- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
Uggleupplagan. 15. Kromat - Ledvätska

(1911) Tema: Reference
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NORDISK FAMILJEBOK
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH
REALENCYKLOPEDI

Ny, reviderad och rikt illustrerad upplaga

Redaktionskommitté:
Leche, V, professor vid Stockholms högskola
Nyström, J. F., lektor vid högre realläroverket å Norrmalm
Warburg, K., professor vid Stockholms högskola
Westrin, Th., förste arkivarie i Riksarkivet, kommitténs ordförande

Redaktör: Th. Westrin

FEMTONDE BANDET
KROMAT - LEDVÄTSKA

Stockholm 1911
Nordisk familjeboks förlags aktiebolag
Nordisk familjeboks tryckeri


Förord till den elektroniska upplagan

Detta är 15:e bandet av andra utgåvan ("uggleupplagan") av Nordisk familjebok. Bandet presenteras här som en faksimilutgåva i svartvitt. Trycksvärtan är svag i delar av det band som vi scannade, och vi har inte helt kunnat kompensera för detta.

Några intressanta artiklar ur detta band: Köpenhamn, Lappar, Latinska litteraturen.

Planscher ur bandet: Ännu ej inlästa


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida
Ordinarie medarbetare - v, vi, vii
Tillfälliga medarbetare i detta band - vii, viii
I detta band förekomma signerade artiklar af följande bland den första upplagans ej ofvan nämnde samt af denna upplagas genom döden bortryckte medarbetare - viii
Signering af artiklarna - viii
Uttalsbeteckning - ix
Förteckning öfver illustrationer i femtonde bandet - ix, x, xi, xii
Förkortningar - xiii, xiv, xv
Rättelser - xvi

