- Project Runeberg -  Project Runeberg, Proofreading (Finished)
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Project Runeberg comes to you from LYSATOR at Linköping University in Sweden.

Verk som vi betraktar som klara

Dessa är korrekturlästa åtminstone en gång efter OCR-tolkning och försedda med HTML-uppmärkning (rubriker, infogning av bilder osv).
Verk
eller
volym
Antal sidor Antal kapitel eller artiklar
Totalt Indexerade OCR-
tolkade
Korrektur-
lästa
Totalt Klara som
HTML
Korrektur-
lästa
Kvar att
korrekturläsa
aktamaka 312 312 312 312 9 9 0 0
arbherra 228 228 228 228 18 18 0 0
arbkomp 15 15 15 15 3 3 0 0
asiaten 32 32 32 32 12 12 0 0
atenaren 704 704 704 704 35 35 0 0
bannlyst 224 224 1 1 28 28 0 0
berling 408 408 1 1 39 39 0 0
berzaqua 15 15 15 15 8 8 0 0
berzgalv 15 15 15 15 2 2 0 0
bokhandl 34 34 0 0 3 3 0 0
brandrot 6 6 6 6 2 2 0 0
corren 4 4 4 4 5 5 0 0
djaknar 164 164 164 164 14 14 0 0
eftersom 156 156 156 156 73 73 0 0
eldswada 30 30 30 30 1 1 0 0
elmblad 252 252 252 252 53 53 0 0
enberatt/omslag 14 14 0 0 1 1 0 0
erofland 252 252 7 7 14 14 0 0
erofring 438 438 438 438 25 25 0 0
faroson 224 224 224 224 17 17 0 0
fataburen/1918liv 10 10 10 10 11 11 0 0
faust 368 368 368 368 35 35 0 0
fiende 114 114 114 114 19 19 0 0
folklynn 152 152 152 152 12 12 0 0
fribyt 540 540 540 540 21 21 0 0
fridbok1 112 112 0 0 30 30 0 0
gmlante 216 216 216 216 18 18 0 0
herrarne 74 74 0 0 19 19 0 0
herrgard 102 102 1 1 11 11 0 0
husmans 253 253 253 253 29 29 0 0
ivetofta 4 4 4 4 2 2 0 0
jordinre 136 136 136 136 15 15 0 0
kmarknad 272 272 272 272 8 8 0 0
krigares 23 23 0 0 1 1 0 0
kvinnor 203 203 203 202 10 10 0 0
lowering 96 96 0 0 12 12 0 0
lusitani 158 158 158 158 24 24 0 0
markatta 29 29 0 0 13 13 0 0
masskultur 226 226 226 226 8 8 0 0
mhf 4 4 4 4 1 1 0 0
mirza 72 72 72 72 8 8 0 0
nysystem 15 15 0 0 8 8 0 0
odygd 20 20 20 20 12 12 0 0
officers 144 144 144 144 2 2 0 0
oxygen 264 264 264 264 25 25 0 0
portugal 186 186 0 0 47 47 0 0
robotgud 220 220 220 220 16 16 0 0
rsjkmmus 29 29 0 0 11 11 0 0
runius 110 110 110 110 24 24 0 0
rydbdikt 322 322 322 322 67 67 0 0
rydbsagn 320 320 320 320 24 24 0 0
singoall 190 190 190 190 25 25 0 0
skaldest 121 121 121 121 31 31 0 0
snoildik/1 278 278 278 278 131 131 0 0
snoildik/2 276 276 276 276 100 100 0 0
snoildik/3 236 236 236 236 33 33 0 0
snoildik/4 298 298 298 298 71 71 0 0
snoildik/5 292 292 292 292 81 81 0 0
snoilmin 346 346 346 346 9 9 0 0
sonetter 98 98 98 98 4 4 0 0
stf/1886 52 52 52 52 15 15 0 0
strindbg/hemsobor 384 384 384 384 27 27 0 0
svungdom 149 149 148 148 8 8 0 0
thamoreb 152 152 49 49 95 95 0 0
umganges 314 314 0 0 37 37 0 0
utvfraga 292 292 292 292 43 43 0 0
TOTALT
66 volymer
11799 11799 9793 9792 1615 1615 0 0


Project Runeberg, 2024-05-28 00:33 (runeberg)
https://runeberg.org/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free