- Project Runeberg -  Personhistorisk tidskrift / Femte årgången 1903 /
Personhistorisk litteratur: Biskop A. O. Rhyzelii anteckningar om sitt lefverne

(1899-1908)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
56

Biskop A. O. Rhyzelii anteckningar om sitt lefverne, i urval utgifna af Josef Helander. Upsala 1901. LXXXVII + 1 + 217 sid. 8:o.

I ett långt företal meddelar utgifvaren sin uppfattning af antecknarens personliga egenskaper och verksamhet m. m., redogör för sina åtgärder som utgifvare, samt meddelar slutligen förteckning på otryckta och tryckta skrifter af den produktive författaren. Hvad angår urvalet kan man skäligen (se nedan) misstänka att åtskilligt, som bort medtagas, uteslutits. Efter texten finnes »Personalregister», som gör en del af innehållet lätt tillgängligt. Det hade varit önskligt att framför registret införts en kortfattad öfversigt af hvarje kapitels hufvudsakliga innehåll.

Andreas Olai Rhyzelius föddes 1677 och afled 1761. Han lefde således under en tid, då märkliga händelser timade, och dessa har han icke underlåtit att anteckna. Hans anteckningar angå så många ämnen, att en redogörelse för innehållet här icke kan ifrågakomma. Deremot bör ordagrannt anföras utgifvarens å sidan 3 tryckta i slutet af kap. Locus navitatis anbringade not:

»Biskop Rhyzelius har ägnat näst följande kapitel åt en omständlig genealogisk revy öfver hela sin släkt, både å fädernet och mödernet, både cognati och agnati, och ådagalägger, att han särskildt å mödernet är befryndad med ett stort antal frejdade familjer, såsom Wilskmänner, Rhydenier, Odelströmar, Odelstiernor, Benzelier, Benzelstiernor, Wingar, Edsbergar, Ollenbergar, Drakenbergar m. fl. Som detaljerna af dessa sorgfälligt utförda slägt förgreningar emellertid erbjuda föga aktuellt intresse, har utgifvaren tillåtit sig att förbigå hela kapitlet.»

Af denna nots öfverraskande innehåll synes framgå, att utg. är fullkomligt okunnig om att släktforskning i våra dagar med största ifver bedrifves, och att resultaten af dylik forskning allt emellanåt framträdt i tryck under senare tid. Det vore derför önskligt att någon intresserad godtgjorde hvad härvidlag försummats.

Å sidan 99 bör årtalet 1708 rättas till 1718. I noten å sidan 149 kallar utg. det i koppar stuckna porträttet af R. stålstick(!). Af inskriften kring det graverade porträttet synes att detta framställer R. vid 73 års ålder, således 1750, men efter hvilket af de oljemålade porträtten, som finnas å Lagerlunda herregård och i Linköpings domkapitel, gravyren är utförd upplyses icke. Att den tillkommit för att
57
pryda R:ii 1752 tryckta, men enligt förf:s företal först 1753 utgifna Biskopskrönika, är antagligt. Anteckningarnas utg. har i sitt företal s. XX hållit sig till titelbladets årtal.

K. F. W-r.


The above contents can be inspected in scanned images: 56, 57

Project Runeberg, Sat Dec 15 19:35:32 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/pht/1903/1_14.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free