- Project Runeberg -  Project Runeberg
 Catalog
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | Forum | Recent Changes | Donate | Comments?

Most recently digitized titles

Title Author Published Lang
Book  [MARC]  Elleve aar  Undset, Sigrid  1934  no
Book  [MARC]  Den brændende busk  Undset, Sigrid  1930  no
Book  [MARC]  Ida Elisabeth  Undset, Sigrid  1932  no
Book  [MARC]  Gymnadenia  Undset, Sigrid  1929  no
Book  [MARC]  Ringaren i Notre Dame  Hugo, Victor    se
Book  [MARC]  Svensk-spanskt lexikon  Cederholm, Börje et al.  1961  se
Book  [MARC]  Fru Marta Oulie  Undset, Sigrid  1907  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Olav Audunssøn og hans børn  Undset, Sigrid  1927  no
Book  [MARC]  Våra ortnamn och vad de lära oss  Lindroth, Hjalmar  1931  se
Book  [MARC]  Et kvinde-synspunkt  Undset, Sigrid  1919  no
Book  [MARC]  Vaaren  Undset, Sigrid  1914  no
Book  [MARC]  Olav Audunssøn i Hestviken  Undset, Sigrid  1925  no
Book  [MARC]  Forssell, den siste kopparstickaren, eller en svensk konstnär i utlandet  Rudbeck, Thure Gustaf  1861  se
Book  [MARC]  Napoleon  Bering Liisberg, H. C.  1894  dk
Book  [MARC]  Stockholm : skildring af hufvudstadens historia  Rudbeck, Thure Gustaf  1855  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Den siste Hohenstaufen och hans vän, I-II  Rudbeck, Thure Gustaf  1840  se
Book  [MARC]  Medan vi vänta : reflexioner på Birgittadagen 1917  Wägner, Elin  1917  se
Book  [MARC]  Kristin Lavransdatter  Undset, Sigrid  1920-1922  no
Book  [MARC]  Tilbake til fremtiden  Undset, Sigrid  1945  no
Book  [MARC]  Uthförlig beskrifning öfwer den stora Swea och Giötha siön, Wätter, til des belägenhet, storlek och ...  Tiselius, Daniel  1723  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Jenny  Undset, Sigrid  1920  se
Book  [MARC]  Historiska minnen i norra Vättersbygden  Haugard, Joel  1912  se
Book    Bygg : handbok för hus-, väg- och vattenbyggnad      se
Book  [MARC]  Svenskt och angloamerikanskt  Newman, Ernst  1933  se
Book  [MARC]  De bibliska hufvudbegreppen  Nilson, Hans  1909  se
Periodical  [MARC]  Byggmästaren : tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik    1949  se
Book  [MARC]  Fixstjerner og Stjernebilleder  Wexelsen f. Voigt, Gunhild  1895  no
Periodical    Samleren      dk
Book  [MARC]
[MARC]
 En belgisk gruva vid norra Vättern  Haugard, Joel  1944  se
Book  [MARC]  Populær-videnskabelige Foredrag  Bugge, Sophus  1907  no
Book  [MARC]  Lindsborg efter femtio år  Bergin, Alfred  1919  se
Book  [MARC]  August Blanche och hans samtid  Erdmann, Nils  1892  se
Book  [MARC]  Engelsk-svenskt : Natur och Kulturs handlexikon  Freudenthal, Fritiof et al.  1963  us
Book  [MARC]  Ur Släkten Witts Krönika  Witt, Otto  1900  se
Book  [MARC]  Sett från Oljeberget  Andersson, Hilda  1946  se
Book  [MARC]  Under Furor och Palmer  Bergin, Alfred  1916  se
Book  [MARC]  Svensk-spanskt : Natur och Kulturs handlexikon  Cederholm, Börje et al.  1979  se
