- Project Runeberg -  Sveriges land och folk
(1901) [MARC] Author: Gustav Sundbärg - Tema: Statistics
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Sveriges land och folk

riksvapnet

Historisk-statistisk handbok
på offentligt uppdrag utgifven af
Gustav Sundbärg
förste aktuarie i k. Statistiska centralbyrån

Stockholm
Kungl. boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner
1901


Innehåll bokens rygg bokens omslag
I.Fysisk geografi
II.Det svenska folket
III.Statsförfattning och förvaltning
IV.Undervisningsväsendet och den andliga odlingen
V.Öfversikt af Sveriges näringar
VI.Jordbruk och boskapsskötsel
VII.Skogsbruk
VIII.Jakt och fiske
IX.Bergshandtering
X.Tillverkningsindusri
XI.Handel
XII.Sjöfart
XIII.Samfärdsmedel
XIV.Bank-, kredit- och försäkringsanstalter
XV.Öfversikt af näringslagstiftningen
XVI.Arbetarlagstiftning och socialstatistik
Register
Rättelser och tillägg
Klicka på rygg och omslag för åtta gångers förstoring

Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av en bok, som beskriver Sveriges land och folk, med avsnitt av många författare och sammanställd av statistikern Gustav Sundbärg. Den skrevs första gången på franska för världsutställningen 1900 i Paris, och den här svenska utgåvan kom 1901. Även en engelsk version utgavs 1904. En uppföljare med samma titel utgavs av kollegan Joseph Guinchard på tyska 1913, på engelska 1914 och på svenska 1915.

Det scannade exemplaret är mycket välbevarat, med svagt gulnat papper. Boken är på drygt 1000 sidor i formatet 155 x 241 mm. De har scannats som faksimilbilder i 600 dpi svartvitt (varje sida är tillgänglig som PDF för utskrift) och presenteras på webben i 120 dpi gråskala. Verket är rikt illustrerat i färg och svartvitt. De färgillustrerade sidorna har även scannats i 300 dpi JPEG, och har också gjorts tillgängliga för utskrift som PDF. Boken scannades 9 februari 2003.


The above contents can be inspected in scanned images: vinjett, smutstitel, titelsida, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - vinjett, smutstitel, titelsida, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix
Vid redaktionsarbetet hafva biträdt - ix
Förord - i
    

I. Fysisk geografi


I. Fysisk geografi. Inledning - 1
I.1. Ytbildning och vattensystem. Af docenten fil. dr Gunnar Andersson, Stockholm - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
I.1.a. Öfre Sveriges högland och fjällområde - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
I.1.b. Mellansvenska låglandet - 14, 15, 16, 17, 18
I.1.c. Småländska höglandet - 18, 19
I.1.d. Skånes slättbygder - 19, 20
I.2. Klimat. Af amanuensen vid Meteorologiska centralanstalten fil. dr N. Ekholm - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
I.3. Geologi. Af statsgeologen E. Erdmann, Stockholm - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
I.3.a. Ursystemet - 35, 36, 37, 38, 39
I.3.b. Kambriska och siluriska aflagringar - 39, 40, 41, 42
I.3.c. Triassystemet - 42
I.3.d. Jurasystemet - 43
I.3.e. Kritsystemet - 43, 44
I.3.f. Tertiärperioden - 44
I.3.g. Kvartär. Istiden - 44, 45, 46, 47, 48
I.4. Växtgeografi. Af lektorn vid Skogsinstitutet fil. dr A. Nilsson - 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
I.4.a. Fjällregionen - 48, 49
I.4.b. Björkregionen - 49, 50
I.4.c. Barrskogsregionen - 51, 52, 53
I.4.d. Ekregionen - 54
I.4.e. Bokregionen - 54, 55
I.4.f. Hafvet - 56, 57
I.5. Djurgeografi. Af professorn fil. dr T. Tullberg, Uppsala - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
    

