- Project Runeberg -  Sveriges statskalender /
1881

Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

1881


Förord till den elektroniska utgåvan

Boken är lånad på Halmstads bibliotek.

Skannades i november 2009 efter förslag från Simon.

...JoakimThe above contents can be inspected in scanned images: Framsidan, Titel, Pris, Innehåll

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Framsidan, Titel, Pris, Innehåll
För alla hänvisningar - II
Förklaring öfver åtskilliga i Kalendern nyttjade förkortningar - Förklaringar, II
Kalendarium för året 1881 - Kalendarium, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Solen, II, Jorden, Månen, Stjärnor
    Januari - II
    Februari - III
    Mars - IV
    April - V
    Maj - VI
    Juni - VII
    Juli - VIII
    Augusti - IX
    September - X
    Oktober - XI
    November - XII
    December - XIII
    Solens deklination vid sann middag. Konstellationer 1881 - Solen, II
    Jordens dimensioner. Planetbanornas elementer. Några periodiska kometers banelementer - Jorden
    Förmörkelser. Synliga förmörkelser på Jupiters månar - Månen
    Hufvudstjernornas medelorter för 1881 - Stjärnor
Kongl. Huset - 1
[2] utländska Kejserliga, Kongliga och Regerande Furstliga Hus - 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
[3] Republikers och Fria Städers Presidenter - 32, 33
[4] Främmande Magters Beskickningar - 34, 35
[5] Deras Excelleaeer Herrar Statsministern, Ministern för Utrikes Ärendena och de, hvilka med dem ega lika värdighet - 36
[6] Fruar - 36
[7] Kongl. Svenska Hofstaterne - 37
[8] Hans Maj:t Konungens tjenstgörande Hofstat - 37, 38
[9] Riksmarskalks-Embetet och Hofexpeditionen - 38
[10] Kleresistaten - 38
[11] Läkarestaten - 38
[12] Hofmarskalks-Embetet - 39
[13] Hofstallstaten - 39
[14] Hofjägeristaten - 39
[15] Hofförvaltningen. - 39
[16] Ståthållare-Embetet på Stockholms Slott - 39
[17] Ståthållare-Embetet på Drottningholms o. Svartsjö Slott - 39, 40
[18] Ståthållare-Embetet på Ulriksdals Slott o. Haga Slott - 40
[19] Ståthållare-Embetet på Gripsholms Slott - 40
[20] Ståthållare-Embetet på Strömsholms Slott - 40
[21] Ståthållare-Embetet på Rosersbergs Slott - 40
[22] Kongl. Djurgårdens Styrelse - 40
[23] Kongl. Maj:ts Hofkapell o. Teatrar - 40, 41
[24] Förvaltningen af de under f. d. Öfre Borgrättens vård förr stälda medel. - 41
[25—29] Hofstatens Gratialkasse-Direktion - 41
[30] Hennes Maj:t Drottningens Hofstat - 41, 42
[31] Deras Kongl. Högheter Kronprinsens och Arf-Furstarnes läkare - 42
[32] Deras Kongl. Högheter Arf-Furstarnes lärare - 42
[33-35] Hos Deras Kongl. Högheter uppvaktande - 42
[36] Hennes Kongl. Höghet Enke-Hertiginnans af Dalarne Hofstat - 42
[37] Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Eugenias Hofstat - 42
[38] Kavaljerer och Damer - 42, 43
[39] Kabinetts-Kammarherrar - 43, 44
[40] Kammarherrar - 44, 45, 46
[41] Hofjägmästare - 46
[42] Kammarjunkare - 46
[43] F. d. Statsfruar - 47
[44] Framl. Hennes Maj:t Drottningen WILHELMINA FREDRICA ALEXANDRA ANNA LOVISAS f. d. Hofstat - 47
[45] Framl. Hennes Maj:t Enke-Drottningen JOSEPHINA MAXIMILIANA EUGENIAS f. d. Hofstat - 47, 48
