- Project Runeberg -  Sveriges statskalender /
1964

Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVERIGES STATSKALENDER

FÖR SKOTTÅRET

1964

UTGIVEN EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE FÖRORDNANDE AV DESS VETENSKAPSAKADEMI UPPSALA OCH STOCKHOLM ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB UPPSALA 1964 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till serien.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, 3, 4

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, 3, 4
Upplysningar - titelbladets baksida
Realregister - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
    Abisko ... - 5
    Centralförbundet ... - 6
    Försvarets ... - 7
    Internationella ... - 8
    Luftfartsverket ... - 9
    Nämnd ... - 10
    Samfundet ... - 11
    Städernas ... - 12
    Sveriges ... - 13
    Yrkesmedicinska ... - 14
Förklaring över åtskilliga i Statskalendern nyttjade förkortningar - 14, 15
Avlönings- och pensionsbestämmelser - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    Adjunkt ... - 18
    Biträdande ... - 19
    Fångvårdsinspektör ... - 20
    Häradshövding ... - 21
    Personaldirektör ... - 22
    Telefondirektör ... - 23
Kalendarium för skottåret 1964 - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
    Januari - 28
    Februari - 29
    Mars - 30
    April - 31
    Maj - 32
    Juni - 33
    Juli - 34
    Augusti - 35
    September - 36
    Oktober - 37
    November - 38
    December - 39
    Solens upp- och nedgång. Konstellationer - 40, 41
    Förmörkelser. Solen och planeterna - 42
    Planeternas månar. Kometer - 43
    Normaltider i olika länder - 44
Kungl. huset - 45, 46
[2-4] Främmande makters beskickningar - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
[5] Deras excellenser herrar statsministern, ministern för utrikes ärendena och riksmarskalken - 57
[6] Fruar - 57
Sidor ... - 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076
Postanstalterna i Sverige - 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092
    Abbekås ... - 1077
    Auktsjaur ... - 1078
    Brännberg ... - 1079
    Fensbol ... - 1080
    Gullänget ... - 1081
    Hinneryd ... - 1082
    Johanneshov ... - 1083
    Kvarnån ... - 1084
    Långasjö ... - 1085
    Nordanåsby ... - 1086
    Rengsjö ... - 1087
    Skåne-Ask ... - 1088
    Ställdalen ... - 1089
    Trängslet ... - 1090
    Vitsand ... - 1091
    Ärtemark ... - 1092
Telegrafanstalterna i Sverige - 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099
    Abbetorp ... - 1093
    Brännö ... - 1094
    Hammarstrand ... - 1095
    Laxbäcken ... - 1096
    Ragunda ... - 1097
    Tanumshede ... - 1098
    Ängelholm ... - 1099
Register till ecklesiastikstaten - 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108
    Abild ... - 1100
    Bäreberg ... - 1101
    Grimmared ... - 1102
    Härnevi ... - 1103
    Linde ... - 1104
    Nävlinge ... - 1105
    Solberga ... - 1106
    Tveta ... - 1107
    Åland ... - 1108
Register över statliga gymnasier och realskolor - 1109, 1110, 1111
    Alingsås ... - 1109
    Ljungby ... - 1110
    Timrå ... - 1111
Personregister - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
    Aaby-Ericsson ... - 3
    Adrian ... - 4
    Ahlström ... - 5
    Allard ... - 6
    Alstermark ... - 7
    Andersson ... - 8
    Andersson ... - 9
    Andreasson ... - 10
    Arbman ... - 11
    Arvidsson ... - 12
    Axegård ... - 13
    Baranyay ... - 14
    Benckert ... - 15
    Berfenstam ... - 16
    Berggren ... - 17
    Bergman ... - 18
    Bergström ... - 19
    Bernström ... - 20
    Bjerned ... - 21
    Björkman ... - 22
    Blohm ... - 23
    Bodin ... - 24
    Bondesson ... - 25
    Botvid ... - 26
    Breivik ... - 27
    Brorström ... - 28
    Bucht ... - 29
    Bäckman ... - 30
    Carlander ... - 31
    Carlsson ... - 32