II. Det svenska folket


II.1. Öfversikt af svenska folkets historia. Af skriftställaren E. Svensén, Stockholm - 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
II.1.a. Stenåldern - 64
II.1.b. Bronsåldern - 65
II.1.b. Järnåldern - 65
II.1.c. Vikingatiden - 66, 67
II.1.d. Den katolska tiden. Öfvergångstiden - 67, 68, 69, 70
II.1.e. Folkungatiden - 70, 71, 72
II.1.f. Kalmarunionen - 72, 73, 74, 75
II.1.g. Nyare tiden. Sveriges nydaningstid - 75, 76, 77
II.1.h. Sveriges politiska storhetstid - 77, 78, 79, 80, 81
II.1.i. Den regerande riksdagens tid - 81, 82
II.1.j. Gustavianska tiden - 82, 83
II.1.k. Den nyaste tiden - 83, 84
II.2. Demografiska förhållanden. Det svenska språket, af docenten fil. dr O. von Friesen, Uppsala - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
II.2.a. Det svenska språket, af docenten fil. dr O. von Friesen, Uppsala - 85, 86
II.2.b. Demografi - 86, 87
II.2.c. Folkmängden i olika landsdelar - 87, 88
II.2.d. Folkmängden vid olika tider - 88, 89, 90, 91, 92
II.2.e. Nativitetsöfverskottet - 92, 93
II.2.f. Folkmängdstätheten - 94, 95, 96
II.2.g. Land och stad - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
II.2.h. Folkmängdens fördelning efter ålder - 104, 105, 106
II.2.i. Folkmängdens fördelning efter kön - 107, 108
II.2.j. Befolkningsrörelsen inom de olika länen - 108
II.2.k. Giftermålsfrekvensen - 108, 109, 110, 111, 112, 113
II.2.l. Föderskor och födda - 113, 114, 115
II.2.m. Dödligheten - 115, 116, 117, 118, 119, 120
II.2.n. In- och utvandring - 121, 122, 123, 124, 125
II.3. Folklynne och sociala förhållanden - 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
II.3.a. Folklynne - 126, 127, 128, 129, 130, 131
II.3.b. Stånd och klasser, af amanuensen i Kommerskollegium fil. dr Theophil Andersson, Stockholm - 131, 132, 133, 134, 135
II.3.c. Det moraliska tillståndet - 135, 136, 137, 138, 139
II.3.d. Kriminalförhållanden - 139, 140, 141, 142
II.3.e. Seder och lefnadssätt, af litteratören J. P. Velander, Stockholm - 142, 143, 144, 145, 146, 147
II.3.f. Bostäder, af stadsarkitekten F. Sundbärg, Landskrona - 148, 149, 150, 151, 152, 153
    

