- Project Runeberg -  Project Runeberg
 Catalog
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | Forum | Recent Changes | Donate | Comments?

Most recently digitized titles

Title Author Published Lang
Book  [MARC]  Verkstadsboken : teknisk handbok för verkstadsindustrien    1944  se
Book  [MARC]  Instinktens mysterier  Fabre, Jean-Henri  1918  se
Book  [MARC]  Nationernas förbund  Nordström, Ludvig  1918  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Nye himle og en ny jord  Nordström, Ludvig  1917  no
Book  [MARC]  Debatt i befolkningsfrågan    1935  se
Periodical  [MARC]  Internetworld    2003  se
Book  [MARC]  Skolträdgården  Borgh, Per  1919  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Utförlig och fullständig matrikel öfver Sveriges folkskollärare, organister, kantorer och klockare  ...  Borgh, Per  1889  se
Book  [MARC]  Sveriges målare : ett standardverk över måleriyrkets män i Sverige    1946  se
Book  [MARC]  Jökeln  Jensen, Johannes V.  1908  se
Book  [MARC]  The curtain falls : Last days of the Third Reich  Bernadotte, Folke  1945  us
Book  [MARC]  Slutet : mina humanitära förhandlingar i Tyskland våren 1945 och deras politiska följder  Bernadotte, Folke  1945  se
Book  [MARC]  Den svenska förlagsbokhandelns historia  Schück, Henrik  1923  se
Book  [MARC]  Huvuddragen av Sveriges litteratur  Schück, Henrik et al.  1917-1918  se
Book  [MARC]  Vårt land : Sveriges geografi i populär framställning  Furuskog, Jalmar  1948  se
Book  [MARC]  Bonniers konversationslexikon    1922-1929  se
Book  [MARC]  Åhlén & söners uppslagsbok    1931-1933  se
Book  [MARC]  För det inre livet. I  Engström, Lars Magnus  1923  se
Book  [MARC]  Historia och religion : några uppsatser omkring ett ständigt aktuellt kulturproblem    1948  se
Book  [MARC]  Om livets korthet  Seneca  1918  se
Book  [MARC]  Dr E. J. Ekman : en biografi  Håkanson, Josef W.  1919  se
Periodical    Elektroteknisk Tidsskrift      no
Book  [MARC]  Reise fra Christiania til Trondhjem op igjennem Østerdalen, og tilbage over Dovre, samt en Tour til ...  Esmark, Jens  1829  no
Book  [MARC]  Reise von Christiania nach Drontheim durch Oesterdalen und zurück über Dovre, nebst einem Abstecher ...  Esmark, Jens  1829  de
Book  [MARC]  Familjen i dalen  Flygare-Carlén, Emilie  1849  se
Book  [MARC]  Om teosofien såsom kulturfaktor  Sven-Nilsson, Sven Ivar  1896  se
Book  [MARC]  Anonymer og pseudonymer i den danske, norske og islandske literatur  Collin, Edvard  1869  dk
Book  [MARC]  Sundhed, skjønhed og styrke : ti bud  Lund, Henrik  1908  no
Book  [MARC]  Teknisk opslagsbok i omriss  Lund, Henrik  1927  no
Book  [MARC]  Religionen i religionerne  Lund, Henrik  1910  no
Book  [MARC]  Veiledning til at opdrage en sund, fornuftig, duelig og lykkelig Afkom  Bech, Frederik Julius  1792  no
Book  [MARC]  Vort Aarhundrede, eller Skildring af de interessanteste Mærkværdigheder, Begivenheder og største Mæ ...  Stöver, Dietrich Heinrich  1798  dk
Book  [MARC]  Menneskets Pligter imod det ufornuftige Dyr  Bech, Frederik Julius  1801  no
Book  [MARC]  Afhandling om Jern-Malm, som findes i Myrer og Moradser i Norge  Evenstad, Ole Olsen  1790  no