    Cederberg ... - 33
    Christoff ... - 34
    Creutzer ... - 35
    Dahlbäck ... - 36
    Dalborg ... - 37
    Davidsson ... - 38
    Djurberg ... - 39
    Eckerdal ... - 40
    Edström ... - 41
    Ejdemo ... - 42
    Ekfeldt ... - 43
    Ekström ... - 44
    Ellwyn ... - 45
    Engdahl ... - 46
    Enquist ... - 47
    Erikson ... - 48
    Eriksson ... - 49
    v. Euler-Chelpin ... - 50
    Falk ... - 51
    Fitting ... - 52
    Fornberg ... - 53
    Forssgren ... - 54
    Fredriksson ... - 55
    v. Friesen ... - 56
    Funkquist ... - 57
    Gaspar ... - 58
    Giertta ... - 59
    Grabö ... - 60
    Grenander-Pehrling ... - 61
    Grönwall ... - 62
    Gustafsson ... - 63
    Gyllenstierna ... - 64
    Hafström ... - 65
    Hahn ... - 66
    Hallin ... - 67
    Hammarlund ... - 68
    Hansson ... - 69
    Hasselrot ... - 70
    Hedin ... - 71
    Hejneman ... - 72
    Hellström ... - 73
    Herlitz ... - 74
    Hibe ... - 75
    Hjortenstam ... - 76
    Holma ... - 77
    Holmgren ... - 78
    Hovgard ... - 79
    Husén ... - 80
    Hägerström ... - 81
    Högstedt ... - 82
    Ingolf ... - 83
    Jacobsson ... - 84
    Jansson ... - 85
    Jerstedt ... - 86
    Johansson ... - 87
    Johansson ... - 88
    Jonson ... - 89
    Julin ... - 90
    Jörberg ... - 91
    Karlson ... - 92
    Keiller ... - 93
    Kjellberg ... - 94
    af Klint ... - 95
    Kourtzman ... - 96
    Kull ... - 97
    Köhler ... - 98
    Lamprecht ... - 99
    Larsén ... - 100
    Larsson ... - 101
    Laurin ... - 102
    Lennemar ... - 103
    Lidholm ... - 104
    Linander ... - 105
    Lindberg ... - 106
    Lindelöf ... - 107
    Lindgren ... - 108
    Lindman ... - 109
    Lindstedt ... - 110
    Lingström ... - 111
    Ljunggren ... - 112
    Luik ... - 113
    Lundborg ... - 114
    Lundin ... - 115
    Lundström ... - 116
    Löfgren ... - 117
    Löwerot ... - 118
    Malcus ... - 119
    Malmström ... - 120
    Mathis ... - 121
    Melin ... - 122
    Moberger ... - 123
    Moss ... - 124
    Mårtenson ... - 125
    Neander ... - 126
    Nilsson ... - 127
    Nilsson ... - 128
    Nilsson ... - 129
    Nordenberg ... - 130
    Nordlund ... - 131
    Norén ... - 132
    Nowacki ... - 133
    Nyman ... - 134
    Odebjer ... - 135
    Ohring ... - 136
    Olsson ... - 137
    Olsson ... - 138
    Osvald ... - 139
    Palmkvist ... - 140
    Pernéus ... - 141
    Persson ... - 142
    Petterson ... - 143
    Pleijel ... - 144
    Raab ... - 145
    Ravila ... - 146
    Reuterswärd ... - 147
    Ripert ... - 148
    Roos ... - 149
    Rosqvist ... - 150
    Runebrink ... - 151
    Rydman ... - 152
    Sack ... - 153
    Sand ... - 154
    Sandlund ... - 155
    Scherman ... - 156
    Schöldberg ... - 157
    Seth ... - 158
    Sinnerstad ... - 159
    Sjögren ... - 160
    Skarin ... - 161
    Smerling ... - 162
    Staerner ... - 163
    Stenerudh ... - 164
    Stigzelius ... - 165
    Ström ... - 166
    Stålhane ... - 167
    Sundqvist ... - 168
    Svegart ... - 169
    Svensson ... - 170
    Swensson ... - 171
    Söderbom ... - 172
    Tagesson ... - 173
    Terpe ... - 174
    Thorén ... - 175
    Thuvander ... - 176
    Tollbom ... - 177
    Trumstedt ... - 178
    Törnquist ... - 179
    v. Unge ... - 180
    Vinge ... - 181
    Wahlgren ... - 182
    v. Wallenberg ... - 183
    Wannerskog ... - 184
    Welander ... - 185
    Wernberg ... - 186
    Westerlund ... - 187
    Wetterström ... - 188
    Widner ... - 189
    Wiklund ... - 190
    Winblad ... - 191
    Wollroth ... - 192
    Zambrano ... - 193
    Åderman ... - 194
    Åkerman ... - 195
    Åstrand ... - 196
    Öhman ... - 197
    Österberg ... - 198

Project Runeberg, Tue Apr 16 22:48:49 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/statskal/1964/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free