- Project Runeberg -  Project Runeberg
 Catalog
User: Password:
Register | Login help

 
Search this site with Google:
 Project Runeberg | Catalog | Forum | Recent Changes | Donate | Comments?

Most recently digitized titles

Title Author Published Lang
Book  [MARC]  Sjælen og videnskapen  Eriksen, Richard  1918  no
Book  [MARC]  Aand og Natur : tre Samtaler  Berkeley, George  1893  no
Book  [MARC]  Filosofiens historie i den nyere tid  Aall, Anathon  1931  no
Book  [MARC]  Filosofien i Norden : til oplysning om den nyere tænknings og videnskaps historie i Sverige og Finl ...  Aall, Anathon  1919  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Den store Humor : en psykologisk Studie  Høffding, Harald  1916  dk
Book  [MARC]  Etik : en Fremstilling af de etiske Principer og deres Anvendelse paa de vigtigste Livsforhold  Høffding, Harald  1905  dk
Book  [MARC]  Kort Oversigt over den nyere Filosofis Historie  Høffding, Harald  1910  dk
Book  [MARC]  Den menneskelige Tanke : dens Former og dens Opgaver  Høffding, Harald  1910  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Intuitionsproblemet : särskilt med hänsyn till Henri Bergsons teori  Larsson, Hans  1912  se
Book  [MARC]  Erindringer  Høffding, Harald  1928  dk
Book  [MARC]  En ny fransk författare, Marcel Proust  Ruhe, Algot  1917  se
Music    Tredive Viser til de hundrede  Bøgh, Erik    dk
Book    Lærebog i naturkundskab for by-folkeskolen  Hoffstad, Olaf Alfred et al.  1901  no
Book    Noget mere fortsatt digtsamling  Bøgh, Erik  1854  dk
Book  [MARC]  Skärgårdslif i vester. Tidsbilder och bygdetyper  Sundblad, Johannes  1890  se
Book  [MARC]  Pigen ved Søen : romantisk Digt i sex Sange  Scott, Walter  1871  dk
Book  [MARC]  Ivanhoe : historisk roman  Scott, Walter  1899  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Kärlek. Dramatisk teckning ur hvardagslivet af Bärgtora  Kullgren, Lydia  1885  se
Music  [MARC]  F. W. Scholanders skrifter  Scholander, Fredrik Wilhelm    se
Book  [MARC]
[MARC]
 När Kung Oscar var på Klädesholmen. Ett Drottminne  Böttiger, John Fredrik  1896  se
Music  [MARC]  På vakt ; Norrland  Tegnér, Alice et al.  1914  se
Book  [MARC]  Jorden rundt paa 80 dage  Verne, Jules  1911  no
Music  [MARC]
[MARC]
 Svenska National Danser för Piano och fyra händer  Andersson, Richard    de
Book  [MARC]  En skriftställares dagbok  Dostojevskij, Fjodor  1915  se
Periodical  [MARC]  Det nya Göteborg (1929)    1929-1929  se
Book  [MARC]  Storthingene 1815-74  Mohn, Jacob Neumann  1874  no
Book  [MARC]  Protestantismen i Frankrige i fortid og nutid  Mohn, Jacob Neumann  1865  no
Music  [MARC]
[MARC]
 Svensk jul. Fyra sånger för unga röster  Tegnér, Alice  1906  se
Music  [MARC]  Fem sånger för en röst med piano  Tegnér, Alice  1930  se
Book  [MARC]  De fyras tecken  Doyle, Arthur Conan  1891  se
Book    Käsematkoilla kanootissa  Ramsay, August  1890  fi
Book    På sommarvandring  Ramsay, August  1891  se
Book  [MARC]  Anteckningar under min vistelse i Lappmarken. Första och Andra Året  Fellman, Jacob  1844  se
Book    Jalkamatkoilta  Ramsay, August  1891  fi
Book    Sommarfärd i kanot  Ramsay, August  1890  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Bantings kur mot korpulens  Edholm, Edvard Mårten  1866  se
Book  [MARC]  Vandring genom Dalarne, jemte författarens resa söderut  Unge, Otto Sebastian von  1829  se
Music  [MARC]
[MARC]
