- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
2. Branting, Karl Hjalmar

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

2. Branting, Karl Hjalmar,

publicist, socialistisk ledare, riksdagsman. Född i Stockholm d. 23 nov. 1860; den föregåendes son.

B. blef student i Uppsala 1877, där han ägnade sig åt studiet af de matematisk-fysiska vetenskaperna till 1882, då han tog plats som amanuens vid Stockholms astronomiska observatorium, där han redan förut tidtals tjänstgjort i sådan egenskap. Redan under studietiden hade han synts i de frisinnade studenternas främsta led, och när genom Hans Forssells angrepp Stockholms arbetarinstitut gick miste om ett påräknadt anslag af stadsfullmäktige, ådrog sig B. allmän uppmärksamhet genom att fira sin myndighetsålder med en gåfva af 3,000 kr. till institutet, hvarigenom dess då prekära tillvaro tryggades. Hans politiska och sociala intressen hade genom studier och resor yttermera sporrats, och han ingick 1884 som medarbetare i den af K. P. Arnoldson redigerade radikala tidningen »Tiden», för hvilken B. i april 1885 öfvertog redaktörskapet, hvilket han på ett talangfullt sätt utöfvade till dess upphörande i jan. 1886. Tidningen antogs bl. a. under hans ledning till organ för de då i Sverige nybildade fackföreningarna och visade bestämda beröringspunkter med socialismen, om än ej B. förrän med följande år helt kunde inrangeras i dess leder, inom hvilka han sedan dess oafbrutet kämpat. Han blef nu 1886 redaktör för tidningen »Socialdemokraten», hvilken då var veckotidning men 1890 blef daglig, och som sedan dess hela tiden stått under hans ledning, med undantag af 1892-96, då den redigerades af C. N. Carleson men B. flitigt medarbetade med själfständiga signerade artiklar. Vid sidan häraf har han varit oförtrutet verksam att vid möten och föredrag verka för sina idéer.

Som talare är B. nämligen ovanligt framstående genom sin förmåga att åt en klar, lugnt och jämnt flytande framställning gifva den underström af öfvertygelsens och hjärtats värme, som är särskildt ägnad att göra intryck å åhörarnas sinnen, och utan tvifvel ha hans personligen sympatiska egenskaper varit rörelsen till stor nytta. Af partiet har han mer än en gång anlitats som förtroendeman vid strider mellan arbetsgifvare och arbetare.

B. har vid sidan häraf alltid synts i främsta ledet, där det gällt att värna tankens och ordets frihet, och försöken på 1880-talet att med lagens arm bringa den dåvarande utiliströrelsen till tystnad, funno i honom en kraftig och konsekvent motståndare. Aftrycket af V. E. Lennstrands »En hälsning» föranledde, att B. genom uppgräfvande af den sedan 1821 ej tillämpade straffparagrafen för »förnekelse af den rena evangeliska lära» våren 1888 ådömdes 150 kr. böter och på hösten s. å. tre och en half månads fängelse för aftryck af A. Danielssons artikel »Till världsalltets upphofsman», hvilken betecknades som hädelse af en jury, i hvilken Viktor Rydberg hade plats som en af rättens ledamöter, och hvars dom gifvit anledning till en skarp polemik mellan B., Georg Brandes och Ellen Key å ena sidan samt K. Warburg och S. A. Hedlund m. fl. å den andra.

Efter att flera föregående val stannat i minoriteten, invaldes B. 1896 i Andra kammaren af hufvudstadens femte valkrets och har i sådan egenskap bevistat alla följande riksdagar, där han varit en af de mera uppmärksammade talarna.

Gift 1884 med Anna Matilda Charlotta Jäderin i hennes 2:a gifte. Fru B., f. 1855, har gjort sig känd för sina under sign. Vox och Réné författade pikanta kåserier och teaterkritiker samt sina (sign. Réné) realistiska berättelser: Lena, en bok om fruntimmer 1893 och Sju martyrer 1894.The above contents can be inspected in scanned images: I:132, I:133, II:799

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Thu May 16 18:10:00 2002 (runeberg) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/branting.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free