III. Statsförfattning och förvaltning


III. Statsförfattning och förvaltning. Inledning - 154
III.1. Statsförfattningen - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
III.1.a. Historik och nuvarande statsförfattning, af lektorn fil. dr E. Hildebrand, Stockholm - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
III.1.b. Riksdagens sammansättning och arbetssätt, af litteratören J. P. Velander, Stockholm - 163, 164, 165, 166, 167, 168
III.1.c. Unionen med Norge, af t. f. aktuarien i Statistiska centralbyrån fil. dr E. Arosenius - 168, 169, 170, 171, 172, 173
III.2. Statsförvaltningen - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
III.2.a. Historik samt den nuvarande statsförvaltningen i allmänhet, af förste aktuarien i Statistiska centralbyrån fil. dr E. Söderberg - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179
III.2.b. Den officiella statistiken - 179, 180, 181, 182, 183
III.2.c. De officiella kartverken, af f. d. öfverdirektören och chefen för Statistiska centralbyrån fil. dr E. Sidenbladh - 183, 184, 185, 186
III.2.d. Statsfinanserna, af litteratören J. P. Velander, Stockholm - 186, 187, 188, 189, 190, 191
III.2.e. Landtförsvaret, af kapten H. Hult, Stockholm - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202
III.2.f. Sjöförsvaret, af kommendörkapten H. Wrangel, Stockholm - 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
III.2.g. Lagskipning, af byråchefen jur. dr Hj. Hammarskjöld, Stockholm - 208, 209, 210, 211, 212
III.2.h. Fångvården, af fängelsedirektören K. Blomquist, Kristianstad - 213, 214, 215
III.2.i. Hälso- och sjukvård, af med. dr C. Waller, Hålahult, och med. dr C. Runborg, Stockholm - 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
III.3. Kommunalförvaltningen. Af redaktionssekreteraren G. Aldén, Stockholm - 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238
III.3.a. Kommunernas själfstyrelse - 227, 228, 229, 230, 231, 232
III.3.b. Fattigvården - 232, 233, 234, 235, 236
III.3.c. Föreningen för välgörenhetens ordnande, af fru Agda Montelius, Stockholm - 236, 237
III.3.d. Länens själfstyrelse - 237, 238
III.4. Kyrkliga förhållanden. Af fil. dr C. Fr. Lundin, Uppsala - 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
III.5. Samhällsrörelser - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
III.5.a. Kvinnofrågan, af fröken Gertrud Adelborg, Stockholm - 249, 250, 251, 252
III.5.b. Nykterhetsrörelsen, af fängelsedirektören K. Blomquist, Kristianstad, och agronomen G. H. von Koch, Stockholm - 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260
III.5.c. Andra samhällsrörelser - 260, 261
    