Book  [MARC]  Aisopos' fabler  Aesop  1919  se
Book    Jenny  Undset, Sigrid  1921  us
Book  [MARC]  Askersundiana  Haugard, Joel  1940  se
Book  [MARC]  Några blad ur Askersunds äldsta domböcker  Haugard, Joel  1943  se
Book  [MARC]  Jenny  Undset, Sigrid  1911  no
Book  [MARC]  I Sverige : minnen och bilder från mina fäders land  Swensson, Carl Aaron  1891  se
Book  [MARC]  Göteborgs nation i Lund 1669-1906  Sjöström, Carl  1907  se
Music    Salmer og Aandelige Sange. Halvhundred Nye Melodier for Hjem, Kirke og Skole  Nielsen, Carl  1919  dk
Book  [MARC]  En liden julegave for børn og børnevenner  Wexelsen, Marie  1881  no
Book  [MARC]  Sirius som Séer  Wexelsen f. Voigt, Gunhild  1891  no
Book  [MARC]  Besøg paa de andre Kloder inden vort Solsystem  Wexelsen f. Voigt, Gunhild  1893  no
Book  [MARC]  Den stora automobilboken : praktisk handbok i automobilkunskap    1947-1948  se
Book  [MARC]  Nathan Söderblom  Andræ, Tor  1931  se
Book  [MARC]  Skogsskötsel : handledning vid uppdragande, vård och föryngring av skog  Wahlgren, Anders  1914  se
Book  [MARC]  Julehistorier  Paulsen, John  1899  dk
Book  [MARC]  Den gang : af mit livs digt  Selmer, Ågot Gjems  1904  no
Book  [MARC]  Billeder fra Bergen : barndoms- og ungdomsminder  Paulsen, John  1911  no
Book  [MARC]  Kunstnernaturer  Paulsen, John  1895  no
Book  [MARC]  Samliv med Ibsen : Sommeren i Berchtesgaden  Paulsen, John  1913  no
Book  [MARC]  Moderne damer : (Kristiania-billeder)  Paulsen, John  1883  no
Book  [MARC]  Bergenske originaler  Paulsen, John  1904  no
Book  [MARC]  Die person Muhammeds in lehre und glauben seiner gemeinde  Andræ, Tor  1917  de
Book  [MARC]  Mohammed : Sein Leben und sein Glaube  Andræ, Tor  1932  de
Book  [MARC]  Smaapigernes bog  Selmer, Ågot Gjems  1900  no
Book  [MARC]  Resien til Verdens Ende  Bergh, Hallvard Ellestad  1894  no
Book  [MARC]  Forteljingar  Vislie, Vetle  1897  no
Book  [MARC]  Det osynligas värld  Andræ, Tor  1934  se
Book  [MARC]  Mindeblade over Landskabsmaler Christian Delphin Wexelsen  Wexelsen f. Voigt, Gunhild  1884  no
Book  [MARC]  Frøken Fia Frost : fornøielig Fortælling for fordomsfrie Folk  Wexelsen f. Voigt, Gunhild  1889  no
Book    Äldre och nyare märkwärdigheter wid Stora Kopparberget  Hammarström, Eric    se
Book  [MARC]
[MARC]
 Immanuel Kant : hans liv och filosofi  Landtman, Gunnar  1922  se
Book  [MARC]  Mine Erindringer  Paulsen, John  1900  no
Book  [MARC]  Svensk-Norsk Haand-Ordbog 1-2  Daa, Ludvig Kristensen  1841  no
Book  [MARC]  Samliv med Ibsen. Nye Erindringer og Skitser  Paulsen, John  1906  no
Book  [MARC]  Stedbørn  Paulsen, John  1886  no
Book  [MARC]  Mol og Dur. Digte  Paulsen, John  1876  no
Book  [MARC]  Familien Pehrsen  Paulsen, John  1882  no
Book  [MARC]  Sjødronningen  Paulsen, John  1876  no
Book  [MARC]  Dorothea  Paulsen, John  1877  no
Book  [MARC]  Af Bylivet  Paulsen, John  1890  no