 Svensk medborgarsång  Peterson-Berger, Wilhelm  1910  se
Book  [MARC]  Miniatyrmålare i Sverige  Carlander, Carl Magnus  1897  se
Book  [MARC]  Studier öfver de svenska sjönamnen deras härledning ock historia  Hellquist, Elof  1903-1906  se
Book  [MARC]  Ungdomssynd  Wermelin, Atterdag  1885  se
Book    Rabbi Eliezer. Dramatisk digtning  Goldschmidt, Meïr Aron  1861  dk
Book  [MARC]  Avrohmche Nattergal  Goldschmidt, Meïr Aron  1871  dk
Book  [MARC]  Djur-kabinett. Samling af beskrifningar öfver märkvärdiga och nyttiga inhemska och utländska djur    1828  se
Book    Norges historie  Wergeland, Henrik    no
Book  [MARC]
[MARC]
 Stockholms pittoreska omgifningar  Billmark, Carl Johan  1834  se
Book  [MARC]  Fäder och söner  Turgenev, Ivan  1906  se
Book  [MARC]  Mumu  Turgenev, Ivan  1894  se
Book  [MARC]  En dröm  Turgenev, Ivan  1894  se
Book  [MARC]  Till de unga proletärerna  Kropotkin, Petr  1895  se
Book  [MARC]  Ett år. Novell. (O.u.)  Flygare-Carlén, Emilie  1846  se
Book  [MARC]  Muntra barn. Roande bilder för barn  Glassbrenner, Adolf et al.  1866  se
Book  [MARC]  Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686-1782. Bidrag till den svenska religionslagstiftni ...  Levin, Herman  1896  se
Book  [MARC]  Conrad löjtnanten. En skildring  Spitteler, Carl  1920  se
Book  [MARC]  Kungl. Norrlands dragonregemente i ord och bild    1911  se
Book  [MARC]  Berättelse om Wadstena centralhospital rörande helsotillståndet i allmänhet  Hjertstedt, Ludvig Magnus  1851  se
Book  [MARC]  Firman Åbergson  Dahlbäck, Sigurd  1914  se
Book  [MARC]  Bilder ur prest-lifvet  Melander, Anders  1844-1858  se
Book    Udsigt over Carl Christian Rafn's levnet og skrifter  Erslew, Thomas Hansen  1863  dk
Book    Udsigt over Finn Magnusen's levnet og skrifter  Erslew, Thomas Hansen  1844  dk
Book    Finland i 19de seklet. Framstäldt i ord och bild af finska skriftställare och konstnärer    1893  se
Book  [MARC]  Byens fædre  Nilsen, Anthon Bernhard Elias  1898  no
Book    Sigurd Seiersborg. Et livets eventyr  Nilsen, Anthon Bernhard Elias  1920  no
Book    Glade Borgere. Humoristiske skisser  Nilsen, Anthon Bernhard Elias    no
Book  [MARC]  Finland i 19de seklet. Framstäldt i ord och bild af finska skriftställare och konstnärer    1893  se
Book  [MARC]  Frøken Lybæks pensionatskole. En bog for smaapiger  Zwilgmeyer, Dikken  1901  n
Book  [MARC]  Göteborgs-ciceronen. Vägvisare för allmänheten  Lagerberg, Carl  1907  se
Book    Gården med de fyra grindarna  Nordmann, Petrus  1916  se
Book    Mot fyren. Berättelse från Nyländska skären  Nordmann, Petrus  1889  se
Book  [MARC]  En återuppstånden skämtare. Camera-obscura-bilder från 1840-talets Stockholm  Cramær, Mauritz  1885  se
Book  [MARC]  Grekiskt-svenskt hand-lexikon till Nya testamentet  Melander, Anders  1867  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Natt-stycken af Hoffmann, samt Bergwerket i Fahlun ur samma författares Die Serapions Brüder  Hoffmann, E. T. A.  1829  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Den Hemska Gästen  Hoffmann, E. T. A.  1824  se
Book  [MARC]  Den store Bastian, eller Vær Lydig. Lystige Historier og morsomme Billeder  Hoffmann, Heinrich  1894  dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Julbocken eller Pelle Snusk. Lustiga historier och roliga bilder  Hoffmann, Heinrich  1872  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Sannsagor och fantasier  Lundquist, Ernst  1881  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Byhistorier. Upptecknade i Södermanland  Lundquist, Ernst  1881  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Barnens Julbok. För Mamma och Småttingarne.  Adelborg, Ottilia  1885  se
