- Project Runeberg - Nordic Authors /
Ellen Key

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Key, Ellen (1849–1926), writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Read more about Ellen Key in:


Links

Levnad

Född på Sundsholms herrgård utanför Västervik som det första av sex barn till Emil Key (1822-1892) och Sophie Posse (1824-1884). Lärare vid Anna Whitlocks skola 1880-1899. Föreläsare vid Stockholms arbetareinstitut 1883-1903. Reser och föreläser på kontinenten under åren 1905 -1909. Låter bygga ett hus Strand vid Vättern, där hon bor från 1911 till sin död. Ellen Keys staty, utförd av Sigrid Fridman, står på Jarlaplan i Stockholm, bakom gamla Borgarskolan.

Omkring 40 titlar gavs ut som bok, broschyr eller småskrift 1888-1924, varav de mest kända är följande:

Ellen Key-sällskapet

Ellen Key-sällskapet bildades 1969 för att sprida kännedom om Ellen Keys mångsidigt betydelsefulla insatser i svenskt samhälls- och kulturliv men också för att rikta uppmärksamheten på hennes forna hem som förvaltas av Ellen Keys stiftelse Strand.

Ordförande i Ellen Key-sällskapet är Kerstin Bergman, Repslagaregatan 8, 582 22 Linköping, tel 013-13 66 51. Medlemskap kan erhållas genom insättande av 100 kr (äkta makar och sammanboende 150 kr) på postgirokonto nr 41 97 93-5 (Ellen Key-sällskapet, 582 26 Linköping).


Ellen Key i Stockholms arbetarinstituts kateder
Pastellmålning av Hanna Pauli

Find other Nordic Authors named Key, others born in 1849 or deceased in 1926.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2019-04-25 22:04 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/ellenkey.html

Valid HTML 4.0!