K


Kromat - 1-2
Kromatgelatin. Se Kromgelatin - 1-2
Kromatik - 1-2
Kromatinkorn, bot. Se Cell, sp. 1389 - 1-2
Kromatinnät, bot. Se Cell, sp. 1389 - 1-2
Kromatisk 1. Mus. Ett klangsläkte. - 1-2
Kromatisk 2. Fys. - 1-2
Kromatisk adaptation - 1-2
Kromatiska instrument. Se Kromatisk 1. - 1-2
Kromatisk skala. Se Kromatisk 1. - 1-2
Kromatoforer - 1-2
Kromatolys - 1-2
Kromcinnober. Se bly, sp. 781 - 1-2
Kromer (Cromer), Martin - 1-2, 3-4
Kromeriz. Se Kremsier - 3-4
Kromföreningar, kem. Se Krom. - 3-4
Kromgelatin - 3-4
Kromgrönt - 3-4
Kromgult - 3-4
Kromhidros - 3-4
Kromit. Se Kromjärn 2 - 3-4
Kromjärn 1. Kem. Se Krom. - 3-4
Kromjärn 2. Kromit, miner. - 3-4
Kromklorid, Kromklorur. Se Krom - 3-4
Kromofor. Se Tjärfärger - 3-4
Kromofotolitografi - 3-4
Kromofototypi - 3-4
Kromogen - 3-4
Kromogena bakterier. Se Kromogen - 3-4
Kromolitografi - 3-4
Kromoljetryck - 3-4
Kromoplaster - 3-4
Kromoplastider. Se Kromoplaster - 3-4
Kromoplastik - 3-4
Kromopsi - 3-4
Kromosfär - 3-4
Kromoskop - 3-4
Kromosomer - 3-4
Kromoterapi, detsamma som fototerapi (se d. o.) - 5-6
Kromotypi - 5-6
Kromotypografi - 5-6
Kromoxid - 5-6
Kromoxylografi - 5-6
Kromrödt. Se Bly, sp. 871 - 5-6
Kromstål, metall. Se Specialstål - 5-6
Kromsurt kalium, kem. Se Krom - 5-6
Kromsyra, kem. Se Krom - 5-6
Kromsyreanhydrid, kem. Se Krom - 5-6
Kromsyreelement, fys. Se Galvaniskt element, sp. 665 - 5-6
Kromylklorid - 5-6
Krona. 1. Her., Hufvudbonad - 5-6, 7-8, 9-10
Krona. 2. Astron. Se Corona - 9-10
Krona. 3. (Blomkrona) Se Blomma, sp. 753, och Blomkrona - 9-10
Krona. 4. (Hofkrona) Verer. - 9-10
Krona. 5. Sjöv. - 9-10
Krona. 6. Se Klocka 1 (sp. 313) och Klockgjutning - 9-10
Krona. 7. Konstind. Se Ljuskrona - 9-10
Krona. 8. Num. Mynt - 9-10, 11-12
Kronach - 11-12
Kronadvokat - 11-12
Kronan, Norra och Södra, astron. - 11-12
Kronan, ett uttryck - 11-12
Kronan. 1. Fäste å Ryssåsen - 11-12
Kronan. 2. Benämning på stentornet i öfre Järpeskansen - 11-12
Kronans gevinst. Se Gevinst - 11-12
Kronans jordbruksdomäner. Se Jordbruksdomäner - 11-12
Kronans oafvittrade skogar. Se Kronomarker - 11-12
Kronans prerogativ l. Regalen. Se Höghetsrättigheter - 11-12
Kronans öfverloppsmarker. Se Kronomarker - 11-12
Krona och klafve - 11-12
Kronbenet, veter. Se Hästen, n:r 37 och 55 å fig., sp. 177-178, och Kota 2. - 11-12
Kronberg, stad - 13-14
Kronberg, Johan Julius Ferdinand, målare - 13-14, 15-16
Kronberäkningen. Se Archimedes, sp. 1387. - 15-16
Kronbiblioteket - 15-16
Kronbjudning, obstetr. Se Förlossning, sp. 450. - 15-16
Kronblad - 15-16
Kronbladslösa fanerogamer, bot. Se Incompletæ. - 15-16
Kronborg - 15-16
Krondaler. Se Daler, sp. 1164. - 15-16
Krondufvan - 15-16
Krone. 1-3. Mynt. - 15-16
Krone. 1. Stad (K. an der Brahe) 2. Stad. Se Deutschkrone - 15-16
Krone, Hermann, tysk fotograf, fotokemist - 15-16
Kroneborg. Se Kronoborg 5. - 15-16
Kronecker, 1. Leopold K., tysk matematiker - 15-16, 17-18
Kronecker, 2. Karl Hugo K., tysk fysiolog - 17-18
Kronenberg - 17-18
Kronenburg - 17-18
Kronenthaler, detsamma som Albertusthaler (se d. o.) - 17-18
Krones, Franz Xaver, ritter von Marchland, österrikisk historiker - 17-18
Kronevaldshögs redutt - 17-18
Kronfistel, veter., detsamma som hofbroskfistel. Se Hoflidanden - 17-18
Kronfjäll, bot. Se Gramineæ, sp. 99, fig. 1, k. - 17-18
Kronfåra, veter. Se Hof, sp. 895. - 17-18
Kronfältherre. Se Hetman - 17-18
Kronglas - 17-18
Kronhjorten - 17-18, 19-20
Kronia - 19-20
Kroniden - 19-20
Kronikör, äldre form för krönikör (se d. o.) - 19-20
Kronindrin, zool. Se Indrisläktet - 19-20
Kronion. Se Kroniden - 19-20
Kronisk - 19-20, 21-22
Kronisotermer - 21-22
Kronisten. Se Krönikeböckerna - 21-22
Kronjurister - 21-22
Kronjuveler. Se Riksregalier. - 21-22
Kronkardinal. Se Kardinal, sp. 917. - 21-22
Kronkolonier - 21-22
Kronland - 21-22
Kronleden, veter. Se Hästen, fig. å sp. 178 -179. - 21-22
Kronlund, Georg Adolf Edvin, jurist, politiker - 21-22, 23-24
Krono - 23-24
Kronoallmänning. Se Allmänning. - 23-24
Kronoarbetskåren - 23-24
Kronoarrende - 23-24
Kronobageriet - 23-24
Kronobefallningsman - 23-24
Kronoberg. 1. Kungsgård 2. Friherreskap - 23-24, 25-26
Kronobergshed - 25-26
Kronobergs län - 25-26, 27-28
Kronobergsmanshemman - 27-28
Kronobergs regemente (n:r 11) - 27-28
Kronobetjänte. Se Betjänte - 27-28
Kronobonde - 27-28
Kronoborg (fi. Kurkijoki). 1. Socken, 2. Härad, 3. Domsaga, 4. Förr prosteri. Se Sordavala, 5. Gammal benämning på Tavastehus (se d. o.), 6. Grefskap - 27-28, 29-30
Kronobrefbäring - 29-30
Kronobrännerier - 29-30, 31-32
Kronoby - 31-32
Kronobäck 1. Kronoegendom - 31-32
Kronobäck 2. Kloster - 31-32, 33-34
Kronodistikon. Se Kronogram. - 33-34
Kronofartyg - 33-34
Kronofisken (Kronans enskilda fisken och Allmänna kronofisken). Se Fiskerilagstiftningen - 33-34
Kronofjärdingsman. Se Fjärdingsman. - 33-34
Kronoflagg, detsamma som örlogsflagg (se Flagga, sp. 525) - 33-34
Kronofogde - 33-34
Kronofordran på ränta. Se Byte 3. - 33-34
Kronofotografi - 33-34, 35-36
Kronogods, detsamma som domän (se d. o.). - 35-36
Kronograf 1. Se Astronomiska instrument, sp. 293-294. 2. Se Hastighetsmätare - 35-36
Kronogram - 35-36
Kronohemman, Allmänna - 35-36
Kronohäkte. Se Fängelse, sp. 246. - 35-36
Kronojord - 35-36
Kronojägare - 35-36, 37-38
Kronologi - 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46
Kronologisk - 45-46
Kronolots. Se Lots. - 45-46
Kronolänsman (l. endast länsman) - 45-46
Kronomagasin. Se Magasinsstaten. - 45-46
Kronoman. Se Kronofartyg. - 45-46
Kronomarker - 45-46
Kronometer - 45-46
Kronometerjournal - 45-46
Kronometerreglering - 45-46
Kronometervikter - 45-46
Kronometri - 45-46
Kronoombud - 45-46
Kronopark - 45-46, 47-48
Kronorden - 47-48
Kronorusthåll. Se Rusthåll. - 47-48
Kronoränta - 47-48
Kronos, grek. myt. - 47-48
Kronos, grekisk filosof. Se Megariska skolan. - 47-48
Kronoskatte - 47-48, 49-50
Kronoskjuts - 49-50
Kronoskog - 49-50
Kronoskogvaktare - 49-50
Kronostikon. Se Kronogram - 49-50
Kronosäteri - 49-50
Kronotakymeter - 49-50
Kronotermometer - 49-50, 51-52
Kronotionde - 51-52
Kronouppbörd - 51-52
Kronoutskylder - 51-52
Kronovall - 51-52
Kronovimpel. Se Vimpel. - 51-52
Kronovärdi, Kronovärde - 51-52
Kronozkiviken. Se Kamtjatka, sp. 743. - 51-52
Kronoängar - 51-52
Kronprins - 51-52, 53-54
Kronprinsens husarregemente (n:r 7) - 53-54
Kronprinsessa. Se Kronprins. - 53-54
Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn - 53-54, 55-56
Kronprinsessan Margaretas vårdanstalt för tuberkulösa barn - 55-56
Kronprins Gustafs haf - 55-56
Kronprins Rudolfs land - 55-56
Kronrand, veter. Se Hof, sp. 895. - 55-56
Kronrör, bot. Se Fjärilsblomma och Sympetal. - 55-56
Kronrötter - 55-56
Kronslott. Se Kronstadt 1. - 55-56
Kronspel. Se Brädspel. - 55-56
Kronstad skans. Se Frösö skans. - 55-56
Kronstadt. 1. Stad och fästning i ryska guv. S:t Petersburg - 55-56
Kronstadt. 2. (Ung. Brassó) Komitat i sydligaste Siebenbürgen - 55-56, 57-58
Kronstadt 3. Hufvudstad i ofvannämnda komitat - 57-58
Kronstam, bot. Se Stam. - 57-58
Kronståndare - 57-58
Kronsåg. Se Sågning. - 57-58
Kronsömmen, anat. Se Hufvudskål, sp. 1224-25. - 57-58
Kronthal, kurort. Se Kronberg, stad. - 57-58
Krontraktaten - 57-58
Krontramp, veter. Se Hoflidanden, sp. 923. - 57-58
Kronvasall - 57-58
Kronverk, fortif. Se Framskjutna utanverk. - 57-58
Kronvittne - 57-58
Kronvrak - 57-58
Kronvägg, detsamma som krona och klafve. - 57-58
Kronände. Se Potatis. - 57-58
Kronärt - 57-58
Kronärtskocka - 57-58
Krook, Nicolaus Gudmundi och Anders. Se Gyllenkrook - 57-58
Krook, Samuel, almanacksutgifvare - 57-58
Krook, Axel Johan Erik, publicist, författare - 57-58, 59-60
Kroonstad - 59-60
Kropad - 59-60
Kropatschek, Alfred, ritter von K. - 59-60
Kropotkin, Petr Aleksejevitj - 59-60
Kropp. 1. Mat., 2. Bot. - 59-60
Kropp, socken - 59-60
Kroppa, socken - 59-60
Kroppdufvan - 59-60, 61-62
Kroppefjäll. 1. Se Dal, sp. 1132-33, och Fjäll. - 61-62
Kroppefjäll. 2. Kronopark - 61-62
Kroppefjäll. 3. Tuberkulosanstalt - 61-62
Kroppefjällsgnejs, petrogr. Se Kroppefjällsgranit - 61-62
Kroppefjällsgranit - 61-62
Kroppenstedt - 61-62
Kroppkakor - 61-62
Kropps aktiebolag - 61-62
Kroppsarbetare - 61-62
Kroppsceller, zool. Se Klotdjur. - 61-62
Kroppskonstitution. Se Konstitution. - 61-62
Kroppspulsådern, Stora, anat. Se Aorta. - 61-62
Kroppsrannsakan - 61-62
Kroppsstraff - 61-62, 63-64
Kroppstemperatur - 63-64, 65-66
Kroppsvärme - 65-66, 67-68
Kroppås, Kroppåstak. Se Tak. - 67-68
Krosno - 67-68
Krossen - 67-68
Krossgrus, geol. Se Glaciärer, sp. 1246. - 67-68
Krossmina, befästningsk. Se Minkrig. - 67-68
Krossocker. Se Socker. - 67-68
Krosstensgrus, geol. Se Glaciärer, sp. 1246. - 67-68
Krosstenslera, geol. Se Glaciärer, sp. 1246. - 67-68
Krossverk - 67-68, 69-70, 71-72
Krotin, med. farm. Se Croton-olja, sp. 911 - 71-72
Kroton - 71-72, 73-74
Krotonharpix, med. farm. Se Croton-olja. - 73-74
Krotonkloral - 73-74
Krotonolja, med. farm. Se Croton och Croton-olja - 73-74
Krotonoljesyra, med. farm. Se Croton-olja. - 73-74
Krotoschin - 73-74
Krotoszyn. Se Krotoschin. - 73-74
Krottendorf - 73-74
Krouthén, Johan Fredrik - 73-74
Krsna, ind. myt. Se Krishna. - 73-74
Krsna-Micra l. Krishna Miçra - 73-74
Kru - 73-74
Krubba. 1. Se Stall - 73-74
Krubba. 2. Se Barnkrubba. - 73-74
Krubban - 73-74
Krubb-bitare - 73-74, 75-76
Krubbpålar - 75-76
Krubbstreck, krigsv. Se Krubbpålar. - 75-76
Krubbverk - 75-76
Kruciferer - 75-76
Krucifix - 75-76, 77-78
Kruckskans - 77-78
Kruditet - 77-78
Krueger, Karl Nikolaus Adalbert - 77-78
Krug, Wilhelm Traugott - 77-78
Krug, Arnold - 77-78
Krug(-Waldsee), Joseph - 77-78
Kruhs, Daniel August - 77-78
Kruja. Se Kroja. - 77-78
Kruk-kurare, med. farm. Se Curare. - 77-78
Krukmakarlera - 77-78, 79-80
Krukowiecki, Jan - 79-80
Krukrussin. Se Russin. - 79-80
Krukväxt - 79-80, 81-82
Krumau - 81-82
Krumbacher, Karl - 81-82
Krumelur - 81-82
Krumhorn - 81-82
Krumhornade fåret, zool. Se Fårsläktet, sp. 203. - 81-82
Krumir - 81-82
Krumlov, stad. Se Krumau. - 81-82
Krummacher. 1. Friedrich Adolf K. - 81-82
Krummacher. 2. Gottfried Daniel K. - 81-82
Krummacher. 3. Friedrich Wilhelm K. - 81-82
Krummedige (Krummedike), 1. Erik K. - 83-84
Krummedige (Krummedike), 2. Hartvig K. - 83-84
Krummedige (Krummedike), 3. Henrik K. - 83-84
Krummedike. Se Krummedige. - 83-84
Krummediker skans - 83-84
Krumnosiga hafsnålen, zool. Se Hafsnålsläktet. - 83-84
Krumpen. 1. Stygge K. 2. Otto K. - 83-84
Krumslutning - 83-84
Krumsnabeln - 83-84
Krumstaf. Se Biskopsskrud. - 83-84
Krumstycke. Se Krumtimmar. - 83-84
Krumtimmer - 83-84
Krung-khao. Se Ajudja. - 83-84
Krupa - 83-84
Krupp - 83-84, 85-86
Krupp, Alfred - 85-86
Kruppa (ty. knippe). Se Hästen, sp. 179-180, fig. 2, och Kors 4. - 85-86
Kruppska kanonen. Se Krupp, A. - 85-86
Krupös - 85-86, 87-88
Krural - 87-88
Krus - 87-88
Krus (oriktigt Cruus), Jesper Mattsson - 87-88
Krusbräken - 87-88
Krusbär (Stickelbär) - 87-88, 89-90
Krusbärsmjöldagg - 89-90, 91-92, 93-94
Krusbärsmottet - 93-94
Krusbärsmätaren - 93-94
Krusbärsstekeln - 93-94
Krusbärsvin. Se Bärvin. - 93-94
Kruschwitz, 1. Stad, 2. Slott - 93-94
Kruse, Peter - 93-94, 95-96
Kruse, Vilhelm - 95-96
Kruse (Cruhs), Johan - 95-96
Kruse, I. M. Se Mailing, Ingrid Matilda. - 95-96
Kruse, John Erik - 95-96
Kruse, dansk adlig ätt 1. Enevold K., 2 Mogens K., 3. Ulrik Kristian K. - 95-96
Kruse, Vibeke - 95-96
Kruse, Laurits - 95-96
Kruse, Friedrich Karl Hermann - 95-96
Kruse, Heinrich - 95-96, 97-98
Kruse, Max - 97-98
Kruse, Lars Andersen - 97-98
Krusenberg - 97-98
Krusenstern, Adam Johan von (ry. Ivan Fedorovitj), - 97-98
Krusenstjerna, von, svensk adlig ätt - 97-98
Krusenstjerna, 1. Filip K. - 97-98, 99-100
Krusenstjerna, 2. Maurits Peter von K. - 99-100
Krusenstjerna, 3. Salomon Maurits von K. - 99-100
Krusenstjerna, 4. Julius Edvard von K. - 99-100, 101-102
Krusenstjerna, 5. Henning Vilhelm Maurits von K. - 101-102
Krusevac - 101-102
Krusevo - 101-102
Krusflor. [?] Se Kräpp. - 101-102
Krusfrö - 101-102
Krushårig. Se Hud, sp. 1199. - 101-102
Krusjka, plur. krusjki - 101-102
Kruskål. Se Brassica, fig. 2. - 101-102
Krusmynta - 101-102
Kruspersilja. Se Persilja. - 101-102
Krussjuka - 101-102, 103-104
Krussyra - 103-104
Krusta - 103-104
Krustacéer, Crustacca. Se Kräftdjuren. - 103-104
Krustader - 103-104
Krustiska instrument - 103-104
Krustistel - 103-104
Kruståtel - 103-104
Krut - 103-104, 105-106, 107-108, 109-110, 111-112
Krutberget - 111-112
Krutbruk - 111-112
Krutdurk - 111-112
Krutgas. Se Krut 1. - 111-112
Kruthorn - 111-112, 113-114
Krutjord - 113-114
Krutkammare, äldre benämning på laddningsrum (se d. o.) - 113-114
Krutkammare - 113-114
Krutkonspirationen - 113-114, 115-116
Krutmagasin. Se Ammunition. - 115-116
Krutmalm - 115-116
Krutmassa. Se Kruttillverkning, sp. 119. - 115-116
Krutmejer, David - 115-116
Krutmått - 115-116
Krutprofning - 115-116
Krutslagg, Krutsmuts. Se Krut, sp. 106. - 117-118
Kruttillverkning - 117-118, 119-120
Krutved, Se Mantalsräntan. - 119-120
Kruus, Filip von. Se Krusenstjerna 1. - 119-120
Kruusbjörn, Kruusebiörn. Se Kruse, P. - 119-120
Kryanestesi - 119-120
Kryckeståt - 119-120
Kryck-kors. Se Kors, sp. 1081. - 119-120
Kryddböna - 119-120
Kryddgård - 119-120
Kryddkusten. Se Guinea, sp. 559. - 119-120
Kryddliljor - 119-120
Kryddmynta - 119-120
Kryddnejlika. Se Jambosa. - 119-120
Kryddor - 119-120, 121-122
Kryddpeppar - 121-122
Kryddpåsar - 121-122
Kryddättika - 121-122
Kryddöarna. Se Molukkerna. - 121-122
Krüdener, Barbara Juliane von - 121-122
Krüdener, Nikolaj Pavlovitj von - 121-122, 123-124
Krydseren - 123-124
Kryger, Johan Fredrik - 123-124
Krüger, Karl Wilhelm - 123-124
Krüger, Franz - 123-124
Krüger, Hans Andreasen - 123-124, 125-126
Krüger, Stephanus Johannes Paulus - 125-126
Krüger, Paul - 125-126
Krüger, Hermann Gustav - 125-126, 127-128
Krüger, Friedrich Joachim Christian - 127-128
Krügersdorp - 127-128
Krylbo - 127-128
Krylbo-Norbergs järnväg - 127-128
Krylov, Ivan Andrejevitj - 127-128, 129-130
Krümmel, Otto - 129-130
Krympa. Se Appretera. - 129-130
Krymp-aln. Se Gjutning, sp. 1232. - 129-130
Krümperhästar. Se Krümpersystem. - 129-130
Krümpersystem - 129-130
Krünen. Se Kronstadt 3. - 129-130
Krynica - 129-130
Kryofor - 129-130
Kryohydrat - 129-130, 131-132
Kryohydratisk temperatur. Se Kryohydrat. - 131-132
Kryokonit - 131-132
Kryolit - 131-132
Kryometer - 131-132
Kryoskopi - 131-132
Kryostaz - 131-132
Krypblomma. Se Krabba. - 131-132
Krypböna. Se Phaseolus. - 131-132
Krypfloka - 131-132
Kryphven - 131-132
Krypljung - 131-132
Krypsis - 131-132
Krypskytte - 131-132
Krypsuga. Se Käringruka. - 131-132
Krypta - 131-132, 133-134
Krypteia - 133-134
Kryptiker. Se Kenotiker. - 133-134
Krypto - 133-134
Kryptocalvinism - 133-134
Kryptodepression. Se Depression 3 och Insjö. - 133-134
Kryptoftalmus - 133-134
Kryptogamer - 133-134
Kryptogami - 133-134
Kryptografi - 133-134, 135-136
Kryptokatolicism. Se Krypto-. - 135-136
Kryptokristallinisk - 135-136
Kryptol - 135-136
Kryptomorfit - 135-136
Krypton - 135-136
Kryptonym. Se Krypto-. - 135-136
Kryptopertit - 135-136
Kryptoporticus - 135-136
Kryptorkidism - 135-136
Krysamin - 135-136
Krysamingult - 135-136
Krysanilin l. Chrysanilin - 135-136
Krysarobin l. Chrysarobin - 135-136
Krysazin l. Chrysazin - 135-136, 137-138
Kryselefantin - 137-138
Krysen - 137-138
Krysoberyll. Se Cymofan och Kattöga. - 137-138
Krysofansyra. Se Krysarobin. - 137-138
Krysografi - 137-138
Krysoidin - 137-138
Krysolit - 137-138
Krysopoia - 137-138
Krysopras - 137-138
Krysotil - 137-138
Krysotypi, Chrysotypi - 137-138
Kryss, sjöv. - 137-138
Kryss, text. Se Läss. - 137-138
Kryssa - 137-138
Kryssare. 1. handelsfartyg, 2. örlogsfartyg - 137-138, 139-140
Kryssartjänst - 139-140
Kryssbult - 139-140
Kryssbänsel - 139-140
Kryssförband - 139-140
Krysshult - 139-140
Krysshvalf - 139-140
Kryssskolfning - 139-140
Kryssmast - 139-140
Kryssning, 1. Se Kryssa, 2. Sjötåg eller sjöexpedition - 139-140
Kryssningsblockad - 139-140
Krysspejling - 139-140
Krysspinnar - 139-140
Kryssprick - 139-140
Kryssrå - 139-140
Krystall - 139-140
Krystning - 139-140
Krystvärkar - 139-140
Krytzeborg - 139-140
Krzemieniec - 139-140
Krzysztow Zawisza, pseudonym. Se Bojerus - 139-140
Kråka - 139-140
Kråkan - 139-140
Kråkbjugg - 139-140
Kråkbär - 139-140
Kråkfåglarna - 139-140, 141-142
Kråkhvete - 141-142
Kråkindianer - 141-142
Kråkklöfver - 141-142
Kråkkorn - 141-142
Kråkkrasse - 141-142
Kråknedan - 141-142
Kråkris - 141-142
Kråkshult - 141-142
Kråkskarf - 141-142
Kråkskärs skans - 141-142
Kråkslott - 141-142
Kråksläktet - 141-142
Kråksmåla - 141-142
Kråkspark - 141-142
Kråksten - 141-142
Kråkvicker - 141-142
Kråkvinkel - 141-142
Krångforsen - 141-142
Krås - 141-142
Kräfjelag - 141-142
Kräfstorken - 141-142
Kräfta, med. - 141-142, 143-144, 145-146
Kräfta, bot. - 145-146
Kräfta, zool. - 145-146, 147-148, 149-150
Kräftalveoler - 149-150
Kräftan - 149-150
Kräftanemi - 149-150
Kräftbur - 149-150
Kräftceller - 149-150
Kräftdjuren - 149-150, 151-152
Kräftfiske - 151-152, 153-154
Kräftgående imitation - 153-154
Kräfthåf - 153-154
Kräftkakexi - 153-154
Kräftknöl - 153-154
Kräftmetastas - 153-154
Kräftodling - 153-154
Kräftpest - 153-154
Kräftsaft, Kräftserum - 153-154
Kräftsläktet - 153-154
Kräftstenar - 153-154
Kräftstjärtar - 153-154
Kräftstriktur - 153-154
Kräftsår - 153-154
Kräftån - 153-154
Kräftögon - 153-154
Kräfva - 153-154
Krähwinkel - 153-154
Kräill von Bemebergh. Se Crail von Bamberg - 153-154
Kräkla - 153-154
Kräklingbo - 153-154, 155-156
Kräklinge - 155-156
Kräkmedel - 155-156
Kräkning - 155-156
Kräkrot - 155-156
Kräkrotsdroppar - 155-156
Kräkrotsextrakt - 155-156
Kräkrots-vin - 155-156
Kräksalt - 155-156
Kräksaltvin - 155-156
Kräkvin - 155-156
Kräkvin - 155-156
Kräkvinsten - 155-156, 157-158
Kräkväckande medel - 157-158
Kräldjur - 157-158, 159-160
Krämkopp - 159-160
Krämla - 159-160
Kränga - 159-160
Krängning - 159-160
Krängningsdeviation - 159-160, 161-162
Krängningsförsök - 161-162
Krängningskoefficient - 161-162
Krängningspendel - 161-162
Krängstek - 161-162
Kränholm - 161-162
Kräpelin, Emil. Se Kraepelin - 161-162
Kräpp - 161-162
Kräpp-papper - 161-162
Kräts - 161-162
Kröcher, Jordan von - 161-162
Kröderen - 161-162
Kröger, Karl - 161-162
Kröger, Timm - 163-164
Kröger, Ernst Richard - 163-164
Krökedans. Se Hallkel Ogmundssön - 163-164
Krökning - 163-164
Krökningscentrum - 163-164
Krökningscirkel - 163-164
Krökningsmått - 163-164
Krökningsplan - 163-164
Krökningsradie - 163-164
Krökningsvinkel - 163-164
Krön, sjö. - 163-164
Krön - 163-164
Krönande list - 163-164
Krönare - 163-164
Kröner, Adolf von - 163-164
Kröner, Johann Christian - 163-164
Krönig, August Karl - 163-164
Krönika - 163-164, 165-166
Krönikeböckerna - 165-166
Krönikör - 165-166
Kröning. 1. Religiös akt, 2. Stämpling, 3. Befästningsk. - 165-166, 167-168
Kröningsgärd - 167-168
Kröningsmynt - 167-168
Kröningsoxe - 167-168
Kröningssvärd, Karl Gustaf - 167-168, 169-170
Kröpelin, Hans - 169-170
Krös - 169-170
Kröson - 169-170
Kröyer 1. Hans Ernst K. - 169-170
Kröyer 2. Henrik Nikolai K. - 169-170
Kröyer 3. Peter Severin K. - 169-170, 171-172, 173-174
Ks. - 173-174
Ksatriya - 173-174
Ksjatrija - 173-174
K. S. O. - 173-174
Kt - 173-174
Ktéma eis aei - 173-174
Ktenoidfjäll - 173-174
Ktesias - 173-174
Ktesibios - 173-174
Ktesifon, stad - 173-174
Ktesifon, stadsman - 173-174
Kth. - 173-174
K'tib - 173-174
Ktistolatrer - 173-174
Ktonisk - 173-174
Ktzg. - 173-174
Ku - 173-174
Kuando - 173-174
Kuango - 173-174
Kuang-si - 173-174
Kuang-su - 173-174, 175-176
Kuang-tschou-fu - 175-176
Kuang-tsjéou - 175-176
Kuang-tung - 175-176
Kuan-hanking - 175-176
Kuanza - 175-176
Kub, Tärning - 175-176
Kub, ihålig pjäs - 175-176
Kuba, ö - 175-176
Kuba, stad - 175-176
Kubabast - 175-176
Kubadoggar - 175-176
Kuban, miner. - 175-176
Kuban. 1. Flod, 2. Förvaltningsomr. - 175-176
Kubango - 175-176
Kubanska kosacker - 175-176
Kubanskaja oblast - 175-176
Kubatschi - 175-176
Kubatur - 175-176, 177-178
Kubba - 177-178
Kubbhvete - 177-178
Kubbälg - 177-178
Kubebakamfer - 177-178
Kubeber - 177-178
Kubebin - 177-178
Kubelik, Jan - 177-178
Kubera - 177-178
Kuberingsklafve - 177-178
Kubha - 177-178
Kubik- - 177-178
Kubikaln - 177-178
Kubikcentimeter - 177-178
Kubikdecimeter - 177-178
Kubikenborg - 177-178
Kubikfamn - 177-178
Kubikfot - 177-178
Kubikfotsberäkning af timmer - 177-178
Kubikinnehåll - 177-178
Kubikkvarter - 177-178
Kubiklinje - 177-178
Kubikmeter - 177-178
Kubikmillimeter - 177-178
Kubikmått - 177-178
Kubikrot - 177-178, 179-180
Kubikstång - 179-180
Kubiktal - 179-180
Kubiktum - 179-180
Kubin - 179-180
Kubinskoje - 179-180
Kubinskojekanalen - 179-180
Kubisk - 179-180
Kubisk ekvation - 179-180
Kubital - 179-180
Kublai-kan - 179-180
Kuch Behar - 179-180, 181-182
Kuchen - 181-182
Kuchinotsu - 181-182
Kucku - 181-182
Kuckurn - 181-182
Kudagu - 181-182
Kudalur - 181-182
Kuddby - 181-182
Kudial-Kale - 181-182
Kudlich, Hans - 181-182
Kudowa - 181-182
Kudrjavtsev, Peter Nikolajevitj - 181-182
Kuds - 181-182
Kudu - 181-182
Kudur-Lagamar - 181-182
Kuehl, Gotthard - 181-182
Kueit (Kuweit, Koweit, Korein el-K.) - 181-182
Kuei-tsjeu - 181-182
Kuenen, Abraham - 181-182
Kuen-lun - 181-182
Kues - 181-182
Kufa - 181-182
Kufara - 183-184
Kuffarn - 183-184
Kufferath 1. Johann Hermann K. - 183-184
Kufferath 2. Louis K. - 183-184
Kufferath 3. Hubert Ferdinand K., Maurice K. - 183-184
Kufferath - 183-184
Kufiska mynt - 183-184
Kufisk skrift - 183-184, 185-186
Kuflungarna (Kuvlungarna). Se Jon Kuvlung - 185-186
Kuflungarna - 185-186
Kufra - 185-186
Kufstein - 185-186
Kuftarbeten - 185-186
Kufung, Nikolaus. Se Arnmödlingarna - 185-186
Kufvel - 185-186
Kug-Aral - 185-186
Kuge - 185-186
Kugel - 185-186
Kugelhupf - 185-186
Kugellack - 185-186
Kuggfräsar - 185-186
Kuggfräsmaskin - 185-186
Kugghjul - 185-186
kugghjulsfil - 185-186
Kugghjulssmörja - 185-186
Kuggstång - 185-186
Kuggstångsbana - 185-186, 187-188
Kugler 1. Franz Theodor K. - 187-188
Kugler 2. Bernhard K. - 187-188
Kuguaren - 187-188
Kuh, Ephraim Moses - 187-188
Kuh, Emil - 187-188
Kuh - 187-188
Kuhgelurer - 187-188
Kuhhorn - 187-188
Kuh-i-Baba - 187-188
Kuhi-nuh - 187-188
Kuh-i Taftan - 187-188
Kuhlau, Daniel Frederik Rudolph - 187-188, 189-190
Kuhlman, Ottiliana Karolina - 189-190
Kuhlman, Klara - 189-190
Kuhmalahti - 189-190
Kuhmoinen - 189-190
Kuhmois - 189-190
Kuhmoniemi - 189-190
Kuhn, Adam - 189-190
Kuhn 1. Franz Felix Adalbert K. - 189-190, 191-192
Kuhn 2. Ernst Wilhelm Adalbert K. - 189-190, 191-192
Kuhnau, Johann - 191-192
Kuh-Nauschada - 191-192
Kuhn von Kuhnenfeld, Franz - 191-192
Kuhreigén - 191-192
Kuhreihen - 191-192
Kuhstall - 191-192
Kui - 191-192
Kuilenburg - 191-192
Kuilu. 1. Flod, 2. Biflod - 191-192
Kuindzji, Archip Ivanovitj - 191-192
Kuivaniemi - 191-192
Kujavien - 191-192
Kujon - 191-192
Kujundjik-Ninive - 191-192
Kuka - 191-192, 193-194
Kukaua - 193-194
Kuki - 193-194
Kukkola - 193-194
Ku-klux-clan - 193-194
Kukolnik, Nestor Vasiljevitj - 193-194
Kukuchoto - 193-194
Kukuljevic, Ivan Sakcinski - 193-194
Kuku-nor - 193-194
Kukurbeta - 193-194
Kukurbitacéer - 193-194
Kul l. Kuling - 193-194
Kul, ryskt rymdmått - 193-194
Kula - 193-194
Kula, ruiner - 193-194
Kulanen - 193-194
Kulang-su - 193-194
Kula-n'kerki - 193-194
Kularmborst - 193-194
Kulasekharapatnam - 193-194
Kulbakterier - 195-196
Kulballong - 195-196
Kulbana - 195-196, 197-198
Kulbarga - 197-198
Kulblixt - 197-198
Kuldéer - 197-198
Kúldiga - 197-198
Kuldsja. 1. Ryskt omr., 2. Kinesiskt omr., 3. Stad, 4. Stad - 197-198
Kulely-Burgas - 197-198
Kulform - 197-198
Kulfotometer - 197-198
