- Project Runeberg - Nordic Authors /
Bror Emil Hildebrand

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hildebrand, Bror Emil (1806-1884), archaeologist, numismatician, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Bror Emil Hildebrand in:


Bror Emil Hildebrand, svensk ämbetsman, historisk forskare, född 22 febr 1806, död 30 aug 1884. Far till Hans, Bror Albin och Emil.

1820 student i Lund
1826 Fil Dr vid Lunds universitet
1830 docent i numismatik vid Lunds universitet
1832 vid Kungl. myntkabinettet i Stockholm
1832 medlem av Fysiografiska sällskapet i Lund
1833 amanuens vid KVHAA, e. o. kanslist i Riksarkivet
1837 medlem av KVHAA
1837--1844 biträde i Riksarkivet
1837--1879 riksantikvarie och ständig sekreterare i KVHAA
1837--1884 vårdare av Riksbankens mynt- och medaljsamling
1838--1879 redaktör för KVHAA:s Handlingar
1841--1848 sekreterare i Samfundet för utgifvandet af handskrifter rörande Skandinaviens historia
1845--1847 tf. riksarkivarie
1845--1884 av Riksdagen kommitterad till tryckfrihetens vård
1847 medlem av Vetenskapsakademien
1856 medlem av Vet. soc. i Uppsala
1858 av Svenska Akademiens tilldelad Karl XIV Johans pris för litterära förtjänster
1864--1880 grundläggare till och redaktör för Antiqvarisk tidskrift
1866 invald i Svenska Akademien, stol 11 (se Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien)
1878 hedersledamot av Vetenskaps och vitterhetssamhället i Göteborg
1881-1883 tf. ständig sekreterare i Svenska Akademien

Skrifter

Numismata anglo-saxonica musei regiæ Academiæ lundensis ordinata et descripta, 1829
Upplysningar till Sveriges mynthistoria, 1831--1832
Handlingar rörande Skandinaviens historia, vol. 19--24, 1834--1840
Kronologiskt register, till vol. 1--20, 1835
Svenskt diplomatarium, vol. III--V, 1842--1865
Påbörjat av J. G. Liljegren
Anglosachsiska mynt i svenska kongl. myntkabinettet, funna i Sveriges jord, 1846
ny, tillökt uppl. 1881
Skådepenningar öfver de förnämsta händelser som tillhöra konung Gustaf III:s historia, 1858
Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor, 1860
Svenska sigiller från medeltiden, 1862--1867
Teckningar ur svenska statens historiska museum, 1873--1878
Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer, 1874--75

Links


Find other Nordic Authors named Hildebrand, others born in 1806 or deceased in 1884.
Look for more information in Libris, Bibsys, Google, Yahoo.


Project Runeberg, 2012-11-19 06:08 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/hildebbe.html

Valid HTML 4.0!