- Project Runeberg -  De svenska järn- och metallmanufakturindustriernas utveckling
(1923) [MARC] Author: Gösta Delling - Tema: Metals
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1923:44 FINANSDEPARTEMENTET TULL- OCH TRAKTATKOMMITTÉNS UTREDNINGAR OCH BETÄNKANDEN XXIII

DE SVENSKA JÄRN- OCH METALLMANUFAKTURINDUSTRIERNAS UTVECKLING

MED SÄRSKILD HÄNSYN TILL FÖRHÅLLANDENA VID TIDEN NÄRMAST FÖRE VÄRLDSKRIGETS UTBROTT UTREDNING, VERKSTÄLLD PÅ UPPDRAG AV TULL- OCH TRAKTATKOMMITTÉN AV GÖSTA DELLING A.-B. HASSE W. TULLBERGS BOKTRYCKERI STOCKHOLM 1923

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna SOU 1923:44 har i juni 2012 digitaliserats av Kungliga biblioteket, varifrån de scannade bilderna och OCR-texten i januari 2024 kopierades till Projekt Runeberg. Författaren avled 1974, men SOU:er betraktas som yttrande av myndighet och är därför undantagna från upphovsrätt.

This volume was scanned by Kungl. biblioteket, Sweden's national library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida, titelsida 2, 3, 4, 5

