- Project Runeberg -  Project Runeberg
 Catalog
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | Forum | Recent Changes | Donate | Comments?

Most recently digitized titles

Title Author Published Lang
Book  [MARC]  Litteratur om Blekinge : en bibliografisk översikt  Ottervik, Gösta  1941  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Från det forna Upsala : några kulturbilder  Schück, Henrik  1917  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Från Siljans sagoland : berättelser från Dalarne  Lunell, Lars  1913  se
Book  [MARC]  Tolstoi  Rolland, Romain  1921  se
Book  [MARC]  Min Mor    1947  se
Book  [MARC]  Från våra dagars Ryssland : studier under åren 1904-1907  Törngren, Adolf  1911  se
Book  [MARC]  A Précis of the Public Law of Finland  Mechelin, Leo  1889  us
Book  [MARC]  Finland : dets private og offenlige Økonomi  Frederiksen, Niels Christian  1901  dk
Book  [MARC]  Précis du droit public du grand-duché de Finlande  Mechelin, Leo  1886  fr
Book  [MARC]  Finland : its public and private economy  Frederiksen, Niels Christian  1902  us
Book  [MARC]  L'évolution de la Russie : pendant les années 1904-1907  Törngren, Adolf  1914  fr
Book  [MARC]
[MARC]
 Bland furor och granar  Lunell, Lars  1888  se
Book    Intuition. Några ord om diktning och vetenskap  Larsson, Hans  1892  se
Book    On the language of Swinburne's lyrics and epics  Heller, Frank  1910  us
Book    Poesins logik  Larsson, Hans  1899  se
Book    Landsbygdsinteriörer (ur Svensk Tidskrift 1895:4)  Bååth-Holmberg, Cecilia  1895  se
Book    Sydskånska teckningar  Bååth-Holmberg, Cecilia  1886  se
Book    Spillror och andra berättelser  Bååth-Holmberg, Cecilia  1894  se
Book  [MARC]
[MARC]
 The Miracles of Antichrist  Lagerlöf, Selma  1909  us
Book    Ernst Ahlgren. Några biografiska meddelanden  Key, Ellen  1889  se
Book  [MARC]  The Miracles of Antichrist  Lagerlöf, Selma  1899  us
Book    Reiseminder og Skizzer  Tschudi, Clara  1898  no
Book    Svensk eller Storsvensk Patriotism  Key, Ellen  1899  se
Book  [MARC]  Antikrists mirakler  Lagerlöf, Selma  1920  se
Periodical  [MARC]  Framåt (Göteborg)    1886-1889  se
Book    Dronninger, keiserinder og kongernes moder  Tschudi, Clara  1907-1908  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Silhuetter  Tschudi, Clara  1898  no
Book  [MARC]  Kvindebevægelsen : dens udvikling og nuværende standpunkt  Tschudi, Clara  1885  no
Book  [MARC]  Ned med Vaabnene  Suttner, Bertha von  1891  no
Book  [MARC]  Tre Nutidskvinder  Tschudi, Clara  1887  no
Book    Gustaf V och hans tid. En bokfilm  Lindorm, Erik    se
Book  [MARC]
[MARC]
 Tre bilder ur Leo Tolstoys lif  Beamish, Huldine  1891  se
Book  [MARC]  Marthas barn  Suttner, Bertha von  1914  se
Book    Lund. Öfwersigt af Stadens historia och öfriga märkwärdigheter. Med tillägg.  Berling, Edward Wilhelm  1859-1868  se
Book  [MARC]  Auktoritetsreligionerna och andens religion  Sabatier, Auguste  1904  se
Book    Menneskets afstamning og parringsvalget  Darwin, Charles    dk
Book    Om Gotlands fiskar  Lindström, Gustaf  1894  se
Book    En naturforsakres resa omkring jorden  Darwin, Charles  1872  se
Book    Bidrag till historien om Gotland såsom hörande till drottning Christinas underhållsländer  Lindström, Gustaf  1854  se
Book  [MARC]  Lilly eller Gäckade lyckodrömmar  Hässler, Otto  1904  se
Book    Med kungen för fosterlandet  Lindorm, Erik  1934  se
