- Project Runeberg -  Svenska språkets synonymer
(1870) [MARC] Author: Anders Fredrik Dalin - Tema: Dictionaries
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSKA SPRÅKETS SYNONYMER.

AF A. F. DALIN. STOCKHOLM, J. BECKMANS FÖRLAG, 1870. STOCKHOLM. TRYCKT HOS JOH. BECKMAN, 1870.

Förord till den elektroniska utgåvan

Snabbaste sättet att använda denna synonymordbok är att börja i registret och sedan gå till uppslagsordet med det angivna numret.

Svenska språkets synonymer (1870) var den första ordboken i sitt slag på svenska. Författaren avled 1873. Andra upplagan kom 1895, granskad och redigerad av Johan Reinhold Spilhammar. Tredje upplagan kom 1925, granskad och redigerad av Gösta Bergman. Fjärde upplagan kom 1941, sjätte 1955. Sjunde upplagan kom 1971, granskad av Ingrid Schöier.

Ett exemplar av första upplagan digitaliserades i december 2006 vid Oxford University av Google, varifrån bilderna i september 2013 kopierades till Projekt Runeberg för OCR-tolkning och korrekturläsning. Bilderna är läsbara, men inte av bästa kvalitet, varför OCR-texten innehåller en del fel. Indexeringen genomfördes i januari 2024.

Vid korrekturläsningen markeras ett kapitel för varje numrerat uppslagsord, men bara första ordet tas med i kapitelnamnet, till exempel: <chapter name="1. Abc">

Innehåll - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Å - Ä - Ö - Register

This volume was scanned by Google Book Search, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida
Förord - iii, iv
    

A


1. Abc - 1
2. Afart - 1
3. Afbida - 1
4. Afbrott - 1
5. Afkomma - 2
6. Aflägga - 2
7. Afråda - 2
8. Afsides - 2
9. Afskaffa - 2, 3
10. Afsked - 3
11. Afskeda - 3
12. Afskjuta - 3
13. Afton - 3, 4
14. Aftonmåltid - 4
15. Afträda - 4
16. Aftåga - 4
17. Afund - 4
18. Afvikelse - 5
19. Afvisa - 5
20. Afväg - 5
21. Afvärja - 5
22. Aktning - 5, 6
23. Allmän - 6
24. Allmänhet - 6
25. Allvar - 6
26. Alster - 6
27. Andakt - 6, 7
28. Ande - 7
29. Andedrägt - 7
30. Andfådd - 7
31. Anfalla - 7, 8
32. Angå - 8
33. Anhängare - 8, 9
34. Anklaga - 9
35. Ankomma - 9
36. Ansigte - 9, 10
37. Anslag - 10
38. Anslå - 10
39. Anständig - 10, 11
40. Antal - 11
41. Anteckna - 11
42. Använda - 11, 12
43. Arf - 12
44. Arg - 12
45. Artig - 12, 13
46. As - 13
47. Axel - 13
    

B


48. Bada - 13
49. Baktala - 14
50. Band - 14
51. Bann - 14
52. Barn - 14, 15
53. Bast - 15
54. Bearbeta - 15
55. Bedja - 15
56. Bedraga - 15, 16
57. Bedrift - 16
58. Bedröflig - 16
59. Bedröfva - 16, 17
60. Bedröfvad - 17
61. Bedröfvelse - 17, 18
62. Befalla - 18, 19
63. Befallning - 19, 20
64. Befordra - 20
65. Befria - 20, 21
66. Befäl - 21
67. Befästa - 21
68. Begabba - 21, 22
69. Begrafning - 22
70. Begynnare - 22
71. Begå - 22
72. Begär - 22, 23
73. Begär - 23
74. Begärlig - 23
75. Behaga - 23, 24
76. Behaglig - 24
77. Behandla - 24
78. Behålla - 24, 25
79. Behöfva - 25
80. Beklaga - 25
81. Bekosta - 25, 26
82. Bekräfta - 26
83. Belägra - 26
84. Bemöda sig - 27
85. Bereda - 27
86. Bereda - 27, 28
87. Berest - 28
88. Berg - 28
89. Bero - 28
90. Bero - 28, 29
91. Berykta - 29
92. Beräkning - 29
93. Berätta - 29
94. Berättelse - 29
95. Berättiga - 29, 30
96. Beröm - 30
97. Berömma - 30
98. Besigtning - 30
99. Beskaffad - 31
100. Beslut - 31
101. Beslägtad - 31
102. Besparing - 31
103. Bestämma - 31, 32
104. Beständig - 32
105. Besätta - 32
106. Besättning - 32, 33
107. Besöka - 33
108. Betaga - 33
109. Betala - 33, 34
110. Bete - 34
111. Betro - 34
112. Betyda - 34
113. Betyg - 34, 35
114. Betänka - 35
115. Bevara - 35, 36
116. Bild - 36
117. Bildad - 36, 37
118. Bildning - 37
119. Bitter - 37
120. Bjelke - 37
121. Bjuda - 37, 38
122. Blad - 38
123. Blanda - 38
124. Blemma - 38, 39
125. Blifva - 39
126. Blixtra - 39
127. Blomma - 39
128. Blomma - 39
129. Blotta - 39, 40
130. Blyg - 40
131. Blygas - 40
132. Blåsa - 40
133. Blåsa - 40, 41
134. Blåsa - 41
135. Bo - 41
136. Bo - 41
137. Bohag - 41, 42
138. Boja - 42
139. Bonde - 42
140. Boning - 42, 43
141. Bortgång - 43
142. Bosatt - 43
143. Bota - 43
144. Botemedel - 43, 44
145. Botpredikan - 44
146. Brant - 44
147. Breda - 44, 45
148. Bref - 45
149. Brinna - 45
150. Brist - 45, 46
151. Brista - 46
152. Bro - 46
153. Broderskap - 46
154. Bry sig om - 46, 47
155. Bryta - 47
156. Bräde - 47
157. Bränna - 47, 48
158. Bröllop - 48
159. Bröst - 48
160. Bud - 48
161. Buga - 48
162. Buk - 48, 49
163. Bula - 49
164. Bunt - 49
165. Bygga - 50
166—7. Byta - 50
168. Båge - 50
169. Bås - 50
170. Bädd - 51
171. Bägare - 51
172. Bättra - 51
173. Bödel - 52
174. Böja - 52
175. Böjd - 52
176. Böjelse - 52, 53
177. Böjlig - 53
178. Bön - 53
179. Börja - 53
180. Början - 53, 54
    