[46] Framl. Hennes Maj:t Enke-Drottningen EUGENIA BERNHARDINA DESIDERIAS f. d. Hofstat - 48
[47] Framl. Hans Kongl. Höghet Arf-Fursten, Hertigen af Upland FRANS GUSTAF OSCARS f. d. Hofstat. - 48
[48] Framl. Hans Kongl. Höghet Arf-Fursten, Hertigen af Dalarne NICOLAUS AUGUSTS f. d. Hofstat - 48
[49] Framl. Hennes Kongl. Höghet Prinsessan SOPHIA ALBERTINAS f. d. Hofstat - 48
SVENSKA STATSKALENDERN. - 49
[50] I. Konungens Statsråd. - 49
[51] II. Konungens Högsta Domstol - 49
[52] III. Kongl. Mat:ts Kansli - 50
[53] Kongl. Majts Nedre Justitierevision - 50
[54] Justitiekanslers-Embetet - 50
[55] Kongl. Utrikes-Departementet eller Kabinettet för Utrikes Brefvexlingen - 51
[56] Kongl. Landtförsvarsdepartementet - 51
[57] Kongl. Sjöförsvars-Departementet - 51, 52
[58] Kongl. Civil-Departementet - 52
[59] Kongl. Finans-Departementet - 52
[60] Kongl. Ecklesiastik-Departementet - 52
[61] IV. Öfverrätter och Kollegier samt öfriga till Statsförvaltningen hörande Allmänna Verk och Styrelser - 53, 54
[62] Kongl. Göta Hofrätt - 54
[63] Kongl. Hofrätten öfver Skåne och Blekinge - 54, 55
[64] Kongl. Krigshofrätten - 55
[65] Kongl. Fångvårdsstyrelsen - 55
[66-71] Nya Lagberedningen - 56
[72] 2) tillhörande Kongl. Utrikes-Departementet - 56
[73] 3) tillhörande K. Landtförsvarsdepartementet - 57
[74—78] Kongl. Arméförvaltningen - 57, 58
[79] 4) tillhörande K. Sjöförsvars-Departementet - 59
[80] Chef för Flottans Militärpersonal - 59
[81-82] Kongl. Marinförvaltningen - 59
[83-85] Kongl. Lotsstyrelsen - 59, 60
[86] 5) tillhörande K. Civil-Departementet - 61
[87] Kongl. Statistiska Tabellkommissionen - 61
[88] Kongl. Statistiska Centralbyrån - 61
[89] Rikets Generallandtmäterikontor - 62
[90] Kongl. Justeringsstyrelsen - 62
[91] Sveriges Geologiska Undersökning - 62
[92] K. Landtbruks-Akademiens Förvaltningskomité - 62
[93] Stuteri-Öfverstyrelsen - 62
[94] Kongl. Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader - 62
[95] Kongl. Styrelsen för Statens Jernvägstrafik - 62, 63
[96-101] Kongl. Styrelsen öfver Statens Jernvägsbyggnader - 63, 64
[102] 6) tillhörande K. Finans-Departementet - 65
[103] Kongl. Statskontoret - 65, 66
[104] Kongl. Myntverket - 66
[105] Kongl. Kammarrätten - 66, 67
[106] Kongl General-Poststyrelsen - 67, 68
[107] Kongl. Telegrafstyrelsen - 68
[108] Kongl. General-Tullstyrelsen - 68, 69
[109] Kongl. Öfverintendents-Embetet - 69
[110-115] Kongl. Skogsstyrelsen - 69, 70
[116] 1) tillhörande K. Ecklesiastik-Departementet - 71
[117] Kongl. Biblioteket - 71
[118] Nationalmuseum - 71
[119] Riksantiqvarie - 71
[120] Riksheraldicus - 71
[121-126] Kongl. Medicinalstyrelsen - 71, 72
Sidor ... - 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
    Universiteten - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307
[555] Kongl. Universitetet i Upsala - 301, 302, 303
[556] Kongl. Universitetet i Lund - 304, 305
[557] Kongl. Karolinska Mediko-Kirurgiska Institutet - 306
[558-559] Kongl. Gymnastiska Centralinstitutet - 306, 307
    Allmänna Läroverken - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326