Periodical  [MARC]  Barntidningen Senapskornet    1917-1920  se
Periodical  [MARC]  Ungdomsvännen : illustrerad tidning för Svenska Missionsförbundets Ungdom    1918  se
Periodical  [MARC]  Barnavännen    1944  se
Book  [MARC]  Kvartetten, som sprängdes  Sjöberg, Birger  1942  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Jean-Christophe  Rolland, Romain  1918  se
Book    Handledning till Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige  Olander, Valborg  1918  se
Book    Konung Sverre  Cederschiöld, Gustaf  1901  se
Book    Selma Lagerlöf. En bokfilm  Lindorm, Erik  1923  se
Book  [MARC]  Fra Lofoten og Solør  Schulze, Hans  1865  no
Periodical    Ute och Hemma. Illustrerad tidskrift  Rönnberg, Hanna  1916  se
Book    Tal till mitt hjärta  Lindorm, Erik  1912  se
Book    Bubblor från botten  Lindorm, Erik  1908  se
Book    Min värld  Lindorm, Erik  1918  se
Periodical    Hemma och Ute. Illustrerad tidskrift  Rönnberg, Hanna    se
Book    Boktryckstyper  Hasselquist, Alexis  1905  se
Book    T. N. Hasselquist  Norelius, Eric  1900  se
Book    Vid hemmets härd  Swensson, Carl Aaron  1890  se
Book    Åter i Sverige  Swensson, Carl Aaron  1897  se
Periodical    Albert Engströmin Piirroksia ja Juttuja  Engström, Albert  1925  fi
Book  [MARC]  Svenska metodismen i Amerika  Liljegren, Nils Magnus et al.  1895  se
Book  [MARC]  En Fjeldbygd : Billeder fra Østerdalen  Østgaard, Nicolai Ramm    no
Book    Hemlandstoner. En hälsning från modern Svea till dotterkyrkan i Amerika  Schéele, Henning von  1895  se
Book  [MARC]  Illustrerad missionshistoria  Ekman, Erik Jakob  1893  se
Book  [MARC]  Ulf  Zetterström, Hans  1926  se
Book  [MARC]  Med tvål och borste : kåserier av Jörgen  Zetterström, Hans  1918  se
Book    Jeanne d'Arc, Pigen fra Orléans  Michelet, Jules  1888  dk
Book    Harzrejsen  Heine, Heinrich  1887  dk
Book    Ungdomsarbeider I. (Komiske Fortællinger)  Baggesen, Jens  1887  dk
Book    Kirkens arbejde i de store byer  Ussing, Henry  1897  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Läsebok i svenska historien  Sjögren, Otto  1877  se
Book  [MARC]  Evangeliets segertåg genom världen  Ussing, Henry  1902  se
Book  [MARC]  När vi var unga    1945-1949  se
Book  [MARC]  Moskovitiska rikets uppväxt  Hjärne, Harald  1933  se
Book  [MARC]  Engelsk imperialism och parlamentarism  Hjärne, Harald  1940  se
Book  [MARC]  Rapport från kinesisk by  Myrdal, Jan  1967  se
Book  [MARC]  "Då sa' kungen..." : Kungliga anekdoter under hundra år    1946  se
Book  [MARC]  Alexander I  Merezjkovskij, Dmitrij  1913  se
Book  [MARC]  Arkitekturens historia i öfversiktlig framställning  Hahr, August  1902  se
Book  [MARC]  Sextio års fälttåg : Frälsningsarmén i Sverige 1882-1942  Malmström, Evald  1942  se
Book  [MARC]  Shakspere och hans tid  Schück, Henrik  1916  se
Book  [MARC]  Studier i Vasatidens konst och andra nordiska renässansstudier  Hahr, August  1920  se
Book    Förteckning på Oljemålningar, Handteckningar m. m. af J. F. Höckert  Wieselgren, Harald  1881  se
Book    Folksagor  Asbjørnsen, Peter Christen et al.  1927  se
Book  [MARC]  Några blad ur protestantismens historia  Alcock, Deborah  1919  se
Book  [MARC]  Kvinnofrågan i Sverige 1845-1905  Linder, Gurli  1905  se
Book  [MARC]  Stockholm vid 1400-talets slut  Schück, Henrik    se
Book  [MARC]  Första kilometern ur min levnads film  Bäckström, Carl August  1929  se
Book    Norska Folksagor och Huldre-sägner  Asbjørnsen, Peter Christen et al.  1881  se
