- Project Runeberg -  Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser
(1930) [MARC] Author: Sven Casper Bring With: Peter Mark Roget - Tema: Dictionaries
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSKT ORDFÖRRÅD ORDNAT I BEGREPPSKLASSER

AV S. C. BRING UTGIVET MED UNDERSTÖD BEVILJADE AV KUNGL. MAJ:T, SVENSKA AKADEMIEN OCH LÄNGMANSKA KULTURFONDEN STOCKHOLM HUGO GEBERS FÖRLAG UPPSALA 1930 ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B. 2910

Förord till den elektroniska utgåvan

Roget's Thesaurus (1852, många senare utgåvor, se Wikipedia och Project Gutenberg), som är en ganska egenartad synonymordbok, stod som förebild när Sven Casper Bring i september 1930 utgav denna svenska variant. Han hade då nyss fyllt 88 år och avled ett halvår senare. Uppställningen stämmer nummer för nummer med Roget's, t.ex. 264 rörelse och 897 kärlek. Ordboken nytrycktes 1962. Exemplaret från 1930 i Linköpings universitetsbibliotek avfotograferades i december 2018.

Slå upp ord alfabetiskt i registret.

Språkbanken vid Göteborgs universitet inledde 2011 arbete med att digitalisera och vidarebearbeta innehållet i Brings ordbok. Mer om detta kan man läsa och även fritt ladda ner resultatet från sidorna Digitala Bring (version 1.1, maj 2015) och Blingbring (version 0.3, mars 2017). Medan den tryckta texten använder parenteser och bindestreck för att kompakt återge många varianter av ord, t.ex. (hand-) lexikon, encyklope-di (-dist), så är orden fullständigt utskrivna i digitala Bring: lexikon, handlexikon, encyklopedi, encyklopedist.

Wiktionary, den fria ordboken, har sedan december 2018 också en sökbar version av Bring som ett appendix, med länkar till varje ord.