Periodical  [MARC]  Hvem-hvad-hvor : Politikens årbog    1949  dk
Book  [MARC]  Svenskt-italienskt parlörlexikon  Fahlstedt, Carl A.  1949  se
Periodical    Almanack utgiven av Vetenskapsakademien      se
Periodical  [MARC]  Örebro läns hushållningssällskaps almanacka med minneslista    1928-1936  se
Book  [MARC]  Sovremennaja Svecija  Tolstoy, Lev Lvovich  1900  ru
Book  [MARC]  Sommar-handbok, för unga husfruar  Götrek, Sara Charlotta  1831  se
Book  [MARC]  Bibelns bildspråk  Björk, Olof Leonard  1936  se
Book  [MARC]  Kyrka och stat : en historisk återblick och några aktuella problem  Rudberg, Einar  1934  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Arbetsböcker i slöjd  Ell, Gunnar  1930  se
Book  [MARC]  Göteborgs folkskolors modellserie för träslöjd (1908)  Hallén, Hans  1908  se
Book  [MARC]  Göteborgs folkskolors modellserie för metallslöjd    1897  se
Book  [MARC]  Göteborgs folkskolors modellserie för träslöjd    1897  se
Book  [MARC]  Möbelritningar för snickare, möbelfabrikanter, slöjdskolor och enskilde slöjdare  Flinta, Gustaf  1887  se
Book  [MARC]  Handbok i pedagogisk snickerislöjd till tjenst för lärare och vid själfstudium  Salomon, Otto et al.  1890  se
Book  [MARC]  Praktiska arbetsskolan för barn och ungdom (högre real-läroverk för flickor och gossar) Stockholm,  ...  Palmgren, Karl Edvard  1889  se
Book  [MARC]  Handledning i metodisk undervisning i kvinnlig slöjd  Lundin, Hulda  1924  se
Book  [MARC]  Lyriska översättningar    1922  se
Book  [MARC]  Beskrifning på en ny linberednings-machin, uppå hvilken linet kan, med ens, både bråkas, skäktas oc ...  Schwartz, Gustaf Magnus  1837  se
Book  [MARC]  Krig och fred : historisk roman från de napoleonska världskrigen  Tolstoy, Leo  1896  se
Book  [MARC]  Kroppsvård och själavård  Giertz, Knut Harald  1941  se
Book  [MARC]  Träindustrins handbok : Snickeriarbete    1950  se
Book    Danmark-Norges Traktater 1523-1750 med dertil hørende Aktstykker    1907-1933  dk
Book  [MARC]  Fra Studenterdagene : Spredte Minder fra Fester og Forestillinger  Møller, Carl  1895  dk
Book  [MARC]  Paa Farten : Kjøbenhavnske Billeder i Blendramme  Møller, Carl  1884  dk
Book  [MARC]  Vor Ungdom : Studenterkomedie i 4 Akter med et Forspil  Lembcke, Svend  1883  dk
Book  [MARC]  108 sätt att tillaga julmat i dyrtid jämte förslag till matsedlar  Adelsköld, Elise  1918  se
Book  [MARC]  Surrogatboken : 147 sätt att tillaga utmärkta surrogat  Adelsköld, Elise  1917  se
Book  [MARC]  Kylle Kluck : En liten kycklings märkvärdiga äventyr  Kalkar, Georg et al.  1919  se
Book    Sagor ur Tusen och en natt  Wahlenberg, Anna    se
Book    20 års storviltsfångst  Delmont, Joseph  1934  se
Book  [MARC]  Oljemåleriet : material, metoder och mästare  Kumlien, Akke  1946  se
Book  [MARC]  Söndagsskolan  Borg, Elsa  1878  se
Book  [MARC]  Återblick öfver tjugofem års missionsarbete vid Hvita Bergen i Stockholm från hösten 1876 till höst ...  Borg, Elsa  1901  se
Book  [MARC]  Skåne  Carlsson, Fredrik  1912  se
Book  [MARC]  Elsa Borg : Lefnadsminnen  Borg, Elsa  1910  se
Book  [MARC]  Det svarta strecket  Johnsson, Harald  1915  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Værker i Mindeudgave  Bang, Herman  1920-1921  dk
