- Project Runeberg - Nordic Authors /
Ellen Key

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Key, Ellen (1849-1926), writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Read more about Ellen Key in:


Links

Levnad

Född på Sundsholms herrgård utanför Västervik som det första av sex barn till Emil Key (1822-1892) och Sophie Posse (1824-1884). Lärare vid Anna Whitlocks skola 1880-1899. Föreläsare vid Stockholms arbetareinstitut 1883-1903. Reser och föreläser på kontinenten under åren 1905 -1909. Låter bygga ett hus Strand vid Vättern, där hon bor från 1911 till sin död. Ellen Keys staty, utförd av Sigrid Fridman, står på Jarlaplan i Stockholm, bakom gamla Borgarskolan.

Omkring 40 titlar gavs ut som bok, broschyr eller småskrift 1888-1924, varav de mest kända är följande:

Ellen Key-sällskapet

Ellen Key-sällskapet bildades 1969 för att sprida kännedom om Ellen Keys mångsidigt betydelsefulla insatser i svenskt samhälls- och kulturliv men också för att rikta uppmärksamheten på hennes forna hem som förvaltas av Ellen Keys stiftelse Strand.

Ordförande i Ellen Key-sällskapet är Kerstin Bergman, Repslagaregatan 8, 582 22 Linköping, tel 013-13 66 51. Medlemskap kan erhållas genom insättande av 100 kr (äkta makar och sammanboende 150 kr) på postgirokonto nr 41 97 93-5 (Ellen Key-sällskapet, 582 26 Linköping).


Ellen Key i Stockholms arbetarinstituts kateder
Pastellmålning av Hanna Pauli

Find other Nordic Authors named Key
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2015-10-20 08:11 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/ellenkey.html

Valid HTML 4.0!