- Project Runeberg -  About Project Runeberg /
December 1995 front page

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

The Project Runeberg Christmas 1995 front page...

Project Runeberg

Free electronic editions of
classic Nordic literature and art
on the Internet since 1992

Continue to our old front page:
English, Svenska, Dansk, Norsk, Íslenska, Suomea, Sami, Eesti

Important!

Project Runeberg has only until 31 December 1995 to publish texts by Swedish authors who died in the period 1926 through 1944. After that date, any works by these authors will be brought back under copyright. The Swedish copyright law will be extended from 50 to 70 years after the death of an author, and the rules for this transition are quite complicated. Project Runeberg sent a letter to the Swedish parliament's law committee, suggesting a different solution, but the committee decided against this at their meeting on 14 November 1995. Works that we publish before this year's end can still be distributed freely for five more years. Fortunately, we have already published a lot by these authors, and we are in a hurry right now to publish even more.

Good Yule

A Merry Christmas and a Happy New Year to all of you! Keep an eye on this page in the next few days for upcoming Christmas messages and New Year's celebrations. For now, here is a famous Swedish Christmas poem by Viktor Rydberg, one of the first electronic texts that were published through Project Runeberg.

Tomten

av Viktor Rydberg

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

Står där så grå vid ladgårdsdörr,
grå mot den vita driva,
tittar, som många vintrar, förr,
upp emot månens skiva,
tittar mot skogen, där gran och fur
drar kring gården sin dunkla mur,
grubblar, fast ej det lär båta
över en underlig gåta.

För sin hand genom skägg och hår,
skakar huvud och hätta -
"nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta" -
slår, som han plägar, inom kort
slika spörjande tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.

Går till visthus och redskapshus,
känner på alla låsen -
korna drömma vid månens ljus
sommardrömmar i båsen;
glömsk av sels och pisk och töm
Pålle i stallet har och en dröm:
krubban han lutar över
fylls av doftande klöver; -

Går till stängslet för lamm och får,
ser, hur de sova där inne;
går till hönsen, där tuppen står
stolt på sin högsta pinne;
Karo i hundbots halm mår gott,
vaknar och viftar svansen smått,
Karo sin tomte känner,
de äro gode vänner.

Tomten smyger sig sist att se
husbondfolket det kära,
länge och väl han märkt, att de
hålla hans flit i ära;
barnens kammar han sen på tå
nalkas att se de söta små,
ingen må det förtycka:
det är hans största lycka.

Så har han sett dem, far och son,
ren genom många leder
slumra som barn; men vartifrån
komma de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick - men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!

Tomten vandrar till ladans loft:
där har han bo och fäste
högt på skullen i höets doft,
nära vid svalans näste;
nu är väl svalans boning tom,
men till våren med blad och blom
kommer hon nog tillbaka,
följd av sin näpna maka.

Då har hon alltid att kvittra om
månget ett färdeminne,
intet likväl om gåtan, som
rör sig i tomtens sinne.
Genom en springa i ladans vägg
lyser månen på gubbens skägg,
strimman på skägget blänker,
tomten grubblar och tänker.

Tyst är skogen och nejden all,
livet där ute är fruset,
blott från fjärran av forsens fall
höres helt sakta bruset.
Tomten lyssnar och, halvt i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara.

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
gott intill morgontimma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

The Future

We have great expectations for Project Runeberg in 1996. We hope that Project Runeberg will be used in schools at all levels, and are looking for ways to help them. Popular movements in the late 19th and early 20th century are an important part of Nordic history and we hope to publish a series of texts related to this.

This web server is sponsored by
Sun MicrosystemsProject Runeberg, Fri Jan 9 22:05:21 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/admin/95yule.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free