Book  [MARC]  Låt oss behålla vår gamla Bibel  Waldenström, P. P.  1902  se
Book  [MARC]  Guds Lam  Waldenström, P. P.  1875  se
Book  [MARC]  1876-1877 års Missionsmöten i Upsala  Waldenström, P. P. et al.  1878  se
Book  [MARC]  Är 1882 års proföfversättning af Nya Testamentet tillfredsställande?  Waldenström, P. P.  1883  se
Book  [MARC]  ABC-bok för hemmet  Rodhe, Bengt Carl  1906  se
Book  [MARC]  Om förfaringssättet vid den första undervisningen i modersmålet  Rodhe, Bengt Carl  1889  se
Book  [MARC]  Carl Svenske : historisk berättelse från Frihetstiden  Björlin, Gustaf  1900  se
Book  [MARC]  Til Østerland. Reiseskildringer  Waldenström, P. P.  1897  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Det nya Palestina : minnen och intryck från en färd genom Bibelns land  Saxon, J. L.  1921  se
Book  [MARC]  Om medlen att förhöja qwinliga skönheten. Handbok för damer.    1806  se
Book  [MARC]  En äfventyrare : värklighetsroman från det trettioåriga krigets tid  Schück, Henrik  1918  se
Book  [MARC]  Den nya dagen : en roman från 1880-talet  Saxon, J. L.  1918  se
Book  [MARC]  Smaa Fortællinger  Ewald, Carl  1882  dk
Book  [MARC]  Ordbok över de östsvenska dialekterna  Vendell, Herman  1904-1907  se
Book  [MARC]  Renhet : en häfstång för den enskilde och samhället : Solidar II  Tenow, Elna  1906  se
Book  [MARC]  Olof Wallquists själfbiografiska anteckningar  Wallquist, Olof  1900  se
Book  [MARC]  En framtidsblick  MacNei, John  1892  se
Book    Fröknarna von Pahlen. Roman  Krusenstjerna, Agnes von    se
Book  [MARC]  Biskop A. O. Rhyzelii anteckningar om sitt lefverne  Rhyzelius, Andreas Olavi  1901  se
Book  [MARC]  Oplevelser og Erindringer, mest fra en femtiaarig Lægmandsvirksomhed for Guds Rige  Myhrebøe, Harkel Johnsen  1882  no
Book  [MARC]  En Lægmands Betragtninger over de mest fremtrædende religiøse Bevægelser i vort land i de sidste fi ...  Myhrebøe, Harkel Johnsen  1882  no
Book  [MARC]  Nordlandsliv  Mehlum, Anders  1888  no
Book    Hallingdal og Hallingen  Mehlum, Anders    no
Book  [MARC]  Karen og Nils  Mehlum, Anders  1938  no
Book  [MARC]  Om dödsstraffet  Olivecrona, Knut  1891  se
Book    Magnus Stenbock och Eva Oxenstierna : En Brefväxling  Stenbock, Magnus et al.    se
Periodical    Nu (Kristiania)      no
Book  [MARC]  Danska Drottningar utan Krona  Ewald, Carl    se
Book  [MARC]  95 teser till upplysning om avlatens kraft  Luther, Martin  1917  se
Book  [MARC]  För båda könen : satirer och kåserier af Au revoir  Möller, Artur  1911  se
Book    Jak powstaja swiaty  Arrhenius, Svante  1910  pl
Book  [MARC]  Piraterna på Gula floden  Kerfve, Axel  1933  se
Book  [MARC]  Chit-Chat by Puck. Tea-Time Tales for Young Little Folks and Young Old Folks  Gustafsson, Richard  1880  us
Book  [MARC]  Abend-affärens dokument  Karadja, Mary  1902  se
Book  [MARC]
 The esoteric meaning of the seven sacraments. The ancient therapeuts.  Karadja, Mary  1910  us
Book  [MARC]  Spiritistiska fenomen och spiritualistiska vyer  Karadja, Mary  1900  se