Kulfräsar - 197-198
Kulgård - 197-198
Kulier - 197-198, 199-200
Kulikovska fältet - 199-200, 201-202
Kulinarisk - 201-202
Kuling - 201-202
Kulisj, Panteleimon Aleksandrovitj - 201-202
Kuliss - 201-202
Kulisshuggning - 201-202
Kulkvarn - 201-202
Kulkylare - 201-202
Kulkärfve - 201-202
Kull - 201-202
Kulla - 201-202
Kulla, bot. - 201-202
Kulla. 1. Socken, 2. Se Roslags-Kulla - 201-202
Kulla, kapell - 201-202
Kullaberg - 201-202, 203-204
Kullager - 203-204
Kullager-fräsmaskin - 203-204
Kulla-Gunnarstorp - 203-204, 205-206
Kullagården - 205-206
Kullak, 1. Theodor K., 2. Adolf K., 3. Franz Eugen K. - 205-206
Kullberg, af, svensk adlig ätt, 1. Anders Karlsson af K. - 205-206, 207-208
Kullberg, 2. Karl Anders af K. - 207-208
Kullberg, 1. Karl Anders K. - 207-208
Kullberg, 2. Nils Axel K. - 207-208
Kullberg, Viktor - 209-210
Kullbåt - 209-210
Kulle - 209-210
Kulle, 1. Nils Jakob K - 209-210
Kulle, 2. Henrik Axel K. - 209-210
Kulle, 3. Tora K. - 209-210
Kulle, 4. Sven Servatius K. - 209-210, 211-212
Kulle, 5. Axel Teodor K. - 211-212
Kullemöllamärgel - 211-212
Kullen - 211-212
Kullens fyr - 211-212
Kullerstad - 211-212
Kullersten - 211-212
Kullerstol - 211-212
Kullervo - 211-212
Kullgren, Karl August - 211-212
Kullings härad - 211-212
Kullings kontrakt - 211-212
Kullings-Sköfde - 211-212
Kulltorp. 1. Socken, 2. läger och öfningsplats - 211-212
Kullved - 211-212
Kullvefbåt - 211-212
Kulm - 213-214
Kulm, geol. - 213-214
Kulm. 1. Kretsstad, 2. By - 213-214
Kulman, Jelisaveta Borisovna - 213-214
Kulmbach - 213-214
Kulmbach, H. von, Se Culmbach - 213-214
Kulmen - 213-214
Kulmination - 213-214
Kulminationshöjd - 213-214
Kulminera - 213-214
Kulmsee - 213-214
Kulmögel - 213-214
Kulna - 213-214
Kulnev, Jakov Petrovitj - 213-214, 215-216
Kulogli - 215-216
Kulpa - 215-216
Kulram - 215-216
Kulsond - 215-216
Kulspel - 215-216
Kulspruta - 215-216, 217-218, 219-220, 221-222
Kulsprutebank - 221-222
Kulsprutebatteri - 221-222
Kulsprutegevär - 221-222
Kulstapel - 221-222
Kulstötning - 221-222
Kult - 221-222, 223-224
Kultbröd - 223-224, 225-226
Kulterkölen - 225-226
Kultism - 225-226
Kultivator - 225-226
Kultivera - 225-226
Kultje - 225-226
Kult och konst - 225-226
Kultsjöforsen - 225-226
Kultsjön - 225-226
Kulttempel - 225-226
Kultur - 225-226
Kulturell - 225-226
Kulturella ungdomsrörelsen - 225-226, 227-228
Kulturfolk - 227-228
Kulturgeografi - 227-228
Kulturgräns - 227-228
Kulturhistoria - 227-228, 229-230
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige - 229-230
Kulturhistoriska museet i Lund - 229-230, 231-232, 233-234
Kulturidealism - 233-234
Kulturkamp - 233-234
Kulturkina - 233-234
Kulturlager - 233-234, 235-236
Kulturraser - 235-236
Kultursystemet - 235-236
Kulturvetenskaper - 235-236
Kulturväxter - 235-236
Kultusminister - 235-236
Kultång - 235-236
Kulundinskiska stäppen - 235-236
Kuluri - 235-236
Kulventil - 235-236
Kulvert - 235-236
Kulör - 235-236
Kum - 235-236, 237-238
Kuma - 237-238
Kumamoto - 237-238
Kumaner - 237-238
Kumanien - 237-238
Kumaoni - 237-238
Kumara - 237-238
Kumarasambhava - 237-238
Kumarin - 237-238
Kumaronharts - 237-238
Kumarsyra - 237-238
Kumas, Konstantinos Michail - 237-238
Kumasi - 237-238
Kumaun - 237-238, 239-240
Kumaviken - 239-240
Kumbakonam - 239-240
Kumb-mela - 239-240
Kumbum - 239-240
Kuminol - 239-240
Kumiss - 239-240
Kum Kalé - 239-240
Kum Kalési - 239-240
Kumla. 1. Härad, 2. Kontrakt, 3. Socken i Västmanlands län, 4. Socken i Örebro län, 5. Socken i Östergötlands län - 239-240
Kumla-Yxhults järnväg - 239-240
Kumlien, 1. Ture Ludvig Teodor K. - 239-240
Kumlien, 2. Axel Fritjof K. - 239-240
Kumlinge - 239-240, 241-242
Kumlingeslaget - 241-242
Kummel. 1. Arkeol, 2. Sjöv. - 241-242
Kummelsläktet - 241-242
Kummer - 241-242
Kummer, Friedrich August - 241-242
Kummer, Ernst Eduard - 241-242
Kummerska ytan - 241-242
Kummin - 241-242, 243-244
Kumminmalen - 243-244
Kumminolja - 243-244
Kumminost - 243-244
Kumminvatten - 243-244
Kumo. 1. Älf, 2. Socken - 243-244
Kumogård - 243-244
Kumogårds län - 243-244
Kumol - 243-244
Kumpan - 245-246
Kumulation - 245-246
Kumulativ - 245-246
Kumulativ verkan - 245-246
Kumunduros (Komondurus), Alexandros - 245-246
Kumvalk - 245-246
Kumyker - 245-246
Kumys - 245-246
Kún - 245-246
Kunar - 245-246
Kunashiri - 245-246
Kunaxa - 245-246
Kunbi - 245-246
Kunckel (Kunkel), Johann - 245-246, 247-248
Kundmann, Karl - 247-248
Kundry - 247-248
Kundt, August - 247-248
Kundts rör - 247-248
Kundus - 247-248
Kunene - 247-248
Kunersdorf - 247-248, 249-250
Kung - 249-250
Kung, spelt. - 249-250
Kung (Kong), Jih-sin - 249-250
Kungarne på Salamis - 249-250
Kungaskald - 249-250
Kungaspegeln - 249-250
Kung Björns hög - 249-250
Kung Bomba - 249-250
Kung Demos - 249-250
Kungei-Ala-tau - 249-250
Kung Eriks gemak - 249-250
Kung Fjalar - 249-250
Kung Karl l. Karlskyrka - 249-250
Kung Karls land - 249-250
Kung Karls spira - 249-250
Kung Karls ö - 249-250
Kungliga biblioteket - 249-250
Kungliga Djurgården - 249-250
Kungliga fristäder - 249-250
Kungliga husgerådskammaren - 249-250
Kungliga museum - 249-250
Kungliga operan - 249-250
Kungliga priset - 249-250
Kunglig flagga - 249-250
Kunglig höghet - 249-250
Kunglig majestät - 249-250
Kunglig majestät och kronan - 249-250
Kunglig majestäts befallningshafvande - 249-250, 251-252
Kunglig majestäts hofkapell och teatrar - 251-252
Kunglig majestäts kansli - 251-252
Kunglig majestäts kartsamling - 251-252
Kunglig majestäts orden - 251-252
Kunglig majestäts sekret - 251-252
Kunglig majestäts ständer - 251-252
Kungligt diktamen till protokollet - 253-254
Kungligt råd - 253-254
Kunglig vimpel - 253-254
Kungl. Maj:t - 253-254
Kung Märta. Se Leijonhufvud, Märta - 253-254
Kung Orre - 253-254
Kung Oskars bay - 253-254
Kung Oskars berg - 253-254
Kung Oskars fjord - 253-254
Kung Oskars fjäll - 253-254
Kung Oskars glaciär - 253-254
Kung Oskars halfö - 253-254
Kung Oskars hamn - 253-254
Kung Oskars land - 253-254
Kung Salomos ljusstake - 253-254
Kungsbacka - 253-254, 255-256
Kungsbackafjorden - 255-256
Kungsbackagummans salva - 255-256
Kungsbackaån - 255-256
Kungsberg - 257-258
Kungsblått - 257-258
Kungsbräken - 257-258
Kungsfasanen - 257-258
Kungsfisk - 257-258
Kungsfiskare - 257-258
Kungsfisksläktet - 257-258, 259-260
Kungsflagga - 259-260
Kungsfors - 259-260
Kungsfågelsläktet - 259-260
Kungsfåglarna - 259-260
Kungsgamen - 259-260
Kungsgrönt - 259-260
Kungsgult - 259-260
Kungsgård - 261-262
Kungsgårdshjälpen - 261-262
Kungshall - 261-262, 263-264
Kungshamn - 263-264
Kungshatt - 263-264
Kungsholmen. 1. Holme, 2. Församling, 3. Sjöfästning - 263-264, 265-266
Kungs-Husby - 265-266
Kungshuset - 265-266, 267-268
Kungshästar - 267-268
Kungshögarna - 267-268
Kungsjakt - 267-268
Kungskanalen - 267-268
Kungs-kina - 267-268
Kungsladugård - 267-268
Kungslena. 1. Socken, 2. By - 267-268, 269-270
Kungsljus - 269-270
Kungsljusblommor - 269-270
Kungslöparbonde - 269-270
Kungs-Norrby - 269-270, 271-272
Kungsorm - 271-272
Kungspalm - 271-272
Kungsparadisfågeln - 271-272
Kungspingvinen - 271-272
Kungsskatt - 271-272
Kungsskjuts - 271-272
Kungsskogen - 271-272
Kungssorg - 271-272
Kungsstugan - 271-272
Kungstigern - 271-272, 273-274
Kungsträ - 273-274
Kungsträdgården - 273-274
Kungsvatten - 273-274
Kungsväg - 273-274
Kungsådra - 273-274
Till art. Kungsträdgården - 275-276
Kungsådra (forts.) - 277-278
Kungsåra - 277-278
Kungsämne - 277-278
Kungsängar - 277-278
Kungsängen - 277-278
Kungsängslilja - 277-278
Kungsäter - 277-278
Kungsör - 277-278
Kungsörn - 277-278, 279-280
Kung-tschang - 279-280
Kungur - 279-280
Kungälf - 279-280, 281-282
Kungörelse - 281-282, 283-284
Kunigunda. 1. Den heliga K. d. 1039 - 283-284
Kunigunda. 2. Den heliga K. d. 1292 - 283-284
Kunigunda. 3. K. af Eisenberg - 283-284
Kunik, Ernst - 283-284
Kunimund - 283-284
Kunkel, Johann. Se Kunckel. - 283-284
Kunne - 283-284
Kuno, pseudonym. Se Wirsén, K. D. af. - 283-284
Kun-san - 283-284
Kunschak, Leopold - 283-284
Kunskap - 283-284, 285-286
Kunskapande - 285-286
Kunskapsföljd - 285-286
Kunskapsgrund - 285-286
Kunskapsteori - 285-286, 287-288
Kunskap är makt - 287-288
Kunst, Wilhelm - 287-288
Kunst-Meyer. Se Meyer, J. H. - 287-288
Kunstwart - 287-288
Kunt - 287-288
Kunta - 287-288
Kunth, Karl Sigismund - 287-288
Kunto - 287-288
Kuntze, Johannes Emil - 287-288
Kuntze, Otto - 287-288
Kunz, Hermann - 287-288, 289-290
Kunz, Martin - 289-290
Kunzen, Friedrich Ludwig Æmilius - 289-290
Kuokimmuodka - 289-290
Kuolajärvi - 289-290
Kuolemajärvi - 289-290
Kuopio 1. Län, 2. Domsaga, 3. Härad, 4. Stad, 5. Stift, 6. Prosteri - 289-290, 291-292, 293-294
Kuorevesi - 293-294
Kuortane 1. Härad, 2. Socken - 293-294
Kuostertjåkko - 293-294
Kupa - 293-294
Kupang - 293-294
Kupé - 293-294
Kupeczky - 293-294
Kupelwieser, Leopold - 293-294, 295-296
Kuper - 295-296
Kupera - 295-296
Kupetzky l. Kupeczky, Johann - 295-296
Kupfersamterz - 295-296
Kupidon - 295-296
Kupjansk - 295-296
Kuplett - 295-296
Kupning - 295-296
Kupol - 295-296
Kupolgraf - 295-296
Kupolhvalf - 295-296
Kupolugn - 295-296
Kupong - 295-296, 297-298
Kupongark - 297-298
Kupongbok - 297-298
Kupp - 297-298
Kuppenheim - 297-298
Kupplantering - 297-298
Kupplog - 297-298
Kupriklorid - 297-298
Kuprili - 297-298
Kuprisalter - 297-298
Kuprit - 297-298
Kuproklorid - 297-298
Kuprosalter - 297-298
Kupuliferer - 297-298
Kur (af lat. cura, skötsel) - 297-298
Kur (af fr. cour, hof, uppvaktning) - 297-298
Kur, flod - 297-298
Kur- i sammansättning - 297-298
Kur, indisk folkstam - 297-298
Kura (af fr. faire la cour à) - 297-298
Kura, spel - 297-298
Kura, flod - 297-298
Kurage - 297-298
Kura gömma - 297-298
Kurakin, Boris Ivanovitj - 297-298
Kurama - 297-298
Kuranda, Ignaz - 297-298
Kurant - 297-298, 299-300
Kurantdaler - 299-300
Kurantdukat - 299-300
Kurare - 299-300
Kurarin - 299-300
Kuratel - 299-300, 301-302
301 - 301-302
301 - 301-302
Kurativ - 301-302
Kurator - 301-302
Kuratorskonvent - 301-302
Kurban beirami - 301-302
Kurbett - 301-302
Kurbits - 301-302
Kurbskij, Andrej Michajlovitj - 301-302
Kurck - 301-302, 303-304
Kurck 1. Arvid K. - 303-304
Kurck 2. Axel Jönsson K. - 303-304
Kurck 3. Jöns Knutsson K. - 303-304
Kurck 4. Knut K. - 303-304, 305-306
Kurck 5. Gustaf K. - 305-306
Kurck 6. Arvid Fredrik K. - 305-306
Kurck 7. Knut K. - 305-306
Kurderna - 305-306, 307-308
Kurdiska språket - 307-308, 309-310
Kurdistan - 309-310
Kuré - 309-310
Kureijat - 309-310
Kureischiter - 309-310
Kuren - 309-310
Kurer - 309-310
Kurera - 309-310
Kureter - 309-310, 311-312
Kurfurste - 311-312
Kurfurstehatt - 311-312
Kurg - 311-312
Kurgan, ry. gravhöv - 311-312
Kurgan, kretsstad - 311-312
Kurgäster - 311-312
Kurhatt - 311-312
Kurhus - 311-312
Kurhusafgift - 311-312
Kurialstil - 311-312
Kuria-Muria-öarna - 311-312
Kurian - 311-312, 313-314
Kurikka - 313-314
Kurilerna - 313-314
Kurilströmmen - 313-314
Kurimo - 313-314
Kurin - 313-314
Kuriner - 313-314
Kurino, Shinichiro - 313-314
Kurinsk - 313-314
Kuriositet - 313-314
Kuriosum - 313-314
Kurir - 313-314
Kurirbricka - 313-314
Kurirpass - 313-314
Kurirtåg - 313-314, 315-316
Kurische nehrung - 315-316
Kurisches haff - 315-316
Kuriös - 315-316
Kurkijoki - 315-316
Kurku - 315-316
Kurkumastärkelse - 315-316
Kurkumin - 315-316
Kurland - 315-316, 317-318
Kurländska Aa - 317-318
Kurmandj - 317-318
Kurmark - 317-318
Kurmi - 317-318
Kurmysj - 317-318
Kurnool - 317-318
Kuroki, Tamemoto - 317-318
Kuropatkin, Aleksej Nikolajevitj - 317-318, 319-320
Kurort - 319-320
Kuro-shio - 319-320, 321-322
Kurpinski, Karol Kasimir - 321-322
Kurprins - 321-322
Kurrachee - 321-322
Kurra gömma - 321-322
Kurrende - 321-322
Kur-renska kretsen - 321-322
Kurrentskrift - 321-322
Kurrholmen - 321-322
Kurs 1. Sjöv. - 321-322
Kurs 2. Hand. - 321-322, 323-324
Kurs 3. följd af föreläsningar - 323-324
Kurschid pascha. Se Guyon, Richard von. - 323-324
Kursell, Klas - 323-324
Kur-seme - 323-324
Kursfördelning - 323-324
Kursförlustförsäkring - 323-324
Kurs genom vatten - 323-324
Kursi - 323-324
Kursiv - 323-324, 325-326
Kursk. 1. Guvernement, 2. Hufvudstad - 325-326
Kurskontrollören - 325-326
Kurslinje - 325-326
Kurslista - 325-326
Kursnotering - 325-326
Kursor - 325-326
Kursorisk - 325-326
Kurssedel - 325-326
Kursvinkel - 325-326
Kursvisaren - 325-326
Kurs öfver grund - 325-326
Kursör - 325-326
Kurtage - 325-326
Kurtén, Joachim - 325-326
Kurth, Godefroid - 325-326, 327-328
Kurtin - 327-328
Kurtinvinkel - 327-328
Kurtis - 327-328
Kurtsgevär - 327-328
Kurtz, Johann Heinrich - 327-328
Kuru, turk - 327-328
Kuru, konsistoriellt pastorat - 327-328
Kuru, indisk sagoprins - 327-328
Kurucz - 327-328
Kuruczy - 327-328
Kurulisk - 327-328
Kuruma - 327-328
Kuruman - 327-328
Kurume - 327-328
Kurupedion - 327-328
Kurva - 327-328
Kurvatur - 329-330
Kurvembryéer - 329-330
Kurvradie - 329-330
Kurvtafla - 329-330
Kurz, Heinrich - 329-330
Kurz, 1. Hermann K. - 329-330
Kurz, 2. Isolde K. - 329-330
Kurzbauer, Eduard - 329-330
Kus, Kusa. Se Kusch. - 329-330
Kus, stad - 329-330
Kus, folk - 329-330
Kusa (Cusa, Cuza), Alexandru Ioan, - 329-330, 331-332
Kusaie - 331-332
Kusch l. kus - 331-332
Kusch - 331-332
Kuscha - 331-332
Kusch-Adasi - 331-332
Kuschitiska folk - 331-332
Kuschitiska språk - 331-332
Kuschk-i-Nakhüd - 331-332
Kuse - 331-332
Kusel - 331-332
Kusforsen - 331-332
Kusi - 331-332
Kusin - 331-332
Kusistan - 331-332
Kusk - 331-332
Kusken - 331-332
Kuskokwim - 331-332
Kus-kus - 331-332
Kuskussu - 331-332
Kusnezk. 1. Kretsstad, 2. Stad - 331-332, 333-334
Kusserow, Heinrich von - 333-334
Kussin - 333-334
Kussmaul, Adolf - 333-334
Kusso - 333-334
Kussotoxin - 333-334
Kust - 333-334, 335-336
Kustartilleri - 335-336
Kustartillerikadetter - 335-336
Kustbatteri - 335-336
Kustbefästning - 335-336, 337-338
Kustbevakning - 337-338
Kustbevakningschef - 337-338
Kustbildning - 337-338
Kustdetachement - 337-338
Kusteskader - 337-338
Kustfarare - 337-338
Kustfart - 337-338
Kustfeber - 337-338
Kustfiskar - 337-338
Kustfort - 337-338, 339-340
Kustfästning - 339-340
Kustförsvar - 339-340
Kustförsvarsfartyg - 339-340
Kusthaf - 339-340
Kustkanon - 339-340
Kustklimat - 339-340
Kustlandet - 339-340
Kustod - 339-340
Kustos - 339-340
Kustpiparen - 339-340
Kustposition - 339-340
Kustprovinsen - 339-340
Kustref - 339-340
Kustroddare - 339-340
Kustsanatorium - 339-340
Kustsignalväsen - 339-340
Kustström - 339-340
Kustuppsyningsman - 339-340
Kustvakt - 339-340
Kustvind - 339-340
Kustvipan - 339-340
Kustöfveruppsyningsman - 339-340
Kustö slott - 339-340
Kusuerna - 341-342
Kusunda - 341-342
Kut - 341-342
Kuta - 341-342
Kutab-ud-Din - 341-342
Kutaia - 341-342
Kutais - 341-342
Kutan - 341-342
Kutei - 341-342
Kutejba - 341-342
Kutikula - 341-342
Kutin - 341-342
Kutinisering - 341-342
Kutler, Nikolaj Nikolajevitj - 341-342
Kutná hora - 341-342
Kutno - 341-342
Kûtrûn - 341-342
Kutscha - 343-344
Kutschin-indianer - 343-344
Kutschkelied - 343-344
Kutschuk Kainardji - 343-344
Kutsten - 343-344
Kuttenberg - 343-344
Kutter 1. Skpsb. - 343-344
Kutter 2. Mek - 343-344
Kutterbrigg - 343-344
Kutterhufvud - 343-344
Kutterstagsbändning - 343-344
Kutting - 343-344
Kutuzov, Michail Ilarionovitj Golenistjev, furst K.-Smolenskij - 343-344
Kutym - 345-346
Kutzo-valaker - 345-346
Kuusamo - 345-346
Kuusankoski - 345-346
Kuusjoki - 345-346
Kuusjärvi - 345-346
Kuuskoski - 345-346
Kuweit - 345-346
Kuven - 345-346
Kuvera - 345-346
Kuvert - 345-346
Kuvlungarna, Se Jon Kuvlung - 345-346
Kuvös - 345-346
Kuxhaven - 345-346
Kuyl, Johan Jacobsson - 345-346
Kuylenstierna - 345-346
Kuylenstierna, 1. Alexis Edvard Ulrik K. - 345-346, 347-348
Kuylenstierna 2. Osvald Fredrik K. - 347-348
Kuylenstierna 3. Maria Elisabet K.-Wenster - 347-348
Kuyper, Abraham - 347-348
Kuyusan - 347-348
Kw. - 347-348
Kva. - 347-348
Kwa, biflod - 347-348
Kwa, negerstam - 347-348
Kwa, se Kinesiska litteraturen - 347-348
Kvacksalfvare - 347-348, 349-350
Kvacksalfvarmedicin - 349-350
Kvader - 349-350
Kvader, germanskt folk - 349-350
Kvaderformig förklyftning - 349-350
Kvadersandsten - 349-350
Kvaderstensmur - 349-350
Kvadragesimalfastan - 349-350
Kyadrangulär - 349-350
Kvadrant - 349-350
Kvadrantelektrometer - 349-350
Kvadrantell - 349-350
Kvadrantjärn - 349-350
Kvadrat - 349-350
Kvadrataln - 349-350
Kvadratben - 349-350
Kvadratcentimeter - 349-350
Kvadratdecimeter - 349-350
Kvadratfamn - 349-350
Kvadratfot - 349-350
Kvadratförband - 349-350
Kvadratgran - 349-350
Kvadratisk - 349-350
Kvadratisk ekvation - 349-350
Kvadratisk form - 349-350, 351-352
Kvadratisk rest - 351-352
Kvadratkilometer - 351-352
Kvadratlinje - 351-352
Kvadratmeter - 351-352
Kvadratmil - 351-352
Kvadratmillimeter - 351-352
Kvadratmyriameter - 351-352
Kvadratmått - 351-352
Kvadratplantering - 351-352
Kvadratref - 351-352
Kvadratris - 351-352
Kvadratrot - 351-352
Kvadratskrift - 351-352
Kvadratskrupel - 351-352
Kvadratstång - 351-352
Kvadrattal - 351-352
Kvadrattum - 351-352
Kvadratur - 351-352, 353-354
Kvadrera - 353-354
Kvadrerad sköl - 353-354
Kvadriga - 353-354
Kvadrillion - 353-354
Kvadriremer - 353-354
Kvadrivium - 353-354
Kvadron - 353-354
Kvadronering - 353-354
Kvadrumaner - 353-354
Kvadrupeder - 353-354
Kvadruplextelegrafering - 353-354
Kvadruppelallians - 353-354
Kvadruppelhybrid - 353-354
Kvænangen - 353-354
Kvaggan - 353-354
Kvalificera - 353-354
Kvalifikation - 353-354
Kvalitativ - 353-354
Kvalitet - 353-354, 355-356
Kvalitetsmått - 355-356
Kvalitetsvikt - 355-356
Kvaller - 355-356
Kvallskog - 355-356
Kvalster - 355-356
Kvalsund, 1. Härad, 2. Sund - 355-356
Kvalö - 355-356
Kwambaku - 355-356
Kwammu - 355-356
Kwamouth - 355-356
Kwan - 355-356
Kwando - 355-356, 357-358
Kwango - 357-358
Kwangprovinserna - 357-358
Kwang-si - 357-358
Kwang-tschóu-fu - 357-358
Kwanrj-tschóu-wan - 357-358
Kwang-tung - 357-358
Kvanne - 357-358
Kwannon - 357-358
Kwanryo - 357-358
Kvantitativ - 357-358
Kvantiterande vers - 357-358
Kvantitet - 357-358, 359-360
Kvantitetsaccent - 359-360
Kvantitetsteorien - 359-360
Kvantum - 359-360
Kwan-tung (Kwang-tung, Kuan-tung) - 359-360
Kwanza - 359-360
Kvapil, Jaroslav - 359-360, 361-362
Kvarka - 361-362
Kvarken - 361-362
Kvarlefvande - 361-362
Kvarn - 361-362, 363-364, 365-366, 367-368, 369-370
Kvarn, landtegendom - 369-370
Kvarnbergsvattnet - 369-370
Kvarnby - 369-370
Kvarnholmen, 1. i Helge å, 2. i Kalmar sund - 369-370
Kvarnhult - 369-370
Kvarnkommission - 369-370, 371-372, 373-374
Kvarnmottet - 373-374
Kvarnskansen - 373-374
Kvarnsten - 373-374
Kvarnströmmen - 373-374
Kvarnställe - 373-374
Kvarnsveden - 373-374
Kvarntull - 373-374
Kvarnzelius, Svante Herman - 373-374
Kvarsebo - 375-376
Kvarstad - 375-376
Kvarstad i tryckfrihetsmål - 375-376, 377-378
Kvart - 377-378
Kvarta - 377-378
Kvartal - 377-378
Kvartan - 377-378
Kvarter, 1. längdmått, 2. rymdmått, 3. Astron., 4. trädgårdsland, 5. Krigsv. - 377-378, 379-380
Kvarterbivack - 379-380
Kvarterchef - 379-380
Kvarterförläggning - 379-380
Kvarterförplägnad - 379-380
Kvartering - 379-380
Kvarterlista - 379-380
Kvarterläger - 379-380
Kvartermästare - 379-380
Kvarteron - 379-380
Kvartersedel - 379-380
Kvartersfrihet - 379-380
Kvartersman - 379-380
Kvartett - 379-380
Kvartettsångarförbundet - 379-380
Kvartettsällskap - 379-380
Kvartianer - 379-380
Kvartodecimaner - 379-380
Kvartol - 379-380
Kvarts - 379-380, 381-382
Kvartsdiabas - 381-382
Kvartsdiarit - 381-382
Kvartsepidotsten - 381-382
Kvartsextackord - 381-382
Kvartsgruppen - 381-382
Kvartsin - 381-382
Kvartsit - 381-382
Kvartsit-diabas-konglomerat - 381-382
Kvartsitsandsten - 381-382
Kvartsitskiffer - 381-382
Kvartskil - 381-382
Kvartslampa - 381-382
Kvartsplatta - 381-382
Kvartsporfyr - 381-382
Kvartssand - 381-382
Kvartstrakyt - 381-382
Kvartära bildningar - 381-382
Kvartärformationen - 383-384
Kvartärfossil - 383-384
Kvartärperioden - 383-384, 385-386, 387-388, 389-390, 391-392
Kvartärsystemet - 391-392
Kvartärtiden - 391-392
Kvarvenfortet - 391-392
Kvarvenpositionen - 391-392
Kvase - 391-392
Kvaser - 391-392
Kvasi - 391-392
Kvasifeloni - 391-392
Kvasikrigskontraband - 391-392
Kvásir - 391-392
Kvass, fiskefartyg - 391-392
Kvass, dryck - 391-392
Kvasse - 391-392
Kvassia - 391-392
Kvassiin - 391-392
Kvassin - 391-392, 393-394
Kvast - 393-394
Kvastpiggsvinen - 393-394
Kvatemberfastan - 393-394
Kvatern - 393-394
Kvaternion - 393-394
Kvaternionkalkylen - 393-394
Kwazoku - 393-394
kvcm. - 393-394
kvdm. - 393-394
Kvebrachit - 393-394
Kved - 393-394
Kveflax - 393-394
Kwei-hua-scheng - 393-394
Kwei-hwa-tschöng - 393-394
Kwei-jang - 393-394
Kwéi-lin - 393-394
Kveite - 393-394
Kwei-tschou - 393-394
Kwen-lun - 393-394, 395-396
Kvenna - 395-396, 397-398
Kvennagiptir - 397-398
Kvenneberga - 397-398
Kvercetin - 397-398
Kvercit - 397-398
Kvercitrin - 397-398
Kvercitron - 397-398
Kverrestad - 397-398
Kverulant - 397-398
Kverulantvansinne - 397-398
Kvesalen - 397-398
Kvestion - 397-398
Kvestor - 397-398, 399-400
Kvestur - 399-400
Kvesved - 399-400
Kvesveds-stänglar - 399-400
kvfot - 399-400
Kviberg - 399-400
Kvibille - 399-400
Kvicala, Ján - 399-400
Kvickdrag - 399-400
Kvicke - 399-400
Kvicklera - 399-400
Kvickning - 399-400
Kvickrot - 399-400
Kvicksand - 399-400
Kvicksilfver - 399-400, 401-402, 403-404
Kvicksilfveramidoklorid - 403-404
Kvicksilfverbarometer - 403-404
Kvicksilfvercyanid - 403-404
Kvicksilfverformamid - 403-404
Kvicksilfverföreningar - 403-404
Kvicksilfverförgiftning - 403-404
Kvicksilfverhjärtat - 403-404
Kvicksilverhorisont - 403-404
Kvicksllfverhornerts - 403-404
Kvicksilfverjodid - 403-404
Kvicksilfverjodur - 403-404
Kvicksilfverklorid - 403-404
Kvicksilfverklorur - 403-404
Kvicksilverlampa - 403-404, 405-406
Kvicksilfverlefvermalm - 405-406
Kvicksilfverlegeringar - 405-406
Kvicksilfverluftpump - 405-406
Kvicksilfvermalmer - 405-406
Kvicksilfvermedel - 405-406
Kvicksilfvernitrat - 405-406
Kvicksilfvernitratsalfva - 405-406
Kvicksilfveroxid - 405-406
Kvicksilfveroxidsalfva - 405-406
Kvicksilfveroxidul - 405-406
Kvicksilfverpendeln - 405-406
Kvicksilfverpeptonat - 405-406
Kvicksilfverpreparat - 405-406
Kvicksilfverrodanid - 405-406
Kvicksilfversalfva - 405-406
Kvicksilfversalicylat - 405-406
Kvicksilfversalter - 405-406
Kvicksilfversulfat - 405-406
Kvicksilfversulfuret - 405-406
Kvicksilvertermometer - 405-406
Kvicksilfveruret - 405-406, 407-408
Kvickstenar - 407-408
Kvickstjärt - 407-408
Kvicksund - 407-408
Kvicktionde - 407-408
Kvidinge - 407-408
Kvidinge hed - 407-408
Kvidja - 407-408
Kviðr - 407-408
Kviðuháttr - 407-408
Kvietism - 407-408
Kviga - 407-408
Kviinge - 407-408
Kvikkjokks kapell - 407-408, 409-410
Kvillajabark - 409-410
Kvillasjukan - 409-410
Kville. 1. Härad, 2. Socken - 409-410
Kvillinge - 409-410
Kvindelmässa - 409-410
Kvindennier - 409-410
Kvinkvennat - 409-410
Kvinkverem - 409-410
Kvinna - 409-410, 411-412
Kvinnestad - 411-412
Kvinnliga kontoristförbundet - 411-412
Kvinnliga kontorist- och expeditföreningen - 411-412
Kvinnligt rim - 411-412
Kvinnligt yrkesregister - 411-412
Kvinnoemancipation - 411-412
Kvinnofrid - 411-412
Kvinnoförbundet - 411-412
Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar - 411-412
Kvinnoförteckningen - 411-412
Kvinnoklubben - 411-412
Kvinnornas korståg mot spriten - 411-412
Kvinnors arbete i fabriker - 411-412
Kvinnorörelsen - 411-412, 413-414, 415-416, 417-418
Kvinnosaken - 417-418
Kvinnosakskvinna - 417-418
Kvinnosjukdomar - 417-418, 419-420, 421-422
Kvint - 421-422
Kvinta - 421-422
Kvintant - 421-422
Kvinterande - 421-422
Kvinten - 421-422
Kvinteron - 421-422
Kvintessens - 423-424
Kvintett - 423-424
Kvintfagott - 423-424
Kvintflöjt - 423-424
Kvintföljder - 423-424