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida, titelsida 2, 3, 4, 5
Till konungen - iii, iv
    Del. I. Järn- och stålmanufakturindustrien - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
I. Allmän översikt - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
    Inledning - 9
    Förädlingsverksamhetens ställning i järnhanteringens allmänna utvecklingsprocess - 10, 11
    Järn- och stålmanufakturindustriens uppkomst och utveckling i Sverige - 11, 12, 13
    Teknikens utveckling - 13, 14, 15
    Industriens lokalisering - 15, 16
    Industriens organisation och storleksförhållanden - 16, 17, 18
    Tillverkningsekonomi - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    Ekonomisk ställning - 24, 25, 26, 27
II. Tillverkningen av dragen järn- och ståltråd samt vissa arbeten därav - 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
    Dragen tråd - 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
    Tillverkningstekniken - 28, 29
    Den svenska trådtillverkningens utveckling - 29, 30
    Utrikeshandel och tullskydd - 30, 31, 32
    Tillverkningens organisation - 32, 33
    Tillverkningsekonomi - 33, 34, 35
    Linor - 35, 36, 37
    Produktionsutveckling samt in- och utförsel - 35, 36
    Tillverkningsekonomi - 36, 37
III. Tillverkningen av draget och kallvalsat järn och stål (annat än tråd) - 38, 39, 40
IV. Tillverkningen av spik, stift och hästskosöm samt bult, mutter och skruv - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
    Spik, stift och hästskosöm - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
    Produktionsutveckling samt in- och utförsel - 41, 42, 43, 44, 45
    Tillverkningsekonomi - 45, 46
    Råvarutullens betydelse - 46, 47, 48
    Skruvar, bultar, nitar och muttrar - 48, 49, 50, 51, 52
    Produktionsutveckling samt in- och utförsel - 48, 49, 50
    Tillverkningsekonomi - 51
    Tullskyddets höjd och råvarutullens betydelse - 51, 52
V. Tillverkningen av rör - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
    Tillverkningsteknik - 53
    Produktionsutveckling samt in- och utförsel - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
    Tillverkningsekonomi - 59, 60, 61
    Råvarutullens betydelse - 61, 62
VI. Tillverkningen av kättingar och kedjor, hästskor, fjädrar m. fl. slag av grövre manufaktursmide - 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
    Kättingar och kedjor - 63, 64, 65, 66, 67
    Produktionsutveckling samt in- och utförsel - 63, 64, 65
    Tillverkningsekonomi - 65, 66
    Tullskyddets höjd och råvarutullens betydelse - 66, 67
    Hästskor - 67, 68
    Produktionsutveckling samt in- och utförsel - 67, 68
    Tillverkningsekonomi - 68
    Tullskyddets höjd med hänsyn till råvarutull - 68
    Diverse grövre manufaktursmide - 68, 69, 70
    Tillverkning samt in- och utförsel - 68, 69
    Tillverkningsekonomi - 70
VII. Tillverkningen av järnvägsmateriel (annan än räls) - 71, 72, 73, 74, 75
    Produktionsutveckling samt in- och utförsel - 71, 72, 73
    Tullpolitiska data - 73, 74
    Råvarutullens betydelse och tullskyddets utnyttjande - 74, 75
VIII. Tillverkningen av bleck- och plåtvaror - 76, 77, 78, 79, 80, 81
    Produktionsutveckling - 76, 77
    Organisationsförhållanden - 77, 78
    Utrikeshandel - 78, 79
    Tillverkningsekonomi - 80
    Tullskyddets höjd med hänsyn till råvarutull - 80, 81
IX. Verktygs- och ”Eskilstunaindustrien” - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
    Allmän översikt av Eskilstunaindustriens utveckling - 82, 83
    Knivar och saxar - 83, 84, 85, 86
    Sågar, sågklingor och sågblad - 86, 87, 88
    Filar och raspar - 88, 89
    Yxor och bilor, släggor, hammare, handhyvlar och dylika handverktyg - 89, 90, 91, 92
    Manufaktur och byggnadssmide m. m. - 92, 93, 94
X. Tillverkningen av handels- och byggnadsgjutgods - 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
    Tekniska data - 95
    Produktionens utveckling - 96, 97
    In- och utförsel - 97, 98, 99
    Tullpolitiska data - 99
    Tillverkningsekonomi - 100, 101, 102
    Tullskyddets höjd och utnyttjande samt pris- och konkurrensförhållanden på den inhemska marknaden - 102, 103
    Tabellbilagor till del I - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
Tab. 1 a—c. Antal företag och arbetare samt drivkraft och tillverkningsvärde inom järn- och stålmanufakturindustrien åren 1881—1920 - 107
Tab. 2. Järn- och stålmanufakturindustriens lokalisering år 1913 - 108
Tab. 3. Engelska, tyska och amerikanska kolpriser - 108
Tab. 4. Engelska, tyska och amerikanska stångjärns- och plåtpriser - 109
Tab. 5. Arbetslöner inom den svenska järn- och metallmanufakturindustrien år 1914 - 109
Tab. 6. Tillverkning av järn- och ståltråd samt arbeten därav - 110
Tab. 7 a—c. In- och utförsel av järn- och ståltråd samt arbeten därav - 111, 112, 113
Tab. 8. Tillverkning av draget och kallvalsat järn och stål (annat än tråd) - 114
Tab. 9 a—b. In- och utförsel av draget och kallvalsat järn och stål (annat än tråd) - 114, 115
Tab. 10. Tillverkning av spik, stift och hästskosöm samt bult, mutter och skruv - 116
Tab. 11 a—d. In- och utförsel av spik, stift och hästskosöm - 117, 118, 119
Tab. 12 a—b. In- och utförsel av bult, mutter och skruv - 120, 121
Tab. 13. Tillverkning av rör - 121
Tab. 14 a—b. In- och utförsel av rör - 122, 123