Book  [MARC]  Ett genmäle till docenten Herrlin  Karadja, Mary  1901  se
Book  [MARC]  Fulingens kärlekssaga  Karadja, Mary  1899  se
Book  [MARC]  Det sjätte sinnets uppodling  Karadja, Mary  1900  se
Book  [MARC]  Towards the light : a mystic poem  Karadja, Mary  1908  us
Periodical    Norske Intelligenssedler      no
Book  [MARC]  Genealogi och biografier öfver släkten Waldenström  Waldenström, Gustaf Frithiof  1903  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Fridtjof Nansens saga (1940)  Sørensen, Jon  1940  no
Periodical    Källan i öknen : organ för missionsföreningen Kristlig verksamhet bland ryssar    1929  se
Book  [MARC]  The Floral King: a Life of Linnæus  Alberg, Albert  1888  us
Periodical    Rundradion : programblad för varje vecka    1927  se
Book  [MARC]  Frost Flowers on the Windows. The Result of the vital Energy of Plants  Alberg, Albert  1899  us
Book  [MARC]  Woodland Notes. Tea-Time Tales for Young Little Folks and Young Old Folks  Gustafsson, Richard et al.  1880  us
Book  [MARC]  Rose : noveller  Maupassant, Guy de  1927  se
Book  [MARC]  Bel Ami  Maupassant, Guy de  1946  se
Book    Svenska språkets lagar.  Rydqvist, Johan Erik    se
Periodical    Den Svenske Argus, oversat paa Dansk  Dalin, Olof von    dk
Book    Bibelns män och kvinnor : biblisk konkordans  Roslund, Kristian  1894  se
Periodical    Radio      fi
Book  [MARC]  På Studieresor. Illustrerade små berättelser och anteckningar  Ahrenberg, Jac  1878  se
Book  [MARC]  Kronofogdens pengar  Ahrenberg, Jac  1917  se
Book  [MARC]  Nyländska folksagor berättade för barn  Westermarck, Helena  1897  se
Periodical  [MARC]  Språk och stil : tidskrift för nysvensk språkforskning      se
Book  [MARC]  Kirjawa Joukko  Brosbøll, Carl  1874  fi
Book    Fabled stories from the zoo: Tea-time Tales for Young Little Folks and Young Old Folks  Alberg, Albert  1880  us
Book    Sagor  Gustafsson, Richard    se
Book  [MARC]  Kungen, som inte kunde sofva, ... Åtta sagor  Gustafsson, Richard  1880  se
Book  [MARC]  På Vettern med ångaren Svedudden  Lindberg, Gustaf  1903  se
Book  [MARC]  Spelmannen, Mor och son, Juldagsmorgonen  Gustafsson, Richard  1880  se
Book  [MARC]  Den bästa vägen, . . . Sju sagor  Gustafsson, Richard  1880  se
Book  [MARC]  Soldaten Träff, Lotsflickan, Spelemannens juletrall  Gustafsson, Richard  1881  se
Book  [MARC]  Ett bondbröllop, Lotsarne,Bbeväringsmötet  Gustafsson, Richard  1880  se
Book    Amiral Carl Tersmedens memoarer  Tersmeden, Carl    se
Book  [MARC]  berättelser  Gustafsson, Richard  1875  se
Book  [MARC]  Humoristiska bilder  Gustafsson, Richard  1881  se
Book  [MARC]  Svenska Taflor  Gustafsson, Richard  1876  se
Book  [MARC]  Kronprinsens Regiment : historisk Roman  Meding, Oskar  1880  no
Book  [MARC]  Jämtelands djur-fänge    1749  se
Book  [MARC]  Jämtelands Afradsland  Tideman, Henning  1750  se
Book  [MARC]  Kort beskrifning öfver Rödöns tings-lag i Jemtland  Tideman, Jöns  1758  se
