- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 15. Kromat - Ledvätska /
1089-1090

(1911) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Landtbruksmöten - Landtbruksredskap - Landtbruksriksdag - Landtbruksskola - Landtbruksstatik - Landtbruksstipendiat - Landtbruksstyrelsen. 1. Centralt ämbetsverk - Landtbruksstyrelsen. 2. Ämbetsverk i Finland

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

hushållningssällskap, vanligen utan regelbunden
tidsföljd. Särskildt de små distriktsmötena ha haft
en viss betydelse, i det att de beredde de smärre
jordbrukarna, hvilka blott i ringa mån kunde deltaga
i de stora landtbruksmötcna. tillfälle att utställa
och fa sina djur prisbelönta. Om landtbruksmöten i
Danmark se Landmandsforsamlinger.

H. J. Dft.

Landtbruksredskap. Se L a n d t b r u k s m askiner.

Landtbruksriksdag, alldaglig benämning för
hushållningssällskapens ombuds möten. På inbjudan
af Landtbruksakad. samt i enlighet med ett
af grefvc E. J. Sparre väckt och af det 12:e
allmänna svenska landtbruksmöte.t i Stockholm
186S godkändt förslag samlades därtill valda ombud
för hushållningssällskapen till ett första möte i
Stockholm 22 febr.– 8 mars 1869. Enligt därvid 4 mars
antagna stadgar skulle sällskapen genom hvar sitt
ombud med suppleant sammanträda till offentligt möte
i Stockholm hvarje år den andra måndagen i febr. för
att under ordförandeskap af Landtbruksakad:s direktör
öfverlägga om ärenden, som röra Sveriges jordbruk och
därmed i samband stående näringar äfvensom husslöjden
samt öfriga föremål för sällskapens verksamhet. I
mötena skulle Landtbruksakad :s förvaltningskommittés
ledamöter ega deltaga. Vid mötena skulle behandlas
af ombuden väckta förslag, och de beslut, som kunde
föranleda åtgärd, skulle inges till Landtbruksakad:s
förvaltningskommitté. 1871 beslöts, att mötena skulle
hållas endast h vart tredje år; 1889 ändrades detta
till h vartannat, första måndagen i nov. och år 1908
åter till hvarje år å sistnämnda dag. Vid mötena
dryftades ett rätt stort antal förslag, och genom
dessa gafs visserligen uppslag till åtskilliga senare
af K. M:t och af hushållningssällskapen beslutade
åtgärder och betydelsefulla inrättningar, men då
de direkta resultaten af ombudens öfvcrläggningar
och förslag syntes vara väl obetydliga och ombuden
icke hade någon som helst myndighet, beslöt 1889
års möte att hos K. M:t anhålla, att ombudsmötena
måtte organiseras till ett centralt organ för
hushållningssällskapen. Med anledning häraf gjorde
K. M:t 1890 hos riksdagen proposition om inrättandet
af ett "landtbruksråd", hvartill förslag utarbetats
af Landtbruksstyrelsen, men denna proposition afslogs
af riksdagen. 1892 antogo ombuden nya stadgar,
innehållande de förändringar, att ombuden skulle
direkt hos K. M:t eller andra myndigheter göra
framställningar samt afge yttranden i ärenden, som
remitteras till dem af myndigheter, att ombuden cch
deras suppleanter skulle väljas för 2 möten, och så,
att hälften utträder hvarje gång, att hvarje möte
själf inom sig väljer ordf. och vice ordf. Mötena ha
sedan denna tid i rätt stor utsträckning af K. M:t
och af Landtbruksstyrelsen fått till sig remitterade
förslag rörande landtbruket till yttrandes afgifvande.
il. J. Dft.

Landtbruksskola. Se Landtbruksundervisning.

Landtbruksstatik, detsamma som åkerbruksstatik (se d. o.).