Book  [MARC]  Våra barns fria läsning  Linder, Gurli  1916  se
Book  [MARC]  Alice's äventyr i sagolandet  Carroll, Lewis  1870  se
Book  [MARC]  Satukirja lapsille : norjalaisia kansansatuja  Asbjørnsen, Peter Christen et al.  1890  fi
Book  [MARC]  Mrs. Josephine Butler : et Korstog mod Lasten  Welhaven, Ida  1893  no
Book  [MARC]  I hasardens huvudstad  Heller, Frank    se
Book  [MARC]  Du dåre i denna natt...  Heller, Frank    se
Book  [MARC]  Åkerns sagor. Spridda drag ur odlingshäfderna och folklifvet på Gotland  Säve, Per Magnus Arvid  1876  se
Book  [MARC]  Den stora ryska revolutionen 1917  Oberutjev, Konstantin Michajlovitj  1918  se
Book  [MARC]  Diplomatic Reminiscences before and during the World War, 1911-1917  Nekljudov, Anatolij  1920  us
Book  [MARC]  Palmeøerne : Historien om Ungdom og Længsel  Kent, Charles  1924  no
Book    Söderifrån. Sonetter  Retzius, Gustaf  1871  se
Book    Till Visby stads äldsta historia. Ett kritiskt bidrag  Björkander, Adolf  1898  se
Book    Tal, om det, som förbinder oss til Natural-Historiens lärande, samt huru den bör bedrifvas vid Nya  ...  Retzius, Anders Jahan  1770  se
Book    Dikter  Bensow, Oscar  1888  se
Book    Teosofi och teosofer  Roos, Anna Maria  1913  se
Book    Andalusiska diktarinnor  Roos, Anna Maria  1904  se
Book    Aderton år  Roos, Anna Maria  1902  se
Book    Rikssalen på Gripsholms slott. Historiskt Porträtt-Galleri af Konung Gustaf I:s samtida regenter  Salmson, Axel Jakob  1847  se
Book    Tysta djup  Roos, Anna Maria  1895  se
Book    Vad tiden kräver  Roos, Anna Maria  1927  se
Book    Lekar och sagospel  Roos, Anna Maria  1915  se
Book    Aldrig för sent! Dramatisk nutidsmålning med sång  Hedberg, Frans  1861  se
Book    En odåga. Komedi i fyra akter  Hedberg, Frans  1867  se
Book    Bland Storstadsfolk och Skärgårdsbor  Hedberg, Frans  1895  se
Book    Wasa-Arfvet.  Hedberg, Frans  1868  se
Book    Nyårs-kommitén, ett skämt i en akt  Hedberg, Frans  1859  se
Book    Egenhändiga anteckningar af Carl Linnæus on sig sielf med anmärkningar och tillägg  Linné, Carl von  1823  se
Book    Varg i Veum. Soguspel fraa fortidi (900-1000)  Mortensson-Egnund, Ivar  1901  no
Periodical    Den 17de Mai. Norskt folkeblad      no
Book    En kvindes magt  Norris, Frank  1912  dk
Book    Dansk Kunst og Kunstudstillingen på Charlottenborg  Kyhn, Vilhelm  1876  dk
Book    Dansk Kunst. Svar til den "danske Kunstner"  Kyhn, Vilhelm  1877  dk
Book    Om Tegneundervisning  Kyhn, Vilhelm  1885  dk
Book    Edison, hans liv og hans opfindelser  Dahl, Kristian  1897  dk
Book  [MARC]  Esther  Balzac, Honoré de  1899  dk
Book  [MARC]  Engelsk-svenskt lexikon  Cronwall, Uno et al.  1943  us
Book  [MARC]  Den stora ryska revolutionen  Humble, Verner  1917  se
Book  [MARC]  Revolutionsdagar : resebrev från Petrograd  Klein, Ernst  1917  se
Book  [MARC]  Johann Arndts andliga skattkammare  Arndt, Johann    se
Book    Det Kongelige Døvstumme-Institut i Skoleaarene 1865/66 og 1866/67  Trap, J. P. et al.  1868  dk
Book    Perioder i Børns Væxt og i Solens Varme, Iagttagelser  Malling Hansen, Rasmus    dk
Book  [MARC]  Prokljatie vam bolsjeviki : otkrytoe pismo bolsjevikam  Burtsev, Vladimir  1918  ru
Book    Om Periodicitet i Børns Vægt  Malling Hansen, Rasmus  1883  dk
Book  [MARC]  Sex Bøger om den sande Christendom  Arndt, Johann  1881  no
Book  [MARC]  Öfversigt af Finlands geologiska förhållanden  Wiik, Fredrik Johan  1876  se