IV. Undervisningsväsendet och den andliga odlingen


IV. Undervisningsväsendet och den andliga odlingen. Inledning - 262, 263
IV.1. Folkundervisningen - 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
IV.1.a. Folkundervisningen i allmänhet, af folkskoleinspektören fil. dr J. M. Ambrosius, Göteborg - 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273
IV.1.b. Skolkolonier, efter meddelanden af folkskoleinspektören fil. dr C. G. Bergman, Stockholm - 273, 274, 275, 276
IV.1.c. Den pedagogiska slöjden - 276, 277, 278, 279
IV.1.d. Arbetsstugor för barn, af professorn med. dr G. Retzius, Stockholm - 279, 280, 281
IV.1.e. Skolor för döfstumma, af rektor Fr. Nordin, Vänersborg - 281, 282, 283, 284
IV.1.f. Skolor för blinda, af rektor G. A. Lyberg, Växjö - 284, 285
IV.1.g. Skolor för idioter, af friherrinnan Thorborg Rappe, Stockholm - 285, 286
IV.1.h. Arbetsskolor för vanföra, af fru Alice Bonthron, Göteborg - 286, 287
IV.1.i. Anstalter för vanartiga barn - 287
IV.1.j. Folkhögskolor och arbetsinstitut, af redaktionssekreteraren G. Aldén, Stockholm - 287, 288, 289, 290, 291
IV.2. Allmänna läroverken och likartade undervisningsanstalter - 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
IV.2.a. Allmänna läroverken, af f. professorn lektorn fil. dr Ernst Carlson, Göteborg - 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
IV.2.b. Enskilda läroverk för gossar och samskolor, af f. professorn lektorn fil. dr Ernst Carlson, Göteborg - 303
IV.2.c. Högre flickskolor, af fröken Hilda Casselli, Stockholm - 303, 304, 305, 306
IV.3. Den högre undervisningen. Af professorn dr Ernst Carlson, Göteborg - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
IV.3.a. Statsuniversiteten - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313
IV.3.b. Sommarkurser vid universiteten, af fil. kand. A. Åkerlindh, Upsala - 313, 314
IV.3.c. Enskilda högskolor - 314, 315, 316
IV.4. Teknisk undervisning. Af lektorn vid Chalmers tekniska läroanstalt fil. dr A. Söderblom, Göteborg - 316, 317, 318, 319, 320, 321
IV.5. Den svenska gymnastiken - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
IV.5.a. Den svenska gymnastiken, af professor L. M. Törngren - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327
IV.5.b. Medicinsk gymnastik enligt Lings system, af med. dr A. Wide, Stockholm - 327, 328, 329
IV.5.c. Zanders medikomekaniska gymnastik, af med. dr A. Levertin - 329, 330, 331
IV.6. Turistväsende och idrott - 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
IV.6.a. Turistväsende, af revisionssekreteraren L. Améen - 331, 332, 333
IV.6.b. Idrott, af öfverstelöjtnanten V. Balck, Stockholm - 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
IV.7. Offentliga samlingar och institutioner för vetenskap och konst; den periodiska pressen. Af bibliotekarien fil. dr B. Lundstedt, Stockholm - 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
IV.7.a. Akademier och lärda samfund - 340, 341, 342, 343
IV.7.b. Nobelstiftelsen - 343, 344, 345
IV.7.c. Andra mera betydande kulturella stiftelser - 346, 347
IV.7.d. Stiftelsen Hiertas minne, af professorn med. dr G. Retzius, Stockholm - 346
IV.7.e. Arkiv - 347
IV.7.f. Museer - 347, 348, 349, 350, 351
IV.7.g. Nordiska museet och Skansen, af amanuensen N. E. Hammarstedt, Stockholm - 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357
IV.7.h. Bibliotek - 357, 358
IV.7.i. Socken- och folkbibliotek, af öfverläkaren A. Dalin, Huskvarna - 358, 359, 360
IV.7.j. Tidningar - 360, 361
IV.8. Den vittra litteraturen. Af lektorn fil. dr R. Steffen, Örebro - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
IV.9. De sköna konsterna - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
IV.9.a. Arkitektur, af stadsarkitekten F. Sundbärg, Landskrona - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
IV.9.b. Skulptur, af f. d. professorn fil. dr C. R. Nyblom, Stockholm - 377, 378, 379, 380, 381
IV.9.c. Målning, af f. d. professorn fil. dr C. R. Nyblom, Stockholm - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387
IV.9.d. Tonkonst, af skriftställaren dr A. Lindgren, Stockholm - 388, 389, 390
IV.9.e. Dramatisk konst, af skriftställaren F. Hedberg, Stockholm - 390, 391, 392
IV.10. Den vetenskapliga forsknignen. Vid redigeringen af denna afdelning har biträdt docenten fil. dr K. Hildebrand, Uppsala - 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443
IV.10.a. Teologi, af docenten J. A. Eklund, Uppsala - 392, 393
IV.10.b. Juridik, af byråchefen jur. dr Hj. Hammarskjöld - 393, 394
IV.10.c. Filosofi, af professorn fil. dr V. Norström, Göteborg - 395, 396, 397
IV.10.d. Språkvetenskap, af docenten fil. dr O. von Friesen, Uppsala - 397, 398, 399
IV.10.e. Historia - 400, 401, 402
IV.10.f. Arkeologi, numismatik, svensk etnografi och folklore, af docenten fil. dr O. Almgren, Uppsala - 402, 403, 404
IV.10.g. Litteraturhistoria, af professorn fil. dr H. Schück, Uppsala - 404, 405
IV.10.h. Konsthistoria, af f. d. professorn fil. dr C. R. Nyblom, Stockholm - 405, 406
IV.10.i. Estetik, af f. d. professorn fil. dr C. R. Nyblom, Stockholm - 406, 407
IV.10.j. Pedagogik, af läroverkskollegan fil. dr N. Lagerstedt, Stockholm - 407, 408
IV.10.k. Nationalekonomi och samhällslära, af fil. dr J. Leffler, Stockholm - 408, 409
IV.10.l. Statistik - 410, 411
IV.10.m. De medicinska vetenskaperna. Anatomi, af professorn med. dr G. Retzius, Stockholm - 412, 413
IV.10.n. Fysiologi, medicinsk kemi och läkemedelslära, af professorn med. dr C. G. Santesson, Stockholm - 413, 414
IV.10.o. Patologi, etiologi, hygien, rätts- och statsmedicin, af professorn med. dr C. Wallis, Stockholm - 414, 415
IV.10.p. Invärtes medicin, af professorn med. dr S. E. Henschen, Stockholm - 415, 416
IV.10.q. Kirurgi, af professorn med. dr J. Berg, Stockholm - 416
IV.10.r. Botanik, af amanuensen fil. lic Hj. Östergren, Uppsala - 417, 418, 419, 420
IV.10.s. Zoologi, af e. o. amanuensen fil. lic. Hj. Östergren, Uppsala - 421, 422, 423
IV.10.t. Geologi och mineralogi, af statsgeologien E. Erdmann, Stockholm - 423, 424, 425
IV.10.u. Fysik, af professorn fil. dr K. Ångström, Uppsala - 425, 426, 427
IV.10.v. Kemi, af professorn fil. dr H. G. Söderbaum, Stockholm - 427, 428, 429, 430, 431
IV.10.w. Matematik, af professorn fil. dr M. Falk, Uppsala - 431, 432
IV.10.x. Astronomi, af professorn fil. dr K. Bohlin, Stockholm - 432, 433, 434
IV.10.y. Meteorologi och hydrografi, af amanuensen vid Meteorologiska centralanstalten fil. dr N. Ekholm - 434, 435, 436
IV.10.z. Vetenskapliga resor och geografi - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443
Till följd af det bristande utrymmet hafva resp. författares manuskript till artiklarna om vetenskapens historia måst betydligt förkortas. För valet af illustrationer är här såsom annars redaktionen ansvarig.
    

