- Project Runeberg -  Sveriges statskalender /
1925

Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVERIGES STATSKALENDER

FÖR ÅRET

1925

UTGIVEN EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE FÖRORDNANDE AV DESS VETENSKAPSAKADEMI ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B. UPPSALA 1925 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till serien.


The above contents can be inspected in scanned images: Framsidan, titelsida, tryckort, 3, 4, 800, 801, 803, 1078, 1079, 150

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Framsidan, titelsida, tryckort, 3, 4, 800, 801, 803, 1078, 1079, 150
Realregister - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    Abnormundervisningen ... - 4
    Beskickningarna ... - 5
    Fältveterinärkåren ... - 6
    Institut ... - 7
    Lasarettsdirektionen ... - 8
    Orden ... - 9
    Regementena ... - 10
    Societeten ... - 11
    Svenska ... - 12
Förklaring över åtskilliga i Statskalendern nyttjade förkortningar - 13, 14, 15, 16
Upplysningar - 16
Avlönings- och pensionsförhållanden - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
    Förteckning å de till avdelningarana A, B och C hörande befattningar, vilka upptagas i statskalendern med angivande av befattningens lönegrad - 19
    Advokatfiskal ... - 19
    Generalkonsul ... - 20
    Tullförvaltare ... - 21
Kalendarium för året 1925 - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
    Januari - 25
    Februari - 26
    Mars - 27
    April - 28
    Maj - 29
    Juni - 30
    Juli - 31
    Augusti - 32
    September - 33
    Oktober - 34
    November - 35
    December - 36
    Solens deklination vid sann middag. Konstellationer 1925 - 37, 38
    Jordens dimensioner. Planeternas månar. Några periodiska kometer - 40
    Förmörkelser. Synliga förmörkelser av Jupiters månar - 40
    Huvudstjärnornas medelorter för 1925 - 41
[1] Kungl. Huset - 42, 43
[2] Främmande makters statschefer - 44, 45, 46, 47
[3-4] Främmande makters beskickningar - 48, 49, 50, 51
[5] Deras Excellenser Herrar Statsministern, Ministern för Utrikes ärendena och Riksmarskalken - 52
[6] Fruar - 52
Sidor ... - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751
[900 a] Postanstalterna i Sverige - 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764
    Abbekås ... - 752
    Aspsele ... - 753
    Dajkanvik ... - 754
    Fröslida ... - 755
    Haparanda ... - 756
    Jakobsberg ... - 757
    Kärsvik ... - 758
    Marsvinsholm ... - 759
    Orrbyn ... - 760
    Simonstorp ... - 761
    Styrsö ... - 762
    Tönnersjö ... - 763
    Västrum ... - 764
[900 b] Postunderrättelser - 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772
[900 c] Telegrafanstalterna i Sverige - 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783
    Abbetorp ... - 773
    Bjurholm ... - 774
    Eneboga ... - 775
    Gustavstorp ... - 776
    Hörken ... - 777
    Landa ... - 778
    Nolby ... - 779
    Rönneshytta ... - 780
    Stöcksjö ... - 781
    Utbynäs ... - 782
    Älgviken ... - 783
[900 d] Telegrafunderrättelser - 784, 785, 786, 787, 788, 789
Vid Saltsjön belägna orter, vilka utom rikets stapelstäder utgöra tullplatser - 790