Book  [MARC]  Onkel Toms stuga : En skildring af de förtrycktes lif  Stowe, Harriet Beecher  1902  se
Book  [MARC]  Obchodní dum v morských skaliskách  Flygare-Carlén, Emilie  1910-1913  cs
Book  [MARC]  Onkel Toms stuga : Skildringar från negerslafvarnes lif i Amerikas Förenta Stater  Stowe, Harriet Beecher  1892  se
Book  [MARC]  Realisme og Realister : Portrætstudier og Aforismer  Bang, Herman  1879  dk
Book  [MARC]  De uden Fædreland  Bang, Herman  1906  dk
Book  [MARC]  Den bleggule Hest : En Terrorists Optegnelser  Madelung, Aage  1909  dk
Book  [MARC]  Der Tod eines Dichters  Madelung, Aage  1912  de
Book  [MARC]  Jagt paa Dyr og Mennesker  Madelung, Aage  1908  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Rosen på Klastorp eller den förälskade torparflickan  Granath, Wilhelm  1898  se
Book  [MARC]  Elsker hverandre : en Passionsbog  Madelung, Aage  1912  dk
Book  [MARC]  Forvandlinger  Madelung, Aage  1913  dk
Book  [MARC]  Mein Kriegstagebuch  Madelung, Aage  1915  de
Book  [MARC]  Aus Ungarn und Galizien : Kriegsberichte  Madelung, Aage  1916  de
Book  [MARC]  I Dyreham  Madelung, Aage  1921  dk
Book  [MARC]  Opbrud  Madelung, Aage  1909  dk
Book  [MARC]  Brutna eder : en societetskvinnas roman  Kerfve, Axel  1898  se
Book  [MARC]  Posthuma noveller  Andersson, Dan  1922  se
Book    Hans Alienus  Heidenstam, Verner von    se
Book  [MARC]  Tre gammaldags visor  Fröding, Gustaf  1893  se
Book  [MARC]  Vårdagar och frostnätter  Aho, Juhani  1906  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Ledetraad til nordisk Oldkyndighed  Petersen, Niels Matthias et al.  1836  dk
Book  [MARC]  Till Gustaf Frödings Minne  Fogelqvist, Torsten  1922  se
Book  [MARC]  Om psykisk uttröttning : med särskild hänsyn till skolan och universitetet  Öhrvall, Hjalmar  1896  se
Book  [MARC]  Studentföreningen Verdandi 1882-1892 : ett stycke kulturhistoria från Upsala  Zweigbergk, Otto von  1892  se
Book    Hafva djuren rätt att lefva  Nathorst, Alfred  1907  se
Book  [MARC]  Jämförelse mellan buddhismen och kristendomen i några centrala punkter  Norrman, Gustaf  1902  se
Book  [MARC]  Dödlighetens aftagande i Sverige och orsakerna därtill  Wallis, Curt  1889  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Istiden : Ett skede i jordens historia  Högbom, Arvid Gustaf  1899  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Koranen : muhammedanernas bibel  Almkvist, Herman  1889  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Nutidens arbetssätt  Geijerstam, Karl af  1889  se
Book  [MARC]  Om öfverläggningar och beslut  Svenson, Axel  1900  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Om människans ursprung  Adlerz, Gottfrid  1889  se
Book  [MARC]  Skatterna till staten  Sohlman, Harald  1888  se
Book  [MARC]  Från människosläktets barndom  Key, Ellen  1900  se
Periodical  [MARC]  Missionshandbok med almanack    1927  se
Book  [MARC]  Fysisk geografi  Geikie, Archibald  1889  no
Book  [MARC]  Grundtræk  Huxley, Thomas Henry  1888  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Norske digte    1889  no