Book  [MARC]  Svensk-franskt : Natur och Kulturs handlexikon  Sund, Nils  1963  se
Book  [MARC]  Det tyvende Aarhundredes Vækkelse, nogle Kendsgerninger og almindelige Lærdomme  Barratt, Thomas Ball  1908  dk
Book  [MARC]  Står Jesu gjenkomst for døren? : tusenårsriket og de siste ting  Barratt, Thomas Ball  1935  no
Periodical    Betlehems-stjernan, Illustrerad Christlig Calender      se
Book  [MARC]  Kvinnor : Berättelser  Idström, Ellen  1899  se
Periodical    Christlig Chrönika      se
Book    Minnen från Södern. Efter en resa i Danmark, Tyskland, Schweitz och Italien  Nicander, Karl August    se
Periodical    Korsbaneret : Kristlig kalender      se
Book  [MARC]  Fotografier af det forna Upsalalifvet  Knös, Thekla  1864  se
Book  [MARC]  Fyrväplingen. Vers och prosa  Bremer, Fredrika et al.  1855  se
Book  [MARC]  Life, letters, and posthumous works of Fredrika Bremer  Bremer, Fredrika  1868  us
Book  [MARC]  Ädel vänskap. Berättelse  Nonnen, Emily  1908  se
Book    Finland och dess invånare  Rühs, Friedrich    se
Book  [MARC]  Darwins nyaste verk: Om menniskans uppkomst, granskadt i engelska tidningen Times    1871  se
Book  [MARC]  The Century of the Child  Key, Ellen  1909  us
Book  [MARC]  Stulecie dziecka  Key, Ellen  1907  pl
Book  [MARC]  Das Jahrhundert des Kindes  Key, Ellen  1905  de
Book    Moderne Damer  Paulsen, John  1883  no
Book  [MARC]  Från högfjäll och urskogar : stämningsbilder från Anderna och Chaco  Nordenskiöld, Erland  1903  se
Book  [MARC]  Indianer och hvita i nordöstra Bolivia  Nordenskiöld, Erland  1911  se
Book  [MARC]  Göran Fredrik Göransson : Ett hundraårsminne 1819-1919    1819  se
Book  [MARC]  Krönikespelet om Sandviken    1943  se
Book  [MARC]  Förslag angående jernvägs anläggande mellan Falun och Gefle    1854  se
Book  [MARC]  Några minnesblad om Bessemermetodens genomförande vid Edske masugn och dess utveckling vid Sandvike ...    1883  se
Book  [MARC]  Frihandel eller Handelsskydd i hvardagslag och på hvardagsspråk  Key, Emil  1886  se
Book  [MARC]  Djur : Skisser och historier från Storgården  Forsslund, Karl-Erik  1900  se
Book  [MARC]  Tajfun  Conrad, Joseph  1918  dk
Book  [MARC]  Doktor Moreaus Ø  Wells, H. G.  1898  dk
Book    Den Svenske Lotsen utgifven af Kongl. Sjökarte-kontoret  Arwidsson, Thorsten  1869  se
Book  [MARC]  Sydhavet  London, Jack  1918  dk
Book  [MARC]  Ulvehunden  London, Jack  1914  dk
Book  [MARC]  Ulf Larsen : En Historie fra Stillehavet  London, Jack  1918  dk
Book  [MARC]  Nyårsnatten, Humoristisk skildring  Andersen, H. C.  1851  se
Book  [MARC]  "Om kreaturens suckan" : en vördnadsfull skrifvelse till några af vårt lands utmärktaste medborgare  Gustafsson Ekeblad, Karl Johan  1863  se
Book  [MARC]  Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829. 3. Oplag  Andersen, H. C.  1840  dk
Book  [MARC]  I Sverige  Andersen, H. C.  1851  se
