- Project Runeberg -  Sveriges statskalender /
1963

Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVERIGES
STATSKALENDER

1963

UTGIVEN EFTER KUNGL. MAJ:TS NÅDIGSTE FÖRORDNANDE
AV DESS VETENSKAPSAKADEMI

UPPSALA OCH STOCKHOLM
ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB

Pris för inbundet exemplar:
Statskalendern med Bihang kr. 50:—
Statskalendern utan Bihang kr. 45:—


Förord till den elektroniska utgåvan

Läs vårt förord till Statskalendern.

Bihanget (avdelning 901 och framåt) ingick inte i det exemplar som digitaliserades i april 2012. Projekt Runeberg hoppas kunna komplettera med bihanget vid något senare tillfälle.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, 3, 4

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, 3, 4
Upplysningar - 2
Realregister - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Förklaring över åtskilliga i Statskalendern nyttjade förkortningar - 14, 15
Avlönings- och pensionsbestämmelser - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    Adjunkt ... - 18
    Arméöverläkare ... - 19
    Ekonometriker ... - 20
    Förste sekreterare ... - 21
    Lektor ... - 22
    Skogsmatematiker ... - 23
Kalendarium för året 1963 - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
    Januari - 28
    Februari - 29
    Mars - 30
    April - 31
    Maj - 32
    Juni - 33
    Juli - 34
    Augusti - 35
    September - 36
    Oktober - 37
    November - 38
    December - 39
    Solens upp- och nedgång. Konstellationer - 40, 41
    Förmörkelser. Solen och planeterna - 42
    Planeternas månar. Kometer - 43
    Normaltider i olika länder - 44
Kungl. Huset - 45, 46
[2-4] Främmande makters beskickningar - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
[5] Deras excellenser herrar statsministern, ministern för utrikes ärendena och riksmarskalken - 57
[6] Fruar - 57
Sidor ... - 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124
    IX. Allmänna anstalter och stiftelser för ekonomiska, kulturella m. fl. ändamål - 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134
[864] Jernkontoret - 1125
[865] Sveriges allmänna hypteksbank - 1125, 1126
[866] Konungariket Sveriges stadshyptekskassa och Svenska bostadskreditkassan - 1126
[867] Sparbankernas säkerhetskassa - 1126
[867a] Civilstatens understödsnämnd - 1126
[867b] Statens och kommunernas samarbetsnämnd i lönefrågor - 1126, 1127
[868] Sveriges jordbrukskasseförbund, ekonomisk förening - 1127
[869] Stockholms fondbörs - 1127
[870] Svenska skeppshyptekskassan - 1127
[871-874] Allmänna änke- och pupillkassan i Sverige - 1127
[875] Brandförsäkringsverket - 1127
[876] Städernas allmänna försäkringsbolag - 1128
[877] Stockholms stads brandförsäkringskontor - 1128
[878] Stockholms stads brandstodsbolag till försäkring av lösegendom - 1128
[879] Försäkringsbolaget Skånska Brand-Hermes, ömsesidigt - 1128
[879a] Försäkringsbolaget Allmänna Brand, ömsesidigt av 1842 - 1128
[880] Överstyrelsen för Konung Oscar II:s jubileumsfond - 1128, 1129
[881] Styrelsen för Konung Gustaf V:s jubileumsfond - 1129
[881a] Styrelsen för Konung Gustaf V:s 80-årsfond - 1129
[881b] Styrelsen för Konung Gustaf V:s 90-årsfond - 1129
[882] Patriotiska sällskapet - 1129
[883] Sällskapet Pro Patria - 1129, 1130
[884] Konungens hospital - 1130
[885] Drottninghuset - 1130
[886] Stiftelsen Danviks hospital - 1130
[887] Allmänna barnbördshuset i Stockholm - 1130
[888] Allmänna barnhuset - 1130
