- Project Runeberg - Nordic Authors /
Lars Wivallius

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Wivallius, Lars (1605–1669), poet, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Lars Wivallius in:


Lars Wivallius, svensk skald, född 1605, död 1669. Härstammade från gården Vivalla vid Örebro, härav namnet.

Undervisades i Örebro skola
1623--1625 student vid Uppsala universitet
1625--1629 fria resor i Europa
1629 utgav sig för att vara en svensk friherre, Erik Gyllenstierna, och reste under denna identitet genom Danmark samt gifte sig med en skånsk adelsdam, men avslöjades, rymde och fasttogs
1634--1641 satt på fästning på Kajaneborg i Finland
1641 frisläppt, begav sig till Stockholm, verkade som advokat
några år senare gift med Malin Ellertz
flyttade tillbaks till Örebro och bodde på fädernegården Vivalla

Links

Skrifter

Lars Wivallius skrev dikter under sina resor och fängelsetiden. De utgavs inte i någon samlad form under hans livstid.

Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare, 1869
Utgivna av Per Hanselli, med utgångspunkt i en anteckningsbok av Samuel Älf. Emellertid lär Hanselli ha gjort ett misstag och antagit att samtliga dikter var av Wivallius, vilket de alltså inte är.
Henrik Schück, Lars Wivallius. Hans lif och dikter, 2 vol., 1893--1895
Ingår i serien Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet
I. Biografi
II. Dikter
Henrik Schück, En äfventyrare från det trettioåriga krigets tid, 1918

Find other Nordic Authors named Wivallius, others born in 1605 or deceased in 1669.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2019-11-20 00:30 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/wivalius.html

Valid HTML 4.0!