- Project Runeberg -  Kort berättelse af de märkwärdigste saker som för de främmande äre at besee och förnimma uti Upsala stad och näst om gränsande orter. Utur de förnämste swänske antiquarier sammandragen. Med där til nödtorfftige figurer samt särskilt : en relation om sidste branden.
(1704) [MARC] Author: Johan Eenberg
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Kort

Berättelse

Af de
Märkwärdigste Saker
Som

För de Främmande

Äre at Besee och Förnimma
Uti

Upsala Stad

Och
Näst om gränsande Orter.
Utur de förnämste Swänske
Antiquarier sammandragen.
Med där til Nödtorfftige
Figurer,
samt särskilt en
Relation om sidste

Branden.

*
UPPSALA /
Tryckt ihoos Johan H. Werner,
Kongl. Acad. Booktr. åhr. 1704.

Förord till den elektroniska utgåvan


Denna bok utgavs 1704 sammanbunden med En utförlig Relation... och digitaliserades i Juni 2007.

Tack till Barbro Håkansson som lånade ut boken för digitalisering.

Figur 1 och 3 var skadade på det exemplar som skannades så istället har kopierade figurer från ett exemplar av boken från Kungliga biblioteket använts. Även delar av sidan 119/120 är från nämnda exemplar.

The above contents can be inspected in scanned images: Titel, Blank, Titel

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Titel, Blank, Titel
Den Durchleuchtigste · HERTIGINNA HEDEWIG SOPHIA - Sophia, Ulrica, princesser, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII
Företahl - Till läsaren, Företahl, II, III, IV, V, VI, VII
Recension av O. Rudbeck - 0033
Innehåldet af denna Book. - Innehåll, II, III, IV
Anteckning öfwer figurerne. - Figurerna
Cap. I. Upsala namns åtskillige bemärkelser/ utnämnande/ belägenhet och omflyttning. - 1, 2, Figur 2, 3
Cap. II. Store Domkyrkians Historie, samt ut-och inwärtes beskrifning / med hwad mera der til hörer. - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Cap. III. Helge Trefaldighetz eller Bondkyrkians historie och beskrifning. - 46, 47, 48, 49
Cap. IV. S. Erics Capells historie &c. - 49, 50, Fig.3, 51
Cap. V. Upsala Academie-Stats och dess åtskillige huuss historie. - 51, 52, 53, 54, 55
Cap. VI. Academiens åtskillige Bibliothekers historier och beskrifning / åtskillige tillökningar / Ulphilæ Manuscript, åtskillige slagz Rune-profwer/ Konst- Cabinettet. &c. - 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Cap. VII. Academiens Exercitie-Huuss historie. - 84, 85
Cap. VIII. Academiens Örtegårdz historie. - 85, 86
Cap. IX. Upsala Slotts historie. - 86, 87
Cap. X. Rudbeckioram, fadrens och Sonens antique, och elliest rare sakers beskrifwelse. - 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
Cap. XI. Gambla Upsala Tempels/ Gudars/ Gudztiensts / Stads/ Konungs Hus och Konungs Högars historie och beskrifning. - 94, Fig.4, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
Cap. XII. De tre Hedniske Upsala Asgudars Thores, Odhens och Friggas beskrifning/ och åtskillige betydande. - 110, Fig.5, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Cap. XIII. Mohra Stenars historie, om Sweriges Rijkes förmån/åtskillige besittnings Rätt och Konunga wahl. - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
Cap. XIV. Om Håga Kungsgård/ Kyrkia/ Ättebackar och K. Biörn/ som där hafwer bodt. - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
Cap. XV. Bijhang af Antiquitets discourser. - 145
§. I. Om Swia och Götha Lands åthskillige Namn hoos de gamble Scriptores, och dess belägenhet/ med dess til lydande skähl. - 145, 146, 147
§. 2. Om Sweriges ålder/ och der til hörande skähl. - 148, 149, 150, 151
§. 3. Om gamble Upsala Stadz belägenhet/ och där til hörande skiähl. - 151, 152, 153, 154, 155, 156
Cap. XVI Om Upsala Academiæ Estat. - 156
§. 1. Om Cancellarierne - 156, 157
§. 2. Anteckning öfwer Pro-Cancellarierne. - 158
§. 3. Anteckning öfwer Erchi Biskoparne - 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170
§. 4. Anteckning öfwer Rectores Illustres. - 170, 171, 172
§. 5. Register öfwer alla Professorerne, efter Tid-Ordningen. - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196
§. 6. Skyttianiske Professorerne särdeles. - 196
§. 7. Academiæ Bibliothekcarierne. - 197, 198
§. 8. Academiæ Räntemästare. - 198, 199
Cap. XVII. Om den studerande Ungdomens antahl. - 199, 200
Cap XVIII. Promotioner som skedde äre uti Upsala Academia. - 200
§. 1. Uthi Facultate Theologica. - 200, 201, 202, 203
§ 2. Promotioner i Juridica. - 203
§. 3. Promotioner i Facult.Phil. - 203, 204, 205, 206, 207, 208
Observationer, angående hwad som rättas och tilläggias bör uti detta wärk. - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235

Project Runeberg, Mon Mar 10 03:05:15 2008 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/upsala/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free