V. Öfversikt af Sveriges näringar


V. Öfversikt af Sveriges näringar. Af professorn fil. dr P. Fahlbeck, Lund - 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457
    

VI. Jordbruk och boskapsskötsel


VI. Jordbruk och boskapsskötsel. Vid redigeringen af denna afdelning har biträdt kapten V. Nauckhoff, Stockholm - 458, 459
VI.1. Jordbruket. Delvis efter meddelanden af P. Lundell, landtbrukare, Ebbetorp - 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490
VI.1.a. Trädgårdsskötsel, af direktör Aug. P. Andersson, Stockholm - 491, 492, 493
VI.2. Boskapsskötsel. Af kapten V. Nauckhoff, Stockholm - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507
VI.2.a. Kreaturspremieringar, af byråchefen W. Flach, Stockholm - 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514
VI.3. Mejeriväsendet. Af fil. dr N. Engström, Alnarp - 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
VI.4. Offentliga och enskilda anstalter till landtbrukets främjande - 530, 531
VI.4.a. Landtbruksvetenskapen, af föreståndaren för Alnarps landtbruksinstitut professorn fil. dr H. Winberg - 532, 533, 534
VI.4.b. Landtbruksundervisningen, af fil. dr L. Holmström, Hvilan - 534, 535, 536, 537, 538
VI.4.c. Veterinärväsendet, af fil. dr L. Holmström, Hvilan - 538, 539
VI.4.d. Jordbrukets kreditanstalter, af fil. dr V. Ramstedt, Tranbygge - 539, 540, 541
VI.4.e. Inteckningar i fastighet - 541
VI.4.f. Odlingslån och anslag - 542
VI.4.g. Hushållningssällskapen, af kapten V. Nauckhoff, Stockholm - 542, 543
VI.4.h. Kemiska stationer, af fil. dr M. Weibull, Alnarp - 543, 544
VI.4.i. Frökontrollanstalter, af professorn fil. dr Bengt Jönsson, Lund - 544
VI.4.j. Utsädesfrågan, af fil. dr N. Hj. Nilsson, Svalöf - 545, 546
VI.4.k. Svenska mosskulturföreningen - 546, 547, 548
VI.4.l. Landtmannaföreningar, af kapten V. Nauckhoff, Stockholm - 548
VI.4.m. Landtbruksmöten, af kapten V. Nauckhoff, Stockholm - 549
VI.5. Jordbruksarbetarne. Af kapten U. von Feilitzen, Löfvingsborg - 549, 550, 551, 552, 553, 554
VI.6. Jordbrukslagstiftning. Af häradshöfding C. Th. af Ekenstam, Visby - 554, 555, 556, 557
    

