrii sermonis carmina), som han oversatte til latinske vers. Thi man havde i Danmark, som i Rom, mange indskrifter indhugget i sten, og til disse hørte gamle sange. På dem grundlagde han begyndelsen af sin historie, ligesom Snorre sin. Derfor kunne han bibringe en tro fortidsviden, og disse Saxos ord bragte for dagens lys, at der på hans tid, havde fandtes gamle sange på det danske sprog, som stammede fra landet selv, ikke fra Island. Men foruden disse indenlandske kilder, indhentede han oplysninger fra tylenserne (indbyggerne i Telemarken), som ifølge hans oplysninger havde bestræbt sig på historien; en stor del af hans fortællinger omhandler også Norge. Endeligt fulgt han mundtlige meddelelser fra Absalon. At han som lærd kendte og brugte udenlandske kilder, har ikke altid været gavnligt for hans fremstilling mod hvis pålidelighed man sikkert kunne have haft en del at indvende. Hans værk strækker sig, ligesom Svend Ågesens historie (Comprendiosa historia regum Daniæ, oversat af Fenger 1842), til Knud den sjette. Uagtet Saxos stil er livlig og underholdende, varede det næsten 400 år, inden hans værk blev oversat til dansk af Anders Sørensen Vedel (1575). Med Saxo ophørte for længere tid den egentlige historieskrivning, og hvad middelalderens sidste halvdel har frembragt i Danmark var uden større betydning, selvom man siden var begyndt at skrive på dansk.

(Oversat fra "Verldliteraturens Historia" af Arvid Ahnfelt, Stockholm 1886).

Find other Nordic Authors named Saxo Grammaticus, others born in 1150 or deceased in 1220.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2018-10-01 13:34 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/saxo.html

Valid HTML 4.0!