D


181. Dagakarl - 54
182. Dal - 54
183. Dans - 54
184. Darra - 55
185. Del - 55
186. Del - 55
187. Dela - 55
188. Dikta - 56
189. Dimma - 56
190. Dimmig - 56
191. Disk - 56
192. Djup - 56
193. Djur - 56, 57
194. Dolk - 57
195. Dom - 57
196. Domstol - 57
197. Draga - 57
198. Dricka - 57
199. Drifva - 58
200. Dristig - 58
201. Droppe - 58
202. Dryckenskap - 58
203. Dröja - 59
204. Dröjsmål - 59
205. Duga - 59
206. Duglig - 59, 60
207. Dum - 60
208. Dy - 60
209. Dyr - 60
210. Dålig - 60, 61
211. Dålig - 61
212. Dåraktig - 61
213. Dåre - 61, 62
214. Dö - 62
215. Död - 62
216. Död - 62, 63
217. Döda - 63
218. Dödlig - 63, 64
219. Döfva - 64
220. Döma - 64
221. Dörr - 64
    

E


222. Ed - 64, 65
223. Efterdöme - 65
224. Eftergifva - 65
225. Egen - 65
226. Egenskap - 65, 66
227. Eld - 66
228. Embetsman - 66
229. Enig - 66, 67
230. Enighet - 67
231. Enkel - 67
232. Enligt - 67
233. Ensam - 67, 68
234. Envis - 68, 69
    

F


235. Falla - 69
236. Falsk - 69, 70
237. Falsk - 70, 71
238. Fana - 71
239. Fara - 71
240. Fara - 71, 72
241. Farkost - 72
242. Farlig - 72
243. Fast - 72, 73
244. Fattas - 73
245. Fattig - 73, 74
246. Fel - 74
247. Felaktig - 74
248. Fet - 74, 75
249. Finna - 75
250. Finna - 75
251. Fjeskig - 75
252. Fjäder - 75
253. Flat - 76
254. Flicka - 76
255. Flit - 76, 77
256. Flitig - 77
257. Flotta - 77
258. Fly - 77
259. Flyga - 77, 78
260. Flyta - 78
261. Fläsk - 78
262. Folk - 78
263. Fordra - 78, 79
264. Fordran - 79
265. Forntid - 79
266. Fortfara - 79, 80
267. Fot - 80
268. Frambringa - 80
269. Framdeles - 80
270. Framställa - 80, 81
271. Framtid - 81
272. Fred - 81
273. Frestelse - 81
274. Fri - 81
275. Fria - 81, 82
276. Fria - 82
277. Frisk - 82
278. Fritalig - 82
279. Frivillig - 82, 83
280. Frukost - 83
281. Frukta - 83
282. Fruktan - 83, 84
283. Fruktbar - 84
284. Fruntimmer - 84
285. Fråga - 84
286. Fråga - 84, 85
287. Fråntaga - 85
288. Fråssa - 85
289. Främmande - 85
290. Frö - 85
291. Ful - 86
292. Fullborda - 86
293. Fullkomlig - 87
294. Fullmäktig - 87
295. Fylla - 87
296. Fyllig - 87
297. Fyndig - 87, 88
298. Få - 88
299. Fåfäng - 88, 89
300. Fåfänga - 89
301. Fädernesland - 89
302. Fällning - 89
303. Fänad - 89
304. Fängelse - 89, 90
305. Fängsla - 90
306. Färdig - 90
307. Fäste - 90, 91
308. Fästmö - 91
309. Föda - 91
310. Födelse - 91
311. Följa - 92
312. Följa - 92
313. Följd - 92
314. Följe - 92
315. För - 92
316. Föra - 93
317. Förakt - 93
318. Förakta - 94
319. Föraktlig - 94
320. Förargelse - 94
321. Förbjuda - 94
322. Förborga - 94, 95
323. Förbrytare - 95
324. Förbättra sig - 95
325. Fördel - 95, 96
326. Fördöma - 96
327. Förebrå - 96
328. Föredrag - 96
329. Föregifva - 97
330. Förena - 97
331. Förening - 97, 98
332. Företal - 98, 99
333. Företräde - 99
334. Förfallen - 99
335. Författare - 99
336. Förflyta - 99
337. Förfölja - 99, 100
338. Förgift - 100
339. Förgifta - 100
340. Förhasta sig - 100
341. Förhärda sig - 100
342. Förjaga - 100
343. Förkänning - 100
344. Förlika - 100
345. Förlora - 100, 101
346. Förlåta - 101
347. Förmå - 101
348. Förmå sig - 101
349. Förnimma - 101, 102
350. Förnya - 102
351. Förnäm - 102
352. Förnödenhet - 102
353. Förolämpa - 102, 103
354. Förord - 103
355. Förorda - 103
356. Förr - 103
357. Förre - 103
358. Förse - 103
359. Försegla - 104
360. Försigtig - 104
361. Förskrifning - 104
362. Förskräcka - 104
363. Förskräcklig - 104
364. Förslag - 104, 105
365. Förstå - 105
366. Förstånd - 105
367. Förstöra - 105, 106
368. Försumma - 106
369. Försvaga - 106
370. Försvar - 106, 107
371. Försvara - 107
372. Försvinna - 107
373. Försåt - 107
374. Försäkra - 107
375. Försämra - 108
376. Försök - 108
377. Försöka - 108
378. Förteckning - 108
379. Förtjena - 108
380. Förtrogen - 108, 109
381. Förundra - 109
382. Förutse - 109
383. Förutsäga - 109
384. Förvirrad - 109, 110
385. Förvissa - 110
386. Föräldrar - 110
387. Föränderlig - 110
    

