- Project Runeberg -  Svensk litteraturhistoria i sammandrag /
Karl von Linné

(1904) [MARC] Author: Karl Warburg - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Frihetstiden (1719--1772)
Öfversikt
Vetenskapliga författare

Karl von Linné


Karl von Linné.
Målning af Roslin. Vetenskapsakademien.

(född 1707, samma år som Lagerbring och lhre, professor i Uppsala, död 1778) har mer än någon annan svensk vetenskapsrnan samkat ära öfver sitt fosterland, i det han på ett epokgörande sätt gripit in i naturvetenskapernas utveckling. Men Linné skref icke blott för vetenskapsmännen; också inom den populära framställningens område tillkommer honom ett högt rum. Enkelt, okonstladt, stundom barnsligt, stundom med lyrisk stämningsfullhet har han skildrat naturens företeelser, och hans resebeskrifningar (Västgötaresa m. fl.) från olika delar af vårt land tillhöra det bättre, som i denna väg finnes skrifvet på svenska. Naturföremålen upptogo härvidlag icke uteslutande hans intresse; äfven af folket, dess seder och bruk, lefnadssätt, handel och näringar, ha han lämnat värdefulla skildringar.

Lefnad: Linné föddes på Råshult i Småland. Redan i hans föräldrahem var växtvärlden älskad, och det berättas, att fadern, kyrkoherden Nils Linnæus, plägade smycka den lilles vagga med blommor samt ofta föra honom ut i trädgården, där gossen, liggande i gräset, fick leka med örter såsom andra barn med leksaker. -- Bestämd till präst, sändes Karl Linnæus vid tio års ålder till Växjö skola, där han stannade ända till sitt nittonde år, utan synnerligt stora framsteg i andra ämnen än de naturvetenskapliga, hvilka då icke sattes mycket högt på lärdomsskalan. De flesta lärarne tillrådde också kyrkoherden Linnæus att sätta pilten i något handtverk, men lyckligtvis lät fadern honom fortsätta studierna vid akademien, ehuru icke med prästämbetet utan med läkarsysslan till framtidsmål. Först i Lund, sedan i Uppsala arbetade nu Linné i naturvetenskaperna, kämpande mot fattigdomens börda. Han utmärkte sig emellertid så mycket, att han snart fick i uppdrag att föreläsa vid Uppsala universitet, hvilket emellertid väckte afund på grund af hans ungdom. Linné företog då en färd till Holland, där han ernådde medicine doktorsgraden. Genom sitt därstädes utgifna verk »Systema Naturæ» vann han ryktbarhet i den vetenskapliga världen. Han fick nu de fördelaktigaste anbud att kvarstanna i Holland, men längtan till fosterlandet och till hans trolofvade förde hans steg åter mot Norden (1738). Icke genast stod honom här någon plats till buds, men tack vare Tessin öppnade sig snart för honom en verksamhetskrets i Stockholm (han deltog, som ofvan nämnts i stiftandet af Vetenskapsakademien), och år 1741 anställdes han såsom professor i Uppsala, dit vetgiriga lärjungar inom kort strömmade från alla länder för att lyssna till »blomsterkonungens» lärdomar.


The above contents can be inspected in scanned images: 85, 86

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Thu Dec 13 20:46:21 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlihist/linnecar.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free