- Project Runeberg - Nordic Authors /
Emil Hildebrand

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hildebrand, Emil (1848–1919), historian, archivist, recorder-in-chief, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Read more about Emil Hildebrand in:


Henrik Robert Teodor Emil Hildebrand, svensk historiker, urkundsutgivare, ämbetsman, född 22 okt 1848, död 24 aug 1919. Son till Bror Emil Hildebrand. Bror till Hans och Bror Albin Hildebrand.

1867 student i Uppsala
1872 Fil. Kand. vid Uppsala universitet
1875 Fil. Dr. vid Uppsala universitet
1875 e. o. amanuens i Riksarkivet
1880 lektor i modersmålet, historia och geografi vid Högre realläroverket på Norrmalm
1880 medstiftare av Svenska historiska föreningen
1881--1905 redaktör för Historisk tidskrift
1889 ledamot av KVHAA
1896--1902 sekreterare i Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia
1896 av Svenska Akademien tilldelad Karl Johans pris för historiskt författarskap
1901 riksarkivarie
1908 ledamot av Vetenskapsakademien

Links

Skrifter

Emil Hildebrands många artiklar i Historisk tidskrift och Meddelanden från svenska riksarkivet, som kanske utgör huvuddelen av hans författarskap, räknas inte upp här. Han redigerade och utgav också flera historiska urkunder inom ramarna för Historiska handlingar, Svenskt diplomatarium, Svenska riksdagsakter, Sveriges regeringsformer och Svenska skriftprof.

Den svenska tidräkningen: 1700-1712, 1882
Atlas till allmänna och svenska historien, 1883
tillsammans med N. J. Selander
Lärobok i svensk statskunskap, 1889
4. uppl. 1903
Svenska statsförvaltningens historiska utveckling från äldsta tid till våra dagar, 1896
Läsebok i svensk litteratur, 3 eller 4 delar 1897-1898
Sveriges historia intill tjugonde seklet, 10 vol., 1903--1910
Emil Hildebrand var redaktör för detta verk och författade även avdelningarna om Gustaf Vasa, dennes söner, Kristina, och Oscar I.
Svensk stats- och samhällskunskap. Lärobok för gymnasiet, 1907
Kulturhistorisk öfversikt af forntidens och medeltidens svenska historia, 1907
tillsammans med Oscar Montelius

Find other Nordic Authors named Hildebrand, others born in 1848 or deceased in 1919.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2022-02-23 16:25 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/hildebem.html

Valid HTML 4.0!