Book  [MARC]  En skalds lustvandringar i Tyskland, Italen, Grekland och Orienten  Andersen, H. C.  1843  se
Book    wegener      se
Book  [MARC]  Vignetter til danske Digtere  Andersen, H. C.  1832  dk
Book  [MARC]  Erik-Jansismen i Helsingland : Historisk och dogmatisk framställning jemte wederläggning af läran  Lundqvist, Per Niklas  1845  se
Book  [MARC]  Erik-Jansonisternas historia    1902  se
Book  [MARC]  Erik-Jansismens historia  Herlenius, Emil  1900  se
Book  [MARC]  Förklaring öfwer den Heliga Skrift, eller Cateches, Författad i Frågor och Swar  Jansson, Erik  1846  se
Book  [MARC]  Ett Ord i sinom tid, eller En kort wederläggning af Eric Jansismen i Helsingland    1846  se
Book  [MARC]  Svenska kvinnan genom seklen (Iduns julnummer 1907)  Larsson, Carl  1907  se
Book  [MARC]  Nya sagor  Andersen, H. C.  1844  se
Book  [MARC]  Fridhz predikan hållen vthi Ryszland, i thet swenska läghret widh Pletscho  Rudbeckius, Johannes Johannis  1635  se
Book  [MARC]  Een kort berättelse och vnderwisning om wår christeliga troo och gudztienst vthi Swerige  Rudbeckius, Johannes Johannis et al.  1640  se
Book    Skrifter utgivna af Svenska Litteratursällskapet i Finland vol XXVIII    1894  se
Book  [MARC]  En julsång på prosa  Dickens, Charles  1918  se
Book  [MARC]  Moder och styfmoder  Dickens, Charles  1875  se
Book  [MARC]  Bøger og Billeder : kritiske Forsøg  Kjær, Nils  1898  no
Book  [MARC]  Essays : fremmede Forfattere  Kjær, Nils  1895  no
Book  [MARC]  Siste epistler  Kjær, Nils  1924  no
Book  [MARC]  Jul-aftonen  Dickens, Charles  1844  se
Book  [MARC]  Frelserens liv  Dickens, Charles  1934  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Svenska statsförfattningens historiska utveckling från äldsta tid till våra dagar  Hildebrand, Emil  1896  se
Book    Samlede skrifter  Kjær, Nils    no
Book  [MARC]  Kvinden og Socialismen  Bebel, August  1912  no
Book  [MARC]  Om straffrättstheorien och penitentiärsystemet  Naumann, Christian  1849  se
Book  [MARC]  Folket i Simlångsdalen  Ström, Fredrik  1903  se
Book    Nainen ja Sosialismi  Bebel, August  1907  fi
Book  [MARC]  Mosaik : Dikter och prosafragment  Ström, Fredrik  1907  se
Book  [MARC]  Gränsen mellan sensation och emotion  Larsson, Hans  1911  se
Book  [MARC]  Kysset og dets Historie  Nyrop, Kristoffer  1897  dk
Book  [MARC]  Emil eller om uppfostran  Rousseau, Jean-Jacques  1805  se
Book    Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland XXVIII    1894  se
Periodical    Sinims Land ; Missionsblad för Svenska Missionen i Kina      se
Book  [MARC]  Ett år i Brasilien. : underrättelser för emigranter, jemte beskrifning om resan öfver Atlantiska oc ...  Dahlskog, M. P.  1870  se
Book    Studentföreningen Verdandis småskrifter  Langenfelt, Gösta    se
Book    svelitt      se
Book    Bihang till Frithjofa Saga  Arwidsson, Adolf Iwar et al.  1841  se
Book    Sveriges medeltidssagor berättade för barn  Schück, Henrik  1912  se