VII. Skogsbruk


VII.1. Skogarna. Af öfverjägmästaren Th. Örtenblad, Umeå - 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573
VII.2. Skogsindustrien. Af t. f. aktuarien i Statistiska centralbyrån fil. dr E. Arosenius - 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590
VII.2.a. Flottningen, af öfverjägmästaren Th. Örtenblad, Umeå - 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605
    

VIII. Jakt och fiske


VIII.1. Jakt och jaktlagstiftning. Af föreståndaren för Kolleberga skogsskola A. N. H. Wahlgren - 606, 607, 608, 609, 610
VIII.2. Fiske. Af fiskeriinspektören fil. dr R. Lundberg, Stockholm - 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
    

IX. Bergshandtering


IX. Bergshandtering - 617, 618, 619, 620
IX.1. Järngrufvorna (jämte vissa meddelanden om öfriga grufvor). Af f. d. professorn O. G. Nordenström, Åtvidaberg - 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642
IX.2. Järntillverkningen. Af professor J. G. Wiborgh, Stockholm - 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686
IX.3. Andra mineralier och metaller. Af lektor C. G. Särnström, Stockholm - 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693
IX.4. Åtgärder för bergshandteringens främjande - 693, 694, 695
Kartorna öfver bergshandteringen äro utförda af aktuarien i Kommerskollegium fil. dr K. Key-Åberg
    

X. Tillverkningsindusri


X. Tillverkningsindustri. Af byråingeniören i Finansdepartementets kontroll- och justeringsbyrå fil. dr Å. G. Ekstrand - 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703
X.a. Sveriges vattenfall, af major P. Laurell, Stockholm - 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719
X.b. Bryggerierna, af bryggmästaren A. Heljestrand, Göteborg - 719, 720, 721, 722, 723
X.c. Textil- och beklädnadsindustrien, af professor G. Sellergren, Stockholm - 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789
X.d. Metall- och maskinindustrien, af lektorn vid Chalmers tekniska läroanstalt fil. dr C. R. Ekstrand, Göteborg - 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817
X.e. Handtverk och hemslöjd, af fil. dr A. Raphael, Stockholm - 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825
X.f. Konstslöjd och konstindustri, af fil. kand. Maria Hallman, Stockholm - 825, 826, 827, 828
X.g. Öfversikt af de viktigaste af svenskar gjorda industriella uppfinningar, af öfveringeniören i Patent- och registreringsverket N. Rahm - 829, 830
Kartorna under denna afdelning äro utförda af aktuarien i Kommerskollegium fil. dr K. Key-Åberg
    

XI. Handel


XI. Handel - 831
XI.a. Historik - 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839
XI.b. Utrikes handeln - 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852
XI.c. Tullagstiftningen och tullstaten, af Sveriges och Norges generalkonsul i Köpenhamn kammarherre A. Berencreutz - 852, 853, 854
XI.d. Inrikes handeln, af ingeniör L. G. Tidander, Stockholm - 854, 855, 856
XI.e. Handelsundervisningen, af rektorn vid Göteborgs handelsinstitut fil. dr A. Ahlström - 856, 857, 858
XI.f. Handelslagstiftning, af Sveriges och Norges generalkonsul i Köpenhamn kammarherre A. Berencreutz - 858, 859
    