Preface to the electronic edition

This is, number by number, a Swedish version of Roget's Thesaurus, published in 1930 by Sven Casper Bring and now out of copyright. Under number 264 you will find words synonymous or relating to Motion and under 879 Love, just like in Roget's. The book was digitized in December 2018.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida
Förord - 5
Begreppsklasserna - 7, 8, 9, 10, 11, 12
Förkortningar - 12
    Svenskt ordförråd i begreppsklasser - 13
1. Tillvaro - 13
2. Intighet - 13
3. Verklighet - 14
4. Overklighet - 14
5. Inre väsen - 14
6. Yttre väsen - 14
7. Tillstånd - 15
8. Omständighet - 15
9. Samhörighet - 15, 16
10. Saknad av samhörighet - 16
11. Frändskap - 16, 17
12. Ömsesidighet - 17
13. Identitet - 17
14. Motsats - 17, 18
15. Likformighet - 18
16. Åtskillnad - 18
17. Likhet - 18, 19
18. Olikhet - 19
19. Eftergörande - 19
20. Ursprunglighet - 19, 20
20 ½. Modifikation - 20
21. Avbild - 20
22. Förebild - 20
23. Samstämmighet - 20, 21
24. Skiljaktighet - 21
25. Kvantitet - 21
26. Grad - 21, 22
27. Jämnhet - 22
28. Ojämnhet - 22, 23
29. Mellangrad - 23
30. Utjämning - 23
31. Betydenhet - 23, 24
32. Obetydlighet - 24, 25
33. Överlägsenhet - 25, 26
34. Underlägsenhet - 26
35. Tilltagande - 26
36. Avtagande - 26, 27
37. Vidfogning - 27
38. Frånskiljning - 27, 28
39. Tillägg - 28
40. Återstod - 28
41. Blandning - 28, 29
42. Omängdhet - 29
43. Förbindelse - 29, 30
44. Söndring - 30, 31
45. Förbindelsemedel - 31
46. Sammanhållning - 31, 32
47. Löshet - 32
48. Hopsmältning - 32
49. Splittring - 32
50. Helhet - 32, 33
51. Del - 33
52. Fullständighet - 33, 34
53. Ofullständighet - 34
54. Inbegrepp - 34, 35
55. Avskildhet - 35
56. Huvuddel - 35
57. Smådel - 35
58. Ordning - 35
59. Oordning - 35, 36
60. Reglering - 36
61. Rubbning - 36, 37
62. Förhand - 37
63. Efterhand - 37
64. Föregångare - 37
65. Efterföljare - 37
66. Början - 37, 38
67. Slut - 38
68. Mitt - 38
69. Sammanhang - 38, 39
70. Avbrott - 39
71. Ståndpunkt - 39
72. Samling - 39, 40
73. Spridning - 40
74. Samlingspunkt - 40
75. Klass - 40
76. Omfattning - 41
77. Uteslutning - 41
78. Allmännelighet - 41
79. Särskildhet - 41
80. Enhetlighet - 41, 42
81. Månggestaltning - 42
82. Överensstämmelse - 42
83. Avvikelse - 42, 43
84. Talförhållande - 43
85. Räkning - 43, 44
86. Förteckning - 44
87. Ental - 44
88. Beledsagning - 44
89. Tvåtal - 44, 45
90. Fördubbling - 45
91. Tudelning - 45
92. Tretal - 45
93. Tredubbling - 45
94. Tredelning - 45
95. Fyrtal - 45
96. Fyrdubbling - 45
97. Fyrdelning - 45
98. Femtal och däröver - 45
99. Femdelning o. s. v. - 45
100. Flerhet - 45
100 ½. Minus - 46
101. Noll - 46
102. Mängd - 46
103. Fåtal - 46
104. Upprepning - 46, 47
105. Otalighet - 47
106. Tid - 47
107. Aldrig - 47
108. Period - 47, 48
109. Fortgång - 48
110. Långvarighet - 48
111. Kortvarighet - 48
112. Beständighet - 48
113. Plötslighet - 49
114. Tidsberäkning - 49
115. Otid - 49
116. Prioritet - 49
117. Posterioritet - 49
118. Nutid - 49, 50
119. Dåtid - 50
120. Samtidighet - 50
121. Framtid - 50
122. Förtid - 50, 51
123. Nytt - 51
124. Gammalt - 51
125. Morgon - 51
125 ½. Dag - 51
126. Afton - 51
126 ½. Natt - 51
127. Ungdom - 51, 52
128. Ålderdom - 52
129. Barndom - 52
130. Åldring - 52
131. Manbarhet - 52
132. Tidighet - 52, 53
133. Senhet - 53
134. Läglighet - 53
135. Oläglighet - 53, 54
136. Vanlighet - 54
137. Ovanlighet - 54
138. Regelbundenhet - 54
139. Oregelbundenhet - 54
140. Föränderlighet - 54, 55
141. Oföränderlighet - 55
142. Avstannande - 55, 56
143. Fortsättning - 56
144. Övergång - 56
145. Återgång - 56
146. Omstörtning - 56, 57
147. Substituering - 57
148. Utbyte - 57
149. Ombytlighet - 57
150. Varaktighet - 57, 58
151. Tidsförhållande - 58
152. Bestämmelse - 58, 59
153. Grund - 59
154. Följd - 59
155. Orsakssammanhang - 59, 60
156. Oberäknelighet - 60
157. Förmåga - 60
158. Oförmåga - 60, 61
159. Styrka - 61
160. Svaghet - 61, 62
161. Alstring - 62, 63
162. Förstöring - 63
163. Förnyelse - 63
164. Alstrare - 63
165. Förstörare - 64
166. Härkomst - 64
167. Efterkommande - 64