Orter, som åtnjuta transitupplagsrätt - 790
Register till ecklesiastikstaten - 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799
    Abild ... - 791
    Dagsås ... - 792
    Gullholmen ... - 793
    Irsta ... - 794
    Lyse ... - 795
    Ringamåla ... - 796
    Svedala ... - 797
    Vena ... - 798
    Östra Broby ... - 799
    Kungl. svenska riddareordnarna
[901-902] 1) Kungl. Serafimerorden - 805, 806, 807
[903] Utländska Riddare - 807, 808
[904] Vid Kungl. Maj:ts orden - 808
[905-907] 2) Kungl. Svärdsorden - 809
Sidor ... - 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074
[983] 5) Konung Carl XIII:s orden - 1075
[984] I andliga ståndet - 1075
[985] Utländska - 1075
Kommunala inrättningar och enskilda institutioner av allmännare intresse 1925 - 1077
    I. Städernas kommunalförvaltningar - 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103
[1000] I. Städernas kommunalförvaltningar - 1079, 1080
[1001] Städerna i Uppsala län - 1080, 1081
[1002] Städerna i Södermanlands län - 1081, 1082
[1003] Städerna i Östergötlands län - 1082, 1083
[1004] Städerna i Jönköpings län - 1084, 1085
[1005] Staden i Kronobergs län - 1085
[1006] Städerna i Kalmar län - 1085, 1086
[1007] Staden i Gotlands län - 1086, 1087
[1008] Städerna i Blekinge län - 1087
[1009] Städerna i Kristianstads län - 1087, 1088
[1010] Städerna i Malmöhus län - 1088, 1089, 1090, 1091
[1011] Städerna i Hallands län - 1091, 1092
[1012-1013] Städerna i Göteborgs och Bohus län - 1092, 1093, 1094
[1014] Städerna i Älvsborgs län - 1094, 1095
[1015] Städerna i Skaraborgs län - 1095, 1096
[1016] Städerna i Värmlands län - 1096, 1097
[1017] Städerna i Örebro län - 1097
[1018] Städerna i Västmanlands län - 1098
[1019] Städerna i Kopparbergs län - 1098, 1099
[1020] Städerna i Gävleborgs län - 1099, 1100
[1021] Städerna i Västernorrlands län - 1100, 1101
[1022] Staden i Jämtlands län - 1101
[1023] Städerna i Västerbottens län - 1101, 1102
[1024] Städerna Norrbottens län - 1102, 1103
[1025-1030] Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning i Stockholm - 1103
    II. Stockholms stads sjukhus - 1104, 1105, 1106
[1031] Sabbatsbergs sjukhus - 1104
[1032] Sjukhuset S:t Göran - 1104
[1033] Provisoriska sjukhuset - 1104
[1034] Maria sjukhus - 1104, 1105
[1035] Södra barnbördshuset - 1105
[1036] Epidemisjukhuset - 1105
[1037] Barnsjukhuset Simon och Mathilda Sachs Minne - 1105
[1038] Söderby sjukhus - 1105
[1039] Sjukhuset vid Långbro - 1105, 1106
[1040] S:t Eriks sjuk- och vårdhems huvudavdelning - 1106
[1041-1045] Diakonissanstalten å Ersta sjukhus - 1106
    III. Stadsdistriktsläkare - 1107
[1046] I Stockholm - 1107
[1047] I övriga städer - 1107
    IV. Vanföreanstalter - 1108
[1048-1050] IV. Vanföreanstalter - 1108
    V. Apotekarstaten - 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115
[1051] V. Apotekarstaten - 1108, 1109
[1052] Stockholms län - 1109, 1110
[1053] Östergötlands län - 1110
[1054] Kalmar län - 1110, 1111
[1055] Malmöhus län - 1111, 1112
[1056] Göteborgs och Bohus län - 1112
[1057] Skaraborgs län - 1112, 1113
[1058] Västmanlands län - 1113, 1114
[1059] Västernorrlands län - 1114