Book  [MARC]  Den menneskelige tragikomedi : historiske skildringer  Scherr, Johannes  1889  no
Book  [MARC]  Israels og Judas historie i korthed  Wellhausen, Julius  1889  no
Book  [MARC]  Ordbok öfver svenska medeltids-språket  Söderwall, Knut Fredrik  1884-1973  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Om en kristen människas frihet : jämte Ett sändebrev till påven Leo X  Luther, Martin  1916  se
Book  [MARC]  Den franske revolution  Carlyle, Thomas  1890  no
Book    De tre musketörerna  Dumas, Alexandre    se
Book  [MARC]  Percival Keene  Marryat, Frederick  1911  no
Book  [MARC]  Vore bedsteforældre : optegnelser om tilstanden i Danmark og Norge fra 1790-1815  Janson, Kristofer  1890  no
Book  [MARC]  Raskolnikow  Dostojevskij, Fjodor  1889  no
Book  [MARC]  Aandelige Guldkorn nedlagte af Gud til Høst for Evigheden : Christelige Fortællinger og Levnetsbesk ...  Schubert, Gotthilf Heinrich von  1863  no
Book  [MARC]  Djungelboken  Kipling, Rudyard  1915  se
Book  [MARC]  Havstrømmen  Schubert, Gotthilf Heinrich von  1861  no
Book  [MARC]  Percival Keene  Marryat, Frederick  1890  no
Book  [MARC]  Landsbygdselektrifiering : hjälpreda vid distribution och användande av elektrisk energi på landsby ...  Holmgren, Torsten  1922  se
Book  [MARC]  Anmärkningar vidfogade Docenten Åbergs "Granskning"  Wikner, Pontus  1882  se
Book    Inhemska fiberväxter  Sellergren, Gustaf  1920-1923  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Svenska folksagor  Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof et al.  1875  se
Book  [MARC]  Ett genmäle till Doc. C. P. Wikner  Åberg, Lawrence Heap  1883  se
Book  [MARC]  Bordtaler : et lidet udvalg  Luther, Martin  1889  no
Book  [MARC]  Store Opfindelser  Corneliussen, Oluf Aabel  1881  no
Book  [MARC]  Sermon om et Kristenmenneskes Frihed  Luther, Martin  1876  no
Book  [MARC]  Ett försök att uppvisa darwinismens öfverensstämmelse med en rationelt idealistisk verldsåskådning  Åberg, Lawrence Heap  1874  se
Book  [MARC]  Bidrag till en framställning och kritik af Kants lära om det moraliskt onda  Åberg, Lawrence Heap  1878  se
Book  [MARC]  Den lutherske Kirkes Reformatorer og nogle af deres Medarbeidere  Belsheim, Johannes  1880  no
Book  [MARC]  Kjernesprog, samlede af Luthers Skrifter  Luther, Martin  1883  no
Book  [MARC]  De Schmalkaldiske Artikler, eller den kristelige Læres Artikler  Luther, Martin  1877  no
Book  [MARC]  Halvveis : træk fra missionsarbeidet i Madagaskars indland  Johnson, Johs.  1911  no
Book  [MARC]  Tidsexistensens apologi : Ett stycke relationsteori  Wikner, Pontus  1888  se
Book  [MARC]  Om Wagnerismen  Lindgren, Adolf  1881  se
Book  [MARC]  En uppkomling : Berättelse från kustlandet  Janson, Gustaf  1898  se
Book  [MARC]  Sveriges dramatiska litteratur till och med 1875  Klemming, Gustaf  1879  se
Book  [MARC]  Martin Luther : minnesskrift till reformationsjubileet 1917  Holmquist, Hjalmar  1916  se
Book  [MARC]  Bröstkaramellerna eller "Min man's familj"  Jolin, Johan  1849  se
Book  [MARC]  Qvinnofrågan  Fryxell, Eva  1880  se
Book  [MARC]  Affällingarne. Vol.1-3  Jolin, Johan  1869  se
Book  [MARC]  "Den stumma från Portici"  Jolin, Johan  1871  se