Book  [MARC]  Kung Kristian II. Skådespel i 5 akter  Paul, Adolf  1899  se
Book  [MARC]  Blindebukk. Ei soga um eit barn  Paul, Adolf  1894  no
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Prinsarnes Blomsteralfabet  Adelborg, Ottilia  1892  se
Book  [MARC]  Karin Månsdotter. Skådespel i 5 akter  Paul, Adolf  1899  se
Book  [MARC]  Ung-Hans' kärleksbref  Paul, Adolf  1897  se
Book    Med det falska och det ärliga ögat  Paul, Adolf  1895  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Bilderbok samlad ur Barntidningar  Adelborg, Ottilia  1907  se
Music  [MARC]
[MARC]
 Goternas sång  Rydberg, Viktor et al.  1928  se
Music  [MARC]
[MARC]
 Nu är det jul igen. Små sångspel för barnens julfester av Tomten Sann  Tegnér, Alice  1938  se
Music  [MARC]
[MARC]
 Småjäntorna och andra visor  Tegnér, Alice et al.  1912  se
Book  [MARC]  "The Ripper" (uppskäraren)  Paul, Adolf  1892  se
Music    Hemma och borta. Musik-miniatyrer för piano- och violinspelande ungdom  Tegnér, Alice    se
Music  [MARC]
[MARC]
 Liksom vita stjärnor  Fallström, Daniel et al.  1938  se
Book  [MARC]  Förstudier till en roman  Jerome, Jerome K.  1896  se
Book  [MARC]  Läkekonstens och hälsovårdens företrädare i Göteborg under 1600- och 1700-talen jämte historik över ...  Stenström, Fritz  1929  se
Book  [MARC]  Napoleon og Garibaldi : Medaljer og Rids  Brandes, Georg  1917  dk
Book  [MARC]  Naturvetenskaplig humor. Ett nytt slags noveller  Wells, H. G.  1896  se
Book  [MARC]  Verdenskrigen  Brandes, Georg  1916  dk
Book  [MARC]  En stor lärares liv och gärning och ett undervisningsprogram för samtid och framtid  Wells, H. G.  1924  se
Book    Naturhistoriska Riksmuseets historia. Dess uppkomst och utveckling    1916  se
Book  [MARC]  Försök att förklara de finska stamordens uppkomst och med anledning deraf kan man ifrån studium af, ...  Gottlund, Carl Axel  1853  se
Book  [MARC]
[MARC]
 En tysk resandes ströfverier på svenska Parnassen  Ruda, Elias Vilhelm  1830  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Svensk romantik  Vedel, Valdemar  1894  dk
Periodical  [MARC]  Statsvetenskaplig Tidskrift      se
Book  [MARC]  Herrarne på Ekolsund  Almqvist, Carl Jonas Love  1847  se
Book  [MARC]  Sveriges författning och den moderna parlamentarismen  Fahlbeck, Pontus  1904  se
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Sveriges Nationalförmögenhet, dess storhet och tillväxt  Fahlbeck, Pontus  1890  se
Book  [MARC]  Svenska minnesmärken  Dybeck, Richard  1851  se
Book  [MARC]  Handlingar rörande Skandinaviens historia    1816-1860  se
Book  [MARC]  Svenska sägner och äfventyr  Wipperling, Nils Fredrik  1849  se
Book  [MARC]  Renæssansemennesker : historien om Niccolo Machiavelli  Kinck, Hans Ernst  1922  no
Book  [MARC]  Journal af Petrus Læstadius, för första året af hans tjenstgöring såsom missionarie i Lappmarken  Læstadius, Petrus  1836  se
Book  [MARC]  The eskimo Tribes  Rink, Hinrich  1887  us
Book  [MARC]  Skildringar ur det inre af dagens historia. De närvarande  Crusenstolpe, Magnus  1836  se