Book  [MARC]  Svarta Maskens Dårdikter  Myrberg, Anna  1919  se
Book  [MARC]  Det förhäxade paradiset och andra dårdikter  Myrberg, Anna  1930  se
Book  [MARC]  Ville Andeson blir pracktisk  Myrberg, Anna  1929  se
Book  [MARC]  Nya Dårdikter  Myrberg, Anna  1924  se
Book  [MARC]  Svärjes historia : upptekknad i kårta drag av södergrabben Ville Andeson  Myrberg, Anna  1923  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hemmabyarna : världsbetraktelser i femton kapitel  Larsson, Hans  1916  se
Book  [MARC]  Rousseau och Pestalozzi i våra dagars pedagogiska brytningar  Larsson, Hans  1910  se
Book  [MARC]  Från Malmö museum och det gamla Malmö  Larsson, Hans Emil  1910  se
Book  [MARC]  Zoologisk handatlas för skolor eller Figurer till Lärobok i zoologien  Sundevall, Carl Jakob  1843  se
Book  [MARC]  Lärobok i psykologi på empirisk grund  Larsson, Hans  1896  se
Book  [MARC]  Leo N. Tolstoj : litterär studie  Larsson, Hans Emil  1888  se
Book  [MARC]  Skogen susar och andra berättelser  Korolenko, Vladimir  1891  se
Book  [MARC]  Kort Fremstilling af Forskjellen mellem den evangelisk-lutherske og den reformerte Lære  Masius, Hector Gottfried  1874  no
Book    Fra Grønland til Stillehavet, Rejser og Mennesker fra 5. Thule-Ekspedition 1921-24  Rasmussen, Knud    dk
Book    Under Nordenvindens Svøbe  Rasmussen, Knud  1906  dk
Book  [MARC]  Eskimoenes venn Knud Rasmussen  Arnesen, Odd  1944  no
Book  [MARC]  S. O. S. Arktis!  Arnesen, Odd  1945  no
Book  [MARC]  Til veirs på norske vinger : Av flyvningens historie i Norge  Arnesen, Odd et al.  1930  no
Book  [MARC]  Lapland  Rasmussen, Knud  1907  dk
Book  [MARC]  Sovjetunionens Kommunistiska Partis (bolsjevikerna) historia : Kortfattad kurs    1939  se
Book  [MARC]  Sätra Brunns Krönika 1700-1915  Tersmeden, Petrus  1916  se
Book  [MARC]  "Fram" : Hele Norges Skute  Arnesen, Odd  1942  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Roald Amundsen som han var  Arnesen, Odd  1946  no
Book    Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges femtioårsjubileum den 20 april 1913  Millqvist, Viktor    se
Book  [MARC]  Fader og Søn  Tolstoy, Leo  1906  dk
Book  [MARC]  En skön själs bekännelser : ur Wilhelm Meisters Lehrjahre  Goethe, Johann Wolfgang von  1817  se
Book    Romaner og Noveller. Folkeudgave  Tolstoy, Leo    dk
Book  [MARC]  Fra Sibirien : to fortællinger  Korolenko, Vladimir  1893  no
Book  [MARC]  Seks fortællinger  Garsjin, Vsevolod  1893  no
Book  [MARC]  Skrifter af Baltzar Cronstrand  Cronstrand, Baltzar  1877  se
Book  [MARC]  Kortfattet russisk grammatik  Fosse, Karl  1895  no
Book  [MARC]  Inträdes-tal om djur-rikets slägtskaper  Ödmann, Samuel  1785  se
Book  [MARC]  Galeislavens Sorg og andre Skildringer  Loti, Pierre  1893  no
Book  [MARC]  Fire fortællinger  Garsjin, Vsevolod  1892  no
Book  [MARC]  Två nationer  Arnoldson, Klas Pontus  1914  se
Book  [MARC]  Per Adam Siljeström : Svenska folkets lärare  Arnoldson, Klas Pontus  1892  se