Book  [MARC]  Folksägner från Småland & Östergötland    1892  se
Book  [MARC]  Rosen bland kamelior  Jolin, Johan  1928  se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver Wästbo härad i Jönköpings län  Allvin, Jonas  1846  se
Book    Lars Bondesons varieté-kupletter och visor  Jansson-Öhlin, Carl    se
Book  [MARC]  Beskrifning öfver Mo samt Norra och Södra Wedbo härader i Jönköpings län  Allvin, Jonas  1857  se
Book  [MARC]  De tre kuttrarne  Marryat, Frederick  1853  se
Book  [MARC]  Percival Keene  Marryat, Frederick  1913  dk
Book  [MARC]  Studien über das ungehörnte Rindvieh im nördlichen Europa unter besonderer Berücksichtigung der nor ...  Arenander, Erik Oskar  1896  de
Book  [MARC]  Mr. Midshipman Easy  Marryat, Frederick  1899  dk
Book  [MARC]  Frændeløs  Malot, Hector  1911  no
Book  [MARC]  Berättelse om lins planterande, beredande spinning, wäfnad och öfriga tilberedning  Bennet, Stephen  1738  se
Book  [MARC]  Frændeløs  Malot, Hector  1911  dk
Book  [MARC]  Nybyggerne i Kanada  Marryat, Frederick  1905  dk
Book  [MARC]  Ravdykkeren. En Historie fra Lithauen  Erslev, Anna  1908  dk
Book  [MARC]  Reminiscences : the Story of an Emigrant  Mattson, Hans  1891  us
Book  [MARC]  Drottning Karin. Historisk roman från Erik XIV:s tid  Granath, Wilhelm  1899  se
Book  [MARC]  Wasa-ättlingarne. Historiskt-romantiska berättelser från Erik XIV:s, Johan III:s, Sigismunds, Carl  ...  Granath, Wilhelm  1895  se
Book  [MARC]  Carolinens Minne. Historisk roman från Carl XII:s tid  Granath, Wilhelm  1900  se
Book    Bruksanvisning för den nya cylindermaskinen (Elastic) med helt och hållet rundmatande transportör    1885-1894  se
Book  [MARC]  Andersonskans Kalle samt ditt och datt för lediga stunder (Andersonsskans Kalle. Pojkstreck o kärin ...  Norlander, Emil    se
Book  [MARC]  Chorographia Bahusiensis Thet är: Bahus-Läns Beskrifning  Oedman, Johan Petri  1746  se
Book    Børnene i Nyskoven  Marryat, Frederick  1910  dk
Book    Danske Folkeskuespil  Brosbøll, Carl    dk
Book    Smuglerens søn  Brosbøll, Carl  1915  dk
Book  [MARC]  Gjøngehøvdingen og Dronningens vagtmester  Brosbøll, Carl  1897  dk
Book  [MARC]  Gamle skaldar og kvad  Flo, Rasmus  1902  no
Book    The History of the Swedes  Geijer, Erik Gustaf  1845  us
Book    Auch ein Wort über die religiöse Frage der Zeit  Geijer, Erik Gustaf  1847  de
Book  [MARC]  Tjugo år i Dalarne  Schröder, Gustaf  1896  se
Book  [MARC]  Från pojk- och gubbåren. Jagt- och fiskehistorier  Schröder, Gustaf  1894  se
Book  [MARC]  Finntorpet i Västerskogen  Schröder, Gustaf  1899  se
Book  [MARC]  Vägledning i Fiske  Schröder, Gustaf  1900  se
Book  [MARC]  Örjan Kajland och hans pojkar. Skildringar från svenska finnarnes lif och jagter i Vermlands och Da ...  Schröder, Gustaf  1893  se
Book  [MARC]  Om romerska bad och finska badstugor  Curman, Carl  1871  se
Book  [MARC]  Branting och hans garde : politiska silhuetter  Ström, Fredrik  1918  se
Book  [MARC]  Gula brigadens hjältar. Roman från Sveriges storhetstid  Hydén, Nils  1899  se
Book  [MARC]  Pavo Makkran. Bilder från finnarnas lif under Krabbe- och Gyldenlöwe-fejderna i Vermland  Schröder, Gustaf  1896  se