[560] I Upsala Erkestift - 307, 308
[561] Lägre Läroverk - 308
[562] I Linköpings Stift - 308, 309
[563] Lägre Läroverk - 309
[564] I Skara Stift - 310
[565] Lägre Läroverk - 310, 311
[566] I Strengnäs Stift - 311, 312
[567] Lägre Läroverk - 312, 313
[568] I Vesterås Stift - 313
[569] Lägre Läroverk - 314
[570] I Vexjö Stift - 314, 315
[571] Lägre Läroverk - 315
[572] I Lunds Stift - 315, 316, 317
[573] Lägre Läroverk - 317, 318
[574] I Göteborgs Stift - 318, 319
[575] Lägre Läroverk - 319, 320
[576] I Kalmar Stift - 320
[577] Lägre Läroverk - 320
[574] I Göteborgs Stift - 318, 319, 320
[576] I Kalmar Stift - 320
[577] Lägre Läroverk - 320
[578] I Karlstads Stift - 320, 321
[579] Lägre Läroverk - 321
[580] i Hernösands Stift - 321, 322, 323
[581] Lägre Läroverk - 323
[582] I Visby Stift - 323, 324
[583] Kongl. Direktionen öfver Stockholms stads Undervisningsverk - 324
[584] Högre Latinläroverket - 324
[585] Högre Realläroverket - 325
[586] Lägre Läroverk - 325
[587] Nya Elementarskolan i Stockholm - 325, 326
    Folkskoleanstalter - 326
[588] Skollärare samt Kateketer i Stockholm - 326
[589] Direktionen i Sällskapet för Folkundervisningens (f. d. Vexelundervisningens) befrämjande - 326
[590-591] Folkskolelärare-Seminarierna - 326, 327, 328
[592-593] Folkskoleinspektörer - 328, 329
[594] K. Högre Lärarinne-Seminarium i Stockholm - 329
[595] Tekniska Läroverk - 329, 330
[596] Chalmersska Slöjdskolan i Göteborg - 330
[597-602] Tekniska Elementarskolorna - 331, 332
[603] Tekniska skolan i Stockholm - 332
[604] Tekniska Söndags- och Aftonskolan i Eskilstuna - 332
[605] c) Medicinalstaten - 333
[606] i Upsala län - 333
[607] i Södermanlands län - 333
[608] i Östergötlands län - 333
[609] i Jönköpings län - 333, 334
[610] i Kronobergs län - 334
[611] i Kalmar län - 334
[612] i Gotlands län - 334
[613] i Blekinge län - 334
[614] i Kristianstads län - 334
[615] i Malmöhus län - 334
[616] i Hallands län - 334, 335
[618] i Elfsborgs län - 335
[619] i Skaraborgs län - 335
[620] i Vermlands län - 335
[621] i Orebro län - 335
[622] i Vestmanlands län - 335
[623] i Kopparbergs län - 335, 336
[624] i Gefleborgs län - 336
[625] i Vesternorrlands län - 336
[626] i Jemtlands län - 336
[627] i Vesterbottens län - 336
[628] i Norrbottens län - 336
[629] Stadsläkare - 336
[630] I de öfrige Städerne - 336, 337
[631] - 337, 338
[632] Bergslags- och Grufveläkare - 338
[633] Intendenter vid Brunns- och Badinrättningar - 338, 339
[634] Farmaceutiska Institutet - 339
[635] Undervisningsanstalter för Barnmorskor. - 339
[636] Veterinärinstitutet i Stockholm - 339
[637] Veterinärinrättningen i Skara - 339
Sidor ... - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488
[785] 5) Konung Carl den XIII:s Orden - 489
[786] I Andliga Ståndet - 489
[787] Utländske - 489
[788] Postanstalterna i Sverige - 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499
    Adelöf ... - 490
    Bodsjö ... - 491
    Falsterbo ... - 492
    Hablingbo ... - 493
    Jungskola ... - 494
    Lycke ... - 495
    Odensviholm ... - 496
    Skederid ... - 497
    Tibro ... - 498
    Vifstavarf ... - 499