G


388. Gammal - 110, 111
389. Gifta - 111
390. Gifva - 111, 112
391. Gilla - 112
392. Gjuta - 112, 113
393. Glad - 113
394. Glädja - 113
395. Glädje - 113
396. Glömma - 114
397. God - 114
398. God - 114, 115
399. Godtgöra - 115, 116
400. Gosse - 116
401. Graf - 116
402. Grann - 116
403. Grannlaga - 116, 117
404. Gren - 117
405. Groda - 117
406. Grund - 117
407. Grund - 117
408. Grunda - 117, 118
409. Grundsats - 118
410. Gråta - 118
411. Gräns - 118
412. Gröt - 118
413. Gudaktig - 118, 119
414. Gudsdyrkan - 119
415. Gumma - 119
416. Gå - 119, 120
417. Gåfva - 120
418. Gång - 120
419. Gäckas - 120
420. Göra - 121
421. Gördel - 121
422. Göromål - 121, 122
    

H


423. Hafva - 122
424. Hal - 122
425. Hals - 122, 123
426. Halt - 123
427. Hammare - 123
428. Hand - 123
429. Handel - 123
430. Handling - 123
431. Handske - 123
432. Hast - 124
433. Hasta - 124
434. Hastig - 124
435. Hata - 124
436. Hederlig - 124, 125
437. Hedra - 125
438. Helsa - 125
439. Helsa - 125
440. Helsosam - 125
441. Hemföljd - 126
442. Hemlig - 126
443. Hemman - 126
444. Hemställa - 126
445. Herre - 127
446. Herrlig - 127
447. Herrskare - 127
448. Hindra - 127, 128
449. Hinna - 128
450. Historia - 129
451. Historieskrifvare - 129
452. Hjelp - 129, 130
453. Hjelpa - 130
454. Hjelpare - 130
455. Hora - 130, 131
456. Hud - 131
457. Hufvud - 131
458. Hungra - 131
459. Hungrig - 131
460. Hus - 131, 132
461. Hvila - 132
462. Hvila - 132
463. Hvit - 132
464. Hysa - 132
465. Håla - 132
466. Hår - 132, 133
467. Hälla - 133
468. Hända - 133, 134
469. Händelse - 134
470. Hänga - 134
471. Hänryckning - 134, 135
472. Hänseende - 135
473. Härma - 135, 136
474. Härstamma - 136
475. Häst - 136
476. Hög - 136
477. Hög - 136, 137
478. Högmod - 137
479. Högmodas - 137
480. Högmodig - 137, 138
481. Högtid - 138
482. Högtidlig - 138, 139
483. Höja - 139
484. Höjd - 139
485. Höra - 139
    

I


486. Iakttaga - 139, 140
487. Ifra - 140
488. Ifrig - 140
489. Ifver - 140
490. Ihärdig - 140
491. Inbilla - 140
492. Inbringa - 140
493. Inbrott - 141
494. Inbunden - 141
495. Infall - 141
496. Ingrepp - 141
497. Inhägnad - 141
498. Inkomst - 141, 142
499. Inkräkta - 142
500. Inmäte - 142
501. Innebyggare - 142
502. Innehåll - 142
503. Innehålla - 142, 143
504. Inplanta - 143
505. Inveckla - 143, 144
506. Invända - 144
507. Invändning - 144
508. Irra - 144
    

