- Project Runeberg - Nordic Authors /
Gustav Sundbärg

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Sundbärg, Gustav (1857–1914), statistician, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Read more about Gustav Sundbärg in:


Axel Gustav Sundbärg, född 11 dec 1857, död 1914, var sin tids mest framstående svenske statistiker. Bland annat fick han i uppdrag att skriva en presentation av Sverige inför världsutställningen i Paris år 1900, och att leda den statliga emigrationsutredningen i början av 1900-talet. Han har även publicerat aforismer.

Links

Skrifter

Befolknings-statistiska tabeller öfver Sveriges län, 1876
58 sidor
Om den naturliga folkökningen i Sverige, 1881
Aftryck ur Statistisk Tidskrift
Hj. Gullberg, Folkmängden och folkökningen i Skandinavien 1815-1880. Kritisk undersökning, 1882
Gustav Sundbärg nämns som medförfattare
112 sidor
Bidrag till utvandringsfrågan från befolkningsstatistisk synpunkt, 2 vol., 1885-1886
82 + 256 sidor
Den svenska skolordningen af år 1649, 1886
ingår i Sixten Gabriel von Friesen, Inbjudning till öfvervarande af årsexamen vid högre realläroverket i Stockholm, vårterminen 1886
Land och stad i Sverige från befolkningsstatistisk synpunkt, 1888
Särtryck ur "Statistisk tidskrift" 1887:3, sidorna 161-226
Rusdryckerna och deras missbruk, 1892
32 sidor
Befolkningsläran, 1894
ingår i "Det eknomiska samhällslifvet"
Svenska minnesdagar, 1894
74 sidor (enligt en annan källa: 70 sidor)
Dödstalen såsom kulturmätare, 1896
Statistiska öfversigtstabellr för olika länder, 1895-1904
ingår i "Statistisk tidskrift"
La Suède, son peuple et son industrie. Exposé historique et statistique. Publié par ordre du gouvernement, 1900
Redigé par Gustav Sundbärg
437 + 528 pages
Svensk översättning, Sveriges land och folk. Historisk-statistisk handbok", 1901, 1027 sidor
English translation, Sweden, its people and its industry, 1904, 1142 pages
Education in Sweden, 1904
69 pages, extract from: "Sweden, its people and its industry"
Döde efter kön, ålder och civilstånd i Sverige åren 1751-1900 samt Medelfolkmängden efter kön och ålder under femårsperioderna för samma tid, 1906
Särtryck ur "Statistisk tidskrift" 1905:2, sidorna 107-162
Emigrationen, 2 vol., 1906-1907
23 + 34 sidor
Fortsatta bidrag till en svensk befolkningsstatistik för åren 1750-1900, cirka 1907
del 5 och 6, sidorna 182-282 (särtryck ur "Statistisk tidskrift")
del 10, sidorna 178-287 (?)
Bevölkerungsstatistik Schwedens, 1750-1900, 1907
170 sidor
2. uppl 1923, 170 sidor
Utgiven 1970 av Statistiska Centralbyrån, bygger på 1907 års utgåva
Faksimilutgåva av 2. uppl., 1980, Ann Arbor (UMI)
Aperçus statistiques internationaux, 1908
Utgiven 1968 av Gordon and Breach, New York
Maisons souveraines de l'Europe en 1841/1890. Étude démographique, 1909
Wilhelm Flach, H. Juhlin Dannfelt, Gustav Sundbärg, Sveriges jordbruk vid 1900 talets början. Statistiskt kartverk, 1909
utg. af Moritz Fraenckel
262 sidor
Emigrationsutredningen
"Betänkande i utvandringsfrågan och därmed sammanhängande spörsmål. Jämlikt kungl. brefvet den 30 jan. 1907", 1913, 892 sidor
Bil. 4. "Den svenska och europeiska folköknings- och omflyttningsstatistiken i sina hufvuddrag", 1910, 252 sidor
Bil. 5. "Ekonomisk-statistisk beskrifning öfver Sveriges olika landsdelar", 1910, 269 + 413 sidor
Bil. 13. "Allmänna ekonomiska data rörande Sverige. Öfversikter och jämförelser", 1912, 119 sidor
Bil. 16. "Det svenska folklynnet. Aforismer", 1911, 111 sidor
Det svenska folklynnet. Aforismer, 1911
142 sidor (se även Emigrationsutredningen, ovan)
1-12. uppl. 1911
13-14. uppl. 1912
15. uppl. 1921, 142 sidor
Tankar i utvandringsfrågan, 1913
286 sidor
Isidor Flodström, Gustav Sundbärg och hans livsverk. En minnesskrift, 1935
53 sidor

Find other Nordic Authors named Sundbärg, others born in 1857 or deceased in 1914.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2021-11-21 17:48 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/sundbaxe.html

Valid HTML 4.0!