[1060] Apotekarsocieteten - 1115
    VI. Läroanstalter - 1115, 1116, 1117, 1118, 1119
[1061] Handelsgymnasier - 1115
[1062] Göteborgs handelsgymnasium - 1115
[1063] Malmö handelsgymnasium - 1115, 1116
[1064] Hälsingborgs handelsgymnasium - 1116
[1065] Örebro handelsgymnasium - 1116
[1066] Norrköpings handelsgymnasium - 1116
[1067-1068] Kommunala och enskilda läroanstalter, som äga studentexamensrätt - 1116, 1117, 1118
[1069-1080] Folkhögskolor - 1118, 1119
    VII. Hushållningssällskapens konsulenter m. fl. tjänstemän - 1120, 1121
[1081] Stockholms län - 1120
[1082] Kronobergs län - 1120, 1121
[1083] Hallands län - 1121
[1084] Örebro län - 1121
[1085-1089] Jämtlands län - 1121
    VIII. Stiftelser, föreningar m. fl. sammanslutningar - 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142
[1090] Evangeliska fosterlandsstiftelsens mission - 1122, 1123
[1091] Svenska diakoniss-sällskapet - 1123
[1092] Allmänna Svenska Prästföreningens Centralstyrelse - 1123, 1124
[1093] Stiftelsen För Sverige och kristen tro - 1124
[1094-1100] Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande - 1124
[1101] Direktionen för Sunnerdahls hemskolor på landet - 1124
[1102] Carnegiestiftelsen - 1124
[1103] Svenska fattigvårdsförbundet - 1124, 1125
[1104] Svenska stadsförbundet - 1125
[1104 a] Svenska landstingsförbundet - 1125
[1104 b] Skattebetalarnas förening - 1125, 1126
[1105] Karolinska förbundet - 1126
[1105 a] Samfundet De Nio - 1126
[1106] Svenska Linné-sällskapet - 1126
[1107-1110] Vetenskaps-Societeten i Lund - 1126
[1111] Svenska läkaresällskapet - 1127, 1128
[1112] Svenska Veterinärläkareföreningen - 1128
[1113] Svenska Tandläkaresällskapet - 1128, 1129
[1114] Svenska sällskapet för antropologi och geografi - 1129
[1115] Nationalekonomiska föreningen - 1129, 1130
[1116] Personhistoriska samfundet - 1130
[1117] Statistiska föreningen - 1130
[1118] Kemistsamfundet - 1130
[1119] Metallografiska institutet - 1130, 1131
[1119 a] Geologiska föreningen - 1131
[1120-1124] Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening - 1131
[1125-1126] Svenska kriminalistföreningen - 1131, 1132
[1127] Sveriges advokatsamfund - 1132, 1133, 1134
[1128] Stockholm - 1134, 1135, 1136
[1129] Svenska teknologföreningen - 1136, 1137
[1130] Sveriges allmänna exportförening - 1137
[1131] Svenska trävaruexportföreningen - 1137
[1132-1133] Sveriges grossistförbund - 1137, 1138
[1134-1135] Sveriges industriförbund - 1138
[1136-1137] Sveriges hantverksorganisation - 1138
[1138] Svenska Flottningschefsföreningen - 1138
[1139-1145] Svenska Numismatiska Föreningen - 1138, 1139
[1146] Nordiska museet - 1139
[1147] Göteborgs museum - 1139
[1147 a] Röhsska Konstslöjdmuseet - 1139, 1140
[1148] Göteborgs stadsbibliotek - 1140
[1149] Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige - 1140
[1150] Malmö museum - 1140
[1151] Norrköpings stads bibliotek och konstmuseum - 1140
[1152-1153] Sveriges allmänna konstförening - 1141
[1154] Svenska Turistföreningen - 1141
[1154 a] Svenska Trafikförbundet - 1141, 1142
[1155] Riksdagens Interparlamentariska Grupp - 1142
[1156] Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet - 1142