[889] Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus - 1130, 1131
[889a] Stiftelsen Kungl. Gyttjebad- och brunnsanstalten Loka - 1131
[889b] Stiftelsen Drottning Victorias Vilohem på Öland - 1131
[890] Sällskapet Eugeniahemmet - 1131
[890a] Ericastiftelsen - 1131
[891] Svenska bibelsällskapet - 1132
[892] Frivilliga skytteväsendet i Sverige - 1132
[893] Centralförbundet för befälsutbildning - 1132, 1133
[894] Riksförbundet Sveriges lottakårer - 1133
[895-897] Frivilliga automobilkåren - 1133
[898] Svenska röda korset - 1133, 1134
[899] Svenska blå stjärnan - 1134
[900] Frivilligorganisationernas samarbetskommitté - 1134
Postanstalterna i Sverige - 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150
    Abbekås ... - 1135
    Aspås ... - 1136
    Bruksvallarna ... - 1137
    Falun ... - 1138
    Gränsfors ... - 1139
    Hedeviken ... - 1140
    Idala ... - 1141
    Kristianstad ... - 1142
    Lokabrunn ... - 1143
    Möja ... - 1144
    Persberg ... - 1145
    Skabersjö ... - 1146
    Stora Mellby ... - 1147
    Tobo ... - 1148
    Velanda ... - 1149
    Årsta havsbad ... - 1150
Telegrafanstalterna i Sverige - 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157
    Abbetorp ... - 1151
    Bro ... - 1152
    Gullringen ... - 1153
    Koster ... - 1154
    Norra Vram ... - 1155
    Sollentuna ... - 1156
    Vara ... - 1157
Register till ecklesiastikstaten - 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166
    Abild ... - 1158
    Bärbo ... - 1159
    Grimmared ... - 1160
    Härnevi ... - 1161
    Linde ... - 1162
    Nävlinge ... - 1163
    Solberga ... - 1164
    Tveta ... - 1165
    Åland ... - 1166
Register över allmänna läroverk - 1167, 1168, 1169
    Alingsås ... - 1167
    Ljungby ... - 1168
    Timrå ... - 1169
    Bihang
Kungl. Svenska Riddareordnarna (901)
Enskilda institutioner av allmännare intresse
I. Stiftelser, föreningar m. fl. sammanslutningar (1001)
II. Sveriges dagliga tidningar (1161)
III. Enskilda järnvägar (1179)
IV. Banker och kreditanstalter (1391)
Personregister - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
    Aaby-Ericsson ... - 3
    Adolfsson ... - 4
    Ahlqvist ... - 5
    Alfredsson ... - 6
    Almroth ... - 7
    Anderson ... - 8
    Andersson ... - 9
    Andersson ... - 10
    Anheden ... - 11
    Arne ... - 12
    Asking ... - 13
    Axelsson ... - 14
    Barnholdt ... - 15
    Bengmark ... - 16
    Berg ... - 17
    Berggren ... - 18
    Berglund ... - 19
    Bergstrand ... - 20
    Berndtsson ... - 21
    Birgersson ... - 22
    Björkberger ... - 23
    Björneberg ... - 24
    Blomquist ... - 25
    Boierth ... - 26
    Borg ... - 27
    Brander ... - 28
    Brink ... - 29
    Brulin ... - 30
    Burger ... - 31
    Bäckström ... - 32
    Carlbom ... - 33
    Carlsson ... - 34
    Cavalli ... - 35
    Christensson ... - 36
    Corin ... - 37
    Dahlander ... - 38
    Dahlquist ... - 39
    Danielsson ... - 40
    de Maré ... - 41
    Dufva ... - 42
    Edgren ... - 43
    Egerth ... - 44
    Ekberg ... - 45
    Eklund ... - 46
    Ekvall ... - 47
    Elmgren ... - 48
    Engdahl ... - 49
    Enkler ... - 50
    Ericsson ... - 51
    Eriksson ... - 52
    Eskilsson ... - 53
    Fahlgren ... - 54
    Fernold ... - 55
    Fogel ... - 56
    Forslid-Nilsson ... - 57
    Frantzén ... - 58
    Friberg ... - 59
    Fromén ... - 60
    Fältqvist ... - 61
    Geijer ... - 62
    Ginsburg ... - 63
    Granar ... - 64