168. Fruktbarhet - 64
169. Ofruktbarhet - 64
170. Kraftmedel - 64
171. Kraftyttring - 64, 65
172. Tröghet - 65
173. Våldsamhet - 65, 66
174. Måttfullhet - 66
175. Inflytande - 67
175 ½. Oansenlighet - 67
176. Benägenhet - 67
177. Bundenhet - 67
178. Samverkan - 67
179. Motverkan - 67, 68
180. Utsträckning - 68
180 ½. Saknad av utsträckning - 68
181. Region - 68
182. Plats - 68
183. Läge - 68, 69
184. Lägebestämning - 69
185. Lägeförändring - 69
186. Tillstädesvaro - 69, 70
187. Frånvaro - 70
188. Innevånare - 70
189. Tillhåll - 70
190. Innehåll - 71
191. Inrymningsplats - 71
192. Storhet - 71, 72
193. Litenhet - 72
194. Utvidgning - 72
195. Hopkrympning - 72, 73
196. Avstånd - 73
197. Närhet - 73
198. Mellanrum - 74
199. Anslutning - 74
200. Längd - 74
201. Korthet - 74
202. Vidd - 74, 75
203. Smalhet - 75
204. Utplattning - 75
205. Trådformighet - 75
206. Höjning - 75, 76
207. Sänkning - 76
208. Djup - 76
209. Grundhet - 76
210. Topp - 76
211. Botten - 76
212. Lodräthet - 76, 77
213. Vågräthet - 77
214. Vidhängning - 77
215. Stöd - 77, 78
216. Parallellism - 78
217. Lutning - 78
218. Omläggning - 78
219. Korsning - 78
220. Utsida - 79
221. Insida - 79
222. Medelpunkt - 79
223. Täckning - 79, 80
224. Fyllning - 80
225. Påklädsel - 80, 81
226. Avklädsel - 81
227. Omgivning - 81
228. Mellanläge - 81, 82
229. Inneslutning - 82
230. Gränslinje - 82
231. Utkant - 82
232. Infattning - 82
233. Råmärke - 82
234. Framsida - 82
235. Baksida - 82, 83
236. Sidoläge - 83
237. Motsättning - 83
238. Höger - 83
239. Vänster - 83
240. Form - 83
241. Formlöshet - 83
242. Formfulländning - 83
243. Formvidrighet - 83, 84
244. Hakformighet - 84
245. Krökning - 84
246. Rakhet - 84
247. Kretsform - 84, 85
248. Slingring - 85
249. Trindhet - 85
250. Utsvällning - 85
251. Släthet - 85, 86
252. Fördjupning - 86
253. Skärpa - 86
254. Trubbighet - 86
255. Glatthet - 86
256. Skrovlighet - 86, 87
257. Utskärning - 87
258. Vikning - 87
259. Räffling - 87
260. Öppning - 87, 88
261. Stängning - 88
262. Genomborrningsverktyg - 88
263. Tilltäppningsmedel - 88
264. Rörelse - 88, 89
265. Orörlighet - 89
266. Fortskaffning landvägen - 89
267. Fortskaffning sjöledes eller i luften - 89, 90
268. Vägfarande - 90
269. Sjöfarande och luftseglare - 90
270. Överföring - 90, 91
271. Fortskaffare - 91
272. Fordon - 91
273. Fartyg - 91
274. Snabbhet - 91, 92
275. Långsamhet - 92
276. Pådrivning - 92, 93
277. Tillbakadrivning - 93
278. Riktning - 93
279. Snedd - 93, 94
280. Försteg - 94
281. Följe - 94
282. Framåtskridande - 94
283. Tillbakagång - 94
284. Framdrivning - 94, 95
285. Dragning - 95
286. Närmande - 95
287. Avlägsnande - 95
288. Attraktion - 95, 96
289. Repulsion - 96
290. Konvergens - 96
291. Divergens - 96
292. Ankomst - 96
293. Avgång - 96
294. Inträde - 96, 97
295. Utträde - 97
296. Inrymning - 97
297. Fördrivning - 97
298. Förtäring - 97, 98, 99
299. Uttömning - 99
300. Inskjutning - 99
301. Utdrivning - 99, 100
302. Genomgång - 100
303. Överskridande - 100
304. Efterblivenhet - 100
305. Uppgång - 100
306. Nedgång - 100, 101
307. Lyftning - 101
308. Nedtryckning - 101
309. Hoppning - 101, 102
310. Nedstörtning - 102
311. Kroklinje - 102
312. Kretsning - 102
313. Upprullning - 102
314. Svängning - 102
315. Skakning - 103
316. Kroppslighet - 103
317. Okroppslighet - 103
318. Värld - 103
319. Tyngd - 103, 104
320. Lätthet - 104
321. Täthet - 104
322. Tunnhet - 104
323. Hårdhet - 104
324. Mjukhet - 104, 105
325. Elasticitet - 105
326. Stelhet - 105
327. Seghet - 105
328. Skörhet - 105
329. Struktur - 105
330. Grynighet - 105, 106
331. Friktion - 106
332. Glättning - 106
333. Fluidum - 106
334. Gasform - 106
335. Smältning - 106
336. Fördunstning - 106
337. Vatten - 106, 107
338. Luft - 107
339. Fukt - 107
340. Torrhet - 107
341. Hav - 107
342. Land - 107
343. Innanhav - 107
344. Inland - 107
345. Sump - 108
346. Ö - 108
347. Strömning - 108
348. Vattenflöde - 108
349. Luftström - 108
350. Vattenledning - 108
351. Luftrör - 108, 109
352. Simmighet - 109
353. Bubbla - 109
354. Svampighet - 109
355. Fetthalt - 109