J


509. Jemföra - 145
510. Jemn - 145
511. Jemna - 145
512. Jord - 145
513. Jorda - 145, 146
514. Jordbäfning - 146
515. Jordfall - 146
516. Jordisk - 146
    

K


517. Kall - 146, 147
518. Kalla - 147
519. Kammare - 147
520. Kant - 147, 148
521. Kasta - 148
522. Klaga - 148, 149
523. Klagan - 149
524. Klema - 149
525. Klok - 149
526. Klokhet - 150
527. Kläda - 150
528. Klädnad - 150
529. Knif - 151
530. Koka - 151
531. Komma - 151
532. Konstig - 151
533. Kort - 151, 152
534. Kosta - 152
535. Kostsam - 152
536. Kraft - 152
537. Krigståg - 152
538. Krok - 152, 153
539. Krokig - 153
540. Kropp - 153
541. Kroppslig - 153
542. Krypa - 153, 154
543. Krångla - 154
544. Krökning - 154
545. Kudde - 154
546. Kula - 154
547. Kunna - 154, 155
548. Kunnig - 155
549. Kyla - 155
550. Kysk - 155
551. Kälke - 156
552. Källa - 156
553. Känna - 156
554. Kännedom - 156, 157
555. Känsla - 157
556. Känslig - 157
557. Känslighet - 157
558. Känslofull - 157
559. Känslolös - 157, 158
560. Kärlig - 158
561. Kättja - 158
562. Köld - 158
563. Köpa - 158
564. Köpman - 158, 159
565. Kött - 159
    

L


566. Laga - 159
567. Lager - 159, 160
568. Lagfästa - 160
569. Laglig - 160
570. Landa - 160
571. Landsflykt - 160
572. Landsflyktig - 160, 161
573. Landskap - 161
574. Last - 161
575. Lasta - 161
576. Led - 161
577. Leda - 161, 162
578. Ledsam - 162
579. Ledsamhet - 162
580. Lefva - 162
581. Lega - 162
582. Lek - 162, 163
583. Leka - 163
584. Lemna - 163, 164
585. Lemning - 164
586. Lida - 164
587. Lif - 164
588. Liflig - 164, 165
589. Lik - 165
590. Like - 165
591. Likgiltig - 165, 166
592. Likhet - 166
593. Likna - 166
594. Linie - 166
595. Linka - 166
596. List - 166
597. Listig - 166, 167
598. Lit - 167
599. Liten - 167
600. Ljud - 168
601. Ljuda - 168, 169, 170
602. Ljudelig - 170
603. Ljus - 170
604. Ljus - 170
605. Ljus - 170, 171
606. Ljusna - 171
607. Locka - 171
608. Lugn - 171
609. Luta - 171
610. Lutande - 171
611. Lycka - 171, 172
612. Lycklig - 172
613. Lyda - 172
614. Lymmel - 172, 173
615. Lysa - 173, 174
616. Låg - 174
617. Lån - 174
618. Låna - 174
619. Lång - 174
620. Låta - 174, 175
621. Låtsa - 175
622. Läcker - 175
623. Lägga - 175, 176
624. Längta - 176
625. Lära - 176
626. Lärd - 176
627. Lärjunge - 176
628. Lättrogen - 176
629. Lättsinnig - 176
630. Löfte - 176, 177
631. Lön - 177
632. Lös - 177
633. Lösa - 177, 178
    

M


634. Mager - 178
635. Maka - 178
636. Makalös - 178
637. Maklig - 178, 179
638. Makt - 179
639. Mala - 179
640. Man - 179
641. Mantel - 179
642. Massa - 179, 180
643. Medborgare - 180
644. Medel - 180
645. Medkänsla - 180
646. Medvetande - 180
647. Menniska - 180
648. Midt - 180
649. Mildring - 181
650. Minnas - 181
651. Minne - 181
652. Minnesgod - 181
653. Minska - 181, 182
654. Minskas - 182
655. Misstaga sig - 182
656. Misströsta - 182
657. Misstycka - 182
658. Misstyda - 182
659. Misstänka - 182
660. Mjuk - 183
661. Moln - 183
662. Mord - 183
663. Motsats - 183
664. Motsäga - 183
665. Mun - 183
666. Musikus - 184
667. Muta - 184
668. Mutor - 184
669. Måla - 184
670. Måltid - 184
671. Mån - 184, 185
672. Mången - 185
673. Mått - 185
674. Måtta - 185
675. Måttlig - 185
676. Mängd - 185
677. Möda - 185, 186
678. Möjlig - 186
679. Mörk - 186
    