Landtbruksstipendiat, af Landtbruksstyrelsen
för ett år i sänder antaget biträde hos
landtbruksingen-jör. F. n. finnas 3 ord. stipendiater,
hvartill komma extra stipendiater i efter behof vet
växlande antal.. Stipendiattjänstgöringen är afsedd
att bereda därför kompetenta personer till
landtbruksingenjörsbefatt-ingarna, men
stipendiaterna få ock förordnande att på eget
ansvar utföra förrättningar. För att bli antagen
till stipendiat fordras genomgången 2-årig kurs vid
landtbruksinstitut, minst l års landtmätcri-praktik
och aflagd landtmäteriexamen samt vid första
antagandet ålder ej öfver 30 år. H. J. Dft.

Landtbruksstyrelsen. 1. Ett af de först
till Civil-, sedan 1900 till det då upprättade
Jordbruksdepartementet hörande centrala ämbetsverken,
började sin verksamhet enligt instruktion af
13 dec. 1889; förnyad instruktion utfärdades
2 okt. 1908. Jämlikt denna har styrelsen att
med uppmärksamhet följa landtbrukets och dess
binäringars samt fiskerinäringens tillstånd och
att vidtaga eller hos K. M:t föreslå de åtgärder,
som kunna främja dessa näringar. Till det nya
ämbetsverket öfverflyttades från Landtbruksakad:s
förvaltningskommitté (se under Landtbruksakademien)
ärenden rörande landtbruksläroverken,
mejeriundervisningen, statens landtbruksingenjörer
och stipendiater, statens fiskeritjänstemän
och torfingenjörer, statskonsulenter och
instruktörer inom landthushållningen samt i
husslöjd, landtbrukskonsulenter i England, kemiska
stationerna för jordbrukets och näringarnas behof,
frökontrollanstalterna m. m., fonden för svenska
hornboskaps- och fårafvelns förädling (medlen
förvaltas af Statskontoret); vidare har styrelsen
att årligen till chefen för Jordbruksdepartementet
afge berättelser om hushållningssällskapen, med
hvilka styrelsen skall stå i oafbruten förbindelse,
och om landtbruks-skolorna, äfvensom att gemensamt
med Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen till K. M:t
afge utlåtande i frågor, som röra statsunderstöd
för afdiknings-, odlings- och frostminskningsföretag
samt kontrollera och godkänna med statslån utförda
odlingsarbeten. Sedermera ha tillfallit styrelsen
frågor om de allmänna landtbruksmötcna (k. br. 7
okt. 1892) samt ledningen af kampen mot tuberkulos
hos husdjuren. Till styrelsen höra icke ärenden
rörande veterinärväsendet eller hästafveln. Styrelsen
utgöres af en öfverdirektör och chef samt fyra
byråchefer, nämligen en för landtbruks-, en för
agrikulturtekniska, en för fiskeri- och en för
kansli- och ekonomiska ärenden. Därjämte är sedan
1897 som extra tjänsteman anställd en föredragande
i tuberkulosärenden. Hos styrelsen är anställdt
ett antal kvinnliga skrifbiträden. Årligen utges
"Landtbruksstyrelsens und. berättelse", en serie
"Meddelanden från k. Landtbruksstyrelsen" samt under
sommarmånaderna rapporter öfver årsväxten.

2. Ett i Finland 1892 inrättadt ämbetsverk. Senaste
förordning rörande detsamma är af 29 juni 1907,
med tillägg af 19 nov 1908; dess instruktion
är af 7 aug. s. å. Dess uppgift är att taga
initiativ till åtgärder för landtbrukets och
dess binäringars förkofran, utöfva tillsyn
öfver landtbruksundervisningen, följa med
lantbrukssällskapens verksamhet och användningen af
deras statsanslag, handha landtbruksstatistiken
m. m. Den utgöres af en öfverdirektör, en
öfveringenjör, två öfverinspektörer (i landtbruk
samt boskapsskötsel och mejerihandtering) och en
sekreterare. Vid styrelsen äro anställda en aktuarie,
en kamrerare och en notarie. Under densamma lyda
(1911) 16 läns- och 3 biträdande agronomer, en
pomolog, en instruktör fir linkulturen, en allmän
ploginstruktör, två instruktörer för hästafveln;

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 11:16:00 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbo/0579.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free