    IX. Sveriges dagliga tidningar - 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151
[1161] Aftonbladet - 1143
[1162] Post- och Inrikes Tidningar - 1143
[1163] Svenska Dagbladet - 1143, 1144
[1164] Östgöten - 1144, 1145
[1165] Gotlands Allehanda - 1145, 1146
[1166] Engelholms Tidning - 1146
[1167] Lunds Dagblad - 1146, 1147
[1168] Skåningen Eslöfs Tidning - 1147
[1169] Göteborgs Aftonblad - 1148
[1170] Borås Tidning - 1148
[1171] Nya Wermlands-Tidningen - 1148, 1149
[1172] Norrlandsposten - 1149, 1150
[1173-1174] Jämtlandsposten - 1150
[1175] Publicistklubben - 1150, 1151
[1176] Svenska journalistföreningen - 1151
[1177] Tidningarnas Telegrambyrå - 1151
[1178-1180] Svenska Tidningsutgivareföreningen - 1151
    X. Sveriges enskilda järnvägar - 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179
[1181] Anneberg-Ormaryds järnväg - 1152
[1182] Askersund-Skyllberg-Lerbäcks järnväg - 1152
[1183] Bergslagernas järnvägar - 1152, 1153
[1184] Bjärred-Lund-Harlösa järnväg - 1153
[1185] Blekinge kustbanor - 1153
[1186] Borgholm-Böda järnväg - 1153
[1187] Borås järnväg - 1153, 1154
[1188] Borås-Alvesta järnväg - 1154
[1189] Borås-Ulricehamns järnväg - 1154
[1190] Bredåkra-Tingsryd järnväg - 1154
[1191] Byvalla-Långshyttans järnväg - 1154
[1192] Bånbghammar-Klotens järnväg - 1154
[1193] Börringe-Östratorps järnväg - 1154
[1194] Dala-Hälsinglands järnväg - 1155
[1195-1196] Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg - 1155
[1197] Dalkarlsbergs järnväg - 1155
[1198] Dalslands järnväg - 1155
[1199] Dannemora-Hargs järnväg - 1155
[1200] Eksjö-Österbymo järnväg - 1155
[1201-1204] Falkenbergs järnväg - 1155
[1205-1206] Faringe-Gimo järnväg - 1156
[1207] Finspång-Norsholms järnväg - 1156
[1208-1209] Frövi-Ludvika järnväg - 1156
[1210-1211] Gotlands järnväg - 1156
[1212] Gruvgården-Fors järnväg - 1156
[1213] Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund - 1156, 1157
[1214] Gävle-Dala järnvägar - 1157
[1215-1216] Gävle-Ockelbo järnväg - 1157
[1217] Göteborg-Borås järnväg - 1157
[1218] Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna Gävle - 1157
[1219] Göteborg-Särö järnväg - 1157, 1158
[1220-1221] Halmstad-Bolmens järnväg - 1158
[1222] Halmstad-Nässjö järnvägar - 1158
[1223] Hjo-Stenstorps järnväg - 1158
[1224] Hultsfred-Västervik-Åtvidaberg-Bersbo järnväg - 1158, 1159
[1225-1226] Hälsingborg-Hässleholms och Klippan-Eslövs järnvägar - 1159
[1227] Hälsingborg-Landskrona-Eslövs järnväg - 1159
[1228] Hälsingborg-Rå-Ramlösa järnväg - 1159
[1229] Härnösand-Sollefteå järnväg - 1159
[1230-1232] Hässleholm-Markaryds järnväg - 1159, 1160
[1233] Hönshylte-Kvarnamåla järnväg - 1160
[1234] Johannisberg-Ljungaverks järnväg - 1160
[1235-1236] Jönköping-Gripenbergs järnväg - 1160
[1237] Kalmar järnvägar - 1160
[1238] Kalmar-Berga järnväg - 1160
[1239] Kalmar-Torsås järnväg - 1161
[1240-1241] Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg - 1161
[1242-1243] Karlskrona-Växjö järnväg - 1161
[1244] Kil-Fryksdalens järnväg - 1161
[1245] Kimstad-Norrköpings järnväg - 1161
[1246] Kinnekulle-Lidköpings järnväg - 1161, 1162
[1247] Klintehamn-Roma järnväg - 1162