N


680—1. Naken - 186
682. Nalkas - 186, 187
683. Namn - 187
684. Namnkunnig - 187
685. Nederbörd - 187
686. Nederlag - 187, 188
687. Nedslå - 188
688. Neka - 188
689. Noggrann - 188, 189
690. Ny - 189
691. Nyck - 189
692. Nykter - 189
693. Nyttig - 189
694. Näfve - 189
695. Nämna - 190
696. Nära - 190
697. Närhet - 190
698. Näring - 190, 191
699. Näringsflit - 191
700. Näsa - 191
701. Nöd - 191
702. Nödig - 191, 192
703. Nödlidande - 192
704. Nöja sig - 192
705. Nöjd - 192
706. Nöje - 192
707. Nöta - 192
    

O


708. Obehaglig - 193
709. Oblyg - 193
710. Obotfärdig - 193, 194
711. Odelad - 194
712. Odla - 194
713. Offra - 194
714. Oformlig - 194
715. Ofta - 195
716. Ofullkomlig - 195
717. Ofärdig - 195
718. Oförnöjd - 195
719. Oförrätt - 195
720. Ogilla - 195, 196
721. Ogiltig - 196
722. Ogudaktig - 196
723. Ojemn - 196
724. Oklanderlig - 196
725. Oklar - 196
726. Oklok - 196
727. Okunnig - 196
728. Okysk - 197
729. Olaglig - 197
730. Olik - 197
731. Olycka - 197
732. Olycklig - 197, 198
733. Olydig - 198
734. Omgifva - 198
735. Omsorg - 198
736. Omtala - 198, 199
737. Omväg - 199
738. Ond - 199, 200
739. Ondska - 200
740. Onyttig - 200
741. Oordning - 200
742. Opålitlig - 200
743. Ord - 200, 201
744. Ordna - 201
745. Ordning - 201
746. Ordning - 201
747. Ordningstal - 201, 202
748. Oregelbunden - 202
749. Oren - 202
750. Orena - 202
751. Orenlighet - 202, 203
752. Orsak - 203
753. Osanning - 203
754. Oskuld - 203
755. Ostridig - 203
756. Ostyrig - 203, 204
757. Otro - 204
758. Otrogen - 204
759. Otukt - 204
760. Otät - 204
761. Ovana - 205
762. Ovanlig - 205
763. Ovilja - 205
764. Ovilkorlig - 205, 206
765. Ovillig - 206
766. Ovän - 206
767. Ovänskap - 206
768. Oändlig - 206
    

P


769. Pansar - 206, 207
770. Pant - 207
771. Paradis - 207
772. Partikel - 207
773. Partisk - 207
774. Passa - 207, 208
775. Passa - 208
776. Pelare - 208
777. Penning - 208
778. Persedel - 208
779. Pil - 208
780. Pingla - 208, 209
781. Piska - 209
782. Pligt - 209
783. Plikt - 209
784. Plump - 209
785. Plåga - 209, 210
786. Plåga - 210
787. Pläga - 210
788. Pläga - 210, 211
789. Prakt - 211
790. Prest - 211
791. Pryda - 211, 212
792. Prydnad - 212
793. Puts - 212
794. Påföljd - 212, 213
795. Påhäng - 213
796. Pöbel - 213
    

Q


797. Qvaf - 213
798. Qvarter - 213
799. Qvickhet - 213
800. Qvinna - 213, 214
    

R


801. Regeringssätt - 214
802. Ren - 214
803. Rena - 214, 215
804. Rep - 215
805. Resa - 215
806. Resa - 215, 216
807. Reta - 216
808. Retlig - 216
809. Rifva - 216, 217
810. Rik - 217
811. Riktning - 217
812. Ring - 217
813. Ringa - 217, 218
814. Ringa - 218
815. Ringlad - 218
816. Rinna - 218
817. Rita - 219
818. Rolig - 219
819. Rop - 219
820. Ropa - 219
821. Rum - 219
822. Rum - 219
823. Rund - 219, 220
824. Rusig - 220
825. Rutten - 220
826. Rycka - 220
827. Rykte - 220
828. Rå - 220, 221
829. Råd - 221
830. Rådrum - 221
831. Räcka - 221
832. Rädd - 221, 222
833. Räkna - 222
834. Ränta - 222
835. Rät - 222
836. Rätt - 222
837. Rättighet - 223
838. Rättvis - 223
839. Rättvisa - 223
840. Röfva - 223
841. Röra - 223, 224
842. Röra - 224
843. Röra - 224
844—5. Röra - 224
846. Röst - 224
    

