- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 1. A - Armati /
203-204

(1904) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Advokat, jur. - Advokat-fiskal, en ämbetsman i hofrätterna, Kammarkollegium och Kammarrätten - Advokatorisk, beteende sig som en advokat - Advokat-päron. Se Persea - Advokatträdet. Se Persea - Advokat-tvång, jur. - Advokatur, rättegångars utförande - Advokatyr. Se Advokatur - Adye, Sir John Miller - Adynamandrisk, bot. - Adynami, med., kraftlöshet - Adyton (grek.) l. Adytum (lat.), det innersta, blott för prästerna tillgängliga rummet i ett tempel - A. E., förkortning för Archiepiscopus (lat.), ärkebiskop - Æa, grek. myt. Se Aia - Æaciderna. Se Aiakos - Æacus, grek. myt. Se Aiakos - Aeby. Se Äby - Æchmea R. et P., bot. - Æcidium, bot.

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

klasser är berättigad att uppträda vid landets
samtliga domstolar, den andra vid öfver-
och underrätter, och den tredje endast vid de
sistnämnda. Hvarje jurist, som uppfyllt de särskilda
villkor, som blifvit stadgade för inträde i hvar
och en af dessa klasser, blir på begäran anställd
såsom sakförare i den klass, hvartill han gjort
sig kompetent.

Med afseende på befogenheten att i Sverige föra
andras talan inför rätta stadgar 15 kap. 2 §
Rättegångsbalken: "De, som för andra må tala och
svara, skola vara oberyktade, ärlige, redlige och
förståndige män. Ej bör någon allmänneligen därtill
brukas, som af rätten, där saken drifves, ej godkänd
är och lof därtill fått. Vill parten bruka till
fullmäktig sin skyldeman eller den i hans tjänst
är eller han eljest hafver förtroende till, stånde
det honom fritt". Detta lagstadgande har blifvit så
tillämpadt, att i regeln hvar och en myndig person,
som är i besittning af medborgerligt förtroende, anses
behörig att såsom advokat uppträda vid domstolarna.

Med anledning af det förslag till ordnande af
sakförareverksamheten i Sverige, som förekom i Nya
lagberedningens år 1884 afgifna betänkande angående
rättegångsväsendets ombildning, samlades följande år
ett antal sakförare till ett möte i Stockholm för att
åvägabringa ett uttalande från deras sida i fråga om
sakförareverksamhetens ordnande i vårt land. Vid detta
möte framställdes af advokaten vice häradshöfdingen
K. J. Ljunggren förslag till stadgar för Sveriges
advokat-samfund
, som bildades 31 okt. 1887. Det
består af jurister, som offentligen egnat sig åt
advokatverksamhet, fyllt 25 år och blifvit till
ledamöter antagna. Ämbets- och tjänstemän vid allmän
domstol äfvensom allmän åklagare kunna icke tillhöra
samfundet. Samfundets ändamål är att verka till
sakförareståndets höjande och motverkande däraf att
otjänliga personer kunna såsom rättegångsfullmäktige
allmänneligen brukas. – Det af Nya lagberedningen
framlagda förslaget till sakförareverksamhetens
ordnande äfvensom de olika förslag i ämnet, som af
sakföraremötet samt af Förstärkta lagberedningen
blifvit framställda, hafva hittills icke ledt till
något resultat.

I Finland däremot har genom förordningen af 23
nov. 1898 i 15 kap. 2 § Rättegångsbalken, hvilket
lagrum i öfrigt äfven där fortfarande är gällande,
införts det stadgande att i högre rätt må ej,
utom i det fall som i 6 § säges, annan såsom
rättegångsombud godkännas än den, som vid landets
universitet undergått sådant förhör i lagfarenheten,
som för utöfning af domarämbete är föreskrifvet.
L. A.

Advokat-fiskal, en ämbetsman i hofrätterna,
Kammarkollegium och Kammarrätten, som utöfvar
tillsyn och kontroll öfver verkets personal samt
under detsamma lydande ämbets- och tjänstemäns sätt
att sköta sina ämbetsåligganden och eger att emot
dem anställa åtal, om han finner dem hafva visat
försummelse eller begått fel i tjänsten. Jfr
Ombudsman.