Kvintilera - 423-424
Kvintillion - 423-424
Kvintin - 423-424
Kvintol - 423-424
Kvintsextackord - 423-424
Kvintus från Smyrna - 423-424
Kvirinalen - 423-424
Kvislaån - 423-424
Kvismaren - 423-424
Kvistbro - 423-424
Kvistofta - 423-424
Kvistoftaån - 423-424
Kvistrum - 423-424
Kvistrums skans - 423-424
Kvistrumsälfven - 423-424, 425-426
Kviteseidvand - 425-426
Kvitka, G. - 425-426
Kvitt - 425-426
Kwitta - 425-426
Kvitten - 425-426
Kvittens - 425-426
Kvittera - 425-426
Kvittning - 425-426, 427-428
Kvitto - 427-428
kvkm. - 427-428
kvm. - 427-428
kvmm. - 427-428
K. V. O. - 427-428
Kvobar - 427-428
Kvodlibet - 427-428
Kworra - 427-428
Kvot - 427-428
Kvotient - 427-428
Kvotitetsskatt - 427-428
kvref - 427-428
kvstång - 427-428
kwt - 427-428
kvtum - 427-428
Kväfgas - 427-428
Kväfning - 427-428
Kväfoxid - 427-428, 429-430
Kväfoxidul - 429-430
Kväfve - 429-430, 431-432
Kväfvebakterier - 431-432
Kväfvedioxid - 431-432
Kväfvegödselmedel - 431-432
Kväfvekalk - 431-432
Kväfveperoxid - 431-432
Kväfverik guano - 431-432
Kväfvetetroxid - 431-432
Kväfvetrioxid - 431-432, 433-434
Kväfvevätesyra - 433-434
Kväglera - 433-434
Kvägsand - 433-434
Kväkare - 433-434, 435-436
Kvälja dom - 435-436
Kväljning - 435-436
Kvænangen - 435-436
Kvænangsbotten - 435-436
Kvænangsdalen - 435-436
Kvænangsfjord - 435-436
Kvænangstinderne - 435-436
Kväner - 435-436
Kvänum - 435-436
Kvästlafve - 435-436
Ky. - 435-436
Kyan, J. H. - 437-438
Kyaneiska klipporna - 437-438
Kyanisera - 437-438
Kyanit - 437-438
Kyanometer - 437-438
Kyanos, grek. arkeol. - 437-438
Kyanos, med. - 437-438
Kyanothrichit - 437-438
Kyathos - 437-438
Kyaxares - 437-438
Kübeck von Kübau, Karl Friedrich - 437-438
Kübel, Robert - 437-438
Kybele - 437-438
Kyburg - 437-438
Küchenmeister, Gottlob Friedrich Heinrich - 437-438
Küchler, Albert - 437-438, 439-440
Kücken, Friedrich Wilhelm - 439-440
Kyckling - 439-440
Kücük-Kainardza - 439-440
Kyd, Thomas - 439-440
Kydippe - 439-440
Kydnos - 439-440
Kydonia - 439-440
Kyenlyn - 439-440
Kyffhausen - 439-440
Kyffhäuser - 439-440, 441-442
Kyffhäuserbund der deutschen landeskriegerverbände - 441-442
Kyfos - 441-442
Kügelgen, 1. Gerhard von K., 2. Karl Ferdinand von K. - 441-442
Kyhlberg, Ola - 441-442, 443-444
Kühn l. Kino, Eusebius Franz - 443-444
Kyhn, Peter Vilhelm Karl - 443-444
Kühn, Julius - 443-444
Kühne, Ferdinand Gustav - 443-444, 445-446
Kühne, August - 445-446
Kühne, Moritz - 445-446
Kühne, Willy - 445-446
Kühnemann, Eugen - 445-446
Kühner, Raphael - 445-446
Kyholm - 445-446
Kyi - 445-446
Kyjov - 445-446
Kükenthal, Willy Georg - 445-446
Kykladerna - 445-446
Kykliska skalder - 445-446, 447-448
Küküllö - 447-448
Kylande medel - 447-448
Kylande pulver - 447-448
Kylander, Ture Fredrik - 447-448
Kylapparat - 447-448, 449-450
Kylare - 449-450
Kylberg. 1. Lars Vilhelm K. - 449-450
Kylberg. 2. Hjalmar K. - 449-450
Kylberg. 3. Regina Sofia K - 449-450
Kyleberg - 449-450
Kylfverstenen - 449-450
Kylingared - 449-450
Kylix - 449-450
Kylknölar - 449-450
Kyllej - 449-450
Kyllene - 449-450
Kyllenios - 451-452
Kyller - 451-452
Kylling, Peter - 451-452
Kyllinghovedet - 451-452
Kyllopodion - 451-452
Kylmaskin - 451-452
Kylofyller - 451-452
Kylon - 451-452
Külpe, Oswald - 451-452
Kylrör - 451-452
Kylskada - 451-452
Kylskepp - 451-452
Kylsond - 451-452
Kylugn - 451-452
Kylvagn - 451-452
Kyma - 451-452
Kymas - 451-452
Kymatolit - 451-452
Kymatologi - 451-452, 453-454
Kymbo - 453-454
Kyme, forngrek. stad - 453-454
Kyme, stad - 453-454
Kymi - 453-454
Kümmel - 453-454
Kymmene, 1. Älf, 2. Härad, 3. Domsaga, 4. Socken, 5. Fabriker - 453-454, 455-456
Kymmene aktiebolag - 455-456
Kymmenegård, 1. Gammal kungsgård, 2. Län - 455-456
Kümmerle, Salomon - 455-456
Kymofan - 455-456
Kymograf - 455-456
Kymosin - 455-456, 457-458
Kymrer - 457-458
Kymriska språket - 457-458
Kyn, Jöran. Se Keen. - 457-458
Kynaitha - 457-458
Kynast - 457-458
Kynaston, Herbert - 457-458
Kyndel - 457-458
Kyndelsmässan - 457-458
Kyndelstinget - 457-458
Kyne - 457-458
Kynegetik - 457-458, 459-460
Kynett - 459-460
Kynewulf - 459-460
Kyniska skolan - 459-460
Kynnefjäll, 1. Bergssträckning, 2. Kronopark - 459-460
Kynologi - 459-460
Kynosarges - 459-460
Kynoskefalai - 459-460
Kynosura. 1. Nymf, 2. Udde, 3. Landtunga - 459-460
Kynthios - 459-460
Kyoto - 459-460
Kyp - 459-460
Kyparissia - 459-460
Kyparissiska bukten - 459-460
Kypert - 459-460
Kyphi - 459-460
Kypra - 459-460
Kypradt tyg - 459-460
Kyprin - 461-462
Kypris - 461-462
Kypros - 461-462
Kypselos - 461-462
Kyrass - 461-462
Kyrassiär - 461-462
Kyrburg, Fritz von der. Se Bilse. - 461-462
Küren - 461-462
Kyren, Egard von - 461-462
Kyrenaika - 461-462
Kyrenaiska skolan - 461-462
Kyrene - 461-462
Kyrie eleeson - 461-462
Kyrillos. 1. Patriark i Jerusalem - 463-464
Kyrillos. 2. Patriark i Alexandria - 463-464
Kyrillos. 3. Missionär - 463-464
Kyrillos Lukaris - 463-464, 465-466
Kyriniska - 465-466
Kyriologisk - 465-466
Kyrios - 465-466
Kyritz - 465-466
Kyrka 1. Byggnad - 465-466, 467-468
Kyrka 2. Teol. - 467-468, 469-470
Kyrka 3. Arkeol. - 469-470
Kyrkans dagar - 469-470
Kyrkans vänner - 469-470
Kyrkbacken - 469-470
Kyrkbyggnad - 469-470
Kyrkbyggnadsskyldighet - 469-470
Kyrkböcker - 469-470, 471-472
Kyrkefalla - 471-472
Kyrkerud - 471-472
Kyrkesund och Björholmen - 471-472
Kyrketorp - 471-472
Kyrkfogde - 471-472
Kyrkheddinge - 471-472
Kyrkholmen - 471-472
Kyrkhult - 471-472
Kyrkkista - 471-472, 473-474
Kyrkklockor - 473-474
Kyrklig indelning - 473-474
Kyrklig själavård åt döfstumma - 473-474
Kyrklig tidskrift - 473-474
Kyrkmålningar - 473-474, 475-476, Till art. Kyrkomålningar., (blank), 477-478
Kyrko-aria - 477-478
Kyrkoarkiv - 477-478, 479-480
Kyrkobalk - 479-480
Kyrkobann - 479-480
Kyrkoberg - 479-480
Kyrkobetjänte - 479-480
Kyrkobol - 479-480
Kyrkobonde - 479-480
Kyrkobot - 479-480
Kyrkobönen - 479-480
Kyrkoegendom - 479-480, 481-482
Kyrkofana - 481-482
Kyrkofest - 481-482
Kyrkofonden - 481-482, 483-484
Kyrkofrid - 483-484
Kyrkofullmäktige - 483-484
Kyrkofäder - 483-484, 485-486
Kyrkoförfattning - 485-486
Kyrkoförsamling - 485-486
Kyrkoförvaltning - 485-486
Kyrkogods - 485-486
Kyrkogång - 485-486
Kyrkogård - 485-486
Kyrkogårdsholmen - 485-486
Kyrkogårdsnämnden - 485-486
Kyrkohandbok - 485-486, 487-488, 489-490
Kyrkohemman - 489-490
Kyrkoherde - 489-490
Kyrkohistoria. 1. Allmän - 489-490, 491-492, 493-494, 495-496
Kyrkohistoria. 2. Svensk - 495-496, 497-498, 499-500, 501-502
Kyrkohistoriska föreningen - 501-502
Kyrkohistorisk årsskrift - 501-502
Kyrkohärbärge - 501-502
Kyrkohären - 501-502
Kyrkohöghet - 501-502
Kyrkoinspektorer - 501-502
Kyrkojord - 501-502
Kyrkokalender - 501-502
Kyrkokantat - 501-502
Kyrkokista - 501-502
Kyrkokommun - 501-502
Kyrkokonsert - 501-502
Kyrkoköpinge - 501-502
Kyrkolag - 501-502, 503-504
Kyrkolagfarenhet - 503-504
Kyrkolagsutskott - 503-504
Kyrkolärare - 503-504
Kyrkomusik - 503-504, 505-506
Kyrkomålningar - 505-506
Kyrkomöte 1. - 505-506, 507-508
Kyrkomöte 2. Allmänt kyrkomöte - 507-508, 509-510
Kyrkonämnd - 509-510
Kyrkoordinans - 509-510
Kyrkoordning - 509-510
Kyrkoparad - 509-510
Kyrkoplikt - 509-510, 511-512
Kyrkoreduktion - 511-512
Kyrkoregemente - 511-512
Kyrkoråd - 511-512, 513-514
Kyrkorätt - 513-514, 515-516
Kyrkoskrifning - 515-516
Kyrkoskrud - 515-516
Kyrkoslaviska - 515-516
Kyrkosocken - 515-516
Kyrkostadgar - 515-516
Kyrkostaten - 515-516, 517-518, 519-520, 521-522
Kyrkostraff - 521-522
Kyrkostämma - 521-522
Kyrkosång - 521-522
Kyrkosångare - 521-522
Kyrkosångens vänner - 521-522
Kyrketagning - 521-522
Kyrkoting - 521-522
Kyrkotionde - 521-522
Kyrkotonarter - 521-522
Kyrkotukt - 521-522, 523-524
Kyrkoväktare - 523-524
Kyrkovallen - 523-524
Kyrkovin - 523-524
Kyrkovisitation - 523-524
Kyrkovälde - 523-524
Kyrkovärd - 523-524
Kyrkoår - 523-524, 525-526
Kyrkparad - 525-526
Kyrkskogen - 525-526
Kyrkskrifning - 525-526
Kyrkslätt - 525-526
Kyrksocken - 525-526
Kyrkstad - 525-526
Kyrkstallar - 525-526
Kyrkstraff - 525-526
Kyrkstugor - 525-526, 527-528
Kyrkstöt - 527-528
Kyrktagning - 527-528
Kyrktorn - 527-528
Kyrkvaktare - 527-528, 529-530
Kyrkvallen - 529-530
Kyrkvigsel - 529-530
Kyrkvärd - 529-530
Kyrkås. 1. Socken i Jämtlands län, 2. Socken i Skaraborgs län - 529-530
Kürnberger, Ferdinand - 529-530
Kyropass - 529-530
Kyros, flod - 531-532
Kyros 1. K. den äldre - 531-532
Kyros 2. K. den yngre - 531-532
Kyro skans - 531-532
Kürschner, Joseph - 531-532, 533-534
Kyrsedrank - 533-534
Kyrtonia - 533-534
Kyrupedion - 533-534
Kyrylun - 533-534
Kyrö 1. Tre socknar, 2. Älf, 3. Insjö, 4. By - 533-534
Kyröfors - 533-534
Kyrönjoki - 533-534
Kyrönkoski - 533-534
Kyrös-järvi - 533-534
Küsel, Ernst Nikolaus - 533-534
Kyskhetsbälte - 533-534
Kyskhetsträd - 533-534
Kyslar aga - 533-534
Kyss - 533-534, 535-536
Küssnacht - 535-536
Kysstafla - 535-536
Küstendil - 535-536
Kystendsje - 535-536
Küstner, Karl Theodor von - 535-536
Küstner, Karl Friedrich - 535-536, 537-538
Kysyl - 537-538
Kysyl Irmak - 537-538
Kysyl-kum - 537-538
Kysyl-su - 537-538
Kythera - 537-538
Kythereia - 537-538
Kythira - 537-538
Kythnos - 537-538
Kütschük - 537-538
Kyttande - 537-538
Kyttlandtbruk - 537-538
Kyttning - 537-538
Kützing - 537-538, 539-540
Kyushiu - 539-540
Kyvett - 539-540
Kyzikos - 539-540
Kyösti, Larin. Se Larson, Kaarlo Kyösti. - 539-540
Kåda - 539-540
Kådbildning - 539-540
Kådlöpa - 539-540
Kåfjorden - 539-540
Kåfö - 539-540
Kåge - 539-540
Kågeröd - 539-540
Kågerödsgruppen - 539-540
Kåge älf - 539-540
Kåk - 539-540
Kåkenäs - 539-540
Kåkind. 1. Härad, 2. Kontrakt - 539-540
Kåkstrykning - 539-540
Kål - 539-540
Kåldolma - 539-540, 541-542
Kålfjäriln - 541-542
Kålfjärilsläktet - 541-542
Kålflugan - 541-542
Kålflyet - 541-542
Kålgallvifveln - 541-542
Kålland. 1. Härad, 2. Kontrakt - 541-542
Kållands-Åsaka - 541-542
Kållandsö - 541-542
Kållered - 541-542
Kållerstad - 541-542
Kålmalen - 541-542, 543-544
Kålmasken - 543-544
Kålmottet - 543-544
Kålpalmer - 543-544
Kålrabbi - 543-544
Kålraps - 543-544
Kålrot - 543-544
Kålsenap - 543-544
Kålund, H. V. Se Kaalund - 543-544
Kålund, Peter Erasmus Kristian - 543-544
Kålviflar - 543-544
Kålåsen - 543-544
Kånna - 543-544
Kåpa - 543-544
Kår - 543-544
Kårakvädena - 543-544
Kåranda - 543-544
Kårböle kapell - 543-544
Kårböle skans - 543-544
Kårchef - 543-544
Kåre - 543-544
Kåreholms skansar - 543-544
Kårsta - 543-544
Kåsa - 543-544, 545-546
Kåseri - 545-546
Kåsör - 545-546
Kåta - 545-546
Kåtokaise - 545-546
Käf - 545-546
Käflinge. 1. Socken, 2. Municipalsamhälle - 545-546
Käflinge-Barsebäcks järnväg - 545-546
Käflinge-Sjöbo järnväg - 545-546
Käflingeån - 545-546, 547-548
Käfsjö - 547-548
Käfvesta - 547-548
Kägel - 547-548
Kägelbana - 547-548
Kägelbin - 547-548
Kägelholm - 547-548
Kägelkrig - 547-548
Kägelsnitt - 547-548
Kägelsnäckor - 547-548
Kägelspelet - 547-548, 549-550
Kägi, Adolf. Se Kaegi - 549-550
Kägla - 549-550
Käglan - 549-550
Kägleholm - 549-550
Kähler, Martin - 549-550, 551-552
Käkbensbrand - 551-552
Käke - 551-552
Käkfjärilar - 551-552, 553-554
Käkisalmi - 553-554
Käks - 553-554
Käla - 553-554
Käle - 553-554
Kälfvene - 553-554
Kälkborgare - 553-554
Kälke - 553-554
Kälkestad - 553-554
Kälkåkning - 553-554, 555-556, 557-558
Källa - 557-558, 559-560
Källa, socken - 559-560
Källarfrihet - 559-560
Källby - 559-560
Källefall - 559-560
Källerhalsbuske - 559-560
Källeryd. 1. Socken, 2. (Källerö) - 559-560
Källfrö - 559-560
Källing, metall. - 559-560
Källing - 559-560
Källist - 559-560
Källkrasse - 559-560
Källkult - 559-560, 561-562
Käll-lånke - 561-562
Källmossa - 561-562
Källna - 561-562
Källor - 561-562
Källsjö - 561-562
Källstad - 561-562
Källstorp - 561-562
Källunga - 561-562, 563-564
Källunge - 563-564
Källvik - 563-564
Källviken - 563-564
Kälning - 563-564
Kälviä - 563-564
Kämelgarn - 563-564
Kämelhår - 563-564
Kämnär - 563-564
Kämnärsrätt - 563-564
Kämnärsstuga - 563-564
Kämpagrafvar - 563-564
Kämpalekar - 563-564
Kämpar - 563-564
Kämpaspel - 563-564
Kämpavisor - 563-564
Kämpfer, Engelbert - 565-566
Kämpferol - 565-566
Kängsko - 565-566
Kängurudjuren - 565-566
Kängurugräset - 565-566
Kängurusläktet - 565-566
Känguruön - 565-566, 567-568
Känn dig själf - 567-568
Känne - 567-568
Känningsbåk - 567-568
Känsel - 567-568
Känseldynor - 567-568
Känselkrets - 567-568
Känselkroppar - 567-568
Känselorgan - 567-568
Känselpapill - 567-568
Känselpor - 567-568
Känselspröt - 567-568
Känsla - 567-568, 569-570, 571-572
Känslostämningar - 571-572
Känsor - 571-572
Känsö - 571-572
Käppi - 571-572
Käpplingeholmen - 571-572
Käpp och krycka - 571-572
Kära - 571-572
Kärande - 571-572, 573-574
Kärda - 573-574
Kärdi - 573-574
Kärfve - 573-574
Kärfve, Frits - 573-574
Käring - 573-574
Käringberget. 1. Kronopark, 2. Bergshöjd - 573-574
Käringbergsbatteriet - 573-574
Käringfis - 573-574
Käringgigel - 573-574
Käringknop - 573-574
Käringruka - 573-574
Käringrök - 573-574
Käringskinn - 573-574
Käringtand - 573-574
Käringön - 573-574
Kärkölä - 573-574
Kärl - 573-574, 575-576
Kärlcell - 575-576
Kärlek. 1. Psyk. - 575-576
Kärlek, 2. Filos. - 575-576, 577-578
Kärlekens apostel - 577-578
Kärleksdomstol - 577-578
Kärleksdryck - 577-578
Kärlekseld - 577-578
Kärleksguden - 577-578
Kärleksgudinnan - 577-578
Kärleksknut - 577-578
Kärleksmåltid - 577-578
Kärlekspoesi - 577-578
Kärleksäpple - 577-578
Kärleksört - 577-578
Kärlförsök - 577-578
Kärlhinna - 577-578
Kärlinjektion - 577-578
Kärlknippe - 577-578
Kärlkryptogamer - 577-578
Kärlnerver - 577-578
Kärlnät - 577-578
Kärlsträng - 577-578, 579-580, 581-582
Kärlsystem - 581-582
Kärna - 581-582
Kärna, socken - 581-582
Kärnan - 581-582
Kärnbo - 581-582
Kärndelning - 581-582, 583-584, 585-586, 587-588
Kärnfot - 587-588
Kärnfrukter - 587-588
Kärnfruktmögel - 587-588
Kärnfästning - 587-588
Kärnhud - 587-588
Kärnhus - 587-588
Kärnisomeri - 587-588
Kärnkropp - 587-588
Kärnlinje - 587-588
Kärnmembran - 587-588
Kärnmjölk - 587-588
Kärnputsningsmaskin - 587-588
Kärnrör - 587-588
Kärnröta - 587-588, 589-590
Kärnsjön - 589-590
Kärnskugga - 589-590
Kärnsköra - 589-590
Kärnspole - 589-590
Kärnspricka - 589-590
Kärnstam - 589-590
Kärnstycke - 589-590
Kärnsvampar - 589-590
Kärnten - 589-590, 591-592
Kärnteorien - 591-592
Kärntråd - 591-592
Kärnträd - 591-592
Kärntyp - 591-592
Kärnved - 591-592
Kärnvinge - 591-592
Kärnäkoski - 591-592
Käromål - 591-592
Kärr - 593-594
Kärra - 593-594
Kärra redutt - 593-594
Kärrbalsam - 593-594
Kärrbo - 593-594
Kärrebyssor - 593-594
Kärrek - 593-594
Kärrfloka - 593-594
Kärrfräken - 593-594
Kärrgrufvan - 593-594
Kärrgräshoppa - 593-594
Kärrgröe - 593-594
Kärrhökarna - 593-594, 595-596
Kärrhönssläktet - 595-596
Kärrkafle - 595-596
Kärrmesen - 595-596
Kärrnocka - 595-596
Kärrplog - 595-596
Kärrsköldpaddan - 595-596
Kärrsnäppan - 595-596
Kärrspindeln - 595-596
Kärrspira - 595-596
Kärrstorp - 595-596
Kärrsångaren - 595-596
Kärrsångarsläktet - 595-596, 597-598
Kärrsälting - 597-598
Kärrtistel - 597-598
Kärrugglan - 597-598
Kärrvipan - 597-598
Kärråkra - 597-598
Kärsämäki - 597-598
Käsemarkskansen - 597-598
Käsmark - 597-598
Kästner, Abraham Gotthelf - 597-598
Kättare - 597-598
Kätte - 597-598, 599-600
Kätteri - 599-600
Kätti - 599-600
Kättil - 599-600
Kättilstad - 599-600
Kätting, 1. (Kedja), Mek. - 599-600, 601-602
Kätting, 2. Sjöv. - 601-602
Kätting, 3. Text. - 601-602
Kättinglår - 601-602
Kättingsbom - 601-602
Kättingstoppare - 601-602
Käx, anat. - 601-602
Käx - 601-602
- 601-602
Köbenhavn - 601-602
Köberle, Georg - 603-604
Köbke, Kristen Schjellerup - 603-604
Köchlin - 603-604
Köchly, Hermann August Theodor - 603-604
Köedt, Andreas Peschke - 603-604
Köge - 603-604
Kögel, Theodor Johannes Rudolf - 603-604, 605-606
Köhler, Per - 605-606
Köhler, Johan Gustaf - 605-606
Köhler, Louis Heinrich - 605-606
Köhler, Reinhold - 605-606
Köhler, Ulrich - 605-606
Köinge - 605-606
Kökar - 605-606
Kökenfett - 605-606
Kökets kemi - 605-606
Kökkenmödding - 605-606
Kökskabinettet - 605-606
Kökslatin - 605-606
Köksträdgård - 605-606
Köksträdgårdsväxter - 605-606
Köl - 605-606, 607-608
Köla - 607-608
Kölabodafallen - 607-608
Kölaby - 607-608
Kölbing, Eugen - 607-608
Kölblock - 607-608
Kölbåge - 607-608
Kölcsey, Ferencz - 607-608
Köldanestesi - 607-608
Köldblandningar - 607-608
Köldkongresser - 607-608, 609-610
Köldlaboratorium - 609-610
Köldpoler - 609-610
Köldsinne - 609-610
Kölen, fjällrygg - 609-610, 611-612
Kölen, socken - 611-612
Kölfena - 611-612
Kölfotingar - 611-612
Kölhala - 611-612, 613-614
Köligruppen - 613-614
Kölingared - 613-614
Köll. - 613-614
Kölle, Klaus Anton - 613-614
Köller, Ernst Matthias von - 613-614
Köllerfärg - 613-614
Kölleryds hed - 613-614
Kölliker, Rudolf Albert von - 613-614, 615-616
Kölln - 615-616
Kölmark, Per - 615-616
Köln, socken - 615-616
Köln, 1. Regeringsområde - 615-616
Köln, 2. Stad - 615-616, Till art. Köln., (blank), Till art. Köln. I., Till art. Köln. II., 617-618, 619-620
Köln, 3. Fordom ärkebiskopsstift (kurfurstendöme) - 619-620
Kölna - 619-620
Kölnische zeitung - 619-620
Kölnisk vikt - 619-620, 621-622
Kölnkonfederationen - 621-622
Kölnkriget - 621-622
Kölskena - 621-622
Kölstråk - 621-622
Kölsvin - 621-622
Költräsk - 621-622
Kölvatten - 621-622
Kölvattensordning - 621-622
Kön - 621-622, 623-624
Köngämä - 623-624
König, Nils - 623-624
König, Kasper - 623-624
König, svensk adlig ätt - 623-624
König, 1. Kristian K. - 623-624, 625-626
König, 2. Henrik K. - 625-626
König, Karl Henrik - 625-626
König, Friedrich - 625-626
König, Gottlob - 625-626
König, Heinrich Joseph - 625-626
König, Gustav - 625-626, 627-628
König, Robert - 627-628
König, Franz - 627-628
König, Karl Rudolf - 627-628
König, Karl Wilhelm Otto - 627-628
König, Joseph - 627-628
Königgrätz - 627-628
Königinhof - 627-628, 629-630
Königinhofhandskriften - 629-630
Königliche weinberge - 629-630
Königsau - 629-630
Königsberg, 1. Regeringsområde - 629-630
Königsberg, 2. Stad i Ostpreussen - 629-630, 631-632
Königsberg 3. Kretstad, 4. Stad i Böhmen, 5. Stad i Schlesien, 6. Stad i Ungern - 631-632
Königsberger mucker - 631-632
Königsberg in der Neumark - 631-632
Königsborn - 631-632
Königsbrück - 631-632
Königsdorf-Jastrzemb - 631-632
Königsee - 631-632
Königsfeld - 631-632
Königsfelden - 631-632
Königsfeldt, Johannes Peter Frederik - 631-632
Königshofen. 1. Stad, 2. Kretsstad, 3. Förstad - 631-632
Königsholts - 631-632
Königshütte - 631-632, 633-634
Königslutter - 633-634
Königs manometriska lågor - 633-634
Königsmarck, von, svensk adlig ätt - 633-634
Königsmarck, 1. Hans Kristofer von K. - 633-634, 635-636
Königsmarck, 2. Konrad (Curt) Kristofer von K. - 635-636
Königsmarck, 3. Otto Vilhelm von K. - 635-636, 637-638
Königsmarck, 4. Karl Johan von K. - 637-638
Königsmarck, 5. Maria Aurora von K. - 637-638
Königsmarck, 6. Filip Kristofer von K. - 637-638, 639-640
Königsmark - 639-640
Königssee - 639-640, 641-642
Königsspitze - 641-642
Königsstuhl - 641-642
Königstein - 641-642
Königswart - 641-642
Königswartha - 641-642
Königswinter - 641-642
Königswusterhausen - 641-642
Königszelt - 641-642
Könkämä å - 641-642
Könlös fortplantning - 641-642
Könnern - 641-642
Könsdimorfism - 641-642
Könsfortplantning - 641-642
Könsfördelning - 641-642
Könskärlek - 643-644
Könsmognad - 643-644
Könsorgan - 643-644, 645-646, 647-648
Könspelare - 647-648
Könsurvalet - 647-648
Köp - 647-648, 649-650, 651-652
Köp af fast egendom - 651-652
Köpebref - 651-652
Köpegods - 651-652
Köpehandelskompaniet - 651-652
Köpekontrakt - 651-652
Köpenhamn - 651-652, (blank), Köpenhamn., Köpenhamn. (forts.), (blank), 653-654, 655-656, Till art. Köpenhamn. I., Till art. Köpenhamn. II., Till art. Köpenhamn. III., Till art. Köpenhamn. IV., 657-658, 659-660, 661-662, 663-664, 665-666
Köpenhamns amt - 665-666, 667-668
Köpenhamns Universitet - 667-668, 669-670, 671-672
Köpenick - 671-672
Köpenickare - 671-672
Köpenickiad - 671-672
Köpeskillingslikvid - 671-672, 673-674
Köphandelsgillen - 673-674
Köping - 673-674
Köping, 1. Uppstad i Västmanlands län - 673-674, 675-676, 677-678
Köping, 2. Socken i Kalmar län, 3. Socken i Västmanlands län - 677-678
Köpinge. 1. Socken, 2. Municipalsamhälle, 3. Socken (se Stora K.) - 677-678
Köpingebro - 677-678
Köpingesandsten - 677-678
Köpingeån - 677-678
Köping-Hults järnväg - 677-678, 679-680
Köpingshus - 679-680
Köpings kontrakt - 679-680
Köpings mekaniska verkstad - 679-680
Köpings redutt - 679-680
Köpings revir - 679-680
Köping-Uttersberg-Riddarhyttans järnväg - 679-680
Köping-Uttersbergs järnväg - 679-680
Köpmala balker - 679-680
Köpman - 679-680
Köpmanholmen - 679-680
Köpmannabro - 679-680
Köpmannaförening - 679-680, 681-682
Köpmansfartyg - 681-682
Köpmansgillen - 681-682
Köpmansklubb - 681-682
Köpmans-långa - 681-682
Köpmålabalk - 681-682
Köppen, Peter von - 681-682
Köppen, Albert - 681-682
Köpping, Koepping, Johann Karl - 681-682
Köp på leverans - 681-682
Köp på prof - 681-682
Köprili, stad - 681-682
Köprili, albanesisk släkt, 1. K.-Muhammed, 2. K.-Achmed, 3. K.-Mustafa, 4. K.-Husein, 5. K.-Numan - 681-682, 683-684
Köprülü - 683-684
Köpry su - 683-684
Köpskål - 683-684
Köpstad - 683-684
Köpstadsmän - 683-684
Köpsven - 683-684
Kör - 683-684, 685-686
Körare - 685-686
Körbana - 685-686
Körber, Ernst von - 685-686
Körfvel - 685-686
Körfvelkäx - 685-686
Körfvelrofva - 685-686
Körfågel - 685-686
Körkonst - 685-686, 687-688
Körling, Sven August - 687-688, 689-690
Körmöczbánya - 689-690
Körna - 689-690
Körnare - 689-690
Körner, Magnus Peter - 689-690
Körner. 1. Christian Gottfried K. - 689-690
Körner, 2. Karl Theodor K. - 689-690, 691-692
Körner, Ernst Karl Eugen - 691-692
Körsbär - 691-692
Körsbärsbrännvin - 691-692
Körsbärsfjärilen - 691-692, 693-694
Körsbärsflugan - 693-694
Körsbärsfuxen - 693-694
Körsbärskåda - 693-694
Körsbärslager - 693-694
Körsbärsmalen - 693-694
Körsbärsmögel - 693-694
Körsbärsvin - 693-694
Körsel - 693-694
Körskola - 693-694
Körsnär - 693-694
Körstång - 693-694
Körställ - 693-694
Körsång - 693-694
Körte, Wilhelm - 693-694
Körte. 1. Gustav K., 2. Alfred K. - 693-694, 695-696
Körtel - 695-696
Körtelepitel - 695-696
Körtelfloka - 695-696
Körtelhår - 695-696
Körtelmage - 695-696
Körtelsvulst - 695-696
Körtelverk - 695-696
Körting, Gustav - 695-696
Körtingska strålkroppar - 697-698
Körtings luftsugbroms - 697-698
Körtings strålapparater - 697-698
Körös. 1. Biflod, 2. Stad, 3. Förr komitat - 697-698
Körösi, Jozsef, adlad de Száantó - 697-698
Körösi-Csoma - 697-698
Körösmezö - 697-698
Kösa - 697-698
Kösen, sjö - 697-698
Kösen, stad - 697-698
Köslin. 1. Regeringsområde, 2. Stad - 697-698
Kössein - 697-698
Köstendil - 697-698
Köstendsje - 697-698
Köster, Hugo Nikolaus Didrik Daniel - 697-698
Köster, H. L. E. von, se Koester - 697-698
Köster, Albert - 697-698
Köstlin. 1. Christian Reinhold K. - 697-698, 699-700
Köstlin, 2. Karl Reinhold von K. - 699-700
Köstlin, 3. Julius K. - 699-700
Köstlin, 4. Heinrich Adolf K. - 699-700
Köszeg - 699-700
Köthen - 699-700
Kött - 699-700
Köttanrikningskur - 699-700
Köttballarna - 699-700
Köttbaser - 699-700
Köttbesiktning - 699-700, 701-702, 703-704, 705-706
Köttbesiktningsbyrå - 705-706
Köttbladen - 705-706
Köttbråck - 705-706
Köttextrakt - 705-706
Köttflugor - 705-706
Köttfodermjöl - 705-706, 707-708
Köttförgiftning - 707-708, 709-710
Köttgelé - 709-710
Köttgift - 709-710
Köttglass - 709-710
Köttgödning - 709-710
Köttigit - 709-710
Köttjus - 709-710
Köttkronan - 709-710
Köttmjöl - 709-710
Köttmjölksyra - 709-710
Köttsoppa - 709-710
Köttstrålen - 709-710
Köttsulan - 709-710
Köttsömmen - 709-710
Köttväggen - 709-710
Köttätande växter - 709-710
Köyliö - 709-710
Köyri - 709-710