Book    Försök till framställning af Helisngforstraktens gneis- och granitformationer  Wiik, Fredrik Johan  1866  se
Book    Bidrag till Helsingfors Mineralogi och Geognosi  Wiik, Fredrik Johan  1865  se
Book    Aqvareller från en resa. I. En vinter i Frankrike  Ramsay, Ebba  1873  se
Book    Minnestal över professoren Fredrik Johan Wiik  Ramsay, Wilhelm  1911  se
Book    Henry Dunant, Röda Korsets uppkomst och Genève-konventionen  Ramsay, Ebba  1901  se
Book    En Kvindehistorie  Goldschmidt, Ragnhild  1875  dk
Book    En Communist  Jolin, Johan  1866  se
Book    Blodshämden  Braunerhjelm, Augusta  1879  se
Book    Barnhusbarnen eller Verldens dom  Jolin, Johan  1849  se
Book    En Hedereise i Viborg-Egnen  Goldschmidt, Meïr Aron  1867  dk
Book    Fédora  Sardou, Victorien  1883  se
Book    Ibsen og Danmark (ur Festskrift til Henrik Ibsen)  Vedel, Valdemar  1898  dk
Book    Finska mästare. Edelfelt, Järenefelt, Gallén  Strengell, Gustaf  1906  se
Book    Ströftåg och Sommarminnen  Söderhjelm, Werner    se
Book  [MARC]  Från Neros dagar (Quo vadis?)  Sienkiewicz, Henryk  1905  se
Book  [MARC]  Swedish Song Games    1913  us
Book  [MARC]  Konovalof  Gorkij, Maksim  1936  se
Book    Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede  Huitfeldt-Kaas, Henrik Jørgen    no
Book    Rauhaa kohti  Anttila, Selma    fi
Book    Efterretninger om Familjen Huitfeldt  Huitfeldt-Kaas, Henrik Jørgen  1908  no
Book    Den hvita katten  Langlet, Mathilda  1875  se
Book    Selim Mirza  Sienkiewicz, Henryk  1906  se
Book    Tjenare, Statare och Torpare. En del statistiskt material till jordarbetarfrågans lösning  Feilitzen, Urban    se
Book    Bref, Skrifna under et kort wistande i Swerige, Norrige och Danmark  Wollstonecraft, Mary  1798  se
Book    Maria, eller Missödet att vara Qvinna  Wollstonecraft, Mary  1799  se
Book    Anmärkningar, framkallade af Recensionen i N:o 5 och flera följande N:r af Dagbladet Journalen, i a ...  Adlersparre, Georg  1831  se
Book    Fyra oförgripeliga erinringar vid den i Läsning i Blandade Ämnen förekommande Afhandlingen om Svens ...  Adlersparre, Georg  1801  se
Periodical    Läsning för Landtmän      se
Book  [MARC]  Nordisk familjeboks sportlexikon    1938-1946  se
Book    Fru Marianne  Benedictsson, Victoria  1887  dk
Book    En bok om Öland  Areskog, Carl  1946  se
Book    Öl-ländingen Herr Malte Humleknopps Sommarbesök åp "Prippska Terassen"  Engström, Albert  1898  se
Book    Nye Novelletter  Kielland, Alexander L.  1880  no
Book    Fortuna  Kielland, Alexander L.  1884  se
Book    Samlede Værker. Mindeudgave  Kielland, Alexander L.    no
Book    Arbetare  Kielland, Alexander L.  1881  se
Book    Novelletter  Kielland, Alexander L.  1881  se
Book    Arbeidsfolk  Kielland, Alexander L.  1881  no
Book    Henrik Gabriel Porthan. Levnadsteckning  Schybergson, Magnus Gottfrid    se
Book  [MARC]  Svenska arbetsgifvareföreningen 1902-1927 : minnesskrift  Hallendorff, Carl  1927  se
Book  [MARC]  Festskrift med anledning av Örebro stadsbiblioteks 75-årsjubileum 1862-1937    1937  se
Book  [MARC]  Henri Bergson : tänkesättet Bergson i dess grunddrag  Ruhe, Algot  1914  se
Book  [MARC]  Familjen Polaniecki  Sienkiewicz, Henryk  1906  se
Book  [MARC]  Minnesord till nattvardsbarn af en nattvardslärare  Beskow, Nils  1901  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Mose och lambsens wisor : Evangeliske läro- och böne-psalmer    1877  se