[1248] Klippan-Eslövs järnväg - 1162
[1249] Kosta järnväg - 1162
[1250-1251] Kristianstad-Hässleholms järnvägar - 1162
[1252-1253] Krylbo-Norbergs järnväg - 1162
[1254] Kävlinge-Barsebäcks järnväg - 1162, 1163
[1255-1256] Köping-Uttersbergs-Riddarhyttans järnvägar - 1163
[1257] Landskrona-Eslövs järnväg - 1163
[1258] Landskrona och Hälsingborgs järnvägar - 1163
[1259-1263] Landskrona-Kävlinge järnväg - 1163
[1264] Lidköping-Håkantorps järnväg - 1163
[1265-1266] Lidköping-Kållands järnväg - 1164
[1267] Lidköping-Skara-Stenstorps järnväg - 1164
[1268-1269] Ljungbyholm-Karlslunda järnväg - 1164
[1270-1272] Lund-Kävlinge järnväg - 1164
[1273] Lund-Trälleborgs järnvägar - 1164
[1274] Lysekils järnväg - 1164
[1275-1276] Lödöse-Lilla Edets järnväg - 1165
[1277-1278] Malmö-Genarps järnväg - 1165
[1279] Malmö-Simrishamsn och Dalby-Björsjölagårds järnvägar - 1165
[1280-1281] Malmö-Trälleborgs järnväg - 1165
[1282] Malmö-Ystads järnväg - 1165
[1283] Mariestads-Moholms järnväg - 1165, 1166
[1284-1286] Markaryd-Veinge järnväg - 1166
[1287] Matfors järnväg - 1166
[1288] Mellersta Södermanlands järnväg - 1166
[1289] Mellersta Östergötlands järnvägar - 1166
[1290-1293] Mjölby-Hästholmens järnväg - 1166
[1294] Mönsterås järnväg - 1166, 1167
[1295-1297] Nora Bergslags järnväg - 1167
[1298] Nordmark-Klarälvens järnvägar - 1167
[1299] Norra Hälsinglands järnväg - 1167
[1300-1301] Norra Södermanlands järnväg - 1167, 1168
[1302] Norra Östergötlands järnvägsaktiebolags järnvägar - 1168
[1303] Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg - 1168
[1304] Norsholm-Bersbo järnväg - 1168
[1305-1306] Norsholm-Västervik-Hultsfreds järnvägar - 1168
[1307] Näs-Horndals järnväg - 1169
[1308-1309] Nässjö-Oskarshamns järnväg - 1169
[1310-1311] Nättraby-Alnaryd-Älmeboda järnväg - 1169
[1312] Oxelösund-Flen-Västmanlands järnväg - 1169
[1313-1314] Rimbo-Sunds järnväg - 1169, 1170
[1315-1316] Ruda-Oskarshamns järnväg - 1170
[1317-1319] Sala-Gysinge-Gävle järnväg - 1170
[1320-1321] Skåne-Smålands järnväg - 1170
[1322] Skövde-Axvalls järnväg - 1170
[1323] Slite-Roma järnväg - 1170
[1324] Spånga-Lövsta järnväg - 1171
[1325-1326] Stavsjö järnväg - 1171
[1327] Stockholm-Nynäs järnväg - 1171
[1328] Stockholm-Roslagens järnvägar - 1171
[1329] Stockholm-Saltsjöns järnväg - 1171
[1330-1334] Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar - 1172
[1335] Säfsnäs järnväg - 1172
[1336] Sävsjöström-Nässjö järnväg - 1172, 1173
[1337] Södra Dalarnes järnväg - 1173
[1338] Södra Ölands järnväg - 1173
[1339] Sölvesborg-Olofström-Älmhults järnväg - 1173
[1340-1341] Tidaholms järnväg - 1173
[1342] Trälleborg-Rydsgårds järnväg - 1173, 1174
[1343] Uddevalla-Lelångens järnväg - 1174
[1344] Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg - 1174
[1345-1346] Uppsala-Enköpings järnväg - 1174
[1347] Uppsala-Gävle järnväg - 1174
[1348] Varberg-Borås järnväg - 1175
[1349] Varberg-Ätrans järnväg - 1175
[1350-1351] Vellinge-Skanör-Falsterbo järnväg - 1175
[1352-1353] Vetlanda-Sövsjö och Vetlanda-Målilla järnvägar - 1175
[1354] Vimmerby-Spångenäs järnväg - 1175
[1355] Voxna-Lobonäs järnväg - 1175
[1356] Väderstad-Skänninge-Bränninge järnväg - 1176