S


847. Sagga - 224, 225
848. Sak - 225
849. Sakta - 225
850. Sakta - 225
851. Samfund - 225, 226
852. Samfält - 226
853. Samla - 226, 227
854. Sammankomst - 227
855. Samqväm - 227
856. Samråd - 227
857. Samtycka - 227, 228
858. Samvete - 228
859. Sand - 228
860. Sann - 228, 229
861. Sannolik - 229
862. Sans - 229
863. Sats - 229
864. Se - 229, 230
865. Seg - 230
866. Sida - 230, 231
867. Sinlig - 231
868. Sinne - 231
869. Sinnessvag - 231, 232
870. Sinnrik - 232
871. Sitta - 232
872. Sjelfkär - 232
873. Sjelfrådig - 232
874. Sjelfvisk - 233
875. Sjuk - 233
876. Sjukdom - 233
877. Sjunga - 233, 234
878. Själsstor - 234
879. Sjö - 234
880. Skabb - 234
881. Skada - 234, 235
882. Skada - 235
883. Skaka - 235
884. Skam - 235
885. Skapnad - 235
886. Skarp - 235, 236
887. Skarpsinnig - 236
888. Skatt - 236
889. Skida - 236, 237
890. Skilja - 237
891. Skilsmessa - 237
892. Skog - 237
893. Skola - 237
894. Skolka - 238
895. Skratt - 238
896. Skratta - 238
897. Skrifva - 238
898. Skrymta - 238
899. Skrymtaktig - 239
900. Skryta - 239
901. Skräp - 239
902. Skum - 239
903. Skymf - 239
904. Skära - 239, 240
905. Skörd - 240
906. Skörda - 240
907. Sköta - 240
908. Slarfva - 240
909. Slita - 241
910. Slå - 241
911. Slägt - 241
912. Slägte - 241
913. Slägting - 242
914. Slägtskap - 242
915. Slätt - 242
916. Slösa - 242
917. Smaklös - 242
918. Smal - 242, 243
919. Smickra - 243
920. Smyga - 243
921. Småaktig - 243
922. Smädelse - 243
923. Smädlig - 243
924. Sned - 243, 244
925. Snille - 244
926. Snäcka - 244
927. Snöplig - 244
928. Sofva - 244
929. Somna - 244
930. Spara - 244
931. Sparsam - 244, 245
932. Spe - 245
933. Spel - 245
934. Spela - 245
935. Spets - 245
936. Spjut - 245
937. Spricka - 246
938. Sprida - 246
939. Springa - 246, 247
940. Språk - 247
941. Spöke - 247
942. Stackare - 247
943. Stad - 247, 248
944. Staf - 248
945. Stam - 248
946. Stank - 248
947. Stark - 248, 249
948. Steg - 249
949. Steka - 249
950. Stel - 249
951. Stelna - 249
952. Sten - 249
953. Sticka - 249
954. Stiga - 249, 250
955. Stilla - 250
956. Stjelpa - 250
957. Stjäla - 250, 251
958. Stock - 251
959. Stoft - 251
960. Stor - 251
961. Storhet - 251
962. Storma - 251, 252
963. Straff - 252
964. Straffa - 252
965. Strid - 253
966. Strida - 253, 254
967. Stryk - 254
968. Stryka - 254
969. Sträcka - 254, 255
970. Sträf - 255
971. Ström - 255
972. Stum - 255
973. Stuss - 255
974. Stycke - 255, 256
975. Styra - 256
976. Styrelse - 256
977. Styresman - 256, 257
978. Styrka - 257
979. Stång - 257
980. Ställe - 257, 258
981. Ställning - 258
982. Stämpel - 258
983. Stänga - 258
984. Stängsel - 259
985. Störa - 259
986. Stöta - 259
987. Suga - 259
988. Summa - 259
989. Svag - 259, 260
990. Svar - 260
991. Svara - 260
992. Svimma - 260
993. Svira - 260
994. Svullnad - 260, 261
995. Svår - 261
996. Svälla - 261
997. Svälta - 261, 262
998. Svänga - 262
999. Svära - 262
1000. Svärd - 262
1001. Svärmeri - 262
1002. Sy - 262, 263
1003. Syfta - 263
1004. Syfte - 263
1005. Syn - 263
1006. Synas - 263
1007. Sysselsätta sig - 263, 264
1008. Sysslolös - 264
1009. Såll - 264
1010. Sång - 264
1011. Sår - 264
1012. Såra - 264, 265
1013. Säd - 265
1014. Säga - 265, 266
1015. Säker - 266
1016. Sälja - 266
1017. Sällskap - 266
1018. Sända - 266, 267
1019. Sänka - 267
1020. Sätt - 267
1021. Söka - 267, 268
1022. Söka - 268
1023. Sömn - 268
1024. Sörja - 268
1025. Söt - 268
    