    Griera y Gaja ... - 65
    Gudmundson ... - 66
    Gustafsson ... - 67
    Gyllensten ... - 68
    Hæger ... - 69
    Hagstedt ... - 70
    Hallenberg ... - 71
    Hamilton ... - 72
    Hanson ... - 73
    Harland ... - 74
    Hedborg ... - 75
    Hedström ... - 76
    Hellers ... - 77
    Hemmingsson ... - 78
    Hermelin ... - 79
    Hildingson ... - 80
    Hjortsberg ... - 81
    Holmberg ... - 82
    Holmgren ... - 83
    v. Horn ... - 84
    Hultman ... - 85
    Håkansson ... - 86
    Högberg ... - 87
    Iacobæus ... - 88
    Ivarsson ... - 89
    Jancke ... - 90
    Jedeur-Palmgren ... - 91
    Johanson ... - 92
    Johansson ... - 93
    Johansson ... - 94
    Jonsson ... - 95
    Jung ... - 96
    Jönsson ... - 97
    Karlmark ... - 98
    Karnell ... - 99
    King ... - 100
    Klefbom ... - 101
    Koch ... - 102
    Kronberg ... - 103
    Kyhle ... - 104
    Lagerbjelke ... - 105
    Lander ... - 106
    Larsson ... - 107
    Larsson ... - 108
    Lawenius ... - 109
    Lennquist ... - 110
    Lidforss ... - 111
    Lillieroth ... - 112
    Lindberg ... - 113
    Lindeck ... - 114
    Lindgren ... - 115
    Lindholm ... - 116
    Lindroos ... - 117
    Lindström ... - 118
    Ljungberg ... - 119
    Locke ... - 120
    Lundberg ... - 121
    Lundgren ... - 122
    Lundkvist ... - 123
    Lundwall ... - 124
    Löfqvist ... - 125
    MacKey ... - 126
    Malm ... - 127
    Malmström ... - 128
    Matson ... - 129
    Melin ... - 130
    Moberg ... - 131
    Mork ... - 132
    Månsson ... - 133
    Nagel ... - 134
    Nilsén ... - 135
    Nilsson ... - 136
    Nilsson ... - 137
    Norbäck ... - 138
    Nordhamn ... - 139
    Nordström ... - 140
    Norman ... - 141
    Nydahl ... - 142
    Nyström ... - 143
    Odevall ... - 144
    Oldby ... - 145
    Olsson ... - 146
    Olsson ... - 147
    Othzén ... - 148
    Palmquist ... - 149
    Pernis ... - 150
    Persson ... - 151
    Petri ... - 152
    Pihlgren ... - 153
    Pålsson ... - 154
    Randolfson ... - 155
    Remgård ... - 156
    Ridderström ... - 157
    Rodhe ... - 158
    Rosén ... - 159
    Rudbäck ... - 160
    Ruuth ... - 161
    Ryman ... - 162
    Sahlin ... - 163
    Sandberg ... - 164
    Sandström ... - 165
    Scheutz ... - 166
    Schärström ... - 167
    Sernhag ... - 168
    Simonsson ... - 169
    Sjöding ... - 170
    Sjöström ... - 171
    Skytte ... - 172
    Sotti ... - 173
    Steenberg ... - 174
    Stenstedt ... - 175
    Stolt ... - 176
    Ström ... - 177
    Sundberg ... - 178
    Sundqvist ... - 179
    Svenberg ... - 180
    Svensson ... - 181
    Swenne ... - 182
    Söderberg ... - 183
    Söderström ... - 184
    Tenelius ... - 185
    Thollander ... - 186
    Thoursie ... - 187
    Tidlund ... - 188
    Torngren ... - 189
    Turicchia ... - 190
    Ugge ... - 191
    Valentin ... - 192
    Virstedt ... - 193
    Wahlgren ... - 194
    Wallenberg ... - 195
    Walton ... - 196
    Weiner-Kronberg ... - 197
    Wenngren ... - 198
    Westerberg ... - 199
    Westrin ... - 200
    Widell ... - 201
    Wijkblom ... - 202
    Wilhelmson ... - 203
    Wirén ... - 204
    Wåhlin ... - 205
    Zetterberg ... - 206
    Åhlander ... - 207
    Åkerström ... - 208
    Åström ... - 209
    Öhman ... - 210
    Österberg ... - 211

Project Runeberg, Mon Apr 16 01:37:42 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/statskal/1963/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free