[1357-1359] Västergötland-Göteborgs järnväg - 1176
[1360-1361] Västra Klagstorp-Tygelsjö järnväg - 1176
[1362] Växjö-Alvesta järnväg - 1176
[1363] Växjö-Tingsryds järnväg - 1176, 1177
[1364] Växjö-Åsheda-Hultsfreds järnväg - 1177
[1365-1366] Ystad-Brösarps järnväg - 1177
[1367] Ystad-Eslövs järnväg - 1177
[1368-1373] Ystad-Gärsnäs-S:t Olofs järnväg - 1177
[1374] Ängelholm-Klippans järnväg - 1177
[1375-1376] Örebro-Köpings järnväg - 1178
[1377] Örebro-Pålsboda-Finspångs järnväg - 1178
[1378] Östra Blekinge järnväg - 1178
[1379] Östra Centralbanan - 1178
[1380] Östra Skånes järnvägar - 1178, 1179
[1381] Östra Värends järnväg - 1179
[1386-1390] Svenska Järnvägsföreningen - 1179
    XI. Banker och kreditanstalter - 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188
    Solidariska bankbolag - 1180, 1181, 1182
[1391-1392] Värmlands enskilda bank - 1180
[1393] Östergötlands enskilda bank - 1180
[1394-1395] Smålands enskilda bank - 1180
[1396] Stockholms enskilda bank - 1180
[1397] Norrköpings enskilda bank - 1180, 1181
[1398] Sundsvalls enskilda bank - 1181
[1399] Enskilda banken i Venersborg - 1181
[1400] Skaraborgs enskilda bank - 1181
[1401-1402] Uplands enskilda bank - 1181
[1403-1404] Södermanlands enskilda bank - 1182
    Bankaktiebolag - 1182, 1183, 1184, 1185, 1186
[1405] Skandinaviska kreditaktiebolaget - 1182
[1406] Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag - 1182
[1407] Aktiebolaget Svenska handelsbanken - 1182, 1183
[1408] Aktiebolaget Göteborgs folkbank - 1183
[1409] Aktiebolaget Norrköpings folkbank - 1183
[1410-1412] Aktiebolaget Jämtlands folkbank - 1183
[1413-1414] Aktiebolaget Sydsvenska banken - 1183
[1415] Aktiebolaget Nordiska handelsbanken - 1183
[1416] Aktiebolaget Luleå folkbank - 1183, 1184
[1417-1418] Aktiebolaget Mälarebanken - 1184
[1419-1431] Aktiebolaget Göteborgs bank - 1184
[1432-1433] Aktiebolaget Örebro folkbank - 1184
[1434] Aktiebolaget Hjo bank - 1184
[1435-1440] Aktiebolaget Gotlands bank - 1184, 1185
[1441-1457] Aktiebolaget Sundsvalls kreditbank - 1185
[1458] Aktiebolaget Dalslands bank - 1185
[1459-1461] Aktiebolaget Borås bank - 1185
[1462] Aktiebolaget Kreditbanken - 1185
[1463] Aktiebolaget Bohusbanken - 1185
[1464-1469] Bankaktiebolaget Norden - 1185
[1470-1479] Aktiebolaget Jordbrukarbanken - 1185, 1186
[1480] Svenska bankföreningen - 1186
    Landshypoteksföreningar - 1186, 1187, 1188
[1481] Landshypoteksföreningar - 1186
[1482] Östgöta hypoteksförening - 1186
[1483] Smålands m. fl. provinsers hypoteksförening - 1186, 1187
[1484] Mälarprovinsernas hypoteksförening - 1187
[1485] Örebro läns hypoteksförening - 1187
[1486] Värmlands hypoteksförening - 1187
[1487] Älfsborgs m. fl. läns hypoteksförening - 1187
[1488] Gävle-Dala hypoteksförening - 1187
[1489] Norrlands hypoteksförening - 1187, 1188
[1490] Gotlands hypoteksförening - 1188
Personregister - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
    Aaby-Ericsson ... - 3
    Ahlberg ... - 4
    Alexanderson ... - 5
    Alv ... - 6
    Andersson ... - 7
    Andrée ... - 8
    Arnault ... - 9
    Aulin ... - 10
    Barthelson ... - 11
    Bengtsson ... - 12
    Bergengren ... - 13