XII. Sjöfart


XII.a. Historik - 860
XII.b. Svenska handelsflottan - 861, 862, 863, 864
XII.c. Sjöfarten mellan Sverige och utlandet - 864, 865, 866, 867, 868, 869
XII.d. Svenska fartyg i utrikes sjöfart - 869, 870, 871
XII.e. Inrikes sjöfarten, af kapten G. Wallenberg, Stockholm - 871, 872, 873
XII.f. Kanaler, af major P. Laurell, Stockholm och major G. Nerman, Uppsala - 874, 875, 876, 877, 878, 879
XII.g. Farleder, af major G. Nerman, Uppsala - 879
XII.h. Hamnar och dockor, af major G. Nerman, Uppsala - 880
XII.i. Lots- och fyrväsendet, lifräddningsanstalter för skeppsbrutna, af lotskapten E. Smith, Stockholm - 881, 882, 883
XII.j. Bärgnings- och dykeriväsendet, af lotskapten E. Smith, Stockholm - 883, 884, 885
XII.k. Navigationsskolor, af föreståndaren för navigationsskolan i Västervik kapten S. Björling - 885, 886
XII.l. Sjöfartslagstiftning, af generalkonsult kammarherre A. Berencreutz, Köpenhamn - 886, 887, 888, 889
XII.m. Afgifter af sjöfarten, af generalkonsult kammarherre A. Berencreutz, Köpenhamn - 889, 890
XII.n. Sjömännen, af fil. dr A. Raphael, t. f. förste aktuarien i Statistiska centralbyrån H. Burström och kapten Hj. Gulda, Stockholm - 891, 892, 893, 894
    

XIII. Samfärdsmedel


XIII.1. Järnvägarna. Af byrådirektören i Järnvägsstyrelsen G. Welin - 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910
XIII.1.a. Järnvägarna - 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903
XIII.1.a. Förvaltning. Trafiktaxor - 904, 905, 906, 907
XIII.1.b. Trafik och finansiella förhållanden - 907, 908, 909, 910
XIII.2. Stadskommunikationer - 910, 911
XIII.3. Landsvägar. Af litteratören J. P. Velander, Stockholm - 911, 912, 913, 914, 915, 916
XIII.4. Postväsendet. Af aktuarien i Generalpoststyrelsen R. Lundgren - 916, 917, 918, 919, 920
XIII.5. Telegrafväsendet. Af amanuensen i Telegrafstyrelsen C. Lundgren - 921, 922, 923
XIII.6. Telefonväsendet - 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931
XIII.6.a. Telefonen - 924, 925, 926
XIII.6.b. Statens telefonväsende, af amanuensen i Telegrafstyrelsen C. Lundgren - 926, 927
XIII.6.c. Enskilda telefoner, af komminister I. Kiellman-Göranson, Stockholm - 928, 929, 930, 931
    

XIV. Bank-, kredit- och försäkringsanstalter


XIV.1. Myntväsendet. Af professorn jur. dr D. Davidson, Uppsala - 932, 933
XIV.1.a. Kontrollverket, af kontrollören K. A. Wallroth, Stockholm - 934
XIV.2. Bankväsendet. Af professorn dr D. Davidson, Uppsala - 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941
XIV.2.a. Riksbanken i äldre tider - 935, 936
XIV.2.b. Enskilda bankers uppkomst - 936
XIV.2.c. Riksbankens nuvarande förvaltning och rörelse - 936, 937, 938
XIV.2.d. Enskilda bankerna och Aktiebankerna - 938, 939, 940, 941
XIV.3. Hypoteksinrättningar - 941
XIV.4. Sparbanker och sparkassor. Af aktuarien i Kommerskollegium I. Flodström - 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948
XIV.5. Försäkringsväsendet. Af fil. dr J. Leffler, Stockholm - 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954
    