L


L - 711-712, 713-714
l. a. - 713-714
La, kem. - 713-714
La, förkortning - 713-714
La., Louisiana. - 713-714
La, mus. - 713-714
Laa an der Thaya - 713-714
Laach - 713-714, 715-716
Laache, Nils Jakob - 715-716
Laache, Sören Bloch - 715-716
Laacher see - 715-716
Laagen, 1. Gudbrandsdals-L., 2. Numedals-L. - 715-716
Laagkærris - 715-716
Laaland - 715-716
Laale, Låle l. Lolle, Peder - 715-716
Laar, Pieter - 715-716
Laas, Ernst - 715-716
Laasebrev - 715-716
Laatokka - 715-716
Lab. - 715-716
Labadie, Jean de - 715-716, 717-718
La Balue, l. Balue, Jean - 717-718
Laban - 717-718
Labancz - 717-718
Laband, Paul - 717-718
La Barre - 717-718
Labarre, Théodore - 717-718
La Barre Duparcq - 717-718
Labarum - 717-718
La Bastide - 717-718
Labatt, Leonard - 717-718, 719-720
Labb - 719-720
Labbi - 719-720
Labbsläktet - 719-720, 721-722
Labdakider - 721-722
Labdakos - 721-722
Labe - 721-722
Labé, Louise - 721-722
La Beaumelle - 721-722
La Bèdoyère, Charles François Angélique Huchet de - 721-722
La belle cordière - 721-722
La belle Corisande - 721-722
La belle ferronnière - 721-722
La belle jardinière - 721-722
Labellum - 721-722
Labem - 721-722
Labeo - 721-722
Laber - 721-722
Laberius - 721-722
Labes - 721-722
Labia - 721-722
Labia, 1. Fausta L., 2. Maria L. - 721-722
Labial - 721-722, 723-724
Labialer - 723-724
Labialisering - 723-724
Labialpalper - 723-724
Labialpipor - 723-724
Labiatæ - 723-724, 725-726
Labiater - 725-726
Labiatifloræ - 725-726
Labiau - 725-726
Labicana - 725-726
Labiche, Eugène Marin - 725-726
Labici - 725-726
Labidura - 725-726
Labidus - 725-726
Labienus, 1. Titus Atius L., 2. Titus L. - 725-726
Labil - 725-726
Labill. - 725-726
Labillardière, Jacques Tulien Houton de - 725-726
Labindo - 725-726
Labiodentaler - 725-726
Labiolabialer - 725-726
Labiologi - 725-726, 727-728
Labiovelarer - 727-728
Labitzky, Joseph - 727-728
Labium - 727-728
Lablab-bönor, bot. - 727-728
Lablache, Luigi - 727-728
Laboean Deli - 727-728
Laborant - 727-728
Laboration - 727-728
Laborationsjournal - 727-728
Laborationsöfningar - 727-728
Laborator - 727-728
Laboratorieholmen - 727-728
Laboratorium - 727-728
Laboratorium för landtekonomiska försök - 727-728, 729-730
Laborcza - 729-730
Labor day - 729-730
Laborde, 1. Jean Joseph de L. - 729-730
Laborde, 2. Alexandre Louis Joseph de L. - 729-730
Laborde, 3. Léon Emmanuel Simon Joseph de L. - 729-730
Laboremus - 729-730
Laborera - 729-730
Labori, Fernand - 729-730, 731-732
Labor omnia vincit improbus - 731-732
Labotas - 731-732
Labouchere, 1. Henry L. - 731-732
Labouchere, 2. Henry Dupré L. - 731-732
Laboulaye, 1. Édouard René Lefebvre de L. - 731-732
Laboulaye, 2. Antoine Paul René Lefebvre de L. - 731-732, 733-734
Labour annual - 733-734
Labour church - 733-734
Labour co-partnership - 733-734
Labourd - 733-734
Labour day - 733-734
Labour department - 733-734
Labourdonnaie, François Régis - 733-734
Labourdonnais, 1. Bertrand François Mahéde L., 2. Louis Charles Mahéde L. - 733-734
Labour exchange - 733-734
Labour party - 733-734, 735-736
Labrador - 735-736, 737-738
Labrador, miner. - 737-738
Labradorit - 737-738
Labradorsten - 737-738
Labradorströmmen - 737-738
Labrax lupus - 737-738
Labra y Cadrara, Rafael Maria de - 737-738
Labridæ - 737-738
Labrinæ - 737-738
Labrouste, Henri - 737-738
Labrum - 737-738
Labrunie, Gérard - 737-738
Labrus - 737-738
La Bruyère, Jean de - 737-738, 739-740, 741-742
Labuan - 741-742
Laburnum - 741-742
Labyrint, 1. - 741-742, 743-744
Labyrint, 2. Anat. o. fysiol. - 745-746
Labyrint, 3. (Irrgång) Trädg. - 745-746
Labyrinthodonta - 745-746
Lac - 745-746
Lac, fr. - 745-746
Lacadiera - 745-746
Lacaille, Nicolas Louis de - 745-746
La Calahorra - 745-746
La Calprenède, Gauthier de Costes, sieur de - 745-746
La Carraca - 745-746
Lacaussade, Auguste - 745-746
La Caze, Louis - 745-746
Lacaze-Duthfers, Félix Joseph Henry - 745-746, 747-748
Lacca musica - 747-748
Lac-dye - 747-748
Lacedæmon - 747-748
Lacedonia - 747-748
Lacépède, Bernard Germain Étienne de Laville de - 747-748
Lacépède-öarna - 747-748
Lacerna - 747-748
Lacerta - 747-748
Lacertidæ - 747-748, 749-750
La Certosa - 749-750
Lachaise, François d'Aix de - 749-750
La Chalotais, L. E. de Caradeuc de, se Chalotais - 749-750
Lachambeaudie, Pierre - 749-750
La Charité - 749-750
Lachaud, Charles Alexandre - 749-750
La Chaussée, Pierre Claude Nivelle de - 749-750
Lachelier, Jules - 749-750
Lachen - 749-750
Lacher - 749-750
Lachera - 749-750
Laches - 749-750
Lachesis - 749-750
Lachine - 749-750
Lachisch - 749-750, 751-752
La chiusa di Plez - 751-752
Lachlan - 751-752
Lachmann, Karl Konrad Friedrich Wilhelm - 751-752
Lachmider - 751-752
Lachner, 1. Franz L., 2. Ignaz L., 3. Vincenz L. - 751-752, 753-754
Lachnocampa - 753-754
Lachnus - 753-754
Lachsa - 753-754
Lachter - 753-754
Lacinium - 753-754
Lack, indisk talbeteckning. Se Lak - 753-754
Lack, Sigillack - 753-754
Lacka - 753-754
Lackalänga - 753-754
Lackarbeten - 753-754, 755-756, 757-758
Lack-dye - 757-758
Lackera - 757-758
Lackerade blad - 757-758
Lackfernissor - 757-758
Lackfärger - 757-758, 759-760
Lackhäll - 759-760
Lack-lack - 759-760
Lackland. Se Johan (utan land) - 759-760
Lackljus - 759-760
Lacklöpa - 759-760
Lackmus - 759-760
Lackmuspapper - 759-760
Lackporslin - 759-760
Lacksköldlus - 759-760
Lackträdet - 759-760
Lackviol - 759-760
Lac-lac - 759-760
Lac-lake - 759-760
Laclos, Pierre Ambroise François Chordelos de - 759-760
Lacombe, Louis Trouillon-L. - 759-760
Lacombe, Paul - 759-760
Lacome-d'Estalenx, Paul Jean Jacques - 759-760
La commune - 759-760
La Condamine - 759-760
La Condamine, Charles Marie de, se Condamine - 759-760
Laconia - 759-760
Laconica - 759-760
Laconicum - 759-760
Lacordaire, Jean Baptiste Henri - 759-760, 761-762
La Côte - 761-762
La Cour, dansk släkt. Se Cour - 761-762
Lacretelle, 1. Pierre Louis L., 2. Jean Charles Dominique de L. - 761-762
Lacrima Christi - 761-762
Lacrimaria olor - 761-762
Lacrimosa - 761-762
Lacroix, Silvestre François - 761-762
Lacroix. 1. Jean Paul L. - 761-762, 763-764
Lacroix, 2. Jules L. - 763-764
Lacroix, François Antoine Alfred - 763-764
Lacroix' salong - 763-764
Lacroma - 763-764
Lacrosse - 763-764
La Crosse - 763-764
La Cruz, Cano y Olmedilla, Ramón de. Se Cruz - 763-764
Lactantius, Firmianus - 763-764
Lactarius - 763-764, 765-766
Lactas ferrosus - 765-766
Lactuca - 765-766
Lactucarium - 765-766
Lactucin - 765-766
Lacus - 765-766
Lacy, von. 1. Peter von L., 2. Franz Moritz von L. - 765-766, 767-768
Lada - 767-768
Ladak - 767-768
La dame aux camélias - 767-768
La dame blanche - 767-768
Ladanum - 767-768
Ladau, Gustaf Vilhelm - 767-768
Ladd, George Trumbull - 767-768
Laddbrygga - 767-768, 769-770
Laddevin - 769-770
Laddflaskan - 769-770
Laddhål - 769-770
Laddning, 1. Krigsv. - 769-770
Laddning, 2. Fys. - 769-770, 771-772
Laddningsförhållande - 771-772
Laddningshylsa - 771-772
Laddningskapacitet - 771-772
Laddningsprocent - 771-772
Laddningsrum - 771-772
Laddningsström - 771-772
Laddningstäthet - 771-772
Laddram - 771-772
Laddskyffel - 771-772
Laddstake - 771-772
Laddstock - 771-772
Laddstocksbajonett - 771-772
Laddtyg - 771-772
Lade, ö - 771-772
Lade, gård - 771-772
Ladegaardsöen - 771-772
Ladejarlarna - 773-774
Ladenbergia - 773-774
Ladenburg, Albert - 773-774
Ladesteder - 773-774
Ladgerd - 773-774
Ladgunn - 773-774
Ladies - 773-774
Ladikije - 773-774
Ladino - 773-774
Ladinos - 773-774
Ladinska språket - 773-774
Ladis - 773-774
Ladislaus - 773-774
Ladmirault, Louis René Paul de - 773-774
Lado - 773-774
Ladoga. 1. insjö - 773-774, 775-776
Ladoga. 2. stad - 775-776
Ladon - 775-776
Ladrönerna - 775-776
Ladufogde - 775-776
Ladugård - 775-776
Ladugårdsfrihet - 775-776
Ladugårdsgärdet - 775-776, 777-778
Ladugårdsgödsel - 777-778
Ladugårdshemman - 777-778
Ladugårdslandet - 777-778, 779-780
Ladugårdslands församling - 779-780
Ladugårdslandsteatern - 779-780
Ladugårdsviken - 779-780
Ladulås. Se Magnus, svenska konungar 3. - 779-780
Ladusvalan - 779-780
Lady - 779-780
Lady-chapel - 779-780
Lady day - 779-780
Ladysmith - 779-780
Laeffeld - 779-780
Laeken - 779-780, 781-782
Lælia - 781-782
Lællius - 781-782
Lænas - 781-782
Laënnec, René Théophile Hyacinthe - 781-782
Laensbergh, Mathieu - 781-782
Laer - 781-782
Laer l. Laar, Pieter de - 781-782, 783-784
Læráðr - 783-784
Lærdómslistafélag - 783-784
Laermans, Eugène - 783-784
Laertes - 783-784
Laestadianismen - 783-784
Læstadianerna - 783-784, 785-786
Læstadius. 1. Lars Levi L. - 785-786, 787-788
Læstradius. 2. Petrus L. - 787-788
Læstryrgones - 787-788
Læsö - 787-788
Lætare - 787-788
Lætrtia - 787-788
Lætus, Julius Pomponius - 787-788
Laf - 787-788
La Fare, Charles Auguste de - 787-788
La Farge, John - 787-788
Lafargue, Fernand - 787-788
La Farina, Giuseppe - 787-788, 789-790
La Fayette - 789-790
La Fayette, Marie Madeleine de - 789-790
La Fayette l. Lafayette, Marie Joseph Roch Yves Gilbert Motier de - 789-790, 791-792, 793-794
Lafbrännvin - 793-794
Lafbål - 793-794
Lafenestre, Georges - 793-794
Laferrière. 1. Julien L. - 793-794
Laferrière. 2. Julien L., den föregåendes son - 793-794
Laferté - 793-794
Laffeld - 793-794
Laffitte, Jacques - 793-794
Laffitte, Pierre - 793-794
Lafite - 793-794
La Flèche. 1. Stad. Se Flèche - 793-794
La Flèche. 2. Fransk hönsras - 793-794
Lafont, Charles Philippe - 793-794
La Fontaine, Jean de - 793-794, 795-796
Lafontaine, August Heinrich Julius - 795-796, 797-798
Lafontaine, Louis Marie Henri - 797-798
Lafontaine, Henri - 797-798
Laforest, Jean Louis Dubut de - 797-798
Laforgue, Jules - 797-798
Laforsen - 797-798
La Fosse, Charles de - 797-798
Lafosse, Philippe Étienne - 797-798, 799-800
Lafrans Botvidsson - 799-800
Lafrensen. 1. Nicolas L. d. ä. - 799-800
Lafrensen. 2. Nicolas L. d. y., - 799-800
Lafskrikan - 799-800
Lafstigare - 799-800
Lafstärkelse - 799-800, 801-802
Lafsyror - 801-802
Laft - 801-802
Lafuente y Alcantara 1. Miguel L. - 801-802
Lafuente y Alcantara 2. Emilio L. - 801-802
Lafuente y Zamalloa, Modesto - 801-802
Lafva - 801-802
Lafvar - 801-802, 803-804, 805-806
Lafve. 1. Sitt- eller liggplats i badstuga. - 805-806
Lafve. 2. Liggplats i timmerkaserner. - 805-806
Lafve. 3. Grufv. - 805-806
Lafve. 4. Jaktv. - 805-806
Lafve. 5. Trädg. - 805-806
Lag - 805-806
Lag. 1. Filos. - 805-806
Lag. 2. Jur. - 805-806, 807-808, 809-810, 811-812
Lag. 3. Fys. - 811-812
Lag. 4. Teol. - 811-812, 813-814
Lag, sjöv. - 813-814
Lagaböte. Se Magnus, norska konungar 6. - 813-814
Laga domstol - 813-814
Lagae, Jules - 813-814, 815-816
Laga fardag - 815-816
Laga fasta - 815-816
Laga fång - 815-816
Laga förfall - 815-816
Laga försvar - 815-816
Lagaholm - 815-816
Laga hus - 815-816
Laga häfd. 1. jur. - 815-816
Laga häfd. 2. jur. - 815-816, 817-818
Laga kraft - 817-818
La Galissonière, Roland Michel Barrin de - 817-818
Lagan - 817-818, 819-820
Lagarde, Paul Anton de - 819-820
La garde meurt et ne se rend pas - 819-820
La Gardie. Se De la Gardie. - 819-820
Lagarfljót - 819-820
Lagas - 819-820
Laga skifte - 819-820
Lagastigen - 819-820
Laga stånd - 819-820
Laga stånds tid - 819-820
Laga syn - 819-820
Lagberedningen - 819-820, 821-822, 823-824
Lagberedningen i Finland - 823-824
Lagberg, Johan Olof - 823-824
Lagbok - 823-824, 825-826
Lagbro - 825-826
Lagbyrån - 825-826
Lagdömme - 825-826
Lage, jur. - 825-826
Lage, stad - 825-826
Lagena - 825-826
Lagenaria - 825-826
Lagens analogi. - 825-826
Lager. 1. Bot. - 825-826
Lager. 2. Geol. - 825-826, 827-828
Lagerart - 827-828
Lagerberg, svensk adlig ätt - 827-828
Lagerberg. 1. Sven L. - 827-828
Lagerberg. 2. Karl L. - 827-828, 829-830
Lagerberg. 3. Karl Sven Axel L. - 829-830
Lagerberg. 4. Adam Magnus Emanuel L. - 829-830
Lagerberg. 5. Sven Karl Pontus L. - 829-830, 831-832
Lagerbjelke, svensk adlig ätt - 831-832
Lagerbjelke. 1. Axel L. - 831-832
Lagerbjelke. 2. Johan Gustaf L. - 831-832
Lagerbjelke. 3. Gustaf L. - 831-832, 833-834
Lagerbjelke. 4. Johan L. - 833-834
Lagerbjelke. 5. Gustaf L. - 833-834, 835-836
Lagerblad - 835-836
Lagerblad, Gustaf Elis - 835-836
Lagerbok - 835-836
Lagerbokhållare - 835-836
Lagerborg, svensk-finsk adlig ätt - 835-836
Lagerborg. 1. Robert Vilhelm L. - 835-836
Lagerborg. 2. Robert Olof L. - 835-836, 837-838
Lagerbring, svensk adlig ätt - 837-838
Lagerbring. 1. Sven L. - 837-838
Lagerbring. 2. Karl L. - 837-838, 839-840
Lagerbring. 3. Gustaf Olof L. - 839-840
Lagerbring. 4. Gustaf Otto Robert L. - 839-840
Lagerbär - 839-840
Lagerbärsblad - 839-840
Lagerchef - 839-840
Lagercrantz, svensk adlig ätt - 839-840
Lagercrantz. 1. Karl Otto L. - 839-840, 841-842
Lagerkrantz. 2. Karl Gustaf L. - 841-842
Lagerkrantz. 3. Ludvig Vilhelm August L. - 841-842
Lagerkrantz. 4. Herman Ludvig Fabian L. - 841-842, 843-844
Lagerkrantz. 5. Hedvig Gustafva (Ava) L. - 843-844
Lagercrona, Anders - 843-844
Lagerdocka - 843-844
Lagerdosa - 843-844
Lagerdricka - 843-844
Lagerfelt, Israel - 843-844
Lagerflycht, Johan - 843-844
Lagerformig - 843-844
Lagerföljd - 843-844
Lagergren, Per Johan - 843-844, 845-846
Lagergrén, Alfred Bernhard Teodor - 845-846
Lagergren, Sven August - 845-846
Lagergång - 845-846
Lagerheim, svensk adlig ätt, härstammande från Karl Erik Bergquist - 845-846
Lagerheim. 1. Karl Erik L. - 845-846, 847-848
Lagerheim. 2. Gustaf Adolf L. - 847-848
Lagerheim, svensk adlig ätt, härstammande från bröderna O. E. och T. Weidman - 847-848
Lagerheim. 1. Olof Elias L. - 847-848
Lagerheim. 2. Elias L. - 847-848
Lagerheim. 3. Karl Herman Teodor Alfred L. - 847-848, 849-850
Lagerheim. 4. Nils Gustaf L. - 849-850
Lagerhjelm, Per - 849-850
Lagerholm, Vilhelmina - 849-850
Lagerhus - 849-850, 851-852
Lagerkrans - 851-852
Lagerkropp - 851-852
Lagerkörs - 851-852
Lagerlöf, svensk släkt - 851-852
Lagerlöf. 1. Petrus L. - 851-852, 853-854
Lagerlöf. 2. Erland L. - 853-854
Lagerlöf. 3. Selma Ottiliana Lovisa L. - 853-854, 855-856, 857-858
Lagerman, Alexander - 857-858, 859-860
Lagermetall - 859-860
Lagermästare - 859-860
Lagerolja - 859-860
Lagerqvist, Karl Fredrik - 859-860
Lagerskål - 859-860
Lagerstedt, Jakob - 859-860
Lagerstedt. 1. Nils Gerhard Vilhelm L. - 859-860
Lagerstedt. 2. Agnes Hedvig Charlotta L. - 859-860
Lagerstock - 859-860
Lagerstræmia - 859-860
Lagerstråle, svensk adlig ätt - 859-860
Lagerstråle. 1. Per Gustaf L. - 859-860
Lagerstråle. 2. Henrik Gerhard L. - 859-860, 861-862
Lagerström, Magnus - 861-862
Lagerström, Reinhold - 861-862
Lagersula - 861-862
Lagersvärd, Johan Klas - 861-862, 863-864
Lagervall, Jakob Fredrik - 863-864
Lageröl - 863-864
Lages vuodna - 863-864
Lagfara - 863-864
Lagfaren - 863-864
Lagfart - 863-864
Lagfartsbevis - 863-864
Lagfartsbok - 863-864
Lagfartsprotokoll - 863-864
Lagfors - 863-864
Lagfölja - 863-864
Lagföra - 863-864
Lagförklaring - 863-864, 865-866
Lagförslag - 865-866
Lagga - 865-866
Laggdike - 865-866
Laghouat - 865-866
Laghukaumudi - 865-866, 867-868
Lagidium peruanum - 867-868
Laginitiativ - 867-868
Lagkollision - 867-868
Lagkommissionen - 867-868, 869-870
Lagkommittén - 869-870, 871-872
Lagligt betalningsmedel - 871-872
Laglott - 871-872
Lagläsare - 871-872
Laglösa köpung - 873-874
Lagman - 873-874
Lagmandsret - 873-874, 875-876
Lagmansdöme - 875-876
Lagmansered - 875-876
Lagmansgärd - 875-876
Lagmanshästar - 875-876
Lagmansränta - 875-876
Lagmansrätt - 875-876
Lagmansskyld - 875-876
Lagmansting - 875-876
Lagmanstingsgästningsfond - 875-876
Lagmansö - 875-876
Lagny - 875-876
Lago - 875-876, 877-878
Lago, pseudonym - 877-878
Lag- och hushållsberedning - 877-878
Lagochilus - 877-878
Lagoftalmi - 877-878
Lagoftalmus - 877-878
Lago maggiore - 877-878
Lagom satt - 877-878
Lagomys - 877-878
Lagonit - 877-878
Lagonosticta - 877-878
Lagopus - 877-878
La Gorce, Pierre François Gustave de - 877-878
Lagorchestes - 877-878
Lagos. 1. Stad i Portugal - 879-880
Lagos. 2. Provins - 879-880
Lagos. 3. L. de Moreno, stad i Mexiko - 879-880
Lagos-kautschuk - 879-880
Lagosta - 879-880
Lagostomus trichodactylus - 879-880
Lagothrix - 879-880
La Goulette. Se Goletta. - 879-880
Lagpröfning - 879-880
Lagra - 879-880
Lagrade bergarter - 879-880
Lagrange, stad - 879-880
Lagrange, Giuseppe Luigi (Joseph Louis) - 879-880
Lagrange-Chancel, François Joseph de - 881-882
La Granja - 881-882
La Grasserie, Raoul Robert Guérin de - 881-882
Lagrenée, franska målare. 1. Louis Jean François L. - 881-882
Lagrenée. 2. Jean Jaques L. - 881-882
Lagrenée. 3. Anthelme François L. - 881-882
Lagretten - 881-882
Lagrèze, Gustave Basele de - 881-882, 883-884
Lagrh. - 883-884
Lagrimoso - 883-884
Lagring - 883-884
Lagringsförhållande - 883-884
Lagråd - 883-884
Lagrätta. 1. (Isl. lögrétta) - 883-884
Lagrätta. 2. (No. lagretta) - 883-884
Lagsaga - 883-884, 885-886
Lagsagoman - 885-886
Lagskipning - 885-886
Lagsogn - 885-886
Lagstadd - 885-886
Lagstiftande församling - 885-886
Lagstiftande kåren - 885-886
Lagstiftande makt - 885-886, 887-888
Lagstifande nationalförsamlingen - 887-888
Lagstiftning - 887-888
Lagstiftningsperiod - 887-888
Lagstol - 887-888
Lagstånden - 887-888
Lagsökning - 887-888, 889-890
Lagtima - 889-890
Lagting. 1. Församlingar i gamla norska "lagdömmen" - 889-890
Lagting. 2. På Färöarna förr namn på en öfverrätt - 889-890
Lagting. 3. Den ena afdelningen af norska stortinget - 889-890
Lagtingsbok - 889-890
Lagtingsskrifvare - 889-890
Lagtolkning - 889-890, 891-892
La Guaira - 891-892
La Gueronnière, Louis Étienne Arthur Dubreuil-Hélion - 891-892
Laguerre, Edmond Nicolas - 891-892
Laguna - 891-892
Laguna. 1. Stad i Brasilien - 891-892
Laguna. 2. (San Cristobal de la L.) Stad på ön Tenerife - 891-892
Lagunda. 1. Härad - 891-892, 893-894
Lagunda. 2. Kontrakt - 893-894
Laguner - 893-894
Lagunvall - 893-894
Lagunöarna - 893-894
Lagurus - 893-894
Lagus. Vilhelm Gabriel L. d. ä. - 893-894
Lagus. 2. Jakob Johan Vilhelm L. - 893-894, 895-896
Lagus. 3. Robert Erik L. - 895-896
Lagus. 4. Vilhelm Gabriel L. d. y. - 895-896
Lagus. 5. Ernst Vilhelm L. - 895-896
Lagutskottet - 895-896
Lagvadd sak - 895-896
Lagvis eld - 895-896, 897-898
Lagynus elongatus - 897-898
Laharpe, Jean François de - 897-898
Laharpe, Frédéric César - 897-898
La Haye - 897-898
Lahde, Gerhard Ludwig - 897-898
Lahidschan - 897-898
Lahire l. La Hire - 897-898
Lahmann, Johann Heinrich - 897-898, 899-900
Lahmannska underkläderna - 899-900
Lahn - 899-900
Laholm - 899-900, 901-902
Laholmen - 901-902
Laholms kontrakt - 901-902
Laholms landsförsamling - 901-902
Lahontansjön - 901-902
Lahore, 1. Division i Indien - 901-902
Lahore, 2. Distrikt - 901-902
Lahore, 3. Stad - 901-902, 903-904
Lahore, Hardinge of. Se Hardinge - 903-904
Lahr - 903-904
Lahti - 903-904
Lahti, stad - 903-904
Lai - 903-904
Laibach - 903-904, 905-906
Laicus - 905-906
Laidaur - 905-906
Laigle l. l'Aigle - 905-906
Laihela. 1. Socken - 905-906
Laihela. 2. Friherreskap - 905-906
Lainé, Joseph Henri Joachim - 905-906
Lainez, Jacobo - 905-906
Laing. 1. Malcolm L. - 905-906
Laing. 2. Samuel L. - 905-906, 907-908
Laing. 3. Samuel L. - 907-908
Laing, Alexander Gordon - 907-908
Laing, David - 907-908
Lainio älf - 907-908
Laios - 907-908
Laird - 907-908
Lairesse, Gerard de - 907-908
Lais. Se Lai och Franska litteraturen, sp. 1196 - 907-908
Lais, fordom riddarslott - 907-908
Lais, stad i Palestina. Se Dan - 907-908
Lais, två forn-grekiska hetärer - 907-908, 909-910
Laisjev - 909-910
Laisser aller, Laisser faire, l. Laisser passer - 909-910
Laisses - 909-910
Laistrygoner - 909-910
Lais älf - 909-910
Laitaure - 909-910
Laitila - 909-910
Laivanlinna - 909-910
Laja - 909-910
Lajarte, Théodore Édouard Dufaure de - 909-910
Lajeunesse, M. L. C. E. Se Albani. - 909-910
La Jonquière, Jacques de Taffanel - 909-910
Lak, Lack, Lakh - 909-910
Lak. 1. Folkstam - 909-910
Lak. 2. Språk - 909-910
Lakanal, Joseph - 909-910
Lakarpit - 909-910
Lake - 909-910, 911-912
Lake, eng., sjö. - 911-912
Lake, Gerard - 911-912
Lakeba-öarna - 911-912
Lake Charles - 911-912
Lakedaimon - 911-912
Lakediverna - 911-912
Lakegods - 911-912
Lakej - 911-912
Lake-poets - 911-912
Lake-school - 911-912
Lake superior - 911-912
Lakh - 911-912
Lakhimpur - 913-914
Lakhnaoti - 913-914
Lakhnau - 913-914
Lakinion - 913-914
Lakis - 913-914
Lakkadiverna - 913-914
Lakkas - 913-914
Lakkediviska - 913-914
Lakkol - 913-914
Lakkolit - 913-914
Lakmon - 913-914
Lakmos - 913-914
Lakolk - 913-914
Lakonien - 913-914, 915-916
Lakonisk - 915-916
Lakoniska viken - 915-916
Lakonism - 915-916
Lakrits - 915-916
Lakritsextrakt - 915-916
Lakritspasta - 915-916
Lakritsrot - 915-916, 917-918
Laksa dwipa - 917-918
Laksefjord - 917-918
Lakselv - 917-918
Lakselvdalen - 917-918
Lakselvtinderne - 917-918
Laksevaag - 917-918
Lakshmi - 917-918
Laksmanasena - 917-918
Laksmi - 917-918
Laktacidas - 917-918
Laktagol - 917-918
Laktalbumin - 917-918
Laktam - 917-918
Laktas - 917-918
Laktat - 917-918
Laktation - 917-918, 919-920
Laktator - 919-920
Laktobacellin - 919-920
Laktobutyrometer - 919-920
Laktodensimeter - 919-920
Laktofenetidin - 919-920
Laktofenin - 919-920
Laktokrit - 919-920
Laktometer - 919-920
Lakton - 919-920
Laktos - 919-920
Laktoskop - 919-920
Laktucin - 919-920
