- Project Runeberg -  Swenske songer eller wisor nw på nytt prentade
(1536) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Swenske songer

eller wisor nw på
nytt prentade /
forökade / och under
en annan skick
än tilförenna
utsatte

Stocholm
MDXXXVj


Förord till den elektroniska utgåvan

Allmän information om projekt Runebergs korrekturläsning av den på Kungliga biblioteket publicerad Swenska Songer eller wijsor:

Större delen av befolkningen i 1500-talets Sverige var inte läs- och skrivkunniga. Sångtexterna lärdes in och traderades muntligt. Inte heller klarade 1500-talets tryckteknik, som idag, att producera en billig psalmbok till varje hem eller en uppsättning för alla föramlingens kyrkobesökare. Det av Kungliga biblioteket på internet publicerade versionen är, som beskrivs där, det ena av två bevarade exemplar av de kyrkliga sånger den svenske kungen Gustav Vasa och prästerskapet genom Olaus Petri ansåg vara viktiga sånger för det religiösa livet i Sverige. Folket skulle själva sjunga med och sångerna skulle vara på deras eget språk nu då kungen, kyrkan och folket skulle bilda en enighet - ett land - en kyrka - ett folk - sammanbundna med en kyrklig föreställning och sångtradition.

I flera fall är dessa "Songer eller wijsor" ännu sjungna sånger av nutida människor i Sverige. Med smärre eller större förändringar som bara kan avgöras om man har tillgång till den äldre texten och jämföra med senare tiders versioner.

Den tryckta textstilen är ett som skiljer nutida läsare från 1500-talets texter och gör texten svårtillgänglig för 2000-talets läsare. En annan åtskillnad utgör stavning och meningsbyggnad. Vi vet ju inte om de skrivkunniga människorna på 1500-talet talade svenska som de skrev eller ens om skriftspråket var enhetligt reglerat bland de skrivkunniga eller hur det varierade mellan olika skrivtraditioner. I Skåne och Blekinge var modersmålet danskt liksom kungahuset och kyrkan. Olaus Petri och hans bror Laurentius Petri hade bägge utbildats i Martin Luthers protestantiska lära i tyska Wittemberg. I Olaus Petris översättning till svenska förekommer genomgående tysk stavning av till exempel mich, tich och sich, vilket kan antas vara ett starkt tyskt inflytande snarare än en faktisk svensk översättning. Om Olaus Petri själv var medveten eller ej om denna brist i översättningen ur nutida perspektiv kan inte avgöras. Kanske ansåg han att denna stavning var mer passande för de högtidliga kyrkliga sammanhangen och behöll dem av den anledningen. Möjligen behöll han den tyska stavningen då den var ljudenlig med hans eget svenska tal eller för att det inte var lätt att översätta versernas rim till svenska.

Där så går att avgöra har strofer sammanförts till egna rader, för att underlätta läsningen av verserna.

Avstavningar har enl. Projekt Runebergs korrekturläsningsinstruktioner tagits bort. Också strofer som går över sidbyten har sammanförts till hela strofer, då sidbyten inte används för att åskådliggöra skiften i texten som exempelvis rubriker.

Stavningen har behållits utom då dåtidens stavning var förkortningar med hjälp av ~ -tecken, exempelvis thñ som även då utlästes then.

Nw och nw (=dubbel-u) har skrivits ut till Nuu respektive nuu, med undantag av i titeln

Mz = Me

Vi tackar Kungliga biblioteket för att vi fått publicera deras faksimiler.

This volume was scanned by Kungl. biblioteket, Sweden's national library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: Titel

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Titel
Titelsida - Titel
Förord - 1-2(1)
Thet haffuer altijd warit aff första begynilsen - 1-2(1), 3-4(2)
Benediccus dominus Deus Israel. Luce. j. - 3-4(2), 5-6(3)
Magnificat Luce. i - 5-6(3)
Nunc dimittis Luce. ij. - 5-6(3), 7-8(4)
S. Ambrosij och Agustini loffsong Te deum - 7-8(4), 9-10(5)
Tronnes bekenilse - 9-10(5)
Een parabola aff Luce xv - 9-10(5), 11-12(6), 13-14(7)
Een parabola aff Matt. vviij. - 13-14(7), 15-16(8), 17-18(9)
Een parabol aff Luce. vvj - 17-18(9), 19-20(10), 21-22(11)
Een parabola aff Matt. vvij. och Luce. viiij - 21-22(11), 23-24(12)
Miserer met Ps. L. - 25-26(13)
Deus noster Ps. vlvj - 25-26(13), 27-28(14)
Seprofundis Ps. cvvv. - 27-28(14), 29-30(15)
Beati omnes rct Ps. cvvviij. - 29-30(15)
Misi qiria dominus Ps. cvliiij. - 29-30(15), 31-32(16)
Then psalmer Noli emulari j tree songer delat. Ps. vvvvij. - 31-32(16)
Then förste - 31-32(16), 33-34(17)
Then andre songen - 33-34(17), 35-36(18)
Then tridie songen - 35-36(18), 37-38(19)
Deus misereatur nostri Ps. lvvij - 37-38(19), 39-40(20)
En song om budordhen - 39-40(20), 41-42(21)
En annan song om budordhen - 41-42(21), 43-44(22)
O Fader wor barmhertig och godh - 43-44(22)
O Jesu Christ som mandom togh - 45-46(23)
O Herre gud aff himelrijck - 45-46(23), 47-48(24)
Wij som liffue på werlden här - 47-48(24), 49-50(25)
JEsus Christuus är wor helsa - 49-50(25), 51-52(26)
A solis ortus - 51-52(26)
Under samma noter - 53-54(27)
En song vnder the noter Dies est leticie / then om iulatijd tienar - 53-54(27), 55-56(28)
Gud aff sinne barmhertigheet - 55-56(28), 57-58(29)
HWar man må nuu wel glädia sich - 57-58(29), 59-60(30)
Eleni redemptor - 59-60(30), 61-62(31)
Christe qui lijv - 61-62(31), 63-64(32)
Ad cenam agni - 63-64(32)
Jesu nostra redemptio - 63-64(32), 65-66(33)
Weni creator spiritus - 65-66(33)
Lucis creator - 67-68(34)
Te lucis - 67-68(34)
Caude visceribus - 69-70(35)
Evultet celum laudibus - 69-70(35), 71-72(36)
Christe redemptor - 71-72(36), 73-74(37)
Nuu bidie wij then helga and - 73-74(37)
Christus then rette herren - 73-74(37), 75-76(38)
Gud wari loffuat och högeliga prijsat - 75-76(38)
En song om gudz ord emoot menniskioras stadgar - 75-76(38), 77-78(39)
Thetta minne må siungas j brudahusen - 79-80(40)
Fölier nuu itt register på hwad bladh och sidho hwar songen finnas scal - 79-80(40), Innehåll(Register)

Project Runeberg, Tue Oct 21 17:30:30 2014 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/swisornw/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free