XV. Öfversikt af näringslagstiftningen


XV. Öfversikt af näringslagstiftningen. Af generalkonsult kammarherre A. Berencreutz, Köpenhamn - 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966
XV.a. Allmänna bestämmelser angående utöfvande af yrke - 955, 956
XV.b. Särskilda bestämmelser för vissa yrken - 956, 957
XV.c. Bolag - 957, 958, 959
XV.d. Handelsregister - 959, 960
XV.e. Patent, af öfveringeniören i Patent- och registreringsverket N. Rahm - 960, 961, 962, 963
XV.f. Varumärken, af öfveringeniören i Patent- och registreringsverket N. Rahm - 963, 964
XV.g. Mönster och modeller, af öfveringeniören i Patent- och registreringsverket N. Rahm - 964, 965
XV.h. Utlänningar - 965, 966
XV.i. Mått, mål och vikt - 966
    

XVI. Arbetarlagstiftning och socialstatistik


XVI.1. Arbetarlagstiftning. Af fil. dr A. Raphael, Stockholm - 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983
XVI.1.a. Tjänstelega - 968, 969, 970
XVI.1.b. Tjänsteanskaffning - 970
XVI.1.c. Fackföreningar. Arbetsinställelser - 971
XVI.1.d. Arbetarskydd - 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979
XVI.1.e. Olycksfalls-, invaliditets- och ålderdomsförsäkring. Ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete - 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983
XVI.2. Sociala förhållanden och socialstatistik - 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002
XVI.2.a. Inledning - 983, 984, 985, 986
XVI.2.b. Kooperativa företag - 986, 987, 988
XVI.2.c. Arbetarbostäder, af agronomen G. H. von Koch, Stockholm - 988, 989, 990, 991, 992
XVI.2.d. Egnahemsfrågan, af agronomen G. H. von Koch, Stockholm - 992, 993
XVI.2.e. Sjuk- och begrafningskassor, af t. f. förste aktuarien i Statistiska centralbyrån H. Burström - 993, 994, 995
XVI.2.f. Pensionskassor, af t. f. förste aktuarien i Statistiska centralbyrån H. Burström - 996, 997, 998
XVI.2.g. Fromma stiftelser, donationsfonder m. m. - 998, 999, 1000
XVI.2.h. Enskild social verksamhet, mestadels på grund af meddelanden af fru Anna Hierta-Retzius, Stockholm - 1000, 1001, 1002
    

Register


Register. Abborren - Artilleri- och ingeniörhögskolan - 1003
Register. Artillerimuseum - Blanche - 1004
Register. Blandsäd - Böttiger - 1005
Register. Calonius - Edelcrantz - 1006
Register. Edelfelt - Finnboda - 1007
Register. Finnmossen - Generalstabens litografiska anstalt - 1008
Register. Generalstabens topografiska afdelning - Göranssons mek. verkstad - 1009
Register. Gös - Hjärpen - 1010
Register. Hoburgen - Jockey-club - 1011
Register. Jockmock - Katrinefors - 1012
Register. Katrineholm - Kronhjort - 1013
Register. Kronobergs län - Liljefors - 1014
Register. Liljeholm - Läsestugor - 1015
Register. Läskedrycker - Munck af Rosenschöld - 1016
Register. Municipalsamhällen - Norstedt - 1017
Register. Norstedt - Plåtkärl - 1018
Register. Polhem - Runborg - 1019
Register. Rundgren - Sjukgymnastikapparater - 1020
Register. Sjukkassor - Solander - 1021
Register. Solingen - Storskiftesverket - 1022
Register. Stortinget - Taktäckningsämnen - 1023
Register. Talg - Turbiner - 1024
Register. Turistväsendet - Wennerberg - 1025
Register. Wenström - Åby - 1026
Register. Ådö - Öved - 1027
Rättelser och tillägg - 1028

Project Runeberg, Sun Nov 21 17:44:28 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/sverig01/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free