Laktuk - 919-920
Laktylparamidofenoletyleter - 919-920
Lakun - 919-920
Lakunarietak - 919-920
Lakunärt blodkärlssystem - 919-920
Lakustrin korologi - 919-920
Lakydes - 919-920
Lalaing, Jacques de - 919-920
Lalande, Joseph Jérôme Lefrançois de - 919-920, 921-922
Lalandeska priset - 921-922
Lalanne, Marie Ludovic Chrétien - 921-922
Lalanne, François Antoine Maxime - 921-922
Lalin - 921-922
Lalin, Lars Samuel - 921-922
Lalique, René - 921-922
Lalitavistara - 921-922, 923-924
Lalla Rookh - 923-924
Lallemand, Charles François Antoine - 923-924
Lallemand, Claude François - 923-924
L'Allemand. 1. Fritz L'A. - 923-924
L'Allemand. 2. Siegmund L'A. - 923-924
Lallerstedt, Jakob - 923-924
Lallerstedt. Sven Gustaf - 923-924
Lallerstedt, Erik Julius - 923-924, 925-926
Lalli - 925-926
Lally. 1. Thomas Arthur - 925-926
Lally. 2. Trophime Gérard, markis de L.-Tollendal - 925-926, 927-928
Lalo, Édouard Victor Antoine - 927-928
Lalopati - 927-928
La Lumia, Isidoro - 927-928
L. A. M. - 927-928
Lam. - 927-928
Lama - 927-928
Lama, text. - 927-928
Lamachos - 927-928
La Maddalena - 927-928
Lamaism - 927-928, 929-930, 931-932
Lamalon-les-Bains - 931-932
Lama-miau - 931-932
Laman - 931-932
La Manche - 931-932
Lamanskij, Vladimir Ivanovitj - 931-932
Lamantinsläktet - 931-932, 933-934
Lamar. 1. Mirabeau Buonaparte L. - 933-934
Lamar. 2. Lucius Quintus Cincinnatus L. - 933-934
La Mara - 933-934
La Marck. 1. Guillaume, grefve de L. - 933-934
La Marck. 2. Robert II, grefve de L. - 933-934
La Marck. 3. Robert III, grefve de L. - 933-934
La Marck. 4. Robert IV, grefve de L. - 933-934
La Marck. 5. Auguste Marie Raymond, furste af Arenberg, vanligen kallad grefve de L. - 933-934
Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet de - 933-934, 935-936
Lamarckia - 935-936
Lamarckism - 935-936
Lamarmora, Alfonso Ferrero - 935-936
Lamarque, Maximilien - 935-936, 937-938
Lamartine, Alphonse Marie Louis de Prat de - 937-938, 939-940
Lamaschal - 939-940
Lamasläktet - 939-940
Lamb, Charles - 939-940, 941-942
Lamb. 1. William L. - 941-942
Lamb. 2. Frederick James L. - 941-942
Lamb. 3. Caroline L. - 941-942, 943-944
Lamb. - 943-944
Lambæsis - 943-944
Lambelle, Marie Thérèse Louise - 943-944
Lambda - 943-944
Lambdasöm - 943-944
Lambeaux, Joseph - 943-944
Lambeck (Lambeccius), Peter - 943-944
Lamber, Juliette - 943-944
Lambert, konung af Italien - 943-944
Lambert från Hersfeld - 943-944
Lambert, Franz - 943-944, 945-946
Lambert, John - 945-946
Lambert, Johann Heinrich - 945-946
Lambert, A. B. - 945-946
Lambert, hertig af Emyrna - 945-946
Lambert, Lucien - 945-946
Lamberta - 945-946
Lambertini. 1. Prospero L. - 945-946
Lambertini. 2. Grefvinna. Se Antonelli, G. - 945-946
Lamberto d'Amsterdam. Se Sustris - 945-946
Lamberts ekvation - 945-946
Lambertska arfvet - 945-946, 947-948
Lambertska teoremet - 947-948
Lambertsnöt - 947-948
Lamberts projektion - 947-948
Lamberty, Guillaume de - 947-948
Lambesc, Charles Eugène de Lorraine - 947-948
Lambèse - 947-948
Lambessa - 947-948
Lambeth - 947-948, 949-950
Lambethkonferensen - 949-950
Lambeth palace - 949-950
Lambillotte, Louis - 949-950
Lambin, Denis - 949-950
Lambinus, Dionysius - 949-950
Lambohof - 949-950
Lamboy, Wilhelm - 949-950
Lambrecht - 949-950
Lambrecht målare - 949-950
Lambrechts, Arent - 949-950
Lambrechts, Morten Didrik Emil - 949-950
Lambrequin - 949-950
Lambruschini, Luigi - 951-952
Lambton, stad - 951-952
Lambton, engelsk släkt - 951-952
Lambton. 1. W illiam Henry L. - 951-952
Lambton. 2. John George L. - 951-952
Lambton. 3. Sir Hedworth L. - 951-952
Lamé-Fleury, Jules Raymond - 953-954
Lamego - 953-954
Lameia - 953-954
Lamek - 953-954
Lamell - 953-954
Lamellarmagnet - 953-954
Lamellbroms - 953-954
Lamellhjul - 953-954
Lamellibranchiata - 953-954
Lamellicornia - 953-954
Lamellirostres - 953-954
Lamennais l. La Mennais, Hugues Félicité Robert de - 953-954, 955-956
Lamentabile - 955-956
Lamentabili sane exitu - 955-956
Lamentation - 955-956
Lamentera - 955-956
Lamentoso - 955-956
Laméska differentialekvationen. - 955-956
Lameth. 1. Charles, grefve de L. - 955-956
Lameth. 2. Alexandre, grefve de L. - 955-956
La Mettrie, Julien Offroy de - 955-956, 957-958
Lamgamarna - 957-958
Lamhet - 957-958
Lamhult - 957-958
Lami (riktigare Lami'i), Mahmud b. Osman - 957-958
Lami, Eugène Louis - 957-958
Lami, Stanislas - 957-958
Lamia, grek. myt. - 957-958
Lamia, forngrekisk stad - 957-958
Lamia, romerskt tillnamn - 957-958
Lamia, zool. - 957-958
Lamiæ - 957-958
Lamlder - 957-958
Lami'i - 957-958
Lamiinæ - 957-958, 959-960
Laminaria - 959-960
Laminariaceæ - 959-960
Laminarites - 959-960
Lamina vitrea - 959-960
Lamior - 959-960
Lamiska kriget - 959-960
Lamium - 959-960, 961-962
Lamm, benämning på fårens ungar - 961-962
Lamm, svensk judisk släkt - 961-962
Lamm. 1. Salomon Ludvig L. - 961-962
Lamm. 2. Jacques L. - 961-962
Lamm. 3. Ludvig Oskar L. - 961-962
Lamm. 4. Oskar Ludvig L. - 961-962
Lamm. 5. Herman Fredrik L. - 961-962
Lamm. 6. Gustaf Maurits L. - 961-962, 963-964
Lamm. 7. Karl Robert L. - 963-964
Lamma - 963-964
Lammasch, Heinrich - 963-964
Lammefjorden - 963-964
Lammermoor hills - 963-964
Lammers, norsk släkt - 963-964
Lammers. 1. Gustav Adolph L. - 963-964
Lammers. 2. Thorvald L. - 963-964
Lammet - 963-964
Lammister - 963-964
Lammlamhet - 963-964
Lammska priset - 963-964
Lammull - 963-964
Lamna cornubica - 963-964
Lamning - 963-964, 965-966
Lamnungia - 965-966
Lamoignon - 965-966
Lamond, Frederick - 965-966
Lamont, Johann von - 965-966
La Morgue. Se Morgue - 965-966
Lamoricière, Christophe Léon Louis Juchault de - 965-966
Lamorinière, Jean Pierre François - 965-966
La Mothe le Vayer, François de - 965-966
La Motraye, Aubry de. Se Motraye. - 965-966
La Motte, badort. Se Motte-les-Bains - 965-966
La Motte, Antoine Houdarde - 965-966, 967-968
La Motte, Jeanne de Saint-Rémy de Valois et de Luz - 967-968
La Motte-Fouqué - 967-968
Lamotterouge, Joseph Édouard de - 967-968
Lamoureux, Abraham Cæsar - 967-968
Lamoureux, Charles - 967-968
Lamouroux. Se Lamx. - 967-968
Lampa 1. Tekn. - 967-968, 969-970, 971-972
Lampa. 2. Arkeol. o. konstind. - 971-972, 973-974
Lampa, Sven - 973-974
Lampadius, Wilhelm August - 973-974
Lampadodromia - 973-974
Lampadoforier - 973-974
Lampe, Friedrich Adolph - 973-974
Lampedusa - 973-974
Lampertheim - 973-974
Lamperti, Francesco - 973-974
Lampertico, Fedele - 975-976
Lampetia - 975-976
Lampett - 975-976
Lampi. Se Lampis - 975-976
Lampi, Johann Baptist L. - 975-976
Lampis - 975-976
Lampmikroskopet - 975-976
Lampong. 1. Nederländskt residentskap - 975-976
Lampong. 2. Folk på Sumatra - 975-976
Lamporo, grefve af. Se Boncompagni di Mombello - 975-976
Lamprecht, kallad Der pfaffe - 975-976
Lamprecht, Karl - 975-976, 977-978
Lamprecht från Regensburg - 977-978
Lamprick - 977-978
Lampridius, Ælius - 977-978
Lampris guttatus - 977-978
Lampriter - 977-978
Lamprocolius - 977-978
Lamprofyr - 977-978
Lampronti, Isak - 977-978
Lampros, Spyridon - 977-978
Lamprotornis - 977-978, 979-980
Lampsakos - 979-980
Lampsana - 979-980
Lampsvart - 979-980
Lampuner - 979-980
Lampyridæ - 979-980
Lampyris - 979-980
Lamsdorff, Vladimir Nikolajevitj - 979-980
Lamu - 979-980
Lamur - 979-980
Lamuter - 979-980
Lamutiska hafvet - 979-980
Lanx. - 979-980
Lana - 979-980
Lanai - 979-980
Lana philosophica - 979-980
Lanark - 979-980
Lanark, earl af. Se Hamilton 10 - 979-980
Lancashire - 979-980
Lancashireprocessen - 979-980, 981-982
Lancashiresmide - 981-982
Lancashiresvinet - 981-982
Lancashireångpanna - 981-982
Lancaster. 1. (Lancashire) Grefskap - 981-982, 983-984
Lancaster. 2. Hufvudstad i ofvannämnda grefskap - 983-984
Lancaster. 3. Stad i Pennsylvania - 983-984
Lancaster. 4. Stad i Ohio - 983-984
Lancaster. 5. Stad i New Hampshire - 983-984
Lancaster, sir James - 983-984
Lancaster, Joseph - 983-984, 985-986
Lancasterska huset - 985-986
Lancasterska undervisningsmetoden - 985-986
Lancasterskolor - 985-986
Lancaster sund - 985-986
Lancelot från sjön - 985-986
Lancera - 985-986
Lancet, The - 985-986
Lancet-style - 985-986
Lancett - 985-986
Lanciani, Rodolfo Amadeo - 985-986
Lanciano - 985-986
Lancier - 985-986
Lancinerande - 985-986
Lancret, Nicolas - 985-986, 987-988
Lancut - 987-988
Land, fys., geogr., geol. - 987-988
Land (Folkland) - 987-988
Land, skpsb. Se Bordläggning, skpsb. - 987-988
Land, Jan Pieter Nicolaas - 987-988
Land. - 987-988
Landa. 1. Socken i Hallands län - 987-988
Landa. 2. Socken i Älfsborgs län - 987-988
Land act - 987-988
Landaforsen - 987-988
Landala - 987-988
Land-ammann - 987-988
Landana - 987-988
Landartilleri - 987-988
Landau. 1. Kretsstad i bajerska Rhenpfalz - 987-988
Landau. 2. Kretsstad i bajerska reg.-omr. Neider-Baiern - 987-988
Landau, fr. Se Landå - 987-988
Landberg, Carlo (Karl) - 987-988, 989-990
Landbeskrifning - 989-990
Landbirkeretten - 989-990
Landbo - 989-990
Landbodaler - 989-990
Landboforeninger - 989-990
Landbohöjskolen - 989-990
Landbonde - 989-990
Landborgar - 989-990
Landboskoler - 989-990
Landbote - 989-990
Landbris - 989-990
Landbrugsmuseum - 989-990
Landbäcken - 989-990
Landbädd - 989-990
Land court - 989-990
Landdrostei - 989-990, 991-992
Landebok - 991-992
Landeck. 1. Stad och badort - 991-992
Landeck. 2. Kommun i Tyrolen - 991-992
Landed gentry - 991-992
Landelle, Charles - 991-992
Landemoder - 991-992
Landen, kommun - 991-992
Landen, John - 991-992
Landenska transformationssatsen - 991-992
Lander, Richard Lemon - 991-992
Landerbeck, Nils - 991-992, 993-994
Landerneau - 993-994
Landerupgaard - 993-994
Landeryd - 993-994
Landes, Les, "hedarna" - 993-994
Landes, departement i Frankrike - 993-994, 995-996
Landesdirektor - 995-996
Landesgerichte - 995-996
Landeshauptmann - 995-996
Landeshut - 995-996
Landeskrone - 995-996
Landesmann, Heinrich - 995-996
Landes-rasen - 995-996
Landesvater - 995-996
Landfoged - 995-996
Landfront - 995-996
Landfäste - 995-996
Landfästning - 995-996
Landgericht - 995-996
Landgille - 995-996, 997-998
Landgren, Lars - 997-998
Landgång - 997-998
Landgångsbryggor - 997-998
Landgångspenningar - 997-998
Landhafre - 997-998
Landhusholdningsselskab - 997-998, 999-1000
Landhöjning - 999-1000
Landin, Ludvig - 999-1000
Landini, Taddeo - 999-1000
Landino, Francesco - 999-1000
Landino, Cristoforo - 999-1000
Landinspektörer - 999-1000
Landis - 999-1000
Landkadetakademiet - 999-1000
Landklimat - 999-1000
Landkontributionen - 999-1000
Landkrabbor. 1. Zool. - 999-1000
Landkrabbor. 2. Skämtsam benämning - 999-1000
Landkänning - 999-1000
Landligan - 999-1000
Landmandsbank, Den danske - 999-1000, 1001-1002
Landmandsforsamlinger - 1001-1002
Landmil - 1001-1002
Landmärke - 1001-1002
Landnám - 1001-1002
Landnámabók - 1001-1002
Landnot - 1001-1002
Lando, Michele di - 1001-1002
Landois. 1. Hermann L. - 1001-1002
Landois. 2. Leonhard L. - 1001-1002
Landolphia - 1001-1002
Landolt, Elias - 1001-1002
Landon, Charles Paul - 1001-1002, 1003-1004
Landon, Letitia Elizabeth - 1003-1004
Landor. 1. Walter Savage L. - 1003-1004
Landor. 2. Arnold Henry Savage L. - 1003-1004
Landowski, Paul Maximilian - 1005-1006
Landpost - 1005-1006
Landquart - 1005-1006
Landrat - 1005-1006
Landrecies - 1005-1006
Landrefning - 1005-1006
Landrensning - 1005-1006
Landrichter - 1005-1006
Landrys paralys - 1005-1006
Landsalamandern - 1005-1006
Landsallmänning - 1005-1006
Landsarkiv - 1005-1006, 1007-1008, 1009-1010
Landsberg. 1. L. am Lech, stad i Oberbayern - 1009-1010
Landsberg. 2. L. an der Warthe, stad i reg.-omr Frankfurt - 1009-1010
Landsberg. 3. L. in Ostpreussen, stad i reg.-omr. Königsberg - 1009-1010
Landsberg, fästningskonstruktörer. 1. L. d. ä. - 1009-1010
Landsberg. 2. L. d. y. - 1009-1010
Landsberg, Barthold Nicolai - 1009-1010
Landsberg, Hans - 1009-1010
Landsbok - 1009-1010
Landsbokhållare - 1009-1010
Landsburgia - 1009-1010
Landsdomare - 1009-1010
Landsdommer - 1009-1010
Landseer, sir Edwin Henry - 1009-1010, 1011-1012
Landsend, Land's End - 1011-1012
Landsfiskal - 1011-1012
Landsflykt - 1011-1012
Landsfred - 1011-1012
Landsfredsbrott - 1011-1012
Landsförening - 1011-1012
Landsförräderi - 1011-1012, 1013-1014
Landsförvisning - 1013-1014
Landsgevaldiger - 1013-1014
Landshjälp - 1013-1014
Landshut - 1013-1014
Landshypoteksföreningar - 1013-1014
Landshöfding. 1. Förtroendeämbetsman - 1013-1014
Landshöfding. 2. (Isl. landshövding) - 1013-1014
Landshöfdingeackordsamorteringsfonden - 1013-1014
Landshöfdingehus - 1013-1014
Landshöfdingelöneregleringsfonden - 1013-1014
Landshöfdingämbete - 1013-1014
Land skall med lag byggas - 1013-1014
Landskamrerare - 1013-1014
Landskansli - 1013-1014
Landskap. 1. Område i ett rike - 1013-1014, 1015-1016, 1017-1018
Landskap. 2. Sammanslutning av studerande vid universitet - 1017-1018
Landskapslagar - 1017-1018, 1019-1020, 1021-1022, 1023-1024
Landskapslins - 1023-1024
Landskapsmåleri - 1023-1024, 1025-1026
Landskapsmöten - 1025-1026
Landskapsting - 1025-1026
Landsknekt - 1025-1026
Landsknektar - 1025-1026, 1027-1028
Landskommun - 1027-1028
Landskontor - 1027-1028
Landskron. 1. Stad - 1027-1028
Landskron. 2. Borg - 1027-1028
Landskrona, stapelstad - 1027-1028, 1029-1030, 1031-1032, 1033-1034
Landskrona, fäste i Ingermanland - 1033-1034
Landskrona-Käflinge järnväg - 1033-1034
Landskrona-Käflinge-Sjöbo järnväg - 1033-1034, 1035-1036
Landskrona och Hälsingborgs järnvägar - 1035-1036
Landskronaposten - 1035-1036
Landskrona-Ängelholms järnväg - 1035-1036
Landskulptur - 1035-1036
Landskyld - 1035-1036
Landsköp - 1035-1036
Landslag - 1035-1036, 1037-1038, 1039-1040
Landslide - 1039-1040
Landslogen - 1039-1040
Landsmannminister - 1039-1040
Landsmål. 1. No. landsmaal - 1039-1040, 1041-1042, 1043-1044
Landsmål. 2. Allmogemål l. dialekt - 1043-1044
Landsmålsalfabet - 1043-1044, 1045-1046, 1047-1048
Landsmålsföreningarna - 1047-1048, 1049-1050
Landsnämnd - 1049-1050
Landsorganisationen i Sverige - 1049-1050, 1051-1052
Landsort - 1051-1052
Landsorten - 1051-1052
Landsortskorrespondent - 1051-1052
Landsoverretter - 1051-1052
Landspaniels - 1051-1052
Landsretter - 1051-1052
Landsryttare - 1051-1052
Landsrätt - 1051-1052, 1053-1054
Landsrätten - 1053-1054
Landssed - 1053-1054
Landssekreterare - 1053-1054
Landsskrifvare - 1053-1054
Landssorg - 1053-1054
Landsstaten - 1053-1054
Landsstäder - 1053-1054
Landstad, Magnus Brostrup - 1053-1054, 1055-1056
Landsthing - 1055-1056
Landstigningskanon - 1055-1056
Landstigningskanonslupar - 1055-1056
Landsting. 1. Förr allmänna folkmöten - 1055-1056
Landsting. 2. Representativ församling för ett län - 1055-1056, 1057-1058, 1059-1060, 1061-1062
Landsting. 3. (Landsthing) Medeltida danska folkförsamlingar - 1061-1062
Landsting. 4. I Danmark benämningen på ena af riksdagens kamrar - 1061-1062
Landstingsman - 1061-1062
Landstingsmedel - 1061-1062
Landstingsområde - 1061-1062
Landstingsskatt - 1061-1062
Landstorm - 1061-1062, 1063-1064
Landström, John Anders - 1063-1064
Landstuhl - 1063-1064
Landstände - 1063-1064
Landsweiler - 1063-1064
Landsväg - 1063-1064
Landsvägsbanor - 1063-1064
Landsvägslokomotiv - 1063-1064
Landsänkning - 1063-1064
Landsöfverrätt - 1063-1064
Landtax - 1063-1064
Landtbiskopar - 1063-1064
Landtbjörn - 1063-1064
Landtbrefbäring - 1063-1064, 1065-1066
Landtbruk - 1065-1066, 1067-1068, 1069-1070, 1071-1072, 1073-1074, 1075-1076
Landtbrukets skadeinsekter - 1075-1076
Landtbruksakademien - 1075-1076, Landtbrukets skadeinsikter. I., (blank), Landtbrukets skadeinsikter. II., (blank), 1077-1078, 1079-1080
Landtbruksakademiens experimentalfält - 1079-1080
Landtbruksakademiens museum - 1079-1080, 1081-1082
Landtbruksbotanik - 1081-1082
Landtbruksingenjör - 1081-1082
Landtbruksinstitut. 1. Högre landtbruksläroverk - 1081-1082
Landtbruksinstitut. 2. Det internationella landtbruksinstitutet i Rom - 1081-1082, 1083-1084
Landtbrukskemi - 1083-1084, 1085-1086
Landtbrukskemist - 1085-1086
Landtbrukskonsulent - 1085-1086
Landtbruksmaskiner - 1085-1086, 1087-1088
Landtbruksmöten - 1087-1088, 1089-1090
Landtbruksredskap - 1089-1090
Landtbruksriksdag - 1089-1090
Landtbruksskola - 1089-1090
Landtbruksstatik - 1089-1090
Landtbruksstipendiat - 1089-1090
Landtbruksstyrelsen. 1. Centralt ämbetsverk - 1089-1090
Landtbruksstyrelsen. 2. Ämbetsverk i Finland - 1089-1090, 1091-1092
Landtbrukssystem - 1091-1092
Landtbruksundervisning - 1091-1092, 1093-1094, 1095-1096, 1097-1098
Landtdagar - 1097-1098
Landtegendomsnämnd - 1097-1098, 1099-1100
Landtfår - 1099-1100
Landtförsvarets fond för byggnader och andra försvarsändamål - 1099-1100
Landtförsvarsdepartementet - 1099-1100
Landtförsvarsdepartementets kommandoexpedition - 1099-1100
Landtgrefve - 1099-1100
Landthushållning - 1099-1100
Landthäst - 1099-1100
Landthöns - 1099-1100
Landtimmer - 1099-1100
Landtkrabbhålet - 1099-1100
Landtmannaförbund - 1099-1100
Landtmannaförening - 1099-1100, 1101-1102
Landtmannakooperation - 1101-1102
Landtmannapartiet - 1101-1102, 1103-1104
Landtmannaseglation - 1105-1106
Landtmannaskolor - 1105-1106
Landtmannavecka - 1105-1106
Landtmanson, Isak Sven - 1105-1106
Landtmarskalk - 1105-1106
Landtmätare - 1105-1106
Landtmätarföreningen - 1105-1106, 1107-1108
Landtmäteri - 1107-1108, 1109-1110, 1111-1112
Landtmäteriauskultant - 1111-1112
Landtmäteribyrån - 1111-1112, 1113-1114
Landtmäteridirektör - 1113-1114
Landtmäterielev - 1113-1114
Landtmäterifiskal - 1113-1114
Landtmäteriinspektor - 1113-1114
Landtmäterikarta - 1113-1114
Landtmäterikontor - 1113-1114
Landtmäterisekreterare - 1113-1114
Landtmäteristaten - 1113-1114
Landtmäteristyrelsen - 1113-1114
Landt- och sjömilitie-ekonomideputationen. - 1113-1114
Landtorped - 1113-1114
Landtpartiet. 1. (The country party) - 1113-1114
Landtpartiet. 2. (Fosterlandspartiet) - 1113-1114
Landtpolis - 1113-1114
Landtraser - 1113-1114
Landtregering - 1113-1114
Landtrygg - 1113-1114, 1115-1116
Landtråd, ty. landrat. 1. Fordom i norra Tyskland - 1115-1116
Landtråd. 2. I Bajern - 1115-1116
Landtråd. 3. I Estland och Livland - 1115-1116
Landtränteri - 1115-1116
Landträntmästare - 1115-1116
Landtsköldpaddor - 1115-1116
Landtstaten - 1115-1116
Landtständer - 1115-1116
Landtullen - 1115-1116
Landtunga - 1115-1116
Landtvin - 1115-1116
Landtvärn - 1115-1116, 1117-1118
Landtvärnssjukan - 1117-1118
Landtågsgärden - 1117-1118
Landvetter - 1117-1118
Landvind - 1117-1118
Landvinning - 1117-1118
Landvæsenskommission - 1117-1118, 1119-1120
Landvättar - 1119-1120
Landå - 1119-1120
Landålett - 1119-1120
Landökonomiske selskab - 1119-1120
Landörn - 1119-1120
Landörnsläktet - 1119-1120
Lane, härad i Göteborgs och Bohus län - 1119-1120
Lane, sir Ralph - 1119-1120, 1121-1122
Lane. 1. Edward William L. - 1121-1122
Lane. 2. Stanley L.-Poole - 1121-1122
Lane-Poole, Stanley. Se Lane 2. - 1121-1122
Lanerna - 1121-1122
Lane-Ryr - 1121-1122
Lanessan, Jean Marie Antoine de - 1121-1122
Lanes urladdningsflaska - 1121-1122
Lanforsen - 1121-1122
Lanfranc - 1121-1122, 1123-1124
Lanfranco, Giovanni - 1123-1124
Lanfrey, Pierre - 1123-1124
Lang, Josephine. Se Köstlin, Chr. R. - 1123-1124
Lang, Josef - 1123-1124
Lang, Heinrich, tysk arkitekt - 1123-1124, 1125-1126
Lang, Heinrich, schweizisk teolog - 1125-1126
Lang, Heinrich, tysk målare - 1125-1126
Lang, Andrew - 1125-1126
Lang, Joël Napoleon - 1125-1126
Lang, Arnold - 1125-1126
Langa - 1125-1126
Langaa l. Langå - 1125-1126
Langanes - 1125-1126
Langare - 1125-1126
Langas - 1125-1126
Langbehn, August Julius - 1125-1126
Langbein, August Friedrich Ernst - 1125-1126
Lang-Biang - 1125-1126
Lange, Anna Maria - 1125-1126
Lange, Algot - 1125-1126, 1127-1128
Lange, Jakob - 1127-1128
Lange, gammal dansk adlig ätt - 1127-1128
Lange. 1. Jens Iversen L. - 1127-1128
Lange. 2. Erik L. - 1127-1128
Lange, Villum - 1127-1128
Lange, Otto Vincent - 1127-1128
Lange. 1. Frederik Olaus L. - 1127-1128
Lange. 2. Karl Georg L. - 1129-1130
Lange. 3. Julius Henrik L. - 1129-1130
Lange. 4. Frederik L. - 1129-1130, 1131-1132
Lange. 5. Sven L. - 1131-1132
Lange. 1. Johann Peter L. - 1131-1132
Lange. 2. Friedrich Albert L. - 1131-1132
Lange. 1. Ludwig L. - 1131-1132
Lange. 2. Emil L. - 1131-1132
Lange. 3. Julius L. - 1131-1132
Lange, Kristian Kristofer Andreas - 1133-1134
Lange, Ernst Karl Philipp - 1133-1134
Lange, Johan Martin Christian - 1133-1134
Lange, Henry - 1133-1134
Lange, Christian Konrad Ludwig - 1133-1134
Lange, Thomas - 1133-1134, 1135-1136
Lange, Gustav - 1135-1136
Lange, Jakob Otto - 1135-1136
Lange, de, holländska musiker. 1. Samuel de L. - 1135-1136
Lange, 2. Daniel de L. - 1135-1136
Lange, Helene - 1135-1136
Lange, Thor Næve - 1135-1136
Lange, Konrad, von - 1135-1136
Lange, Hans Ostenfeld - 1135-1136
Lange, Christian Lous - 1135-1136
Lange, Olaf - 1135-1136
Langeac - 1135-1136, 1137-1138
Langeais - 1137-1138
Langebek, Jakob - 1137-1138
Langebrück - 1137-1138
Langeland - 1137-1138
Langelands Belt - 1137-1138
Langeleik - 1137-1138
Langelsheim - 1137-1138
Lange-Müller, Peter Erasmus - 1137-1138, 1139-1140
Langen, Johann Georg von - 1139-1140
Langen, Eugen - 1139-1140
Langen, Albert - 1139-1140
Langenau - 1139-1140
