- Project Runeberg - Nordic Authors /
Hans Hildebrand

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hildebrand, Hans (1842–1913), archaeologist, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Read more about Hans Hildebrand in:


Hans Olof Hildebrand Hildebrand, svensk ämbetsman, arkeolog, kulturhistoriker, född 5 april 1842, död 2 febr 1913. Son till Bror Emil Hildebrand. Bror till Emil och Albin Hildebrand.

1860 student i Uppsala
1865 Fil Kand vid Uppsala universitet
1865 e. o. amanuens vid KVHAA
1866 Fil Dr (primus) vid Uppsala universitet
1866--1896 sekreterare i Samfundet för utgifvandet af handskrifter rörande Skandinaviens historia
1871 förste amanuens vid KVHAA
1872--1905 grundlade och utgav KVHAA:s Månadsblad
1873 deltog i stiftandet av Antropologiska sällskapet i Stockholm
1874 medlem av KVHAA
1874 generalsekreterare vid 1874 års arkeologiska konferens i Stockholm
1879--1907 sin fars efterträdare som riksantikvarie och sekreterare i KVHAA
1880--1905 utgav Antiqvarisk tidskrift
1881 medlem av Vet. och vitt. samh. i Göteborg
1881 svensk kommissarie vid geografiska utställningen i Venedig
1888--1908 ordförande i Svenska turistföreningen
1890 medlem av Vet. soc. i Uppsala
1891 medlem av Vetenskapsakademien
1891 föreläste om svenska medeltidens konst vid Stockholms högskola
1895 invald i Svenska Akademien, stol 6 (se Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien)
1896 höll i Edinburgh de sex Rhindska föreläsningarna om de forntida förbindelserna mellan Britannien och Skandinavien
1902 invald i Akademien för de fria konsterna
1909 preses i Vetenskapsakademien

Links

Skrifter

Hans Hildebrands bidrag i diverse tidskrifter och skriftserier, bland annat Antiqvarisk tidskrift och Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1886, är inte uppräknade här.

Svenska folket under hednatiden, 1866
belönad med filosofiska fakultetens i Uppsala större pris och Geijerska priset
ny tillökad uppl. 1872
tysk översättning 1873
Lifvet på Island under sagotiden, 1867
ny fullständigt omarbetad uppl. 1883
Afrika i våra dagar, 1868
Snorre Sturlason, Konungaboken
Svensk översättning av Hans Hildebrand, 1869--1871
Statens Historiska museum och k. myntkabinettet, 1873
De förhistoriska folken i Europa, 1873--1880
Folkens tro om sina döda, 1874
Den kyrkliga konsten under Sveriges medeltid, 1875
Stockholms stads jordabok, 1876
utgiven av Hans Hildebrand
Sveriges medeltid, senare skedet, 1350--1521, 1876--1877
utgör andra delen av Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar
Fynden i Troas och Homeros' Troja, 1878
Sveriges medeltid, 1879--
3 band hade utkommit fram till 1909
George Birdwood, Indisk konstslöjd
Svensk översättning av Hans Hildebrand, 1882
Från äldre tider, 1882
The industrial arts of Scandinavia in the pagan time, 1882
Stockholms stads skottebok 1502--1510, 1891
utgiven av Hans Hildebrand
Visby och dess minnesmärken, 1892--1893
illustrerad av Robert Haglund

Find other Nordic Authors named Hildebrand, others born in 1842 or deceased in 1913.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2011-05-22 17:04 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/hildhans.html

Valid HTML 4.0!