- Project Runeberg -  Biblisk ordbok för hemmet och skolan /
209

(1896) [MARC] Author: Erik Nyström - Tema: Christian Literature, Language, Reference, Dictionaries
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Uppslagsord J - Jerusalem...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

ioS
EVANGELIUM.
gelium och bereda väg för herdars och umgänge med apostelma Johannes och
lärares mera omfattande undervisning, andra som hade sett Herren, »huru han
Så kallas med detta namn äfven dia- upprepade deras ord och hvad han af
konen Filippus, Ap. 21: 8. Timoteus dem hade hört om Herren och om hans
uppmuntras äfven till sådan verksam- underverk och hans lära.> Och allt detta
het, 2 Tim. 4: 5. - Med »de fyra som Polykarpus mottagit af ögonvittnen,
evangelisterna» förstås särskildt Matteus, det berättade han, säger Ireneus, »allt-
Markus, Lukas och Johannes, hvilka samman i öfverensstämmelse med skrif-
nämnas som författare till de »fyra tema», d. ä. de evangeliska berättel-
evangelierna.> serna. Denne Ireneus nämner tydligt
Evangelium, gr. glödjebudskop. Så de fyra evangelierna och angifver äfven
kallas företrädesvis det glada budska- vissa för honom personligen giltiga skäl
pet om Jesu konumagarike: det kallas hvarföre de just skulle vara fyra. ~Är
»Guds evangelium», Ro. 1: 1; »evan- det väl tänkbart», frågar Tischendorf,
gelium om riket», Mat. 4: 23; »evan- »att Ireneus aldrig skulle hafva hört ett
gelium om Guds nåd», Ap. 20: 24; ord af Polykarpus om Johannes’ evan-
»Jesu Kristi evangelium», Mar. 1: 1; det gelium, och att han ändå skulle hafva
»eviga» evangelium, Up. 14: 6. Seder- skänkt det ett obetingadt förtroende?>
mera gafs detta namn åt de fyra skrift- Tertullianus, presbyter i Kartago,
liga berättelserna om Jesus, nämda ef- död omymkr. 230, försvarade kraftigt Ln-
ter Matteus, Markus, Lukas och Johan- kas evangelium mot ett falskt sådant
nes, hvilka sannolikt under åren 6o- som en viss Marcion sökte insmuggla
100 e. El. trädde fram och vunno sprid- i församlingen, och hänvisade till de
ning bland de vidsträckt utbredda för- apostoliska församhingarnas afgörande
samlingarna. Om Sokrates storhet byar- omdöme i saken, att »det Lukas’ evan-
ken af en Plato eller en Xenofon kon- gelium som vi hålla fast vid, har allt
nat helt uppfattas, utan bådaderas fram- ifrån sitt första framträdande varit om-
ställningar äro nödvändiga för att fram- fattadt som äkta>, och, tillägger han,
kalla en fullständig bild af honom; så »samma de apostoliska församhingarnas
är det mycket mindre att undra på, att mymadighet skall också försvara de öf-
Jesu personlighet ej kunde fullt fram- riga evangelierna som vi likaledes ge-
ställas af en enda. Hvart och ett af nom dem hafva fått».
de fyra evangelierna är beräknadt för Klemens af Alexandria, föreståndare
särskilda behof hos de läsande, och för kateketskolan derstädes, död omkr.
ömsesidigt komplettera de hvarandra 220, afgifver också lika bestämda vitt-
och förete i allt väsentligt en sköma nesbörd om de f)ra evangeliernas enhäl-
harmoni, som dock är vida skild från liga erkännande bland församlingarna.
en Imfios emaformighet. Dessutom hafva vi ett märkvärdigt
De fyra evangeliernas äkthet och vittnesbörd i ett bref från de kristna
trovärdighet är äfven genom yttre vitt- församlingarna i Lyon och Vienne till
nesbörd i högsta måtto betryggad. Om »församlingarna i Asien och Frygien><,
vi börja med slutet af andra seklet, så hvari de berätta om en svår förföljelse
finna vi från den tiden vittnesbörd om som öfvergick dem omukring 177 e. El.
<le fyra evangelierna hos Ireneus i Frank- 1 detta bref förekomma tydliga citat
rike, Tertullianus i norra Afrika och ur både Lukas och Johannes’ evange-
Klemens af Alexandria i Egyptema. her, vittnande om att dessa voro kända
Ireneus, biskop i Lyon och Vienne, och erkända redan då. Och bisko) 1
var fodd omkrmng 140 och led martyr- de nämnda församlingarna i Frankrike
döden år 202 e. El. Han hade i sin vid denna tid var den gamle Potinus,
ungdom varit lärjunge till Polykarpus, hvilken ock led martyrdöden i samma
hvilken åter hade lärt af aposteln Jo- förföljelse. Denne Potinus var 90 år
hannes. 1 ett bref till en Florinus, för- gammal, så att hans kännedom om evan-
varadt af Evsebius, meddelar han i glö- gelierna måste hafva gått tillbaka ända
dande språk sina erinringar af Poly- till första fjerdedelen af <het andra sek-
karpus, hans person och hans under- het, då månge af dem som hade känt
visning och huru han berättade om sitt apostlarna, ännu voro vid hif.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 15:22:04 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/biblobok/0213.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free