Langenbeck, Bernhard Rudolf Konrad von - 1139-1140
Langenberg. 1. Stad - 1139-1140
Langenberg. 2. Köping - 1139-1140
Langenbielau - 1139-1140, 1141-1142
Langenbrücken - 1141-1142
Langendijk, Pieter - 1141-1142
Langendorf - 1141-1142
Langendreer - 1141-1142
Langenes - 1141-1142
Langeness-Nordmarsch - 1141-1142
Langenlois - 1141-1142
Langensalza - 1141-1142
Langenscheidt, Gustav - 1141-1142
Langenschwalbach - 1141-1142
Langenskjöld, Karl Fabian Teodor - 1141-1142
Langental - 1141-1142, 1143-1144
Langeoog (eller Langepog?) - 1143-1144
Langer. 1. Johann Peter von L. - 1143-1144
Langer. 2. Robert von L. - 1143-1144
Langer, Karl Hermann Theodor - 1143-1144
Langer, Anton - 1143-1144
Langerfeld - 1143-1144
Langeron, Andrault de - 1143-1144
Langesund - 1143-1144
Langesundsfjorden - 1143-1144
Langethal, Christian Eduard - 1143-1144
Langett - 1143-1144
Langfanter - 1143-1144
Langfeðgatal - 1143-1144
Langfjeldene - 1143-1144
Langhans. 1. Karl Gotthard L. - 1143-1144
Langhans. 2. Karl Ferdinand L. - 1143-1144, 1145-1146
Langhans, Friedrich Wilhelm - 1145-1146
Langhans, Paul - 1145-1146
Langholm - 1145-1146
Langiewicz, Marian - 1145-1146
Langjökull - 1145-1146
Langkoffel - 1145-1146
Langland, William - 1145-1146
Langleik - 1145-1146
Langlet. 1. Emil Viktor L. - 1145-1146, 1147-1148
Langlet. 2. Klara Matilda Ulrika Klementina L. - 1147-1148
Langlet. 3. Nils Abraham L. - 1147-1148
Langlet. 4. Valdemar Georg L. - 1147-1148
Langley, W. Se Langland - 1147-1148
Langley, Samuel Pierpont - 1147-1148
Langley, John Newport - 1147-1148, 1149-1150
Langlois, Jérôme Martin - 1149-1150
Langlois, Hippolyte - 1149-1150
Langlois, Charles Victor - 1149-1150
Langnau - 1149-1150
Langningsrum - 1149-1150
Langobarder - 1149-1150, 1151-1152, 1153-1154, 1155-1156
Langon - 1155-1156
Langreo - 1155-1156
Langres - 1155-1156
Langsdorff, Georg Heinrich von - 1155-1156
Langsdorffia - 1155-1156
Langshans - 1155-1156
Langside - 1155-1156
Langson - 1155-1156
Langsö. 1. Två danska insjöar - 1155-1156
Langsö. 2. Insjö i Schleswig-Holstein - 1155-1156, 1157-1158
Langton, Stephen - 1157-1158
Langtry, Lillie - 1157-1158
Languard - 1157-1158
Languedoc. 1. Langue d'oc Se Franska språket - 1157-1158
Languedoc. 2. Fordom provins i Frankrike - 1157-1158
Languedoc-kanalen - 1157-1158
Langue d'oil - 1157-1158
Languendo - 1157-1158
Languet, Hubert - 1157-1158, 1159-1160
Langue verte - 1159-1160
Languissant - 1159-1160
Langur - 1159-1160
Langust - 1159-1160
Langwedel - 1159-1160
Langå. Se Langaa - 1159-1160
Langö. 1. Ö utanför Holmestrand - 1159-1160
Langö. 2. Ö i Skaatö härad - 1159-1160
Langö. 3. Ö i Vesteraalens grupp - 1159-1160
Lanier, Sidney - 1159-1160
Lanista - 1159-1160
Lanius - 1159-1160
Lanjarón - 1159-1160
Lanjuinais. Jean Denis de - 1159-1160, 1161-1162
Lankâ - 1161-1162
Lankester, sir Edwin Ray - 1161-1162
Lankwitz - 1161-1162
Lanman, Charles Rockwell - 1161-1162
Lannakari - 1161-1162
Lannaskede. 1. Socken - 1161-1162
Lannaskede. 2. Brunns- och badanstalt - 1161-1162
Lannavaara - 1161-1162
Lanneberget - 1161-1162
Lannelongue, Odilon Marc - 1161-1162
Lannemezan - 1161-1162
Lanner, Joseph Franz Karl - 1161-1162, 1163-1164
Lannerdahl, Karl Erik. Se Templarorden - 1163-1164
Lannerstierna, Johan Magnus - 1163-1164
Lannes, Jean, hertig af Montebello - 1163-1164
Lannion - 1163-1164
Lanolin - 1163-1164
La Noue, François de - 1165-1166
Lanoue, Félix Hippolyte - 1165-1166
Lanquart. Se Landquart. - 1165-1166
Lans - 1165-1166
Lansad - 1165-1166
Lansbergen, Philips van - 1165-1166
Lansbert. Se Laensbergh - 1165-1166
Lansdowne - 1165-1166
Lansdowne house. Se Fitzmaurice 1 - 1165-1166
Lansett - 1165-1166
Lansettbåge - 1165-1166
Lansettfisken - 1165-1166, 1167-1168
Lansettlik - 1167-1168
Lansing - 1167-1168
Lansingburg - 1167-1168
Lansium - 1167-1168
Lansiär - 1167-1168
Lansja - 1167-1168
Lanskoj, Sergej Stepanovitj - 1167-1168
Lanson, Alfred Desiré - 1167-1168
Lanson, Gustave - 1167-1168, 1169-1170
Lansormen - 1169-1170
Lansquenet. Se Landsknekt - 1169-1170
Lantan - 1169-1170
Lantana - 1169-1170
Lantankarbid - 1169-1170
Lantanoxid - 1169-1170
Lantansalter - 1169-1170
Lan-tau - 1169-1170
Lanterna - 1169-1170
Lanternin - 1169-1170
Lanterninladugård - 1169-1170
Lanth, Charles - 1169-1170
Lanths violett - 1169-1170
Lantingshausen, von, svensk adlig ätt - 1169-1170
Lantingshausen. 1. Jakob Albrekt von L. - 1169-1170, 1171-1172
Lantinghausen. 2. Albrekt von L. - 1171-1172, 1173-1174
Lan-tschóu - 1173-1174
Lanuginsyra - 1173-1174
Lanugo - 1173-1174
Lanuvium - 1173-1174
Lanza, Giovanni - 1173-1174
Lanzarote - 1173-1174
Lanzi, Luigi - 1173-1174
Lanzol, Rodrigo - 1173-1174
Lao (Laos) l. Laua (Lauas) - 1173-1174, 1175-1176
Laoag - 1175-1176
Laocoon. Se Laokoon - 1175-1176
Laodameia. 1. Enligt Homeros dotter af Bellerofontes - 1175-1176
Laodameia. 2. Dotter af akastos - 1175-1176
Laodamia. Se Laodameia - 1175-1176
Laodica - 1175-1176
Laodice. Se Laodike - 1175-1176
Laodicea. Se Laodikeia. - 1175-1176
Laodike - 1175-1176
Laodikeia, namn på många städer i forntiden - 1175-1176
Laodikeia. 1. L. vid Lykos - 1175-1176
Laodikeia. 2. L. vid hafvet - 1175-1176
Laodikeia. 3. L. vid Libanon - 1175-1176, 1177-1178
Lao-ho-kóu - 1177-1178
Laokai - 1177-1178
Laokoon - 1177-1178
Laomedon. 1. Sagokonung - 1177-1178
Laomedon. 2. L. från Mytilene - 1177-1178
Laon - 1177-1178
Laos. 1. Folk. - 1177-1178
Laos. 2. Landskap - 1177-1178, 1179-1180
Lao-tse - 1179-1180
Lap. - 1179-1180
Lapageria - 1179-1180
La Palice l. La Palisse, Jacques de Chabannes de - 1179-1180
La Palisse. Se La Palice - 1179-1180
La Pallice - 1179-1180
Laparohysterotomi - 1179-1180
Laparotomi - 1179-1180, 1181-1182
La Paz, namn på flera spanskamerikanska städer - 1181-1182
La Paz. 1. Departement i Bolivia - 1181-1182
La Paz. 2. (La Paz de Ayacucho) Hufvudstad i Bolivia - 1181-1182
La Paz. 3. Stad i Argentina - 1181-1182
La Paz. 4. Hufvudstad i Kalifornien - 1181-1182
La Pérouse, Jean François de Galaup, grefve de L. - 1181-1182
La Pérousesundet - 1181-1182
La Peyrère, Isaac de - 1181-1182
La Peyrouse, Ph. P. de. Se Lap. - 1181-1182
Laphria - 1181-1182
Lapidarstil - 1181-1182
Lapidoth-Swarth, Helene - 1181-1182
Lapilli - 1181-1182
Lapinlaks - 1181-1182, 1183-1184
Lapis - 1183-1184
Lapiter - 1183-1184
Laplace, Pierre Simon de - 1183-1184, 1185-1186
Laplaces hypotes - 1185-1186
Laplaces koefficienter - 1185-1186
La Plata (Rio de la Plata, "Silfverfloden"), flodsystem - 1185-1186
La Plata, stad - 1185-1186
La Plata-linjen - 1185-1186
La Plata-staterna - 1185-1186
Lapo di Ciuccio - 1185-1186
La Porte - 1185-1186
Laportea - 1185-1186
Lappa, boktr. - 1185-1186
Lappa, bot. - 1185-1186
Lappa, hamn - 1185-1186
Lappajärvi. 1. Sjö - 1185-1186
Lappajärvi. 2. Socken - 1185-1186
Lappakonitin - 1185-1186
Lappar - 1185-1186, 1187-1188, 1189-1190, 1191-1192, 1193-1194, 1195-1196, 1197-1198, 1199-1200, 1201-1202, 1203-1204, 1205-1206, 1207-1208, 1209-1210, 1211-1212, 1213-1214
Lapparent, Albert Auguste Cochon de - 1213-1214
Lappby - 1213-1214
Lappe, Karl - 1213-1214
Lappeen. Se Lappvesi - 1213-1214
Lappeenranta. Se Villmanstrand - 1213-1214
Lappegrunden - 1213-1214
Lappenberg, Johann Martin - 1213-1214, 1215-1216
L'appétit vient en mangeant - 1215-1216
Lappfjärd - 1215-1216
Lappfogde - 1215-1216
Lappförsamling - 1215-1216
Lapphunden - 1215-1216
Lapphö - 1215-1216
Lappi - 1215-1216
Lappkatalog - 1215-1216
Lappkorn - 1215-1216
Lappkåta - 1215-1216
Lappland. 1. Sveriges nordligaste landskap - 1215-1216, 1217-1218
Lappland. 2. Finska L. l. Finska lappmarken - 1217-1218, 1219-1220
Lappland. 3. Ryska L. - 1219-1220
Lappljung - 1219-1220
Lappmark - 1219-1220
Lappmarken - 1219-1220
Lappmarkens andra kontrakt - 1219-1220
Lappmarkens ecklesiastikverk - 1221-1222, 1223-1224
Lappmarkens första kontrakt - 1223-1224
Lappmarkens tredje kontrakt - 1223-1224
Lappmarksförsamling - 1223-1224
Lappmarkspastorat - 1223-1224
Lappmesen - 1223-1224
Lappning - 1223-1224
Lappo. 1. Härad af Vasa län, Finland - 1223-1224
Lappo. 2. Prosteri - 1223-1224
Lappo. 3. Fordom brukat namn på socknen Lappi (se d. o.) - 1223-1224
Lappo. 4. Älf - 1223-1224
Lappo. 5. Socken - 1223-1224
Lapp-porten - 1223-1224
Lappri. 1. Småsaker - 1223-1224
Lappri. 2. Maträtt - 1223-1224
Lappränta - 1223-1224
Lappsalfva. 1. Sjöv. - 1223-1224
Lappsalfva. 2. Ge stryk - 1223-1224
Lappskatt - 1223-1224
Lappskatteland - 1223-1224
Lappskogräs - 1223-1224
Lappsparfven - 1223-1224
Lappstrand. Se Villmanstrand - 1223-1224
Lapptrumma - 1223-1224
Lappträsk - 1223-1224
Lapptåtel - 1223-1224
Lappugglan - 1223-1224
Lappula - 1223-1224
Lappvesi. 1. Fjärd - 1223-1224
Lappvesi. 2. Härad af Viborgs län, Finland - 1223-1224
Lappvesi. 3. Domsaga - 1223-1224
Lappvesi. 4. Socken - 1223-1224
Lappvide - 1225-1226
Lappviks centralanstalt för sinnessjuka - 1225-1226
Laprade, Pierre Marin Victor Richard de - 1225-1226
La propriété c'est le vol - 1225-1226
Lapsaki - 1225-1226
Lapsana - 1225-1226
Lapsi - 1225-1226
Lapska - 1225-1226
Lapska missionens vänner - 1225-1226
Lapska nybyggare - 1225-1226
Lapska språket och litteraturen - 1225-1226, 1227-1228
Lapsk mytologi - 1227-1228
Lapskojs - 1227-1228
Lapsus - 1227-1228
Lapua - 1227-1228
La Punta - 1227-1228
Laputa - 1227-1228
Lapworth, Charles - 1227-1228
Laque burgauté - 1227-1228
Laquedem, Isaac - 1227-1228
Laquinhorn - 1227-1228
Lar - 1227-1228, 1229-1230
Lara, rom. myt. - 1229-1230
Lara, stat i republiken Venezuela - 1229-1230
Lara, "Grefvinnan L. " - 1229-1230
Laramie - 1229-1230
Laranda - 1229-1230
Larantuka - 1229-1230
Larasch - 1229-1230
Larche - 1229-1230
Larche, Raoul François - 1229-1230
Larcher - 1229-1230
Larchevesque, Pierre Hubert - 1229-1230, 1231-1232
Larchey, Étienne Lorédan - 1231-1232
Larcius, Titus - 1231-1232
Larcy, Charles Paulin Roger de Saubert de - 1231-1232, 1233-1234
Lardellerit - 1233-1234
Lardizabalaceæ - 1233-1234
Lardner, Dionysius - 1233-1234
Laredo. 1. Kretsstad i spanska prov. Santander - 1233-1234
Laredo. 2. Stad i staten Texas - 1233-1234
Larerntia - 1233-1234
Larer - 1233-1234
Larf - 1233-1234
Larga - 1233-1234
Larghetto - 1233-1234
Largillière, Nicolas - 1233-1234, 1235-1236
Largin - 1235-1236
Largo - 1235-1236
Largs - 1235-1236
Largus, Scribonius - 1235-1236
Laridæ - 1235-1236
Larifari - 1235-1236
Larifari, pseudonym. Se Feuk, L. - 1235-1236
Larin Kyösti - 1235-1236
Larino - 1235-1236
Lario - 1235-1236
La Rioja. Se Rioja. - 1235-1236
Lariosaurus - 1235-1236
Larisa. 1. grek. ord för borg el. befäst stad - 1235-1236
Larisa. 2. Nomos i Grekland - 1235-1236
Larisa. 3. Hufvudstad i Larisa 2. - 1235-1236
Larisa. 4. Fordom stad i Tessalien - 1235-1236
Larisa. 5. Borg i Argos - 1235-1236
Larisa. 6. Stad i Syrien - 1235-1236
Larisa. 7. Eolisk stad - 1235-1236, 1237-1238
Larissa. Se Larisa - 1237-1238
Laristan - 1237-1238
Larive, Jean Mauduit de - 1237-1238
Larivey, Pierre - 1237-1238
Larivière, Charles Philippe de - 1237-1238, 1239-1240
Larix - 1239-1240
Larka-Kolh - 1239-1240
Larkhall - 1239-1240
Larkollen - 1239-1240
Larm - 1239-1240
Larmapparat - 1239-1240
Larmessin, Nicolas de L. d. y. - 1239-1240
Larmkvarter - 1239-1240
Larmoyant - 1239-1240
Larmsignal - 1239-1240
Larnaka - 1239-1240
Larne - 1239-1240
La Roche l. Laroche, stad - 1239-1240
Laroche, Peter de - 1239-1240
La Roche, Marie Sophie von - 1239-1240
La Roche, Karl von - 1239-1240, 1241-1242
La Rochefoucauld. 1. François de L. - 1241-1242
La Rochefoucauld. 2. Louis Alexandre de L.-Larocheguyon - 1241-1242
La Rochefoucauld. 4. Sosthènes, grefve de L., hertig de Bisaccia - 1241-1242
La Rochejaquelein. 1. Henri du Verger, grefve de L. - 1241-1242
La Rochejaquelein. 2. Louis du Verger, markis de L. - 1241-1242, 1243-1244
La Rochejaquelein. 3. Auguste du Verger, grefve de L. - 1243-1244
La Rochelle - 1243-1244
La Roche-sur-Yon - 1243-1244
La Roncière le Noury, Camille Adalbert Marie Clément de - 1243-1244
La Rothière - 1243-1244
Larousse, Pierre Athanase - 1243-1244
Larra. 1. Mariano José de L. - 1243-1244, 1245-1246
Larra. 2. Luis Mariano de L. - 1245-1246
Larrey, Dominique Jean - 1245-1246
L'Arronge, Adolf - 1245-1246
Larroumet, Gustave - 1245-1246
Lars, Sankt, f. d. socken. Se Linköping - 1245-1246
Lars, Sankt. Se Laurentius, den helige, 1. - 1245-1246
Larsa - 1245-1246
Larsbo - 1245-1246, 1247-1248
Larsén, Nanny Isidora - 1247-1248
Larsen, Johannes Efraim - 1247-1248
Larsen, Karl Frederik Emanuel - 1247-1248
Larsen, Alfred Kristian - 1247-1248, 1249-1250
Larsen, Niels Jakob - 1249-1250
Larsen, Axel - 1249-1250
Larsen, Elliot Kirchhoff Joakim - 1249-1250
Larsen, Karl Halfdan Eduard - 1249-1250
Larsen, Knud Erik - 1249-1250
Larsen, Johannes - 1249-1250
Lars Hiertas minne - 1249-1250
Lars Karlsson (Sparre) - 1249-1250
Larsmo - 1249-1250, 1251-1252
Larsmässan - 1251-1252
Lars Nilsson. Se Tungel - 1251-1252
Lars Olofsson. Se Björnram 1 - 1251-1252
Larson, Nils - 1251-1252
Larson, Gustaf - 1251-1252
Larson, Kaarlo Kyösti (Karl Gustaf) - 1251-1252
Lars Pedersson (latiniseradt Laurentius Petri) - 1251-1252, 1253-1254
Lars Siggesson. Se Sparre, svensk adlig ätt - 1253-1254
Lars snickare - 1253-1254
Larsson, Anders. Se Anders Larsson - 1253-1254
Larsson, Greger. Se Borastus - 1253-1254
Larsson, Ernst. Se Creutz, svensk-finsk adlig ätt - 1253-1254
Larsson, Karl Anders - 1253-1254
Larsson, Simon Markus - 1253-1254, 1255-1256
Larsson, Liss Olof - 1255-1256, Till artiklarna S. Markus Larsson och Karl O. Larsson. I., Till art. Karl O. Larsson. II., 1257-1258
Larsson, Virginia - 1257-1258
Larsson, Karl Olof - 1257-1258, 1259-1260, 1261-1262
Larsson, Hans Emil - 1261-1262
Larsson, Hans - 1261-1262
Larsson, Albert Lorens - 1261-1262
Larsson, Leon - 1261-1262
Larsson i By, Karl Filip - 1261-1262, 1263-1264
Lartet, Édouard - 1263-1264
L'art pour l'art - 1263-1264
La Rue, Pierre de - 1263-1264
Larunda - 1263-1264
Larus - 1263-1264
Larv - 1263-1264, 1265-1266
Larvæ - 1265-1266
Larvborstsvansar - 1265-1266
Larverad - 1265-1266
Larvgångar - 1265-1266
Larvik - 1265-1266
Larvikit - 1265-1266
Larviks grefskap - 1265-1266
Larvmördare - 1265-1266, 1267-1268
Larvätare - 1267-1268
Larvödare - 1267-1268
Laryngala ljud - 1267-1268
Laryngektomi - 1267-1268
Laryngism - 1267-1268
Laryngit - 1267-1268, 1269-1270
Laryngitis - 1269-1270
Laryngocele - 1269-1270
Laryngofissur - 1269-1270
Laryngoftisis - 1269-1270
Laryngologi - 1269-1270
Laryngoskop - 1269-1270
Laryngoskopi - 1269-1270
Laryngospasm - 1269-1270
Laryngostroboskop - 1269-1270
Laryngotomi - 1269-1270, 1271-1272
Laryngotracheitis - 1271-1272
Laryngotrakeotomi - 1271-1272
Larynx - 1271-1272
Larynxparalysi - 1271-1272
Larynxstenos - 1271-1272
Larynxödem - 1271-1272
Larzacfåret - 1271-1272
La Salle l. Lasalle, stad - 1271-1272
La Salle, Antoine de - 1271-1272
La Salle, René Robert Cavelier, sieur de L. - 1273-1274, 1275-1276
Lasarettsfeber - 1275-1276
Lasarettsläkare - 1275-1276
Lasarettsläkarnas pensionskassa - 1275-1276
Lasarister - 1275-1276
Lasarus - 1275-1276
Lasaruskors - 1275-1276
Lasarusorden - 1275-1276
Lasaulx, Johann Claudius von - 1275-1276
Lasaulx, Arnold Constantin Peter Franz von - 1275-1276
Las Bela - 1275-1276
Las Casas, Bartolomé de - 1275-1276, 1277-1278
Las Cases. 1. Emmanuel Augustin Dieudonné de L. - 1277-1278
Las Cases. 2. Emmanuel Pons Dieudonné de L. - 1277-1278
Lascelles, sir Frank Cavendish - 1277-1278
Lasch, Karl Johann - 1277-1278, 1279-1280
Laschetschnikoff - 1279-1280
Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate - 1279-1280
Lasciv - 1279-1280
Lasco Johannes a. Se Laski - 1279-1280
Lascy, oriktig namform för Lacy (se d. o.) - 1279-1280
Las Desertas - 1279-1280
Las Encartaciones - 1279-1280
Laser - 1279-1280
Lasera - 1279-1280
La Serrena - 1279-1280
Laserpitium - 1279-1280
Lashkar - 1279-1280
Lasiagrostis splendens - 1279-1280
Lasinsky. 1. Johann Adolf L. - 1279-1280
Lasinsky. 2. August Gustaf L. - 1279-1280
Lasiocampa - 1279-1280
Lasiocampidæ - 1279-1280
Lasiopogon - 1279-1280
Lasistan - 1279-1280
Lasithibergen - 1279-1280
Lasius - 1279-1280
Lask, skpsb. - 1279-1280
Lask, stad - 1279-1280
Laska - 1279-1280
Láska, Gustav - 1279-1280, 1281-1282
Laskarer - 1281-1282
Laskaris, bysantinsk ätt - 1281-1282
Laskaris, två bysantinska lärde. 1. Konstantinos L. - 1281-1282
Laskaris. 2. Andreas Johannes (Janos) L. - 1281-1282
Laske - 1281-1282
Lasker. 1. Edvard L. - 1281-1282
Lasker. 2. Emanuel L. - 1281-1282
Laske-Vedum - 1281-1282
Laski, polsk adlig släkt - 1281-1282
Laski. 1. Jan L. (lat. namnform Johannesa Lasco), f. 1466 - 1281-1282, 1283-1284
Laski. 2. Jan L. (lat. namnform Johannesa Lasco), f. 1499 - 1283-1284
Laskläpp - 1283-1284
Las marasuras - 1283-1284
Las Marianas - 1283-1284
Las marismas - 1283-1284
Lasos - 1283-1284
Lasoviaker - 1283-1284
Las Palmas - 1283-1284
Lassa - 1283-1284
Lassalle, Ferdinand - 1283-1284, 1285-1286, 1287-1288
Lassalle, Jean Louis - 1287-1288
Lassar, Oskar - 1287-1288, 1289-1290
Lassarska duschbaden - 1289-1290
Lassberg, Joseph Maria Christoph von - 1289-1290
Lassell, William - 1289-1290
Lasse Lucidor, pseudonym. Se Johansson, Lars - 1289-1290
Lasse-Maja - 1289-1290
Lassen, Peder - 1289-1290
Lassen, Lorentz Fjelderup - 1289-1290
Lassen. 1. Kristian L. - 1289-1290, 1291-1292
Lassen. 2. Hartvig MarkusL. - 1291-1292
Lassen, Vilhelm Theodor Alexander - 1291-1292
Lansen, Eduard - 1291-1292
Lassen, Julius - 1291-1292
Lassen, Niels - 1291-1292
Lassen, Vilhelm Herman - 1291-1292, 1293-1294
Lasser von Zollheim, Joseph - 1293-1294
Lasso, kastlina - 1293-1294
Lasso, Orlando di (eg. Orlandus l. Roland de Lassus) - 1293-1294
Lasson, Peder Karl - 1293-1294
Lasson, Adolf - 1293-1294, 1295-1296
Lasson, Oda. Se Krogh 5. - 1295-1296
Lasstorp. Se Klastorp, sp. 223 - 1295-1296
Lassu. Se Csárdás - 1295-1296
Lassus. Orlandus de. Se Lasso, O. - 1295-1296
Lassus, Jean Baptiste Antoine - 1295-1296
Lasswitz, Kurd - 1295-1296
Lassåna. Se Laxå - 1295-1296
Last, filos. - 1295-1296
Last, mek. - 1295-1296
Lastageplats - 1295-1296
Lastbrygga - 1295-1296
Lastbänk - 1295-1296
Lastcertifikat - 1295-1296
Lastdragare - 1295-1296
Lastdryghet - 1295-1296
Lasteyrie du Saillant. 1. Charles Philibert de L. - 1295-1296
Lasteyrie du Saillant. 2. Ferdinand de L. - 1295-1296
Lasteyrie du Saillant. 3. Jules de L. - 1295-1296
Lastgata - 1295-1296
Lasting - 1295-1296
Lastkaj - 1295-1296
Lastkvitto - 1295-1296
Lastköping. Se Vadstena - 1295-1296
Lastlinje - 1295-1296
Lastman, Pieter Pietersz. - 1295-1296
Lastmärke - 1295-1296, 1297-1298
Last, not least - 1297-1298
Lastovo. Se Lagosta - 1297-1298
Lastpenningar - 1297-1298
Lastplats - 1297-1298
Lastprofil - 1297-1298
La Straniera, pseudonym. Se Olivecrona - 1297-1298
Lastrea - 1297-1298
Lastros - 1297-1298
Lastskala - 1297-1298
Lastspår - 1297-1298
Lastvattenlinje - 1297-1298
Lastångare - 1297-1298
La Superba - 1297-1298
Lasur - 1299-1300
Lasurblått - 1299-1300
Lasursten - 1299-1300
Las Vegas - 1299-1300
Las virgenes. 1. Ögrupp - 1299-1300
Las virgenes. 2. Vulkangrupp - 1299-1300
Laszló, Fülöp - 1299-1300
Lat. - 1299-1300
Latacunga - 1299-1300
La Tailhède, Raymond Pierre Joseph Gagnabé de - 1299-1300
Latainos - 1299-1300
Latakia - 1299-1300
Latanla borbonica - 1299-1300
Lateau, Louise - 1299-1300
Latemar - 1299-1300
Latènetiden - 1299-1300, 1301-1302, 1303-1304
Latent - 1303-1304
Latent mikrobism - 1303-1304
Latent stadium - 1303-1304
Latent värme - 1303-1304, 1305-1306
Lateral - 1305-1306
Lateral anisofylli - 1305-1306
Lateraler - 1305-1306
Lateralgeotropism - 1305-1306
Lateral refraktion - 1305-1306
Lateral sekretion - 1305-1306
Lateralskleros - 1305-1306
Lateranen - 1305-1306, 1307-1308
Laterankonsilier - 1307-1308
Laterankorherrar - 1307-1308
Lateransynoder - 1307-1308, 1309-1310
Laterrgradæh - 1309-1310
Laterit - 1309-1310
Laterna magica - 1309-1310
Latet anguis in herba - 1309-1310
Lateur, Petrus Maria Franciscus - 1309-1310, 1311-1312
Latham, John - 1311-1312
Latham, Robert Gordon - 1311-1312
Lathom and Burscough - 1311-1312
Lathræa squamaria - 1311-1312
Laths - 1311-1312
Lathwood - 1311-1312
Lathyrus - 1311-1312, 1313-1314
Latiano - 1313-1314
Laticlavii - 1313-1314
Latien - 1313-1314
Latifundium - 1313-1314
Latimer, Hugh - 1313-1314
Latinæ feriæ - 1313-1314
Latinare. 1. Invånare i Latium - 1313-1314
Latinare. 2. Person, som idkar studier i eller behärskar latin - 1313-1314
Latinare. 3. Lärljunge på latinlinjen - 1313-1314
Latinare. 4. Stundom romerskkatolska folk - 1313-1314
Latiner - 1313-1314
Latingymnasium - 1313-1314
Latini, Brunetto - 1313-1314, 1315-1316
Latinisera - 1315-1316
Latinism - 1315-1316
Latinist - 1315-1316
Latinitas culinaria - 1315-1316
Latinlinje - 1315-1316
Latinläroverk - 1315-1316
Latinsegel - 1315-1316
Latinsk - 1315-1316
Latinska antologien - 1315-1316
Latinska folk. 1. Detsamma som latiner - 1315-1316
Latinska folk. 2. Latinska rasen - 1315-1316
Latinska kejsardömet - 1315-1316
Latinska korset - 1315-1316
Latinska kyrkan - 1315-1316
Latinska litteraturen. I. Romerska litteraturens historia - 1315-1316, 1317-1318
Latinska litteraturen. I. 1. Republikens tid - 1317-1318, 1319-1320, 1321-1322