Book  [MARC]  Portefeuille, utgifven af författaren till Skildringar ur det inre af dagens historia    1837-1845  se
Book  [MARC]  Riksdagen 1850 på scenen och mellan kulisserna  Crusenstolpe, Magnus  1850-1851  se
Book  [MARC]  En skön samling  Zetterström, Hans  1906  se
Book  [MARC]  Garderingar  Myrdal, Jan  1969  se
Book  [MARC]  Ett diktaröde : en roman om P. B. Shelley  Roos, Anna Maria  1919  se
Periodical    Hjemme og Ude. Nordisk Ugeblad    1884-1885  dk
Periodical  [MARC]
[MARC]
 Meddelelser om Grønland      dk
Book  [MARC]
[MARC]
 Tankar på sextiofemårsdagen 13/11 1913  Ridderstad, Anton  1913  se
Book  [MARC]  Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland  Ridderstad, Anton  1875-1877  se
Book  [MARC]  De bildande konsternas historia under 19:de århundradet  Nordensvan, Georg  1900  se
Book    Svenska arméns regementen 1700-1718  Nordensvan, Carl Otto  1920  se
Book    Figge  Nordensvan, Georg  1913  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Agnes. Ett lefnadslopp  Lundquist, Ernst  1881  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Stjernfall. Novell  Nordensvan, Georg  1881  se
Book  [MARC]
[MARC]
 En Lifsgåta. Utkast  Lundquist, Ernst  1880  se
Book  [MARC]
[MARC]
 De religiösa rörelserna i Ryssland  Stadling, Jonas Jonsson  1891  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Georg Adlersparre, fäderneslandets räddare, frihetens väktare, folkets vän  Stadling, Jonas Jonsson  1902  se
Book  [MARC]  Jean François Millet  Laurin, Carl G.  1918  se
Book  [MARC]  Unge Hjerter  Boeck, Christopher  1904  dk
Book  [MARC]  Et københavnsk Hjem. Lystspil i fire Akter  Boeck, Christopher  1892  dk
Book  [MARC]  Vikande grund eller fast  Wapner, Nils  1914  se
Book  [MARC]  Folkskollärareväldet och våra allmänna läroverk  Wapner, Nils  1913  se
Book  [MARC]  L'instruction publique dans les états du nord: Suède, Norwége, Danemark  Hippeau, Célestin  1876  fr
Book  [MARC]
[MARC]
 Döda icke!  Tolstoy, Leo  1910  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Döda icke! Det tal som skulle hållits på Fredskongressen i Stockholm  Tolstoy, Leo  1910  se
Book  [MARC]  Tsarens kurir : från Moskva till Irkutsk  Verne, Jules  1893  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Åtta hundra mil på Amasonfloden  Verne, Jules  1881  se
Periodical    Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo.    1771-1785  se
Book    Udvalgte Fortællinger gamle og nye  Bøgh, Erik  1876  dk
Book  [MARC]  Sveriges regeringsformer 1634-1809 samt konungaförsäkringar 1611-1800  Hildebrand, Emil  1891  se
Book  [MARC]  Guld och namn  Schwartz, Marie Sophie  1914  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Svenskt sjuttiotal : hågkomster från ungdomen (1871-1881)  Lewenhaupt, Adam  1937  se
Book  [MARC]  Berättelse om Konung Gustaf III:s Ärestod  Hammarsköld, Lorenzo  1808  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Torner- och Riddarespel, hållet af Konungen och Hans Kongl. Höghet Hertigen af Södermanland  Gustav III  1777  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Beskrifning öfver Kongl. Lustslottet Rosersberg  Hammarsköld, Lorenzo  1821  se
Book  [MARC]  Historia om Konung Gustaf III:s mord på Maskeraden i Stockholm, natten emellan den 16 och 17 Mars 1 ...    1843  se
Book  [MARC]  Christian den fjerdes skib paa Skanderborg sø  Troels-Lund, Tr. Fr.  1893  dk
