- Project Runeberg - Nordic Authors /
Erik Thyselius

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Thyselius, Erik (1854–1924), writer, biographer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Erik Thyselius in:


Johan Erik August Thyselius, svensk författare, översättare och biograf, född 7 mars 1854, död 1924.

1872 student i Uppsala
1878 filosofie kandidat i Uppsala
1878--1882 e.o. amanuens i Kungl. Biblioteket
1882--1884 kanslist i läroverkskommittén
1882-- tjänsteman i riksdagskansliet
1887--1895 notarie i riksdagens andra kammare
1890 gift med Beata Alexandra Lundqvist
1894--1900 redaktör för tidskriften Nordisk Revy
1897--1901 politisk medarbetare i Svenska Dagbladet

Skrifter

I afgörandets stund, teaterfrågan och de k. propositionerna, närmare belysta af Gasparone, 1888
Stockholmsbänken, den afgående och den kommande, politiska karaktäristiker af X, Y och Z, 1890
Andra kammarens nya män och 1890 års valrörelse, historiska återblickar och politiska konturteckningar af Gil Blas, 1891
Hvilka riksdagsmän böra omväljas? Anteckningar till valmännens tjänst af Tom Jones & C:o, 1893
jämte V. Millqvist
Förteckning öfver kommittébetänkanden 1809--1894, 1896
utarbetad på offentligt uppdrag
Kampen för allmän rösträtt, 1902
Förteckning öfver kommittébetänkanden, 1904
fram till och med 1903
Hvad Stockholms teatrar behöfva. Några polemiska synpunkter och erinringar, 1905
Karl XV och hans tid, 1910

Find other Nordic Authors named Thyselius, others born in 1854 or deceased in 1924.
Look for more information in Bibsys, Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Libris, Nasjonalbiblioteket (bøker, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2001-01-20 23:00 (runeberg) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/thysejoh.html

Valid HTML 4.0!