- Project Runeberg - Nordic Authors /
Esaias Tegnér

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Tegnér, Esaias (1843–1928), linguist, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Esaias Tegnér in:


Esaias Henrik Vilhelm Tegnér, den yngre, svensk språkvetare, född 13 jan 1843, död 1928. Sonson till diktaren och biskopen Esaias Tegnér.

1859 student i Lund
1865 Fil. Dr. vid Lunds universitet
1872 adjunkt i jämförande språkforskning
1873 föreläste i Stockholm i allmän språkvetenskap
1876 ledamot av Vet. societ. i Uppsala
1879 gift med Märta Maria Katarina Ehrenborg
1879 professor i österländska språk
1879 ledamot av KVHAA
1882 ledamot av Vet. och vitt. samh. i Göteborg
1882 ledamot av Svenska Akademien, stol 9 (se Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien)
1884-- ledamot av Bibelkommissionen
1894 Teol. Dr. i Köpenhamn
1896 ledamot av Vetenskapsakademien

Links

Skrifter

De nunnatione arabica, gradualavhandling, 1865
De vocis primae radicalis et earumque declinatione quaestiones semiticae comparativae. I, 1869
införd i Lunds universitets årsskrift
Om språk och nationalitet, 1874
i »Svensk tidskrift» 1874
Universal-skrift, 1876
i »Svensk tidskrift» 1876
Ninives och Babylons kilskrifter, 1875
ingår i serien »Ur vår tids forskning» 1875
Dansk översättning 1878
Språkets makt öfver tanken, 1880
i »Ur vår tids forskning» 1880
Dansk översättning 1881
Hemmets ord, 1880--1881
först införd i »Tidskrift för hemmet» 1880--81
Om elliptiska ord, 1881
i »Forhandlinger på det 2:det Nordiska filologmöte i Kristiania»
Om svenska familjenamn, 1882
i »Nordisk tidskrift» 1882
Om poesiens språk, 1882
inträdestal i Svenska Akademien
Nordiska författares arbeten om och på afrikanska språk, 1884
i »Ny svensk tidskrift»
Norrmän eller danskar i Normandie? Några anmärkningar om normandiska ortnamn, 1884
införd i »Nordisk tidskrift 1884 Ytterliqare om de nordiska ortnamnen i Normandie, 1884
en fortsättning av ovanstående
införd i »Nordisk tidskrift 1884
Natur och onatur i fråga om svensk rättstavning, 1886
Författaren går här tillbaks till 1869 och "det möte af nordiska språkmän [...], hvars förslag till ändringar i de nordiska språkens ljudbeteckning vid sitt första framträde så mycket upprörde sinnena i alla de tre skandinaviska länderna, men särskilt i vårt." Rätt snart ersattes stavningen av gerning, hjelte och qvist med gärning, hjälte och kvist. Stavningen med hv-, -dt och -f avskaffades sedan 1906. Förslagen att ändra berg till bärj och station till statsjon vann aldrig gehör, men språkbruket vacklade betänkligt ända in på 1920-talet.
Mer eller mindre inblandade personer i denna process var förutom författaren: Herman Almkvist, Aksel Andersson, Johan August Aurén, Herman Bjursten, Isidor Flodström, Axel Olof Freudenthal, Emil Finneve Gustrin, Artur Hazelius, J. Humble, Axel Kock, Kylén, Isak Sven Landtmanson, Nils Linder, Leopold Fredrik Alexander Leffler, Johan August Lundell, Magnus Fredrik Lundgren, Ivar Adolf Lyttkens, Peter von Möller, Adolf Noreen, Nyström (Johan Fredrik?), Pipon, Johan Rydqvist, August Schagerström, Eugen Schwartz, Sjöborg (? Gustaf Magnus Sjöberg ?), Stjernström, Strömberg (Adam Theodor?), Anton Sundén, Frans Oscar Birger Svahn, Fredrik August Tamm, Hampus Kristoffer Tullberg, Fredrik Wulff.
Bland utländska och äldre referenser finns Knud Knudsen (norrman), Lars Laurel, Räfst med sina Orthographiska arbeten, hvaruti Vårt allmänna Skrif-Bruks laggde Dubbel-Grund utmärkes och allena fölges, tillika med en orthographisk Tavla och behörig erindran till Fullkåmmelighets ernående i Vår Skrif-Kånst, 1756, samt Moberg (-1825-), Hermann Paul (tysk), Rasmus Rask (dansk), Wilhelm Scherer (tysk).
Den nya öfvers. af Psaltaren. Några mot-anmärkn:r, 1888
Tal på Svenska akademiens högtidsdag den 20 december 1891, 1891
Om genus i svenska språket, 1891
i Sv. akad:s haadl. 1891
Skoltal, 1897
Studier tillegnade Esaias Tegnér. Den 13 januari 1918, 1918
festskrift på 75-årsdagen
Bland Lunds minnesvårdar, 1921
Ur språkes värld, 3 vol., 1922--1930
Strödda uppsatser, 1930
posthumt utgivna av Emil Olson

Find other Nordic Authors named Tegnér, others born in 1843 or deceased in 1928.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2013-03-23 20:28 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/tegnerdy.html

Valid HTML 4.0!