Tab. 15. Tillverkning av kättingar och kedjor, hästskor samt vagns- och spiralfjädrar - 124
Tab. 16 a—c. In- och utförsel av kättingar och kedjor, hästskor samt vagns- och spiralfjädrar - 125, 126
Tab. 17. Tillverkning av järnvägsmateriel (annan än räls) - 127
Tab. 18 a—c. In- och utförsel av järnvägsmateriel (annan än räls) - 127, 128, 129
Tab. 19. Tillverkning av knivar och saxar, sågklingor, sågblad och handsågar, filar och raspar, yxor och bilor m. fl. handverktyg samt diverse manufaktur- och byggnadsmide - 130
Tab. 20 a—b. In- och utförsel av knivar och saxar - 131, 132
Tab. 21 a—b. In- och utförsel av sågar, sågblad och sågbladsämnen - 132, 133
Tab. 22. In- och utförsel av filar och raspar - 134
Tab. 23 a—b. In- och utförsel av yxor och bilor, hammare, släggor m. fl. dyl. handverktyg - 135, 136
Tab. 24. In- och utförsel järnlås - 137
Tab. 25 a—b. In- och utförsel diverse byggnads- och möbelbeslag - 138
Tab. 26 a—b. In- och utförsel av vissa artiklar av gjutjärn (handels- och byggnadsgjutgods) - 139, 140, 141
Tab. 27. Tullsatser å vissa slag av gjutgods 1882—1922 - 141, 142
    Del II. Metallmanufakturindustrien - 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
I. Allmän översikt - 145, 146, 147
    Inledning - 145
    Industriens allmänna utveckling åren 1881—1914 - 145, 146
    In- och utförsel åren 1881—1914 - 146, 147
    Tullpolitiska data - 147
II. Malmförekomst och metallframställning - 148, 149, 150, 151
    Koppar och därmed likställda metaller - 148, 149, 150
    Zink - 150
    Bly - 150, 151
    Tenn - 151
III. Halvfabrikattillverkningen - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
    Tillverkningens organisation - 152, 153
    Produktionsutveckling samt in- och utförsel - 153, 154, 155, 156
    Tullpolitiska data samt tullskyddets höjd - 156, 157
    Tillverkningsekonomi - 157, 158, 159
IV. viktigare grenar av helfabrikattillverkningen - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
    Metallverkens produktion av färdigfabrikat (Skultuna och Gusums tillverkningar) - 160, 161, 162, 163, 164, 165
    Produktionsutveckling samt in- och utförsel - 160, 161, 162, 163
    Tillverkningsekonomi - 164
    Tullpolitiska data. Tullskyddets höjd och råvarutullens betydelse - 164, 165
    Tillverkningen av fotogenkök och fotogenförgasningslampor - 166, 167, 168
    Produktionsutveckling samt in- och utförsel - 166
    Tillverkningsekonomi - 166, 167
    Råvarutullens betydelse - 167, 168
    Tillverkningen av andra lampor och belysningsarmatur - 168, 169, 170
    Produktionsutveckling samt in- och utförsel - 168
    Tillverkningsekonomi - 168, 169, 170
    Råvarutullens betydelse - 170
    Tillverkningen av kapsyler, folier och stanniol, hagel och blykulor samt patronhylsor - 170, 171, 172
    Produktionsutveckling samt in- och utförsel - 170, 171
    Tillverkningsekonomi - 171, 172
    Tabellbilagor till del II - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Tab. 1. Metallmanufaktur: Antal företag och arbetare, tillverknings- samt in- och utförselvärden åren 1881—1920 - 175, 176
Tab. 2. Antal företag och tillverkningsvärden i 1000-tal kr. fördelade på skilda storleksklasser efter tillverkningsvärdet åren 1896 och 1912 - 177
Tab. 3. Tullsatsernas förändringar 1882—1911 samt deras procentuella höjd år 1914 - 178, 179, 180
Tab. 4. Koppar: Malmbrytning, metallframställning och metallförbrukning samt in- och utförsel åren 1871—1920 - 181
Tab. 5. In- och utförsel av koppar och därmed likställda metaller och legeringar, fördelade efter metallens art, åren 1907—1920 - 182
Tab. 6. Införsel av svavelkis och oarbetad koppar från Norge åren 1907—1920 - 182
Tab. 7. Zink: Malmbrytning, metallframställning och metallförbrukning samt in- och utförsel åren 1871—1920 - 183
Tab. 8. Bly och tenn: D:o - 184
Tab. 9. In- och utförsel av halvfabrikat av koppar och därmed likställda metaller och legeringar, zink, bly och tenn åren 1881—1920 - 185
Tab. 10. In- och utförsel av halvfabrikat av koppar och därmed likställda metaller och legeringar, fördelade efter metallens art, åren 1907—1920 - 186
Tab. 11. Tillverkning samt in- och utförsel av halvfabrikat av koppar och mässing åren 1896—1920 - 187
Tab. 12. Kopparpriser åren 1881—1913 - 188
Tab. 13. Zinkpriser åren 1901—1913 - 189
Tab. 14. Blypriser åren 1901—1913 - 189
Tab. 15. Tennpriser åren 1901—1913 - 190
Tab. 16. Tillverkning samt in- och utförsel av spik, nitar och bultar av annan metall än järn åren 1907—1920 - 190
Tab. 17. In- och utförsel av vattenmätare samt metallduk åren 1893—1920 - 191
Tab. 18. Tillverkningen av metallduk, hårnålar, knappnålar, hakar och hyskor samt spännen vid Gusums mässingbruk åren 1880—1918 - 192
Tab. 19. In- och utförsel av hårnålar, knappnålar, hatt- och säkerhetsnålar, häktor, hyskor och hakar åren 1907—1920 - 193
Tab. 20. Antal lamp- och fotogenköksfabriker, arbetarantal och tillverkningsvärde åren 1891—1920 - 194
Tab. 21. In- och utförsel av vissa fotogenkök och fotogenförgasningslampor samt andra lampor och belysningsarmatur, åren 1907—1920 - 195
Tab. 22. Kapsyler, folier, hagel och blykulor: Antal företag och arbetare, tillverkning och införsel åren 1886—1920 - 196
Utgivarens reklam - omslagets insida, baksidans insida, baksida

Project Runeberg, Sun Jan 7 22:20:50 2024 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/jarn1923/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free