Advokatorisk (se Advokat), beteende sig som en advokat
(genom att försvara en sak medelst snärjande frågor,
bortförklaring af fakta o. s. v.).

Advokat-päron. Se Persea.

Advokatträdet. Se Persea.

Advokat-tvång, jur., den inom vissa
civilprocessordningar förekommande bestämmelsen, att
parterna vid förandet af ett tvistemål äro skyldiga
att begagna advokat.

Advokatur (jfr Advokat), rättegångars utförande;
(äfven Advokatyr), användning af svepskäl och
spetsfundigheter vid försvar af en sak.

Advokatyr. Se Advokatur.

Adye [ei’di], Sir John Miller, engelsk general,
f. 1819, d. 1900, inträdde 1836 i artilleriet
och utmärkte sig i Krimkriget, indiska upproret
och Sitanafälttåget (på gränsen af Afganistan,
1863–64), hvilka kampanjer han beskrifvit. Han
var direktör för artilleriet 1870–75, guvernör
vid krigsakademien i Woolwich 1875–80, stabschef
vid den egyptiska expeditionen 1882 samt guvernör
på Gibraltar 1883–86. A. verkade flitigt som
skriftställare i militära frågor och uppträdde
särskildt emot framskjutningen af Indiens
nordvästgräns. Bland hans skrifter märkes Indian
frontier policy, an historical sketch
(1897).
(V. S-G.)

Adynamandrisk (af grek. nekande a, dynamis, kraft,
och aner, man), bot., själfsteril. Säges om växter,
som ej utveckla någon frukt, om befruktningen skett
med pollen härstammande från en blomma på samma
individ. Såsom exempel kunna nämnas Corydalis-
och Abutilon-arter. Förhållandet benämnes äfven
antatrygi.
G. L-M.

Adynami (af grek. nekande a och dynamis, kraft),
med., kraftlöshet.

Adyton (grek.) l. Adytum (lat.), det innersta,
blott för prästerna tillgängliga rummet i ett tempel;
det allraheligaste. Jfr Abaton.

A. E., förkortning för Archiepiscopus (lat.),
ärkebiskop.

Æa, grek. myt. Se Aia.

Æaciderna. Se Aiakos.

Æacus, grek. myt. Se Aiakos.

Aeby [äby]. Se Äby.

Æchmea R. et P., bot., växtsläkte af
nat. fam. Bromeliaceæ. Arterna af detta släkte
äro inhemska i Amerikas tropiska nejder och
växa epifytiskt på träd. De hafva präktiga
blå eller purpurröda blommor. Odlas i varmhus.
A-N. (G. L-M.)

Æcidium, bot. Under detta namn har beskrifvits
en mängd ,på olika fanerogama värdplantor
(t. ex. Berberis) parasitiskt lefvande svampar,
hvilka tillhöra rostsvamparna (Uredineæ). Genom
undersökningar af de Bary och Örsted under förra
delen af 1860-talet kom man emellertid det oväntade
förhållandet på spåren, att ett mycket stort antal af
dessa Æcidium-arter är endast utvecklingsstadier
af andra, under olika namn kända svampars
lefnadslopp. Efter ett par af de gamla släktena
fingo de olika stadierna namn. Sålunda representerar
æcidium-stadiet det skede i vissa rostsvampars lif,
då myceliet har på ytan af värdplantan utvecklat
bägar- eller skålformiga æcidier (skålrost). Dessa
bestå af en af ett cellager bildad vägg jämte en massa
parallellt löpande cellrader (basidier), hvilka
i sin spets afsnöra sporer. Dessa äro encelliga
och kunna genast gro samt gifva då upphof till
uredo-stadiet. Af de gamla, till släktet Æcidium
räknade arterna kvarstå några, af hvilka ännu ej något
annat stadium än detta är bekant, ehuru andra torde
finnas. Men äfven sådana arter äro kända, hos hvilka
rostsvamparnas vanliga generationsväxel är försvunnen,
och hos hvilka ur æcidierna utvecklas sporer, hvilka,
då de gro, ånyo utveckla æcidiebärande mycelier. –
Bland de många svamparter, som i sitt æcidium-stadium
lefva på en mängd högre växter, är utom sädesrosten
att framhålla den

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 14:42:12 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfba/0114.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free