    Berglöf ... - 14
    Bergström ... - 15
    Bianchi ... - 16
    Björklund ... - 17
    Blomberg ... - 18
    v. Boisman ... - 19
    Borgström ... - 20
    Breikull ... - 21
    Browaldh ... - 22
    Busck ... - 23
    Carell ... - 24
    Carlsson ... - 25
    Cedercrantz ... - 26
    Claesson ... - 27
    Cygnæus ... - 28
    Dahlstedt ... - 29
    De Geer ... - 30
    Drangel ... - 31
    Edling ... - 32
    Ek ... - 33
    Eklund ... - 34
    Elfving ... - 35
    Engellau ... - 36
    Ericson ... - 37
    Eriksson ... - 38
    Fagerström ... - 39
    Fernstedt ... - 40
    Fogelqvist ... - 41
    Francke ... - 42
    Fries ... - 43
    Fürst ... - 44
    Georgii ... - 45
    Grahn ... - 46
    Grundström ... - 47
    Gustafsson ... - 48
    Gösling ... - 49
    Hagström ... - 50
    Hallström ... - 51
    Hammarskjöld ... - 52
    Hartzell ... - 53
    Hedenstierna ... - 54
    Helander ... - 55
    Hemberg ... - 56
    Hesser ... - 57
    Hjortzberg ... - 58
    Holmberg ... - 59
    Holmström ... - 60
    Humbla ... - 61
    Hägg ... - 62
    Hökerberg ... - 63
    Jacobson ... - 64
    Jepsson ... - 65
    Johansson ... - 66
    Jonsson ... - 67
    Kahl ... - 68
    Kellberg ... - 69
    Kjellberg ... - 70
    Knutsson ... - 71
    Kroon ... - 72
    Köhler ... - 73
    Lagström ... - 74
    Larson ... - 75
    Laurin ... - 76
    Leonardsson ... - 77
    van Lienden ... - 78
    Lind ... - 79
    Lindbohm ... - 80
    Lindgren ... - 81
    Lindquist ... - 82
    Lindvall ... - 83
    Ljunggren ... - 84
    Lundberg ... - 85
    Lundgren ... - 86
    Lundström ... - 87
    Löfvenholm ... - 88
    Malling ... - 89
    Mannerstråle ... - 90
    Melin ... - 91
    Mogren ... - 92
    Müller ... - 93
    Mörner ... - 94
    Nilson ... - 95
    Nilsson ... - 96
    Nordenskjöld ... - 97
    Nordström ... - 98
    Norrman ... - 99
    Nystedt ... - 100
    Ohlsson ... - 101
    Olsson ... - 102
    Palm ... - 103
    Pehrsson ... - 104
    Petersson ... - 105
    Peyron ... - 106
    Pringsheim ... - 107
    Ranégie ... - 108
    Reuterskiöld ... - 109
    Risberg ... - 110
    v. Rosen ... - 111
    Rudberg ... - 112
    Rydén ... - 113
    Salander ... - 114
    Sandell ... - 115
    Schenke ... - 116
    Schultz ... - 117
    Selldén ... - 118
    Sillén ... - 119
    Sjögren ... - 120
    Skiöldebrand ... - 121
    Sparre ... - 122
    Stenberg ... - 123
    Stjernberg ... - 124
    Strömblad ... - 125
    Sundell ... - 126
    Svenoni ... - 127
    Swartling ... - 128
    Söderberg ... - 129
    Tamm ... - 130
    Thelning ... - 131
    Thurdin ... - 132
    Torbrand ... - 133
    Tynell ... - 134
    Undén ... - 135
    Vising ... - 136
    Wahlqvist ... - 137
    Wallin ... - 138
    Weitzman ... - 139
    Werring ... - 140
    Westling ... - 141
    Wickman ... - 142
    Wijkmark ... - 143
    Winblad ... - 144
    Wrancke ... - 145
    Zethelius ... - 146
    Åhlund ... - 147
    Ångström ... - 148
    Öhrvall ... - 149

Project Runeberg, Tue Apr 16 23:55:39 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/statskal/1925/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free