Book    Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen  Danielson-Kalmari, Johan Richard  1894  fi
Book  [MARC]
[MARC]
[MARC]
 Wasa-ätten under Unionstiden  Starbäck, Carl Georg et al.  1854  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Om Skytteanska Scholan i Lycksele Lappmark  Hasselhuhn, Abraham Roland  1851  se
Book  [MARC]  Udvalgte Prædikener, mest ældre  Waldenström, P. P.  1880  no
Book  [MARC]  Skovstjerner  Sinding, Otto  1862  no
Book  [MARC]  Historier om Mærkelige Børn  Tromholt, Sophus  1890  no
Book  [MARC]  Fridtjof Nansen 1861-1893  Brøgger, Waldemar Christofer et al.  1896  no
Book  [MARC]  Rysk-svensk militärordbok  Bohm, Victor  1960  ru
Book  [MARC]  Svartedauen  Kittelsen, Theodor  1901  no
Book  [MARC]  Major Glad  Sinding, Otto  1908  no
Book  [MARC]  Rysk-svensk militärordbok : förkortningar  Bohm, Victor  1965  ru
Book  [MARC]  Ur 1600-talets skollif i Östergötland  Beckman, Karl Vilhelm  1929  se
Book  [MARC]  Folk og Trold. Minder og Drømme  Kittelsen, Theodor  1911  no
Book  [MARC]  Lankasterskolor : interiörer från Dalarne, Gästrikland, Uppland, Småland, Västergötland, Halland oc ...    1922  se
Book  [MARC]  Hundemordet  Wessel, Johan Herman et al.  1893  no
Book  [MARC]  Norges Folkeskolevæsen i hundrede aar  Raabe, Halfdan  1914  no
Book  [MARC]  Kort oversigt over Det Norske Missionsselskaps historie og missionsutviklingen herhjemme  Flood, Immanuel  1911  no
Book  [MARC]  Några tankar om sättet att upprätta och befästa den urgamla franska monarkien  Järta, Hans  1871  se
Book  [MARC]  Till frågan om Polyteismens uppkomst  Segerstedt, Torgny  1903  se
Book  [MARC]  Minnesteckning öfver Hans Järta  De Geer, Louis Gerard  1874  se
Book  [MARC]  Bland Svenskar och Yankees. En svensk tidningsmans minnen från Amerika  Cassel, Hjalmar  1894  se
Book    Norsk portræt-Galleri  Tønsberg, Christian  1877  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Landtbyggnadskonstens utveckling i Sverige under de sednaste årtiondena  Edelsvärd, Adolf Wilhelm  1869  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Några ofullständig uppgifter om Landtbyggnadskonstens utveckling i Swerige under de sista trettio å ...  Löfvenskiöld, Charles Emil  1871  se
Book  [MARC]  Huru Gertrud undervisar sina barn  Pestalozzi, Johann Heinrich  1896  se
Book  [MARC]  Frihet och disciplin i uppfostran  Ligthart, Jan  1910  se
Book  [MARC]  Hur folkskolestadgan tillkom  Berg, Fridtjuv  1942  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Om Homosexualitet och Hermafroditi. Belysning av missförstådda existenser  Nyström, Anton  1919  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Jesu Livsåskådning af Rudolf Eucken    1908  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Masskultur  Norström, Vitalis  1910  se
Book    Om homosexualiteten inför vetenskapen och lagen  Nyström, Anton  1919  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Könslifvets problem  Nyström, Anton  1905  se
Book  [MARC]  Efterlemnade dikter  Fredin, Edvard  1890  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Tankar om själsharmoni / Arbete  Nyström, Anton et al.  1904  se
Book  [MARC]  Om fysiologiska kläder  Nyström, Anton  1873  se
Book  [MARC]  Om foten och den rigtiga formen på skodon  Nyström, Anton  1867  se
Book  [MARC]  Skolemesterens optegnelser  Rosegger, Peter  1890  no
Book    Fængselslif  Petersen, Richard  1894  no