Periodical    Läsning i blandande ämnen      se
Book    Ridderromantiken i fransk och tysk middelalder  Vedel, Valdemar  1906  dk
Book    Dante. En studie  Vedel, Valdemar  1892  dk
Book    Fra Italien. Indtryk og stemninger fra en rejse  Vedel, Valdemar  1892  dk
Book    By og Borger i Middelalderen  Vedel, Valdemar  1901  dk
Book    Fragmenter, efterladte af forfatteren til den patriotiske Tilskuer  Sneedorff, Jens Schielderup  1769  dk
Book    Henrik Ibsen. Festskrift i anledning af hans 70:de Fødselsdag    1898  dk
Book    Studier over Guldalderen i dansk digtning  Vedel, Valdemar  1890  dk
Book    Upsala Universitets konstitutioner af år 1655  Annerstedt, Claes  1890  se
Book  [MARC]  Nynorsk ordbok for rettskriving og litteraturlesnad  Skard, Matias  1920  no
Book    Upsala Universitetsbiblioteks historia intill år 1702  Annerstedt, Claes  1894  se
Book    Upsala Universitets historia  Annerstedt, Claes    se
Book    Olof Rudbeck den äldre    1905  se
Book    Underrättelse om Hälsans Bevarande  Westerdahl, Frans  1784  se
Book  [MARC]  Ukrainarna    1921  se
Book    Filosofiska problemer  Høffding, Harald  1902  dk
Book    Henrik Stampe  Deuntzer, Johan Henrik  1891  dk
Book    Thomas Bartholin    1858  dk
Book    Om Opdragelse  Spencer, Herbert  1895  dk
Periodical    Pennorna      se
Book  [MARC]  Les emigrants Ukraïniens en Suède  Jensen, Alfred  1910  fr
Book  [MARC]  Slavisk kultur och litteratur under nittonde århundradet  Jensen, Alfred  1920  se
Book    Diderot, hans liv og hans gerning  Ipsen, Knud  1891  dk
Book    Hans Hauges Fængsling  Thrap, Daniel  1893  no
Book    Bidrag til Den Norske Kirkes Historie i det nittende aarhundrede  Thrap, Daniel  1884-90  no
Book    Thomas von Westen og Finne-Missionen  Thrap, Daniel  1882  no
Book    Brødremenigheden i Norge  Thrap, Daniel  1908  no
Book  [MARC]  Karl XII i Ukraina : en karolins berättelse  Hallendorff, Carl  1915  se
Book  [MARC]  Från Karl XV:s dagar : personer och händelser  Hallendorff, Carl  1924  se
Book  [MARC]  Konung Augusts politik åren 1700-01  Hallendorff, Carl  1898  se
Book  [MARC]  Illusioner och verklighet : studier öfver den skandinaviska krisen 1864  Hallendorff, Carl  1914  se
Book  [MARC]  Sveriges omdaning under sextonhundratalet  Hallendorff, Carl  1905  se
Book  [MARC]  På fjärran stig : poetiska resebilder  Jensen, Alfred  1893  se
Book  [MARC]  Svenska minnen från Böhmen och Mähren : kulturhistoriska skisser från trettioåriga kriget  Jensen, Alfred  1910  se
Book  [MARC]  I solnedgången : minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste lefnadsår  Hamilton-Geete, Anna  1911-1914  se
Book    Skrifter för allmogen  Alstermark, Peter Niclas  1852  se
Book    Upsala Academies matrikel 1841    1841  se
Book    Upsala Academies Matrikel 1832    1832  se
Book    Junker Carl. Historisk roman från Birger Jarls tidehvarf  Lindeberg, Anders    se
Book    Jungfrutornet. Sjöroman  Flygare-Carlén, Emilie    se
Book    Östgötars minne. Biografisak anetckningar om studerande östergötar i Uppsala 1595-1900  Odén, Klas Gustav  1902  se
Book    Anmärkningar vid præmisserna till Kants system  Ribbing, Sigurd  1839  se
Book    Om motsägelsen och dess lösning enligt den dialektiska methoden  Borelius, Johan Jakob  1848  se
Book    Den Speculativa Philosophen Johan Jacob Borelius i Calmar  Boström, Christopher Jacob  1860  se