T


1026. Tacksam - 269
1027. Tadla - 269
1028. Taga - 269
1029. Taga - 270
1030. Tal - 270
1031. Tala - 270, 271
1032. Tala - 271
1033. Talför - 271
1034. Talorgan - 271
1035. Tam - 271
1036. Tanke - 271, 272
1037. Tankfull - 272
1038. Tanklös - 272
1039. Tapper - 272, 273
1040. Tapperhet - 273
1041. Tecken - 273
1042. Tecken - 274
1043. Tempel - 274
1044. Tid - 274
1045. Tiga - 274
1046. Tilldragelse - 274, 275
1047. Tillfalla - 275
1048. Tillfredsställelse - 275
1049. Tillfälle - 275
1050. Tillgift - 275
1051. Tillgifven - 276
1052. Tillgjord - 276
1053. Tillgång - 276
1054. Tillgänglig - 276
1055. Tillhörighet - 277
1056. Tillkännagifva - 277, 278
1057. Tillmäle - 278, 279
1058. Tillräcklig - 279
1059. Tillräkna - 279
1060—1. Tillskansa sig - 279
1062. Tillstå - 279, 280
1063. Tillstånd - 280
1064. Tillstädesvara - 280
1065. Tillställa - 280, 281
1066. Tillsyn - 281
1067. Tillsäga - 281
1068. Tilltag - 281
1069. Tillträda - 281
1070. Tillvinna - 281, 282
1071. Tillåta - 282
1072. Tillåtelse - 282
1073. Tillägg - 282
1074. Tillägga - 282, 283
1075. Tillökning - 283
1076. Tina - 283
1077. Tinga - 283
1078. Tjena - 283
1079. Tjenare - 283, 284
1080. Tjenst - 284
1081. Tjuf - 284, 285
1082. Tjufnad - 285
1083. Tom - 285
1084. Torka - 285, 286
1085. Trakt - 286
1086. Trasa - 286
1087. Trifvas - 286
1088. Tro - 286, 287
1089. Tro - 287
1090. Tro - 287
1091. Trogen - 287
1092. Trolla - 287, 288
1093. Troslära - 288
1094. Trupp - 288
1095. Trycka - 288, 289
1096. Tråd - 289
1097. Trång - 289
1098. Trög - 289
1099. Tröst - 289
1100. Tvifla - 289
1101. Tvifvelaktig - 290
1102. Tvinga - 290
1103. Tvist - 290, 291
1104. Tvista - 291
1105. Tvistig - 291
1106. Tvång - 291
1107. Tvätta - 291, 292
1108. Tyckas - 292
1109. Tycke - 292
1110. Tyda - 292, 293
1111. Tydlig - 293
1112. Tyna - 293
1113. Tyngd - 293, 294
1114. Tyrann - 294
1115. Tyst - 294
1116. Tåla - 294
1117. Tålamod - 294
1118. Täcka - 295
1119. Täcke - 295
1120. Täfla - 295
1121. Tält - 295
1122. Tända - 295
1123. Tänka - 296
1124. Tänkespråk - 296
1125. Tänkvärd - 296
1126. Tära - 296
1127. Tät - 296
1128. Tät - 297
1129. Tölp - 297
1130. Tölpig - 297
1131. Tömma - 297
    

U


1132. Ugn - 297
1133. Umbära - 298
1134. Undanbedja sig - 298
1135. Undanrödja - 298
1136. Undantag - 298
1137. Under - 298
1138. Undergång - 298
1139. Underhandla - 298, 299
1140. Underlig - 299
1141. Underlydande - 299
1142. Underrättelse - 299
1143. Underslef - 300
1144. Undersöka - 300
1145. Undervisa - 301
1146. Undflykt - 301
1147. Undra - 301, 302
1148. Undvika - 302
1149. Uppbära - 302
1150. Uppenbara - 302
1151. Uppfostra - 302, 303
1152. Uppföra sig - 303
1153. Uppkomma - 303
1154. Uppläsa - 303
1155. Uppmärksamhet - 303, 304
1156. Upprepa - 304
1157. Uppriktig - 304
1158. Uppror - 304, 305
1159. Uppröra - 305
1160. Uppstudsig - 305
1161. Uppsåt - 305, 306
1162. Upptäcka - 306
1163. Urarta - 306
1164. Ursäkta - 306
1165. Utarma - 306
1166. Utelemna - 306
1167. Utforska - 306, 307
1168. Utföra - 307
1169. Utgift - 307
1170. Utgöra - 307
1171. Utnämna - 307, 308
1172. Utplåna - 308
1173. Utrymme - 308
1174. Utseende - 308
1175. Utstaka - 308
1176. Utsträckning - 308, 309
1177. Uttrycklig - 309
1178. Utveckla - 309
    

V


1179. Vacker - 309, 310
1180. Vacklande - 310
1181. Vaja - 310
1182. Vakt - 310
1183. Vakt - 310
1184. Val - 310
1185. Vals - 310, 311
1186. Vana - 311
1187. Vanheder - 311
1188. Vanhederlig - 311
1189. Vanhedra - 311
1190. Vank - 311
1191. Vanka - 312
1192. Vanlig - 312
1193. Vanmakt - 312
1194. Vanpryda - 312, 313
1195. Vanvett - 313
1196. Vanvårda - 313
1197. Vapen - 313
1198. Vapenhvila - 313, 314
1199. Vara - 314
1200. Vara - 314
1201. Vara - 314
1202. Varm - 314, 315
1203. Veck - 315
1204. Veckla - 315
1205. Ved - 315
1206. Vedergälla - 315
1207. Vek - 316
1208. Verka - 316, 317
1209. Verkan - 317
1210. Verksam - 317
1211. Verktyg - 317
1212. Verld - 317
1213. Veta - 317
1214. Veterlig - 318
1215. Vetgirig - 318
1216. Vid - 318
1217. Vidlyftig - 318
1218. Vidlåda - 318
1219. Vidunder - 318
1220. Viga - 319
1221. Vigtig - 319
1222. Vik - 319
1223. Vika - 319
1224. Vika - 319
1225. Vilja - 320
1226. Vilkor - 320
1227. Villa - 320
1228. Villa - 320, 321
1229. Villig - 321
1230. Villrådig - 321
1231. Vind - 321, 322
1232. Vinkel - 322
1233. Vinna - 322, 323
1234. Visa - 323
1235. Viss - 323, 324
1236. Vitterhet - 324
1237. Vred - 324
1238. Vresig - 325
1239. Våg - 325
1240. Våga - 325
1241. Våldsam - 325
1242. Våldsamhet - 326
1243. Vård - 326
1244. Vårdslös - 326
1245. Vårdslösa - 326
1246. Våt - 326, 327
1247. Väcka - 327
1248. Väckelse - 327
1249. Väg - 327
1250. Vägra - 327
1251. Väld - 327
1252. Väldig - 327, 328
1253. Välja - 328
1254. Vällust - 328
1255. Välta - 328
1256. Välvilja - 328, 329
1257. Välvillig - 329, 330
1258. Vända - 330
1259. Vänja - 330
1260. Vänlig - 330
1261. Vänta - 330, 331
1262. Väntan - 331
1263. Värde - 331
1264. Värde - 331
1265. Värdera - 331, 332
1266. Värka - 332
1267. Värma - 332
1268. Värme - 332
1269. Väsende - 332
1270. Väsendtlig - 332
1271. Väta - 332
1272. Väta - 333
1273. Vätska - 333
1274. Växa - 333
1275. Växt - 333
    