Book    National-forskeren P. A. Munch. Han liv og virke  Brinchmann, Christofer  1910  no
Book  [MARC]  Historier fra Skogene  Rosegger, Peter  1901  no
Book    Om den saakaldte nyere historiske Skole i Norge  Munch, Peter Andreas  1853  no
Book    Underholdende Tildragelser af Norges Historie, korteligen fortalte  Munch, Peter Andreas  1889  no
Book  [MARC]  Brott och straff eller lifvet i ett svenskt straffängelse  Wigström, Eva  1872  se
Book  [MARC]  Lifvet i ett svenskt straffängelse under 1860-talet samt Ett samhällets olycksbarn  Lönegren, Hampus Frans August  1893  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hvarför jag är s. k. absolutist : ett personligt ord i nykterhetsfrågan  Lönegren, Ernst Frithiof  1913  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Skogshushållning i Norrland  Kempe, Frans Kristofer  1909  se
Book  [MARC]  Den norrländska florans geografiska fördelning och invandringshistoria  Andersson, Gunnar et al.  1912  se
Book  [MARC]  Olavus Petri : the church reformer of Sweden  Forsander, Nils  1918  us
Book  [MARC]
[MARC]
 Fru Leonora. Komedi i fyra akter  Malling, Mathilda  1897  se
Book    För hvarje dag : korta bibelbetraktelser för enskild uppbyggelse och för husandakten    1898  se
Book  [MARC]  Tiden går : levnadsminnen  Nyrén, Janne  1931-1941  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Vägen till Kristus  White, Ellen G.  1907  se
Book  [MARC]  Betydelsen af Sveriges Adel uti dess Historia    1844  se
Book  [MARC]  Det revolutionära Ryssland : en skildring af den revolutionära rörelsens i Ryssland uppkomst och ut ...  Zilliacus, Konni  1902  se
Book  [MARC]
[MARC]
 "Det Ringer!" Skämt i en akt  Nyblom, Helena  1902  se
Book  [MARC]
[MARC]
 En Musik-kur. Dramatisk scen för två personer  Nyblom, Helena  1910  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hämnd. Lustspel i en akt  Nyblom, Helena  1904  se
Book  [MARC]  Bakom förlåten till ryska hofvet  Radziwill, Catherine  1914-1915  se
Book  [MARC]  Ryssland på tröskeln till det 20:de seklet  Tjitjerin, Boris  1900  se
Book  [MARC]  Katarina II af Ryssland : en kejsarinnas roman  Waliszewski, Kazimierz  1897  se
Book  [MARC]
[MARC]
 I sista stund. Dramatisk scen  Nyblom, Helena  1910  se
Book  [MARC]  Evighetens hopp  Farrar, Frederic William  1882  se
Periodical  [MARC]  Freja : kalender på vers och prosa    1863  se
Book  [MARC]  På Romanovs och Habsburgs ruiner : kulturpolitiska nutidsstudier  Jensen, Alfred  1921  se
Book  [MARC]  Hans Majestæt Kong Oscar II:s reise i Nordland og Finmarken aar 1873  Friis, Jens Andreas  1874  no
Book    Pikku Simon seikkailut joulu-iltana.: Näytelmä 3 näytöksessä  Rydberg, Viktor  1900  fi
Book  [MARC]
[MARC]
 Lille Viggs äfventyr på julafton  Rydberg, Viktor  1895  se
Book    Inden Døre, Skuespil i tre Handlinger  Thoresen, Magdalene  1877  dk
Book  [MARC]  Gud og staten  Bakunin, Michail  1924  no
Periodical    Solidaritet: Organ för den syndikalistiske Arbejderbevægelse i Danmark    1925  dk
Book    Det norske Folks Historie  Munch, Peter Andreas  1852-1863  no
Book  [MARC]  Segrare  Janson, Gustaf  1913  se
Book    Affären Costa Negra. Roman  Janson, Gustaf  1910  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Samlade allmogeberättelser  Geijerstam, Gustaf af  1898-1899  se
Book  [MARC]  Svenska tondiktare. Kortfattade levnadsteckningar  Efvergren, Carl  1925  se
