- Project Runeberg -  Top 20
  Project Runeberg | Catalog | RSS | Forum | Recent Changes | Comments? |   

See also: Project Runeberg Timeline - Wiki Senaste nytt - Recently published titles - Proofreading status page - Indexing status page - Top 20 - Munin graphs - Webserver statistics

Flitigaste bidragslämnare
- Most active contributors

Antal
sparningar
Namn
EditsName
573 ralph  
453  
236 paul  
220 lars  
151 bert  
80 bio2935c  
76 anders.fredriksson  
63 simon_h  
60 fm  
49 www-data  
28 aronsson  
3 gunneeb  
3 staffan  
3 jmk  
2 hagstroem  
       

Mest ändrade verk
- Most modified works

Antal
sparningar
VerkKorrstapel
EditsVolumeProof bar
321 sfubon/7
158 sflakegbg
124 de12maaned
91 nornan/1896
75 muntrabarn
63 nornan/1907
59 finland19
55 faderson
54 hellas
41 scskilderi
41 vjroburs
39 bcjsthm
38 kvhaa/2
36 cmskamtare
34 djurkabin
33 carlstadsh/3
29 nhderinger
28 myrstrind
26 kongesagae/1
24 nornan/1904

Denna statistik baserar sig på de senaste 2000 ändringarna.
These statistics are based on the 2000 most recent changes.


Project Runeberg, Mon Feb 20 02:42:56 2017
http://runeberg.org/rc.pl

Valid HTML 4.0!