Book  [MARC]  Roman days  Rydberg, Viktor  1887  us
Book  [MARC]  Kampen om två millioner. Svensk kriminalroman. Vol. 1-4    1899-1903  se
Book    Kristus ja hänen miehiään  Ricard, Olfert  1910  fi
Book    Götiska förbundet och dess hufvudmän  Hjärne, Rudolf  1878  se
Book  [MARC]  Serviska folksånger    1830  se
Book  [MARC]  Hundrade minnen från Österbotten  Wacklin, Sara  1844-1845  se
Book  [MARC]  Om Litteraturen och dess betydelse som bildningsmedel  Hjärne, Rudolf  1863  se
Book  [MARC]  Dikt och verklighet  Hjärne, Rudolf  1883  se
Book  [MARC]  Två löjtnanter  Axelson, Maximilian  1869  se
Book  [MARC]  Sekter Lundbergs bröllop. Berättelse ur folklifvet  Axelson, Maximilian  1878  se
Book  [MARC]  Saimi, en dikt ur Finnskogen  Axelson, Maximilian  1852  se
Book    Bilder ur Sveriges krigshistoria  Björlin, Gustaf    se
Book    Den Danske Psalmedigtning  Brandt, Carl Joakim et al.    dk
Periodical    Nya Extra Posten      se
Book    Lucidarius, en Folkebog fra Middelalderen  Brandt, Carl Joakim  1849  dk
Book  [MARC]  Vore danske Kirke-Salmebøger fra Reformationen til Nutiden  Brandt, Carl Joakim  1886  dk
Book    Om Lunde-Kanniken Christiern Pedersen og hans Skrifter  Brandt, Carl Joakim  1882  dk
Book  [MARC]  Sångernas bok  Heine, Heinrich  1920  se
Book  [MARC]  Boråsiaden. Poem i fyra sånger  Rudbeck, Olof  1820  se
Book  [MARC]  Vid svältgränsen och andra berättelser : skildringar ur Stockholmslifvet  Sandel, Maria  1908  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Rationell arbetsledning : Taylor-systemet  Taylor, Frederick Winslow  1920  se
Book  [MARC]  Slagen till slant. Ett kort livs historia  Norlander, Emil  1899  se
Periodical    Symra. En aarbog for Norske paa begge sider af havet      no
Book  [MARC]  Hellig Olav  Undset, Sigrid  1930  no
Book  [MARC]  Tre sagaer om islændinger    1923  no
Book  [MARC]  Etapper  Undset, Sigrid  1929  no
Book  [MARC]  Den lyckliga åldern  Undset, Sigrid  1913  se
Book  [MARC]  Dikter och smärre prosaiska stycken  Eneroth, Olof  1881  se
Book  [MARC]  Valda noveller  Heyse, Paul  1928  se
Book  [MARC]  Fem noveller  Heyse, Paul  1879  se
Book  [MARC]  Samlade skrifter  Jändel, Ragnar  1940  se
Book  [MARC]  Den gyllene krukan  Hoffmann, E. T. A.  1923  se
Book  [MARC]  Fribytare  Högberg, Olof  1910  se
Periodical    Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri      se
Book  [MARC]  Estetiska frågor (ur Nordisk tidskrift 1882)  Nyblom, Helena  1882  se
Book  [MARC]  Gitanjali (Song-offer)  Tagore, Rabindranath  1918  no
Book  [MARC]  Nymánen  Tagore, Rabindranath  1919  no
Book  [MARC]  Gitanjali (sångoffer)  Tagore, Rabindranath  1920  se
Book    Noveller  Nyblom, Helena    se
Book  [MARC]  När ljusens släcks  Lundberg-Nyblom, Ellen  1912  se
Book  [MARC]  Poesi och prosa : efterlämnat  Jändel, Ragnar  1944  se
Book  [MARC]  Den trånga porten : en utvecklingshistoria  Jändel, Ragnar  1924  se
Book  [MARC]  Det stilla året : blad ur dagboken  Jändel, Ragnar  1923  se
Book  [MARC]  Boken om lille-bror  Geijerstam, Gustaf af  1900  se
Book    Stockholms-noveller  Geijerstam, Gustaf af  1892  se