Book  [MARC]  Öfverste Mikael Anckarsvärds minnen från åren 1788-1790  Anckarsvärd, Michael  1892  se
Book    Svensk historisk bibliografi  Setterwall, Kristian    se
Book  [MARC]  Det norske folks historie  Munch, Peter Andreas  1941-1943  no
Book    Det norske folks historie fortalt for folke- og ungdomsskolen  Lødøen, Ola Ivar Knutssøn    no
Book  [MARC]  14 sovjetryska berättare : valda och översatta från ryskan    1929  se
Book  [MARC]  Valda dikter 1901-1930  Agrell, Sigurd  1931  se
Book    Dikter  Ödmann, Samuel Martin  1848  se
Book  [MARC]
[MARC]
 En lappbok  Agrell, Alfhild  1919  se
Book    Snorre Sturlesons norske Kongers Sagaer  Sturluson, Snorri  1838-1839  no
Book  [MARC]  Vita nätter : berättelser  Dostojevskij, Fjodor  1928  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Brokigt  Tenow, Elna  1887  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Öppet bref till August Strindberg. Om kvinnans underordnade ställning  Tenow, Elna  1890  se
Book  [MARC]
[MARC]
 I lappfrågan. Anteckningar och erinringar  Tenow, Christian Leonard  1893  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Om rättsförhållandet mellan lapparne och de bofaste i Herjeådalen. Bidrag till utredning af en brän ...  Tenow, Christian Leonard  1891  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hvad vill Lektor Personne? Ett genmäle  Geijerstam, Gustaf af  1887  se
Book  [MARC]  Kulturkampen i Herjedalen. Från striden mellan lappar och bofaste  Geijerstam, Gustaf af  1891  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Kronofogdens berättelser  Geijerstam, Gustaf af  1890  se
Book  [MARC]  Bref och Skrifvelser af och till Carl von Linné  Linné, Carl von et al.  1907-1943  se
Book  [MARC]  Bilder ur växtverlden  Fries, Teodor Magnus  1868  se
Book  [MARC]  Momenter til En Beskrivelse over Eker. Fra gamle Dage og indtil Nu  Poulsen, Nils  1887  no
Book  [MARC]  Billeder fra Afrika  Konow, Ingeborg von der Lippe  1898  no
Book    Professor Caspari, Pastor K. Krogh Tonning og den kristelige Daabspagt  Poulsen, Nils  1874  no
Book  [MARC]  Om den s. k. yttre undersökningens användning inom obstetriken  Ribbing, Seved  1871  se
Periodical  [MARC]  Danmark. Illustreret Kalender    1886-1893  dk
Book  [MARC]  Danske Billeder fra Land og Sø, efter danske Landskabsmalere    1873  dk
Book  [MARC]  Arma människor  Dostojevskij, Fjodor  1920  se
Book  [MARC]  Veiledning til Kundskab om Krigsskibes forskjellige Dele og Tilbehør  Müller, Henrik Jakob  1866  no
Book  [MARC]  Søkrigen i Amerika 1861-65  Müller, Henrik Jakob  1868  no
Book  [MARC]  Havets physiske Geographi og Meteorologi  Maury, Matthew Fontaine  1865  no
Book  [MARC]
[MARC]
 Fremstilling af Søkrigshistoriens vigtigste Begivenheder  Müller, Henrik Jakob  1863  no
Book  [MARC]  Program i Anledning af Søcadetinstitutets Halvhundredeaarsfest den 27de October 1867 : indeholdende ...  Müller, Henrik Jakob  1868  no
Book    Denna flugiga värld  Nordström, Ludvig  1941  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Freja : poetisk kalender  Dahlgren, Carl Fredric  1830-1831  se
Periodical    Ugentlige Blade, No. 1-65    1858-1859  dk
Book  [MARC]  Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter    1901-1918  se
Book  [MARC]  Den förtrollade vandringsmannen  Leskov, Nikolaj  1929  se
Book  [MARC]  Erfarenheter bland ryska krigsfångar i Tyskland  Rudnitzky, Naphtali  1916  se
