- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan. 8. Kaffrer - Kristdala /
1099-1100

(1884) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kommissorium ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

kommunen har sitt rätta bo och hemvist och eger
sådan inkomst, att allmän bevillning till staten
derför skall, såsom för inkomst af kapital eller
arbete, erläggas; så ock bolag. Men jordegare eller
boställsinnehafvare, som åt landbo eller arrendator
upplåtit jord eller boställe, är befriad från
utgörande af utskylder derför, enär dessa erläggas af
brukaren. I stad åligger sådan skyldighet i allmänhet
hvarje kommunens medlem, som i näst förut upprättade,
vederbörligen fastställda bevillningstaxeringslängd är
uppförd till allmän bevillning för fast egendom eller
inkomst af kapital eller arbete; så ock bolag. De,
som äro skyldiga att erlägga kommunalutskylder,
äro i regeln äfven skyldiga att erlägga de afgifter,
om hvilka kyrkostämma beslutar. Om den allmänna och
de särskilda grunderna för ifrågavarande utskylders
utgörande se Fyrk och Kommunalbeskattning. Utgifts-
och inkomstförslag uppgöras inom landskommun – på
grund af specialförslag af särskilda styrelser, der
sådana äro för vissa förvaltningsbestyr tillsatta
– årligen af kommunalnämnden; inom stadskommun,
med ledning af de från drätselkammaren infordrade
upplysningar, af magistraten; samt för kyrkan af
kyrkorådet och för skolan af skolrådet. På grund
af de af vederbörande myndighet, kommunalstämma
eller kommunalfullmäktige, allmän rådstuga eller
stadsfullmäktige, öfver kommunalnämndens eller
magistratens nämnda förslag fattade beslut uppgör
kommunalnämnden eller magistraten debiterings-
och uppbördslängder. Sedan dessa för granskning
tillhandahållits de skattskyldige, och sedan de
beslutande myndigheterna inom December månads
slut hvarje år pröfvat gjorda anmärkningar
samt justerat längderna, öfverlemnas de till
kommunalnämnden eller drätselkammaren, som
utfärdar debetsedlar och tillställer dem de
skattskyldige. De bidrag, som sålunda beviljas
att under det nästföljande året utgå, anses för
det löpande årets kommunalutskylder och fördelas
till utgörande på dem, som under det löpande året
varit till kommunen skattskyldiga. Uppbördsstämma
hålles å landet före Februari månads utgång af
kommunalnämnden eller vissa dess medlemmar, så vida
icke kommunalstämman annorlunda förordnar om tid och
sätt för uppbörden, och i stad af drätselkammaren
på den tid staden finner lämplig. Hvad kyrkostämman
till uttaxering beslutit skall, alltefter ändamålets
beskaffenhet, genom kyrkorådet eller skolrådet
delgifvas kommunalnämnden eller drätselkammaren,
hvilka, hvar i sin ort, verkställa debitering och
uppbörd af dessa afgifter och aflemna medlen till
kyrkorådet eller skolrådet. Dock eger kyrkostämman
besluta om annan ordning för uppbörden. Restlängder
öfverlemnas för indrifning till ortens kronofogde
eller magistraten. Räkenskaperna äro ställda på
kalenderår. Särskilda styrelser redovisa inför
kommunalnämnden eller drätselkammaren, hvilkas
räkenskaper, likasom kyrkorådens och skolrådens,
undergå granskning af revisorer, utsedda af de
beslutande kommunalmyndigheterna, hvarefter och sedan
vederbörandes förklaringar infordrats öfver dervid
gjorda

anmärkningar, sagda myndigheter besluta huruvida dessa
må förfalla eller till laglig åtgärd föranleda.

5. För att vinna bindande kraft erfordra
kommunalstämmas, stadsfullmäktiges och allmän
rådstugas beslut K. M:ts fastställelse, då besluten
angå: a) försäljning, pantförskrifning eller utbyte af
kommunen tillhörig, för dess gemensamma nytta afsedd
fastighet, som den genom gåfva eller testamente
erhållit, så ock öfverenskommelser, medförande
förändring i kommunens rättigheter till sådan
fastighet; b) upptagande af lån, stäldt på längre
återbetalningstid än två år, samt c) förslag till
nya eller förhöjda afgifter å den allmänna rörelsen,
såsom väg-, bro- och färjpenningar m. m.; likaså
kyrkostämmas beslut rörande dels under a) och b)
omförmälda ärenden, dels påläggande af afgifter,
hvilka erfordra uttaxering för längre tid än 5
år. K. M:ts befallningshafvande åter underställas
lands- och stadskommuns beslut om sistnämnda slags
afgifter, om kommunalstadgar till främjande af
sedlighet, helsovård, ordning och säkerhet inom
kommunen; landskommuns beslut i fråga om kommuners
sammanslagning till gemensam kommunalförvaltning eller
om upphörande af sådan, samt slutligen af stadskommun
upprättade allmänna planer för hushållningen med
stadens donationsjord. K. M:ts befallningshafvande
har att oförändradt fastställa eller på anförda skäl
ogilla beslutet; i senare fallet eger vederbörande
kommunalmyndighet klaga hos K. M:t. Medlem af kommun
eller kyrkoförsamling, som ej nöjes åt den beslutande
myndighetens beslut i kommunens eller församlingens
gemensamma angelägenheter, eger rätt att, om han anser
antingen att beslutet kränker hans enskilda rätt eller
eljest hvilar på orättvis grund, eller att det icke
tillkommit i laga ordning, eller att det står i strid
med allmän lag eller författning eller annorledes
öfverskrider deras befogenhet, som fattat beslutet,
inom viss tid deruti söka rättelse genom besvär hos
K. M:ts befallningshafvande eller, hvad vissa af
kyrkoförsamlingens beslut angår, hos domkapitlet. Gå
besvären ut på något af de tre sistnämnda fallen, eger
den pröfvande myndigheten, om hon godkänner besvären,
förbjuda beslutets verkställighet. I förstnämnda
fallet gäller, under samma förutsättning, rättelsen
till förmån för den, som klagat; men beslutet
står i öfrigt fast, om det icke finnes strida mot
allmän lag eller författning eller eljest hvila
på orättvis grund, då den pröfvande myndigheten
ock må förordna om upphäfvande af beslutet i dess
helhet. Då kyrkoförsamlings beslut kan anses höra till
gemensam behandling af K. M:ts befallningshafvande
och domkapitlet, böra dessa gifva hvarandra del
af besvären. I den pröfvande myndighetens utslag
må, utom der annorlunda är särskildt stadgadt,
ändring inom viss tid sökas hos K. M:t. För besvärs
anförande mot kommunalnämnds beslut i sådana ärenden,
hvilka nämnden enligt särskilda författningar har
att handlägga, gäller hvad i dessa för hvarje fall
finnes stadgadt. C. O. M-n.

Kommunala besvär, bördor, onera. Se Besvär,
Kommunalbeskattning
.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 14:41:28 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfah/0554.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free