Book    Om ideens förhållande till verkligheten  Borelius, Johan Jakob  1849  se
Periodical    Upsala Universitets Årsskrift      se
Book    Om den Boströmska filosofiens förhållande till den Kantiska  Edfeldt, Hans  1882  se
Book    Om den Boströmska filosofien  Edfeldt, Hans  1884  se
Book    Om bevisen för Guds verklighet  Edfeldt, Hans  1897  se
Book    Om Boströms ideelära  Edfeldt, Hans  1884  se
Book    En Swensk Mans Sysselsättning den 17 Maj, i anledning af frågan om Constitutionsfestens firande i N ...  Anckarsvärd, Carl Henrik  1828  se
Book  [MARC]  Politisk trosbekännelse  Anckarsvärd, Carl Henrik  1833  se
Book    En Svensk Mands Sysselsættelse den 17de Mai i Anledning af Constitutionsfestens Høitideligholdelse  ...  Anckarsvärd, Carl Henrik  1828  no
Book    Motion om Revision af Föreningsfördraget emellan Sverige och Norge  Anckarsvärd, Carl Henrik  1859  se
Book    Stockholm. Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af Allmänna konst- och industriutställningen  ...  Dahlgren, Erik Wilhelm    se
Book    Erik Benzelius d. ä.  Afzelius, Henrik Nicolai Clausen    se
Periodical    Inrikes Tidningar      se
Periodical    Hermes Gothicus    1624  se
Periodical    Ens Ropandes Röst i Öknen      se
Book    Framstående Kyrkans män härstammande från Vester- och Norrbotten  Englund, Jakob Albert  1889  se
Book    Från Polcirkelns regioner. Skildringar från Neder- och Öfver-Kalix' socknar  Heurgren, Paul  1892  se
Book    Scener i Nord-Amerika  Arfwedson, Carl David  1836  se
Book    Spionen i den förnäma världen i Stockholm  Arfwedson, Carl David  1831  se
Book    Min första Resa till Hufvudstaden  Arfwedson, Carl David  1828  se
Book    Femton månader af en ung schweitzares lefnad ... åren 1830 och 1831  Arfwedson, Carl David    se
Book    Vad som nu är och Vad som skall ske härefter. Upp.1:19  Länsberg, Otto  1918  se
Book    Tusenårsriket  Länsberg, Otto  1929  se
Periodical    Sedolärande Mercurius      se
Book    Livs Erindringer og Resultater  Goldschmidt, Meïr Aron    dk
Book  [MARC]  Konkordiebogen, eller Den evangelisk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter    1882  no
Book    Udvalgte Skrifter. Romaner, Fortællinger og Skildringer  Goldschmidt, Meïr Aron    dk
Book  [MARC]  Den Norsk-lutherske Kirkes Bekjendelsesskrifter    1884  no
Book    Sundhedslære for Hjem og Skole paa Land og i Købstæderne  Fibiger, Elfride  1894  dk
Book    Fortællinger og Virkelighedsbilleder  Goldschmidt, Meïr Aron    dk
Book  [MARC]  Borgerkrigen i De Forenede Stater i Nord-Amerika  Enander, Johan Alfred  1881  no
Book    Eterneller och vårblommor. Deklamationsstycken och dialoger för föreningar och sä ...    1888  se
Book    Mormonismens historia från sektens uppkomst till närwarande tid  Enander, Johan Alfred  1865  se
Book    Valda skrifter I.  Enander, Johan Alfred  1892  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Lutherska kyrkans bekännelseskrifter    1895  se
Book    Nordmännen i Amerika eller Amerikas upptäckt  Enander, Johan Alfred  1893  se
Book    Förenta Staternas Historia från och med Frihetskriget till närvarande tid (1763-1881)  Enander, Johan Alfred  1880  se
Book    Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig  Trap, J. P.    dk
Book  [MARC]  Fanatismen  Scott, Walter  1855  se
Book  [MARC]  Gamla herrgården  Nycander, Fredrik  1912  se
Book  [MARC]  Svenska kyrkans bekännelseskrifter    1912  se
Book  [MARC]  Den svenska folkkyrkan  Billing, Einar  1963  se