Book  [MARC]  Nordens enhet och Kristian II  Arnoldson, Klas Pontus  1899  se
Book  [MARC]  Till allmänheten i Försvarsfrågan  Key, Emil  1882  se
Book  [MARC]  Några reseminnen  Key, Emil  1874  se
Book  [MARC]  Emilie Högquist : Minnesvård  Högqvist, Emilie  1847  se
Book  [MARC]  Industrin och kvinnofrågan  Andrée, Salomon August  1892  se
Book    Anderson Memorial Service    1937  us
Book  [MARC]  Krønnike-Rim til levende Skolebrug  Grundtvig, N. F. S.  1875  dk
Music  [MARC]  Melodier til N. Fr. S. Grundtvigs Krønike-Rim for 2, 3 og 4 stemmer  Lindeman, Ludvig Mathias et al.  1874  dk
Book  [MARC]  Våra barns nöjesläsning  Linder, Gurli  1902  se
Book    N. F. S. Grundtvigs Poetiske Skrifter  Grundtvig, N. F. S.    dk
Book  [MARC]  Danske Folkeæventyr  Grundtvig, Svend  1884  dk
Book    Danske folkeviser med tegninger af danske kunstnere      dk
Book  [MARC]  Naturrim  Olsson, August  1885  se
Book  [MARC]  Fredstrumpeten  Olsson, August  1893  se
Book  [MARC]  "Pastoralier"  Olsson, August  1899  se
Book  [MARC]  Helsa  Olsson, August  1884  se
Book  [MARC]  Politiskt Kallprat med anledning av fröken Ellen Keys föredrag i norska frågan  Olsson, August  1900  se
Book  [MARC]  Lars Johan Hierta : En förkämpe för utvecklingen  Wieselgren, Harald  1888  se
Book  [MARC]  Svenskt-tyskt standardlexikon    1963  se
Book  [MARC]  Tyskt-svenskt standardlexikon    1965  de
Book  [MARC]  Skolans ställning till relgionsundervisningen  Whitlock, Anna  1888  se
Book  [MARC]  Individualism och socialism : några tankar om de få och de många  Key, Ellen  1910  se
Book  [MARC]  Peder Oxe. Et jydsk Folkeæventyr  Grundtvig, Svend  1894  dk
Book  [MARC]  Tommelise  Andersen, H. C.  1892  dk
Book  [MARC]  I Drømmenes Rige    1894  dk
Periodical  [MARC]  Dædalius Hyperboreus eller Några Nya Mathematiska och Physicaliska Försök och Anmerckningar  Swedenborg, Emanuel  1716  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Intressanta reseruter i Finland    1892  se
Book  [MARC]  Manden som skulde stelle hjemme  Asbjørnsen, Peter Christen  1896  dk
Book  [MARC]  Eos  Karsten, Werner  1903  se
Periodical  [MARC]  Dædalus : Tekniska museets årsbok    1931  se
Periodical    Hej!      se
Book  [MARC]  Några ord i Kvinnofrågan  Heikel, Emma Rosina  1892  se
Book  [MARC]  Vinddrifne  Idström, Ellen  1894  se
Book  [MARC]  Tvillingsystrarna  Idström, Ellen  1893  se
Book  [MARC]  Hunting & Adventure in the Arctic  Nansen, Fridtjof  1925  us
Book  [MARC]
[MARC]
 Om Correctur, en fuldstændig Veiledning til at corrigere literaire og typothetiske Feil i Bogtryk,  ...  Karup, Carl Frederik Wilhelm Ignatius  1860  dk
Book  [MARC]  Haandbog i Bogtrykkerkonsten : 1 : Om Sætningen og hvad dertil hører  Devold, Edvard Bernhard  1863  no
Book  [MARC]  Kinesere og andre folk : sett fra en misjonærs synspunkt  Vogt, Volrath  1935  no

300 titles in total.

Valid HTML 4.0! Project Runeberg, 2004-03-28 03:30 (esoj)
http://runeberg.org/