Latinska litteraturen. I. 2. Kejsartidens litteratur - 1321-1322, 1323-1324, 1325-1326, 1327-1328, 1329-1330
Latinska litteraturen. II. Latinska medeltidslitteraturen - 1329-1330, 1331-1332, 1333-1334, 1335-1336, 1337-1338
Latinska litteraturen. Nyare tiden - 1337-1338, 1339-1340, 1341-1342
Latinska litteraturen. I Sverige - 1341-1342, 1343-1344, 1345-1346
Latinska myntkonventionen - 1345-1346
Latinska rasen - 1345-1346
Latinska skriften - 1345-1346
Latinska språket - 1345-1346, 1347-1348, 1349-1350, 1351-1352, 1353-1354, 1355-1356, 1357-1358, 1359-1360
Latinska språkgruppen - 1359-1360
Latinskola - 1359-1360
Latinsk rätt - 1359-1360
Latinsk stil - 1359-1360
Latinus - 1359-1360
Latisana - 1359-1360
Latitud - 1359-1360
Latitudinarianism - 1359-1360
Latitudinarier - 1359-1360
Latitudsystem - 1359-1360, 1361-1362
Latium - 1361-1362
Latja - 1361-1362
Latkost - 1361-1362
Latmos - 1361-1362
Latomier - 1361-1362
Latona - 1361-1362
Latopolis - 1361-1362
Latorcza - 1361-1362
Latorp - 1361-1362
Latouche, Hyacinthe Joseph Alexandre Thabaud de - 1361-1362
Latouche, Gaston - 1361-1362
Latour, Baillet von, adlig släkt - 1361-1362
Latour. 1. Maximilian Baillet von L. - 1361-1362, 1363-1364
Latour. 2. Theodor Baillet von L. - 1363-1364
Latour d'Auvergne - 1363-1364
Latour-Maubourg. 1. Charles Cesar de Fay, grefve de L. - 1363-1364
Latour-Maubourg. 2. Armande Charles Septime de Fay, grefve de L. - 1363-1364
Latour-Maubourg. 3. Marie Victor de Fay, markis - 1363-1364
Latr. - 1363-1364
La Trappe - 1363-1364
Latreille, Pierre André - 1363-1364
La Trémoille l. La Trémouille, fransk adelsläkt - 1363-1364
La Trémoille. 1. Georges de L. - 1363-1364, 1365-1366
La Trémoille. 2. Louis II de L. - 1365-1366
Latrin - 1365-1366
Latrobe - 1365-1366
Latta - 1365-1366
Lattdragningsmaskin - 1365-1366
Latter-day saints - 1365-1366
Latticinio - 1365-1366
Lattra - 1365-1366
Lattuka - 1365-1366
Latude, Legris de - 1365-1366
Latude, Jean Henri - 1365-1366
Latuka - 1365-1366
Lau - 1365-1366
Laua - 1365-1366
Lauag - 1365-1366
Laub, Ferdinand - 1365-1366
Lauban - 1365-1366, 1367-1368
Laubanit - 1367-1368
Laube, Heinrich - 1367-1368
Laucchhammer - 1367-1368
Lauchstädt - 1367-1368
Laud, William - 1367-1368, 1369-1370
Laudabilis - 1369-1370
Laudan - 1369-1370
Laudanin - 1369-1370
Laudanum - 1369-1370
Lauda Sion Salvatorem - 1369-1370
Laudatio - 1369-1370
Laudator temporis acti - 1369-1370
Laudatur - 1369-1370
Laudera - 1369-1370
Lauderdale - 1369-1370
Laudes - 1369-1370
Laudi - 1369-1370
Laudisti - 1369-1370
Laudon, slott - 1369-1370
Laudon (Loudon), Gideon Ernst von - 1369-1370, 1371-1372
Lauenburg. 1. Sachsen-L., hertigdöme - 1371-1372
Lauenburg. 2. L. an der Elbe, stad - 1371-1372
Lauenburg. 3. L. an der Pommern, stad - 1371-1372
Lauenburg, hertig af L., titel - 1371-1372
Lauerz - 1371-1372
Lauf - 1371-1372
Laufach - 1371-1372, 1373-1374
Laufberger, Ferdinand - 1373-1374
Laufen. 1. By och slott i schweiziska kant. Zürich - 1373-1374
Laufen. 2. Kretsstad i Oberbayern - 1373-1374
Laufen. 3. Stad i schweiziska kant. Bern - 1373-1374
Laufenberg, H. von. Se Heinrich, sp. 271. - 1373-1374
Laufenburg - 1373-1374
Laufey - 1373-1374
Lauff, Joseph - 1373-1374
Lauffen - 1373-1374
Laufon - 1373-1374
Laugar - 1373-1374
Laugardalur - 1373-1374
Laugarries - 1373-1374
Laugarvatn - 1373-1374
Laugée, Désiré François - 1373-1374
Laugerie. 1. Basse-L. by - 1373-1374
Laugerie. 2. Haute-L., by - 1373-1374
Lauingen - 1373-1374
Laukas. 1. Härad i Vasa län, Finland - 1373-1374
Laukas. 2. Socken - 1373-1374
Laukko - 1373-1374, 1375-1376
Laumontit - 1375-1376
Laun - 1375-1376
Launceston. 1. Stad i Cornwall - 1375-1376
Launceston. 2. Stad i Tasmania - 1375-1376
Launitz, Nicolaus Karl Eduard Schmidt von der - 1375-1376
Laupen - 1375-1376
Laupheim - 1375-1376
Laura, astron. - 1375-1376
Laura, benämning på kloster - 1375-1376
Laura, föremålet för Petrarcas kärlek. Se Petrarca - 1375-1376
Lauraceæ - 1375-1376
Lauræus, Gabriel - 1375-1376
Lauræus, Alexander. Se Lauréus - 1375-1376
Laurahütte - 1375-1376
Laura Marholm - 1377-1378
Laurdalit - 1377-1378
Laureacum - 1377-1378
Laureatus - 1377-1378
Laureion - 1377-1378
Laurel, Lars - 1377-1378
Laurelius, Olof - 1377-1378
Laurell, Axel Adolf - 1377-1378
Laurell, Per Lorens - 1377-1378, 1379-1380
Lauremberg, Johann Willmsen - 1379-1380
Laurén, Ludvig Leonard - 1379-1380
Laurens, stad - 1379-1380
Laurens. 1. Henry L. - 1379-1380
Laurens. 2. John L. - 1379-1380
Laurens, Jules Joseph Augustin - 1379-1380
Laurens. 1. Jean Paul L. - 1379-1380, 1381-1382
Laurens. 2. Paul Albert L. - 1381-1382
Laurens. 3. Jean Pierre L. - 1381-1382
Laurens Axelsson (Tott). Se Tott - 1381-1382
Laurensberg - 1381-1382
Laurent, Paul Mathieu - 1381-1382
Laurent, Auguste - 1381-1382
Laurent, François - 1381-1382
Laurent, Pierre Alphonse - 1381-1382
Laurenti, Laurentius - 1381-1382
Laurentia - 1383-1384
Laurentian - 1383-1384
Laurentiana - 1383-1384
Laurentie, Pierre Sébastien - 1383-1384
Laurentiska formationen - 1383-1384
Laurentiska platån - 1383-1384
Laurentius, den helige - 1383-1384
Laurentius, ärkebiskop i Uppsala - 1383-1384
Laurentius Andreæ - 1383-1384, 1385-1386
Laurentius Giustiniani. Se Laurentius den helige - 1385-1386
Laurentius Jonæ - 1385-1386
Laurentius Nicolai. 1. Se Tungel, L. N. - 1385-1386
Laurentius Nicolai. 2. Se Laurentius Norvegus - 1385-1386
Laurentius Norvegus - 1385-1386, 1387-1388
Laurentius Paulinus - 1387-1388, 1389-1390
Laurentius Petri, den äldre, f. 1499 - 1389-1390, 1391-1392, 1393-1394
Laurentius Petri, den yngre, f. omkr. 1529 - 1393-1394, 1395-1396
Laurent-Pichat, Léon - 1395-1396
Laurents teorém - 1395-1396
Laurentum - 1395-1396
Laurentz, Lars Johan - 1395-1396
Laurenzianska biblioteket - 1395-1396
Lauréus, Alexander - 1395-1396
Lauria, stad - 1395-1396
Lauria, Roger de. Se Loria - 1395-1396
Laurianu, Trebonie - 1395-1396
Lauricocha. Se Llauricocha - 1395-1396
Lauridsen, Peter - 1395-1396, 1397-1398
Laurids Jonssön - 1397-1398
Laurie, André - 1397-1398
Laurier, sir Wilfrid - 1397-1398
Laurin, kem - 1397-1398
Laurin, Luaran l. Luarin, hjälte i forntyskt epos - 1397-1398
Laurin, svensk släkt - 1397-1398, 1399-1400
Laurin. 1. Laurentius Laurentii Laurinus d. ä. - 1399-1400
Laurin. 2. Karl Oskar Johan L. - 1399-1400
Laurin. 3. Gustaf Filip L. - 1399-1400
Laurin. 4. Karl Gustaf Johannes L. - 1399-1400
Laurin, Paul Johan Gerhard - 1399-1400
Laurinékamfer - 1399-1400
Laurinsyra - 1399-1400
Laurinus, Laurentius Laurentii - 1399-1400
Laurion - 1399-1400
Lauriston, Jacques Alexandre Bernard Law - 1399-1400, 1401-1402
Laurit - 1401-1402
Lauritsala - 1401-1402
Laurocerasus - 1401-1402
Lauroideæ - 1401-1402
Laurus - 1401-1402
Laurus Carmphora - 1401-1402
Laurvigens grefskap. Se Larviks grefskap - 1401-1402
Laurvikit - 1401-1402
Laus - 1401-1402
Lausanne - 1401-1402, 1403-1404
Lausavísur - 1403-1404
Lauscha - 1403-1404
Lauser, Wilhelm - 1403-1404
Lausigk - 1403-1404
Lauritz - 1403-1404, 1405-1406
Lausitzbergen - 1405-1406
Lausitzska litteraturen - 1405-1406
Lausitztyp - 1405-1406
Lausonium - 1405-1406
Lautaret. 1. Col de L., pass i Dauphinealperna - 1405-1406
Lautaret. 2. Col de L., pass i Cottiska alperna - 1405-1406
Lautarit - 1405-1406
Lautenbach - 1405-1406
Lautenburg - 1405-1406
Lautenschläger, Karl - 1405-1406
Lautental - 1405-1406
Lauter. 1. Namn på flera mindre vattendrag i Tyskland - 1405-1406
Lauter. 2. Landskommun - 1405-1406
Lauter-Aargletscherna - 1405-1406
Lauteraarhorn. Se Lauterhorn. - 1405-1406
Lauterbach. 1. Kretsstad i Ober-hessen - 1405-1406
Lauterbach. 2. By och kurort - 1405-1406
Lauterbach. 3. Hafsbad - 1405-1406
Lauterberg - 1405-1406
Lauterbrunnen - 1405-1406
Lauterhorn - 1405-1406
Lautern - 1405-1406
L'Auteur de Robert Emmet - 1405-1406
Lauth, Franz Joseph - 1405-1406, 1407-1408
Lautrec, fransk tecknare. Se Toulouse-Lautrec - 1407-1408
Lautrec, Odet de Foix de - 1407-1408
Lautumiæ - 1407-1408
Lauw, Frans - 1407-1408
Lauwer-Zee - 1407-1408
Lauzanne, l. L. de Vaux-Roussel, Augustin Théodore de - 1407-1408
Lauzun, Antoine Nompar de Caumont, hertig af L. - 1407-1408
Law, John - 1407-1408, 1409-1410
Law, William - 1409-1410
Law. 1. Edward L., baron Ellenborough, f. 1750 - 1409-1410
Law. 2. Edward L., earl af Ellenborough, f. 1790 - 1409-1410, 1411-1412
Lava, geol. - 1411-1412
Lava, krigsv. - 1411-1412, 1413-1414
Lavabo - 1413-1414
Lavaerum - 1413-1414
Lavad - 1413-1414
Lavagna - 1413-1414
Laval - 1413-1414
La Valette, Antoine Marie Chamans, grefve de L. - 1413-1414
La Valette, Charles Jean Marie Félix, markis de L. - 1413-1414
La Vallée, Martin, Simon och Jean de - 1413-1414
La Vallière, Louise Françoise de La Baume le Blanc, hertiginna de - 1413-1414, 1415-1416
Laval-Montmorency, François Xavier - 1415-1416
Lavaluniversitetet. Se Laval-Montmorency - 1415-1416
Lavandula - 1415-1416
Lavanduloideæ - 1415-1416
Lavant - 1415-1416
Lavantalalperna. Se Lavant - 1415-1416
Lavaström - 1415-1416
Lavater, Johann Kaspar - 1415-1416, 1417-1418
Lavater, Louis, pseudonym för L. A. Spach - 1417-1418
Lavatera - 1417-1418
Lavaur - 1417-1418
Lavedan, Henri Léon Émile - 1417-1418
Lave Gudmundssön - 1417-1418
La Véla - 1417-1418
Laveleye, Émile Louis Victor, baron de - 1417-1418, 1419-1420
La Veloce - 1419-1420
Lavemang - 1419-1420
Lavemangspruta - 1419-1420
Lavén, Abraham Vilhelm - 1419-1420
Lavendel - 1419-1420, 1421-1422
Lavendelolja - 1421-1422
Lavendelsprit - 1421-1422
Lavera - 1421-1422
Laveracksetter - 1421-1422
Laveran, Charles Louis Alphonse - 1421-1422
Lavergne, Louis Gabriel Léonce Guilhaud de - 1421-1422
Laverna - 1421-1422
Lavery, John - 1421-1422
Lawes, sir John Bennet - 1421-1422, 1423-1424
Lavett. Se Lavettage - 1423-1424
Lavettage - 1423-1424, 1425-1426, 1427-1428, 1429-1430, 1431-1432
Lavettrekyl. Se Lavettage - 1431-1432
Lavettvinkel - 1431-1432
Lavey-Morcles - 1431-1432
Lavigerie, Charles Martial Allemand - 1431-1432
Lavignac, Alexandre Jean Albert - 1431-1432
La Villemarqué, Théodore Claude Henri Hersart de - 1431-1432
Lavin - 1431-1432
Lavinium - 1433-1434
Lavis - 1433-1434
Lavisse, Ernest - 1433-1434
Lawn billiards - 1433-1434
Lawn tennis - 1433-1434
Lavoar - 1433-1434
Law of nations - 1433-1434
Lavoisier, Antoine Laurent - 1433-1434, 1435-1436
La Voisin, eg. Monvoisin, Cathérine - 1435-1436
Lavoix, Henri Marie François - 1435-1436
Lavra, kloster. Se Laura - 1435-1436
Lavreince - 1437-1438
Lawrence, Saint - 1437-1438
Lawrence. 1. Stad i Massachusetts - 1437-1438
Lawrence. 2. Stad i Kansas - 1437-1438
Lawrence, Sir Thomas - 1437-1438
Lawrence. Nordamerikansk köpmanssläkt. 1. Amos L. - 1437-1438
Lawrence. 2. Abbott L. - 1437-1438
Lawrence. 3. Amos Adams L. - 1437-1438
Lawrence. Anlgoindiska krigare. 1. Sir George S:t Patrick L. - 1437-1438
Lawrence. 2. Sir Henry Montgomery L. - 1437-1438, 1439-1440
Lawrence. 3. John Laird Mair L., lord L. - 1439-1440
Lawrenceburg - 1439-1440
Lavrov, Petr Lavrovitj - 1439-1440, 1441-1442
Lawson, sir Wilfrid - 1441-1442
Lawson, Victor Fremont - 1441-1442
Lawson, Cecil Gordon - 1441-1442
Lawson, Andrew C. - 1441-1442
Lawsonia - 1441-1442
Lawyer - 1441-1442
Lax (lat. laxus) - 1441-1442
Lax, zool. Se Laxsläktet - 1441-1442
Laxá - 1441-1442
Laxantia - 1441-1442
Laxarby - 1441-1442
Laxárdalur - 1441-1442
Laxativ - 1441-1442
Laxbås - 1441-1442
Laxbäcken - 1441-1442
Laxdoelasaga - 1441-1442, 1443-1444
Laxdraggarn - 1443-1444
Laxenburg - 1443-1444
Laxera - 1443-1444
Laxerande fräspulver - 1443-1444
Laxerfisken - 1443-1444
Laxerolja - 1443-1444
Laxestörjen - 1443-1444
Laxfamiljen - 1443-1444
Laxfiske - 1443-1444, 1445-1446, 1447-1448
Laxgarn - 1447-1448
Laxgropar - 1447-1448
Laxitet - 1447-1448
Laxkar - 1447-1448
Laxknut - 1447-1448
Laxman, Erik - 1447-1448
Laxmand - 1447-1448
Laxning - 1447-1448
Laxnät - 1447-1448
Laxodling - 1447-1448
Laxpata - 1447-1448
Laxpojo - 1447-1448
Laxränna - 1447-1448, 1449-1450
Laxsjö. 1. Socken - 1449-1450
Laxsjö. 2. Kronopark - 1449-1450
Laxsjön - 1449-1450
Laxsläktet - 1449-1450, 1451-1452, 1453-1454
Laxstjärt - 1453-1454, 1455-1456
Laxtina - 1455-1456
Laxtrappa - 1455-1456
Laxum - 1455-1456
Laxå. 1. Järnvägsstation - 1455-1456
Laxå. 2. Bruksegendom i Örebro län - 1455-1456, 1457-1458
Laxå-Röfors järnväg - 1457-1458
Laxön - 1457-1458
Laxöringen - 1457-1458
Laya. 1. Jean Louis L. - 1457-1458
Layamon - 1457-1458
Layard, sir Austen Henry - 1457-1458
Laynez l. Lainez, Jacobo - 1457-1458, 1459-1460
Layson - 1459-1460
Lazare, Bernard - 1459-1460
Lazarett. Se Lasarett - 1459-1460
Lazarevic, Lazar - 1459-1460
Lazarillo de Tormes - 1459-1460
Lazarin l. "Helios' sårbalsam" - 1459-1460
Lazarister. Se Lasarister - 1459-1460
Lazarol - 1459-1460
Lazarus. 1. Martas och Marias broder. Se Lasarus 1. - 1459-1460
Lazarus. 2. Den fattige mannen i Jesus liknelser. Se Lasarus 2. - 1459-1460
Lazarus, Moritz - 1459-1460, 1461-1462
Lazaruskors. Se Kors, sp. 1082 - 1461-1462
Lazarusorden. Se Lasarusorden - 1461-1462
Lazer. Se Laser - 1461-1462
Lazica. Se Laser - 1461-1462
Laziska. Se Kaukasiska språk, sp. 1323 - 1461-1462
Lazjetjnikov, Ivan Ivanovitj - 1461-1462
Lazo. Se Lasso - 1461-1462
Lazulit - 1461-1462
Lazzari, Donato - 1461-1462, 1463-1464
Lazzari, Sylvio - 1463-1464
Lazzaroner - 1463-1464
Lazzi - 1463-1464
L. B. - 1463-1464
l. c. - 1463-1464
Lcht. - 1463-1464
L. C. J. - 1463-1464
Ld., förkortning för lord - 1463-1464
Ld., vid djurnamn förkortning för P. V. Lund - 1463-1464
L. D. (E. G.) - 1463-1464
Ldf. - 1463-1464
Ldl. - 1463-1464
L-d'or - 1463-1464
Le, nord. myt. Se Lä - 1463-1464
Le (Stora Le, Lesjön), insjö i Dalsland - 1463-1464
Le, hufvudstaden i Ladák. Se Leh. - 1463-1464
Lea, engelskt garnmått - 1463-1464
Lea, Labans äldsta dotter och Kakels syster - 1463-1464
Lea, pseudonym för författarinnan J. Wettergrund - 1463-1464
Lea, Henry Charles - 1463-1464, 1465-1466
Leaby - 1465-1466
Leach, William Elford - 1465-1466
Lead - 1465-1466
Leader - 1465-1466
Leadgate - 1465-1466
Leadhills - 1465-1466
Leadville - 1465-1466
League - 1465-1466
Leake, William Martin - 1465-1466
Leal - 1465-1466
Leamington, Royal L. Spaa - 1465-1466
Leander, Per Johan Herman - 1465-1466
Leander. 1. L. l. Leandros. Se Hero - 1465-1466
Leander. 2. Biskop. Se Isidorus af Sevilla - 1465-1466
Leander, Richard, pseudonym. Se Volkmann, R. - 1465-1466, 1467-1468
Leander, A. Th. L., finsk sångerska. Se Flodin, K. T. - 1467-1468
Leandertornet - 1467-1468
Léandre, Charles - 1467-1468
Leandros. Se Leander 1. - 1467-1468
Leane, Lough L. - 1467-1468
Lear, wales. Llyr, irisk Lêr, keltisk sagokonung - 1467-1468
Lear, Edward - 1467-1468
Leasehold - 1467-1468
Leatherhead - 1467-1468
Leavenworth - 1467-1468
Leba. 1. Kustflod - 1467-1468
Leba. 2. Stad - 1467-1468
Lebadeia - 1467-1468
Lebanon. 1. Stad i Pennsylvania - 1467-1468
Lebanon. 2. Stad i New Hampshire - 1467-1468
Lebanon. 3. Stad i Illinois - 1467-1468
Le Bas, Louis Hippolyte - 1467-1468
Le Bas, Philippe - 1467-1468
Lebba - 1467-1468
Lebbeke - 1467-1468
Lebda. Se Leptis. - 1467-1468
Lebeau, Jean Louis Joseph - 1467-1468, 1469-1470
Le Bec-Hellouin. Se Bec-Hellouin - 1469-1470
Lebedin - 1469-1470
Lebedjan - 1469-1470
Lebedos - 1469-1470
Lebel, Jean - 1469-1470
Lebel, Nicolas - 1469-1470
Lebemann - 1469-1470
Lebensbruder - 1469-1470
Lebensgrösse - 1469-1470
Leben und leben lassen - 1469-1470
Leber, Theodor - 1469-1470
Leberreime - 1469-1470
Lebert (hette eg. Lewy), Hermann - 1469-1470
Lebert (hette eg. Levi), Siegmund - 1469-1470
Lebia - 1469-1470
Lebid, Abu 'Akilibn Rebi'a - 1469-1470
Le Blant, Edmond Frédéric - 1469-1470
Leboeuf, Edmond - 1469-1470, 1471-1472
Lebon, André - 1471-1472
Le Boulengé, Paul Émile - 1471-1472
Lebourg, Albert - 1471-1472
Le Bourget, by. Se Bourget 2 - 1471-1472
Le Bouscat, fransk kommun. Se Bouscat - 1471-1472
Lebrija - 1471-1472
Lebrun, Charles - 1471-1472, 1473-1474
Le Brun, Corneille - 1473-1474
Lebrun, Ponce Denis Écouchard - 1473-1474
Lebrun, Charles François - 1473-1474
Lebrun, Ludwig August - 1475-1476
Lebrun, E. L., fransk målarinna. Se Vigée-Lebrun - 1475-1476
Lebrun, Pierre Antoine - 1475-1476
Lebrun, Barthélemy Louis Joseph - 1475-1476
Lebrun-Pindare. Se Lebrun, P. D. E. - 1475-1476
Lebú - 1475-1476
Le buet. Se Buet. - 1475-1476
Lecanium - 1475-1476
Le Cannet. Se Cannes - 1475-1476
Lecanora - 1475-1476
Le Cardonnel, Louis - 1475-1476
Le Cateau. Se Cateau - 1475-1476
Lecce. 1. Provins i Apulion - 1475-1476
Lecce. 2. Hufvudstad i Lecce 1 - 1475-1476
Lecco - 1475-1476
Lech l. Lach - 1475-1476
Lech, biflod till Donau - 1475-1476
Lechaion - 1475-1476
Le Chatelier, Henry Louis - 1475-1476, 1477-1478
Leche, svensk släkt - 1477-1478
Leche. 1. Johan L. - 1477-1478
Leche. 2. Jakob Vilhelm Ebbe Gustaf L. - 1477-1478, 1479-1480
Lechenich - 1479-1480
Lechevalier, Jean Baptiste - 1479-1480
Lechfeld. Se Lech - 1479-1480
Lechfältet. Se Lech - 1479-1480
Lechhausen - 1479-1480
Lecidea geographica - 1479-1480
Lecitin - 1479-1480, 1481-1482
Lecky, William Edward Hartpole - 1481-1482
Leckö. Se Läckö - 1481-1482
Leclair, Jean Marie - 1481-1482
Leclanché, Georges - 1481-1482
Leclerc, Jean (latiniseradt Johannes Clericus) - 1481-1482
Leclerc, Charles Victor Emmanuel - 1481-1482
Leclercq, Michel Théodore - 1481-1482
Le Clos-Vougeot. Se Clos-Vougeot - 1481-1482
L'Écluse (Fort de l'Écluse). Se Écluse - 1481-1482
Lecluse l. Lescluse, Charles de - 1481-1482, 1483-1484
Lecocq, Alexandre Charles - 1483-1484
Lecomptonförfattningen - 1483-1484
Lecomte, Ferdinand - 1483-1484
Lecomte du Nouy, Jules Jean Antoine - 1483-1484
Le congrès danse, mais il ne marche pas - 1483-1484
Le Conte, Joseph - 1483-1484
Leconte de Lisle, Charles Marie René - 1483-1484, 1485-1486
Lecoq de Boisbaudran, Paul Émile (François) - 1483-1484
Lecourbe, Claude Joseph - 1485-1486
Lecouvreur, eg. Couvreur, Adrianne - 1485-1486
Lecteur - 1485-1486
Lectio - 1485-1486
Lectionarium. Se Lectio - 1485-1486
Lectisternium - 1485-1486
Lector - 1487-1488
Lectoure - 1487-1488
Lectrix - 1487-1488
Lecturer - 1487-1488
Lecythidaceæ - 1487-1488
Lecythis - 1487-1488
Lecythocrinus Eifelianus - 1487-1488
Leczinski. Se Leszczynski. - 1487-1488
Leczna, stad. Se Lentschna. - 1487-1488
Leczyca, stad. Se Lentschiza. - 1487-1488
Led. 1. Anat. - 1487-1488
Led. 2. Jur. - 1487-1488
Led. 3. Krigsv. - 1487-1488, 1489-1490
Led. 4. Mat. Se Ekvation - 1489-1490
Leda, grek. myt. - 1489-1490
Leda, astron. - 1489-1490
Le Daim l. le Dain, Olivier - 1489-1490
Ledamot - 1489-1490
Ledan. Se Delna, M. - 1489-1490
Ledare. 1. Fys. - 1489-1490
Ledare. 2. Fisk. Se Fiskväg - 1489-1490
Ledare. 3. Jaktv. Se Giller - 1489-1490
Ledare. 4. Sjöv. - 1489-1490
Ledare. 5. (Ledande artikel) Tidningst. - 1489-1490
Ledarrullar - 1489-1490
Ledbalja - 1489-1490
Ledben - 1489-1490
Ledberg - 1489-1490
Ledblock - 1489-1490, 1491-1492
Ledbrosk - 1491-1492
Ledbrott - 1491-1492
Ledbury - 1491-1492
Leddamm - 1491-1492
Leddjur - 1491-1492
Leddyna - 1491-1492
Ledeberg (Ledberg), socken i Östergötlands län - 1491-1492
Ledeberg, kommun i Ostflandern - 1491-1492
Ledebour, Karl Friedrich von - 1491-1492
Ledebur, Leopold Karl Wilhelm August von - 1491-1492
Ledesma, Buitrago Alonso de - 1491-1492
Ledesma, Francisco Navarro. Se Navarro Ledesma - 1491-1492
Ledfat - 1491-1492
Ledfossil - 1491-1492
Ledfotingar - 1491-1492
Ledfyr. Se Fyr - 1491-1492
Ledgalla - 1491-1492, 1493-1494
Ledgrenar. Se Fruktved - 1493-1494
Ledgräs. Se Hippuris - 1493-1494
Ledgång. Se Led 1 - 1493-1494
Ledgångsmöss. Se Ledgångssjukdomar - 1493-1494
Ledgångsreumatism. Se Reumatism - 1493-1494
Ledgångssjukdomar - 1493-1494
Ledgångsvattsot. Se Hydarthros - 1493-1494
Ledhjul. Se Turbin - 1493-1494
Ledhund. Se Jakt, sp. 1203 - 1493-1494
Leding l. Ledung - 1493-1494, 1495-1496
Ledingslame l. Ledungslame - 1495-1496
Leditannsyra. Se Ledum - 1495-1496
Ledkapsel. Se Led 1 - 1495-1496
Ledkolonn. Se Led 3 - 1495-1496
Ledmotiv - 1495-1496
Ledmöss. Se Ledgångssjukdomar - 1495-1496
Lednice. Se Eisgrub - 1495-1496
Ledningsförmåga - 1495-1496, 1497-1498, 1499-1500
Ledningskort. Se Kortsystem - 1499-1500
Ledningsmotstånd. Se Elektriskt motstånd och Ledningsförmåga - 1499-1500
Ledningsnät - 1499-1500
Ledningsschema - 1499-1500
Ledningsväfnad - 1499-1500
Ledóchowski, Mieczyslaw Halka - 1499-1500
Ledolin. Se Hemliga medel - 1499-1500
Ledreborg - 1499-1500
Ledresektion - 1499-1500
Ledru-Rollin, Alexandre Auguste - 1499-1500, 1501-1502
Ledsagning - 1501-1502
Ledsegel - 1501-1502
Ledsegelsspira. Se Ledsegel - 1501-1502
Ledsjö - 1501-1502
Ledskena. Se Gejd - 1501-1502
Ledskeneapparat. Se Turbin - 1501-1502
Ledskida. Se Skida - 1501-1502
Ledskott - 1501-1502
Ledstång - 1501-1502
Ledsund - 1501-1502, 1503-1504
Ledsyn - 1503-1504
Ledtonsteg. Se Tonhöjd - 1503-1504
Ledtåg - 1503-1504
Ledum - 1503-1504
Ledung. Se Leding - 1503-1504
Ledungslame. Se Ledingslame - 1503-1504
Ledvatten. Se Led 1 - 1503-1504
Ledvrickning. Se Ledgångssjukdomar och Luxation - 1503-1504
Ledvätska. Se Led 1 - 1503-1504

Project Runeberg, Tue Dec 18 04:45:59 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nfbo/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free