Book  [MARC]  Äktenskapets komedi  Geijerstam, Gustaf af  1898  se
Book  [MARC]  Barndomstid  Jändel, Ragnar  1936  se
Book  [MARC]  Mina pojkar ; with introduction, notes, and vocabulary  Geijerstam, Gustaf af  1911  se
Book  [MARC]  Mina pojkar : En sommarbok för stora och små  Geijerstam, Gustaf af  1896  se
Book  [MARC]  Han er Jøde : fire fortællinger  Suenssen, Fanny  1892  dk
Book  [MARC]  Amalie Vardum  Suenssen, Fanny  1862  dk
Book  [MARC]  Afrodites leende : berättelser och noveller  Ugglas, Carl R. af  1934  se
Book  [MARC]  Samlede Skrifter  Jacobsen, J. P.  1906  dk
Book  [MARC]  Legender och berättelser  Ugglas, Carl R. af  1912  se
Book  [MARC]  Fru Marie Grubbe : interiörer från 1600- talet  Jacobsen, J. P.  1888  se
Book  [MARC]  Torv  Lindeman, Thorvald  1922  no
Book  [MARC]  Norske glasværker : et bidrag til disses historie  Lindeman, Thorvald  1928  no
Book  [MARC]  Husbygningslære : murmaterialer, murkonstruktioner, træmaterialer, trækonstruktioner, jernkonstrukt ...  Bugge, Andreas  1918  no
Book    Svensk diktning : Selections from Swedish poets with brief monographies ; notes and vocabulary      se
Book  [MARC]  Valda berättelser, with notes and vocabulary  Lagerlöf, Selma  1913  se
Book    Hem och stat  Lagerlöf, Selma  1911  se
Book    Gösta Berling's saga  Lagerlöf, Selma    us
Book  [MARC]  Gösta Berlingin taru  Lagerlöf, Selma  1912  fi
Book  [MARC]  Marie Grubbe, a lady of the seventeenth century  Jacobsen, J. P.  1917  us
Book  [MARC]  Resa i Colombia, åren 1825 och 1826  Gosselman, Carl August  1828  se
Book    Arnljot Gelline  Bjørnson, Bjørnstjerne  1917  us
Book    Poems by Tegnér: The children of the Lord's supper and Frithiof's saga  Tegnér, Esaias  1914  us
Book    Poems and songs  Bjørnson, Bjørnstjerne  1915  us
Book    Modern Icelandic plays : Eyvind of the hills ; The Hraun farm  Sigurjónsson, Jóhann  1916  us
Book    Bóndinn á hrauni  Sigurjónsson, Jóhann  1908  is
Book    Fjalla-Eyvindur  Sigurjónsson, Jóhann  1912  is
Book  [MARC]  Carl Linnæi Öländska och gothländska resa på riksens högloflige ständers befallning förrättad åhr 1 ...  Linné, Carl von  1745  se
Book  [MARC]  Caroli Linnæi Flora Lapponica exhibens plantas per Lapponiam crescentes, secundum systema sexuale c ...  Linné, Carl von  1737  la
Book  [MARC]  Carl Linnæi Skånska resa, på höga öfwerhetens befallning förrättad år 1749. Med rön och anmärkninga ...  Linné, Carl von  1751  se
Book  [MARC]  Carl Linnæi Wästgöta-resa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746  Linné, Carl von  1747  se
Book    I det mørkeste Afrika, eller Opsøgelsen og Befrielsen af samt Tilbagetoget med Emin Pascha  Stanley, Henry M.  1890  no
Book  [MARC]  Boken om San Michele  Munthe, Axel    se
Book  [MARC]  Sagor om hjärtat  Ullman, Gustaf  1910  se
Book  [MARC]  John Claudius' äventyr : en rapsodi  Berger, Henning  1923  se
Book  [MARC]  Valda dikter  Sander, Fredrik  1906  se
Book  [MARC]  Sveriges nationalmuseum, dess byggnadshistoria, arkitektur och samlingar  Sander, Fredrik  1866  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Leopold von Buchs resa igenom Norrige : åren 1806, 1807 och 1808 : jemte ett bihang ur Hausmanns Re ...  Buch, Leopold von et al.  1814  se