[789] Underrättelser rörande postförsändelser taxering m. m. - 500, 501, 502, 503
[790] Telegrafanstalterna i Sverige - 504, 505, 506, 507, 508
    Agnesberg ... - 504
    Falkenberg ... - 505
    Kungelf ... - 506
    Sandviken ... - 507
    Väsby ... - 508
[791-792] Underrättelser för telegrafkorrespondenter - 508, 509, 510
[793] Personal-Register - 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579
    Aall ... - 511
    Ahnström ... - 512
    Andersson ... - 513
    Askeroth ... - 514
    Beckman ... - 515
    Bergh ... - 516
    Bexelius ... - 517
    Blombergh ... - 518
    Brandel ... - 519
    Bruzelius ... - 520
    Carlberg ... - 521
    Cederström ... - 522
    Cronstedt ... - 523
    De la Gardie ... - 524
    Edholm ... - 525
    Ekroth ... - 526
    Ericson ... - 527
    Fallstedt ... - 528
    Forselius ... - 529
    Frodell ... - 530
    v. Gerber ... - 531
    de Groof ... - 532
    Haagensen ... - 533
    Hamilton ... - 534
    v. Hedenberg ... - 535
    Herskind ... - 536
    Holmberg ... - 537
    Hvasser ... - 538
    Jackson ... - 539
    Jönsson ... - 540
    Kjellin ... - 541
    Kreuger ... - 542
    Lagercrantz ... - 543
    Lawrence ... - 544
    Lieberath ... - 545
    Lindbäck ... - 546
    Lindström ... - 547
    Lundberg ... - 548
    Lyttkens ... - 549
    Malmqvist ... - 550
    Meurling ... - 551
    Myrberg ... - 552
    Nilsson ... - 553
    Nordström ... - 554
    Odelberg ... - 555
    Palm ... - 556
    Petre ... - 557
    Pramberg ... - 558
    Renault ... - 559
    Rosell ... - 560
    Ruuth ... - 561
    af Sandeberg ... - 562
    Schram ... - 563
    Seton ... - 564
    Sjöstrand ... - 565
    Stafsing ... - 566
    Strokirk ... - 567
    Sundström ... - 568
    Söderberg ... - 569
    Theoander ... - 570
    Tottie ... - 571
    Unge ... - 572
    Wahlgren ... - 573
    Wellin ... - 574
    Westman ... - 575
    Wilkinson ... - 576
    Wästfelt ... - 577
    Åhrman ... - 578
    Öhrström ... - 579
[794] Real-Register - 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586
    Adjutanter ... - 580
    Elementarskolan ... - 581
    Ingeniörer ... - 582
    Länsstyrelsen ... - 583
    Presterskapet ... - 584
    Statens ... - 585
    Tryckfrihetens ... - 586
Under [tryckningen] timade och tillkännagifna förändringar - 587
    Bihang. Utdrag ur Norges statskalender - 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603
De Kongl. Norske Hofstater - 588, 589
I. Den Kongl. Norske Regjering - 590
II. Den Kongl. Norske Statsraads-Afdeling i Stockholm - 590
III. Høiesteret - 590
IV. Regjerings-Kontorer - 590, 591, 592
V. Storthinget - 592
VI. Under Departementerne henhørende Embedsmænd og Indretninger - 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603
VII. Under Storthinget henhørende Funktionærer og Indretninger - 603
VIII. Den Kongl. Norske S:t Olafs Orden - 603
Annons: Administrativ statistisk handbok - 604

Project Runeberg, Wed Dec 2 22:51:36 2009 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/statskal/1881/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free