Book  [MARC]  Erfarenheter från åkerbrukskolonien Hall  Lund, David  1917  se
Book  [MARC]  I frihamn. Romantiserade skildringar från sednaste hälften af sjuttonhundratalet  Åberg, Jon Olof  1887  se
Book  [MARC]  I moll och dur : blandade dikter och sånger  Boberg, Carl  1892  se
Periodical  [MARC]  Freja : poëtisk kalender (Lund)    1852-1854  se
Book  [MARC]  Impressions of Russia  Brandes, Georg  1889  us
Book  [MARC]  Bibliska studier  Godet, Frédéric  1884  se
Book  [MARC]  Sverge och Ryssland 1595-1611  Almquist, Helge  1907  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Swenska Bonden och hans Hemman  Bergman, Johan Magnus  1863  se
Book  [MARC]  Rysk kulturhistoria  Jensen, Alfred  1908  se
Book  [MARC]  Indianlif i El Gran Chaco (Syd-Amerika)  Nordenskiöld, Erland  1910  se
Book  [MARC]  Nordan  Hemmer, Jarl  1936  se
Book  [MARC]  Onni Kokko. Berättelse  Hemmer, Jarl  1920  se
Book  [MARC]  Brev till vänner. Anteckningar, essäer, minnesord  Hemmer, Jarl  1937  se
Book  [MARC]  Fattiggubbens brud. En passionshistoria  Hemmer, Jarl  1926  se
Book  [MARC]  Reseminnen från Egypten, Sinai och Palestina, 1859-60  Beskow, Gustaf Emanuel  1866  se
Book    Matkani Ulkomaille  Hauvonen, Nikodemus  1878  fi
Book    Täielik eesti raamatuturu kataloog    1927  ee
Book    Vaciski latviska vardnica  Dravnieks, Jekabs  1944  de
Book  [MARC]  Wandrings Minnen  Beskow, Bernhard von  1833-1835  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Framställning rörande 1878 års Ishafsfärd  Nordenskiöld, Adolf Erik  1877  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Tolstoj och Dostojevski  Merezjkovskij, Dmitrij    se
Book  [MARC]
[MARC]
 Kungl. Teatrarne under ett halft sekel 1860-1910. Personalhistoriska anteckningar  Svanberg, Johannes  1917-1918  se
Book    Latviski vaciska vardnica  Lauva, Elfrida  1943  lv
Book    Isa krieviski-latviska vardnica  Tupicins, Genadijs  1945  ru
Book  [MARC]
[MARC]
 Utopier i verkligheten  Strindberg, August  1885  se
Book  [MARC]  Fritänkaren. Dramatiskt utkast  Strindberg, August  1870  se
Book  [MARC]
[MARC]
 I Firenze. Opera-comique i 1 akt  Fallström, Daniel  1889  se
Book  [MARC]  Bref till svar på frågan: Hvilka fordringar ställer den nya tiden på Sveriges Qvinnor?  Adlersparre, Sophie  1866  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Hjärtat på rätta stället    1917  se
Book  [MARC]  Genom seklerna. Skildringar ur världshistorien  Roos, Anna Maria  1924  se
Book    Fänrik Ståls sägner, En samling sånger.  Runeberg, Johan Ludvig  1848  se
Book  [MARC]  Om Kirkens Organisation i Retning af Selvstyre  Grimelund, Andreas  1884  no
Book  


[MARC][MARC]
 English-Latvian dictionary : Anglu-latviesu vardnica    1995  us
Book  [MARC]
[MARC]
 Tal om svensk Sjömagt  Ehrensvärd, Augustin  1767  se
Book  [MARC]  Arabia land och andra sagospel  Roos, Anna Maria  1937  se
Book  [MARC]  Vegas färd kring Asien och Europa jämte en historisk återblick på föregående resor längs gamla verl ...  Nordenskiöld, Adolf Erik  1880-1881  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Ur Gösta Berlings saga. Berättelse från det gamla Värmland  Lagerlöf, Selma  1891  se
Book  [MARC]
[MARC]
 Förbättring på Kornhus-byggnad uti Kopparstycken förestäld  Faggot, Jacob  1758  se

300 titles in total.

Valid HTML 4.0! Project Runeberg, 2004-03-28 03:30 (esoj)
http://runeberg.org/