Book  [MARC]  Obotliga - och andra : historietter  Ullman, Gustaf  1914  se
Book  [MARC]  En katt : en studie med intermezzon  Berger, Henning  1923  se
Book  [MARC]  Rosor och järnek  Ullman, Gustaf  1921  se
Book  [MARC]  Präster  Ullman, Gustaf  1907  se
Book  [MARC]  Västkust  Ullman, Gustaf  1903  se
Book  [MARC]  Silverljuset  Ullman, Gustaf  1918  se
Book  [MARC]  Knud Leems, Beskrivelse over Finmarkens Lapper, deres Tungemaal, Levemaade og forrige Afgudsdyrkels ...  Leem, Knud et al.  1767  dk
Book  [MARC]  Kurtze Nachricht von der Königlichen dänischen Mission in dem Norwegischen Lappland, wie auch in Fi ...  Jessen, Erik Johan  1745  de
Book  [MARC]  Det Kongerige Norge fremstillet efter dets naturlige og borgerlige Tilstand  Jessen, Erik Johan  1763  dk
Book    Bref rörande en resa til Island MDCCLXXII  Troil, Uno von  1777  se
Book  [MARC]  Knud Leems Beskrivelse over Finmarkens lapper, deres tungemaal, levemaade og forrige afgudsdyrkelse ...  Leem, Knud et al.  1767  dk
Book    A general collection of the best and most interesting voyages and travels in all parts of the world      us
Book    M. Peter Högströms Missionar. und Pastor. zu Gelliware Beschreibung des der Crone Schweden gehörend ...  Högström, Pehr et al.  1748  de
Book  [MARC]  Congofloden og Grundlæggelsen af den frie Congostat  Stanley, Henry M.  1885  dk
Book  [MARC]  Kongo : den nya fristaten i de svartes verldsdel  Stanley, Henry M.  1885  se
Book  [MARC]  En gammal bok om människor och djur  Munthe, Axel  1931  se
Book  [MARC]  Red Cross & Iron Cross  Munthe, Axel  1917  us
Periodical  [MARC]  Naturhistorisk Tidsskrift    1837-1884  dk
Book  [MARC]  Linnés Nemesis divina  Linné, Carl von  1923  se
Book  [MARC]  The story of San Michele  Munthe, Axel  1929  us
Book  [MARC]  Skapande fantasi och sjuka skalder : Tegnér och Fröding  Gadelius, Bror  1927  se
Book  [MARC]  Første Indledning til den almindelige Naturlære  Ørsted, Hans Christian  1811  dk
Book  [MARC]  Naturlærens mechaniske Deel  Ørsted, Hans Christian  1859  dk
Book  [MARC]  Om brott och straff  Gadelius, Bror  1906  se
Book  [MARC]  Barn och biografföreställningar  Gagner, Marie-Louise  1908  se
Book  [MARC]  Några ord om ärftlig sinnessjukdom och äktenskapslagar  Gadelius, Bror  1910  se
Book  [MARC]  Till kastrationens historia  Gadelius, Bror  1915  se
Book  [MARC]  Om förhållandet mellan psykiatri och hjärnanatomi  Gadelius, Bror  1904  se
Book  [MARC]  Urban Hjärne och häxprocesserna i Stockholm 1676  Gadelius, Bror  1909  se
Book  [MARC]  Straffrätt och psykiatri  Gadelius, Bror  1906  se
Book  [MARC]  Om fantasi : tvenne uppsatser  Gadelius, Bror  1901  se
Book    Tal i sällskapet P. B. den 4 december 1845  Sätherberg, Herman  1845  se
Book  [MARC]  Handlingar, angående den predikande pigan Carin Persdotter från Neriket och Hardemo socken    1773  se
Book    Konjander i Amerika. Komedi i tre akter  Sätherberg, Herman  1887  se
Book    Jägarens hvila. Poetiska bilder från skogen, fältet och sjön  Sätherberg, Herman  1838  se

300 titles in total.

Valid HTML 4.0! Project Runeberg, 2004-03-28 03:30 (esoj)
http://runeberg.org/