- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
28. Halsbergs socken

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Värmland, Västmanland, Statistics, Närke, Geography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

28. Halsbergs socken, mellan Kumla i norr, Ekeby, Skyllersta och Svennevad i öster, Lerbäck i söder, Hardemo i vester. Arealen är 0,938 qv. mil land, och 0,057 sjö. Tisarn och Svennevads-ån ligga nemligen till en del inom socknen, i dess östra del. Hvad som ligger norr om sjön, genomstrykes af dess gränshöjder, hvilka här som öfverallt stupa temligen brant åt norra sidan, och lemna rum för en jemn och bördig trakt, dock i vester sank; då de deremot åt andra sidan bilda ett högländt terassland. Ännu högländtare är Tisarns södra strand, med Skåleklint, Jätteberget och andra höjder, alla brantast mot sjön. -- Folkmängden år 1840 var 1626, fördelade på 305 hushåll; mantalen äro 39 oförmedlade, 37 1/2 förmedlade, hvaraf en stor del lyder under Skogaholm i Svennevad. Hufvudnäringen är åkerbruk, i norra delen mera än fullt motsvarande eget behof, tvärtom i den södra, der åter skogsbruk idkas. -- Landsvägen från Örebro till Öster- och Westergötland kommer här in i norr från Kumla, men går derpå vester ut, längs gränsen mot nämda socken; en häradsväg går till Svennevad. Den först tillämnade Svea kanal skulle som nämdt är, genom Skalleruds dal gå från Tisarns dalgång ned till Täby-åns, och just på denna genomfarts möjlighet ansågs hela företagets verkställbarhet bero. Några lemningar efter befästningar vid denna dals norra ingång nämnas bland ortens fornminnen, äfvensom en borg på Jätteberget.

Hualsberg nämnes omkring 1314. Det är nu annex till Kumla, der både kyrkoherde och komminister äro bosatta. Kyrkan ligger i norra delen, vid häradsvägen, 2 1/4 mil från Örebro, är ombygd 1822.

Flera byar finnas, särdeles norr om åsen, men ingen gård af betydenhet. De största äro tvenne militära boställen i Öfversta, 1 mantal krono hvardera. -- Några jerngrufvor i sydvest lemna, åtminstone tidtals, malm till Östra Å eller Skogaholmshytta vid Svennevads-ån. -- Skåle grufva i sydost bearbetas ej nu.


The above contents can be inspected in scanned images: 101, 102

Project Runeberg, Thu Dec 13 13:59:21 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamoreb/halsberg.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free