- Project Runeberg - Nordic Authors /
Erik Brate

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Brate, Erik (1857-1924), linguist, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Project Runeberg has published the following works that this author has translated:

Read more about Erik Brate in:


Erik Brate föddes den 13 juni 1857 i Norberg. Språkforskare och runkännare verksam i Uppsala och Stockholm. Gift med målarinnan Fanny Ingeborg Matilda Brate.

Links

Skrifter

Följande lista har kompletterats med uppgifter från Jan Owe ..., Svensk runbibliografi 1880 - 1993, http://hemsidor.torget.se/users/j/jaow/.

Nordische lehnwörter im Orrmulumm, 1884
i Pauls och Braunes »Beiträge zur geschichte der deutschen sprache und litteratur», X
Fornnordisk metrik, 1884, omarbetad 1898
Vers runiques. Antikvarisk Tidskrift för Sverige 10 nr. 2. Stockholm 1887-1891. 4 s. (Sammanfattning av Runverser nr 192.)
Runverser, tillsammans med S. Bugge, 1887-1891, i »Antiqvarisk tidskrift för Sverige», X, häfte 1-6
Runologiska spörsmål (KAMB 15, 1886, s. 1-25, 49-84) (Bl a om runornas namn. Jämför nr 1785.) (Sö 82, U 60, U 112, U 590, Gs 13)
Äldre Vestmannalagens ljudlära, 1887
i Uppsala universitets Årsskrift, tillsammans med professor S. Bugge
Runskriftens uppkomst och utveckling i Norden enligt senaste undersökningar" (SFT 7, Stockholm 1888-1890, s. 50-61)
En gotländsk dopfunt i en kyrka på Bornholm (SFT 7, Stockholm 1888-1890, s. 62-67) (DR 373, G 69, G Runkalendern 1328)
Dalalagens böjningslära, 1890
Själ, 1892, i »Uppsalastudier», en festskrift tillägnad S. Bugge på hans 60-åra födelsedag, Uppsala 1892, s. 6-14)
De nya nordiska runverken, Stockholm 1895. 18 s. Även i: SFT 9, Stockholm 1896, s. 319-336. (Bl a: DR 279, DR 295, DR 296, DR 297, DR 347)
Skansens runstenar (Meddelande från Nordiska Museet, 1897, Stockholm 1898, s. 3-14) (U 72, U 871, Sö 352, U 419)
Svensk språklära, 1898
Fyrunga-stenen (ANF 14, 1898, s. 329-351) (Vg 63)
Ölands runinskrifter, tillsammans med S. Söderberg, häfte 1-2. KVHAA 1900-1906, IV+150 s. (SRI 1)
Ardre-stenarne (ANF 18, 1901, s. 132-141) (G 111 - G 114)
Östgötska runinskrifter 1-5, tillsammans med O. Klockhoff, (Meddelanden från Östergötlands Fornminnesförening, Linköping 1903, s. 22-27) (Ög 9, Ög 70, Ög 127, Ög 128)
Östergötlands runinskrifter (Meddelanden från Östergötlands Fornminnesförening, Linköping 1907, s. 33-35) (Ög 103, Ög 107, Ög 108, Ög 127, Ög 206, Ög 228)
Nordens äldre tidräkning (Södermalms högre allmänna läroverks i Stockholm årsredogörelse 1908, s. 9-17) (Runkalender)
Ölands runinskrifter, 1911-1918
utgör band 1 och 2 av »Sveriges runinskrifter» utgivna av Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
Östergötlands runinskrifter, häfte 1-3, KVHAA 1911-1918. XXXIV+268 s. (SRI 2) (Ög 1 - Ög 248)
Sämunds Edda, översättning, 1913
Pireus-lejonets runinskrift, Antikvarisk Tidskrift för Sverige 20:3, Stockholm 1914. 48 s.
En forntida ö (Nordiska ortnamn. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen, Uppsala 1914, s. 84-91. Även i: NoB 2, 1914-1915, s. 84-91) (U 16)
Rökstenen och Teoderik-statyn i Aachen (Eranos 15, 1915, Acta Philologica Suecana, Göteborg 1915, s. 71-98)
Möjebro-stenen (ANF 31, 1915, s. 227-235) (U 877)
Frisergillets runstenar i Sigtuna (UFT 31, 1916, s. 277-279) (U 379, U 391)
Ytterligare inlägg om runstenen Juel nr. 18 i Sigtuna, tillsammans med T. Arne och O. von Friesen, (UFT 32, 1917, s. 362-367) (U 391)
Rökstenen, KVHAA Stockholm 1918. s. 231-255+2s. (Separat ur Östergötlands runinskrifter, se nr 190.)
Alvastra-blyet, Ög. 248 (Fornvännen 13, 1918, s. 202-206)
Fg. beleþes byrd [i en gottländsk runinskrift] (Studier tillegnade E. Tegnér, Lund 1918, s. 8f) (G 171)
Rökstenstolkning (Svensk Humanistisk Tidskrift 3, 1919, spalt 33-38)
Besvärjelsen på Björketorp- och Stentoftenstenarne (ANF 35, 1919, s. 342) (DR 360, DR 357)
Runradens ordningsföljd (ANF 36, 1920, s. 193-207)
Ny Rökstenslitteratur (ANF 38, 1922, s. 294-301)
Ett runbrev från Säby (Västmanlands Fornminnesförenings Årsbok 13, Västerås 1923, s. 3-10) (Säby sn, från 1804)
Yttrande (FV 18, 1923, s. 222-224) (Pireuslejonet)
Södermanlands runinskrifter, påbörjad av Brate, avslutad av Elias Wessén, Stockholm, 1924-1936, häfte 1-4, KVHAA, XCII+427 s. + 217 pl. (SRI 3) (Sö 1 - Sö 383)
Svenska runristare, KVHAA Handlingar 33:5, Stockholm 1926. 139 s.
Sveriges runinskrifter. 2:a uppl. Natur och Kultur 11. Stockholm 1928. 152 s.

Find other Nordic Authors named Brate
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2007-06-09 18:30 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/braterik.html

Valid HTML 4.0!