Book  [MARC]  Taras Bulba  Gogol, Nikolaj Vasiljevitj  1926  se
Book  [MARC]  Frederik Sneedorff. Et mindeskrift  Nygaard, Frederik  1893  dk
Book    Kontreadmiral H. C. Sneedorff's efterladte Breve fra 1807-14 i uddrag  Sneedorff, Hans Christian  1899  dk
Book    Sneedorffs samtlige Skrivter  Sneedorff, Jens Schielderup    dk
Book  [MARC]  Nogle Breve fra Professor Frederik Sneedorff till Broderen, Søofficeren Hans Christian Sneedorff  Sneedorff, Frederik  1896  dk
Book  [MARC]  Svipdag : dramatisk dikt  Bensow, Oscar  1894  se
Book  [MARC]  Till läran om Bibelns normativa auktorität  Bensow, Oscar  1899  se
Book  [MARC]  Dikter  Whitlock, Ellen  1896  se
Book  [MARC]  Sveriges industri - dess stormän och befrämjare  Ring, Herman A.  1894-1907  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Lars Fornelius, Sveriges första ästhetiker  Lénström, Carl  1838  se
Book    Stjernhjelm. Ett litterärt skalde-porträtt  Lénström, Carl  1838  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Baron Carl Gripenhjelms poëtiska skrifter  Gripenhielm, Carl  1838  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Arvid Adrian Stjernecrantz. En Bellmanian  Lénström, Carl  1842  se
Book    Dalkarlarne, saga  Widström, Ulrica Carolina  1800  se
Book    Höst-aftnarne, fruntimmerna tillegnade  Widström, Ulrica Carolina  1811  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Sömngångarnätter på vakna dagar. En dikt på fria vers  Strindberg, August  1884  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Czarens kurir eller Sågfilarens hemligheter  Strindberg, August  1912  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Ljudbeteckning för Småländskan ock Öländskan  Lundell, Johan August  1879  se
Book  [MARC]  Professor Dr. Sophus Bugge. En biografisk Skizze  Undset, Ingvald  1880  no
Book  [MARC]  Studier over de nordiske gude- og heltesagns oprindelse  Bugge, Sophus  1881-1896  no
Book  [MARC]  Bottenvikens finska deltan  Rosberg, Johan Evert  1895  se
Periodical  [MARC]  Dagny    1886-1913  se
Book  [MARC]  Svenskas riddare-ordnarnes ursprung, historia och beskrifning  Schützercrantz, Adolf Ulrik  1851  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Konung Carl XIV Johans hov och ordens costumer  Schützercrantz, Adolf Ulrik  1844  se
Book  [MARC]  Nordiskt sagobibliothek eller mythiska och romantiska forntidssagor    1834  se
Book  [MARC]  Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne    1842-1853  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Frimodige Tanker over den saa uventede, som store Hevnens Dag, den 17de Januarii 1772  Langebek, Jacob  1772  dk
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
[MARC]
 Den skandinaviske Eenhedstanke, som den har været, og som den er i Nordens tre Riger  Molbech, Christian  1857  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Dansk Glossarium, eller Ordbog over forældede danske Ord  Molbech, Christian  1857-1866  dk
Book  [MARC]  Breve fra Sverrige i Aaret 1812  Molbech, Christian  1814-1817  dk
Book  [MARC]  Den gamla antikvitetshandeln  Dickens, Charles  1913  se
Book  [MARC]  Svenska kyrkoreformationens historia  Anjou, Lars Anton  1850-1851  se
Book  [MARC]  Svenska fornsaker  Dybeck, Richard  1853-1855  se
Book  [MARC]  Litterära tidsfördrif. Bilder för dagen af Widar    1886  se

300 titles in total.

Valid HTML 4.0! Project Runeberg, 2004-03-28 03:30 (esoj)
http://runeberg.org/