Y


1276. Yngling - 334
1277. Yr - 334
1278. Yra - 334
1279. Yra - 334
1280. Yra - 334
1281. Yrke - 334, 335
1282. Yrkesidkare - 335
1283. Yttrande - 335
    

Å


1284. Åker - 336
1285. Åkerbruk - 336
1286. Åligga - 336
1287. Ånga - 336
1288. Ånger - 336
1289. Åska - 336, 337
1290. Åtaga sig - 337
1291. Åtbörd - 337
1292. Återkalla - 337
1293. Återlemna - 337
1294. Åtgärd - 337, 338
1295. Åtskilnad - 338
    

Ä


1296. Äfventyrare - 338
1297. Äktenskap - 338
1298. Älska - 338, 339
1299. Älskare - 339
1300. Ämna - 339
1301. Ämne - 339
1302. Ända - 339, 340
1303. Ända - 340
1304. Ände - 340
1305. Ändra - 340, 341
1306. Äta - 341
    

Ö


1307. Ö - 341, 342
1308. Öda - 342
1309. Öde - 342
1310. Öde - 342
1311. Ödmjuk - 342
1312. Öfva - 342, 343
1313. Öfverdrifven - 343
1314. Öfverenskomma - 343
1315. Öfverenskommelse - 343
1316. Öfverensstämma - 343, 344
1317. Öfverensstämmelse - 344
1318. Öfvergifva - 344
1319. Öfvergå - 344, 345
1320. Öfverlägga - 345
1321. Öfvernaturlig - 345
1322. Öfverse med - 345
1323. Öfversätta - 345
1324. Öfverträda - 345, 346
1325. Öfverträdelse - 346
1326. Öfvervigt - 346
1327. Öfvervinna - 346
1328. Öka - 346, 347
1329. Ökas - 347
1330. Öken - 347
1331. Öm - 347
1332. Ömka sig - 347, 348
1333. Ömse - 348
1334. Önska - 348
1335. Öppna - 348
1336. Öppning - 348, 349
    

Register


Register - 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
    Abc ... - 350
    Afstanna ... - 351
    Anmärkningsvärd ... - 352
    Bedyra ... - 353
    Benöja sig ... - 354
    Betvinga ... - 355
    Bofast ... - 356
    Budskap ... - 357
    Dolk ... - 358
    Efterlåta ... - 359
    Farlig ... - 360
    Fnurrig ... - 361
    Fråndraga ... - 362
    Förbehållsam ... - 363
    Förgripa sig ... - 364
    Förre ... - 365
    Förtörna ... - 366
    Glimta ... - 367
    Gyckelspel ... - 368
    Herrlighet ... - 369
    Hyfsa ... - 370
    Idelig ... - 371
    Intrassla ... - 372
    Klammer ... - 373
    Kopp ... - 374
    Kånka ... - 375
    Ledsaga ... - 376
    Lycka ... - 377
    Maning ... - 378
    Modd ... - 379
    Nedlägga ... - 380
    Obeveklig ... - 381
    Omtänksamhet ... - 382
    Padda ... - 383
    Provins ... - 384
    Ranglig ... - 385
    Rulla ... - 386
    Sammanföra ... - 387
    Skallra ... - 388
    Skyldighet ... - 389
    Smeta ... - 390
    Sporra ... - 391
    Strunt ... - 392
    Svång ... - 393
    Tillegna ... - 394
    Tjäll ... - 395
    Tyda ... - 396
    Uppbära ... - 397
    Urgammal ... - 398
    Utspärra ... - 399
    Vederböra ... - 400
    Vriden ... - 401
    Ypperlig ... - 402
    Ändas ... - 403
    Ömse ... - 404

Project Runeberg, Wed Jan 31 12:52:25 2024 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/synonym/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free