- Project Runeberg - Nordic Authors /
Gustaf Henrik Mellin

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Mellin, Gustaf Henrik (1803–1876), writer, Finland, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Read more about Gustaf Henrik Mellin in:


Gustaf Henrik Mellin föddes 1803 i Finland men växte upp i Tun vid Vänern. Präst i Stockholm som skrev flera romaner, kalendrar och populärhistoriska och topografiska arbeten. Tillhörde kretsen runt Aftonbladets redaktion. Medverkade i Svenska Familj-Journalen (sid. 82, 1870) under signaturen G. H. M-n. Död 1876.

Utgivare, bland mycket annat, av Svenskt Pantheon (1832-1836, tillsammans med Jakob Ekelund) och Sveriges store män (1840-1849).

Links


Find other Nordic Authors named Mellin, others born in 1803 or deceased in 1876.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2023-01-16 22:54 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/mellingh.html

Valid HTML 4.0!