356. Olja - 109
356 ½. Kåda - 109
357. Organism - 109
358. Oorganiskhet - 109
359. Liv - 109, 110
359 ½. Kropp - 110
360. Död - 110
361. Dödande - 110, 111
362. Lik - 111
363. Begravning - 111
364. Djurriket - 111
365. Växtriket - 111
366. Djur - 111, 112
367. Växt - 112, 113
368. Zoologi - 113
369. Botanik - 113
370. Djurskötsel - 113, 114
371. Jordbruk - 114
372. Människa - 114
373. Mankön - 114, 115
374. Kvinnokön - 115
375. Känslighet - 115
376. Okänslighet - 115
377. Njutning - 115
378. Kval - 115, 116
379. Vidröring - 116
380. Känsel - 116
381. Känselbedövning - 116
382. Värme - 116
383. Köld - 116, 117
384. Uppvärmning - 117
385. Avkylning - 117
386. Värmeapparat - 117
387. Kylapparat - 117
388. Brännmaterial - 117
389. Värmemätare - 117
390. Smaksinne - 117, 118
391. Faddhet - 118
392. Smakstyrka - 118
393. Kryddning - 118
394. Smaklighet - 118
395. Osmaklighet - 118
396. Sötma - 118
397. Strävhet i smak - 118
398. Lukt - 118
399. Luktlöshet - 118
400. Vällukt - 118, 119
401. Stank - 119
402. Ljud - 119
403. Ljudlöshet - 119
404. Ljudstyrka - 119
405. Ljudsvaghet - 119, 120
406. Ljudstöt - 120
407. Ljudupprepning - 120
408. Klang - 120
409. Klanglöshet - 120
410. Väsljud - 120
411. Människoröst - 120
412. Djurläte - 120, 121
413. Välljud - 121
414. Missljud - 121
415. Musik - 121, 122
416. Musiker - 122
417. Tonverktyg - 122
418. Hörsel - 122
419. Dövhet - 122
420. Ljus - 122, 123
421. Mörker - 123
422. Dunkel - 123
423. Ljuskälla - 123
424. Skugga - 123
425. Genomskinlighet - 123, 124
426. Ogenomskinlighet - 124
427. Halvgenomskinlighet - 124
428. Färg - 124
429. Färglöshet - 124
430. Vitt - 124
431. Svart - 124
432. Grått - 124
433. Brunt - 124
434. Rött - 124, 125
435. Grönt - 125
436. Gult - 125
437. Violett - 125
438. Blått - 125
439. Orange - 125
440. Brokighet - 125
441. Synsinne - 125, 126
442. Blindhet - 126
443. Ögonsjuka - 126
444. Åskådare - 126
445. Optik - 126
446. Synbarhet - 126
447. Osynlighet - 126, 127
448. Företeelse - 127
449. Försvinnande - 127
450. Förnuft - 127, 128
450 ½. Oförnuft - 128
451. Eftertanke - 128
452. Tanklöshet - 128
453. Tankeform - 128
454. Tankeämne - 129
455. Kunskapsbegär - 129
456. Likgiltighet - 129
457. Uppmärksamhet - 129
458. Ouppmärksamhet - 129, 130
459. Omsorg - 130
460. Vårdslöshet - 130
461. Fråga - 130, 131
462. Svar - 131
463. Prövning - 131
464. Jämförelse - 131, 132
465. Särskiljande - 132
465 ½. Sammanblandning - 132
466. Uppskattning - 132
467. Bevis - 132, 133
468. Motbevis - 133
469. Betingelse - 133
470. Möjlighet - 133, 134
471. Omöjlighet - 134
472. Sannolikhet - 134
473. Osannolikhet - 134
474. Visshet - 134, 135
475. Ovisshet - 135
476. Logik - 135
477. Tankefel - 135, 136
478. Bevisföring - 136
479. Vederläggning - 136
480. Omdöme - 136, 137
480 ½. Upptäckt - 137
481. Omdömeslöshet - 137
482. Överskattning - 137, 138
483. Underskattning - 138
484. Övertygelse - 138
485. Tvivel - 138, 139
486. Lättrogenhet - 139
487. Klentrogenhet - 139
488. Enighet - 139
489. Oenighet - 139, 140
490. Kunnighet - 140
491. Okunnighet - 140, 141
492. Lärd - 141
493. Olärd - 141
494. Riktighet - 141
495. Oriktighet - 141, 142
496. Grundsats - 142
497. Hållningslöshet - 142
498. Förstånd - 142, 143
499. Oförstånd - 143
500. Ljushuvud - 143
501. Dumhuvud - 143
502. Vett - 143, 144
503. Vettlöshet - 144
504. Vettvilling - 144
505. Minne - 144
506. Glömska - 144
507. Förväntan - 144, 145
508. Överraskning - 145
509. Besvikelse - 145
510. Förutseende - 145
511. Förutsägelse - 145
512. Förebud - 145
513. Siare - 146
514. Antagande - 146
515. Fantasi - 146
516. Betydelse - 146, 147
517. Betydelselöshet - 147
518. Begriplighet - 147
519. Obegriplighet - 147, 148
520. Tvetydighet - 148
521. Oegentlighet - 148
522. Uttydning - 148
523. Misstydning - 148, 149
524. Uttolkare - 149
525. Ögonskenlighet - 149
526. Okändhet - 149
527. Meddelande - 149, 150
528. Fördöljande - 150, 151
529. Avslöjning - 151
530. Gömsle - 151
531. Offentliggörande - 151, 152
532. Nyhet - 152
533. Hemlighet - 152
534. Budbärare - 152
535. Bekräftelse - 152
536. Förnekelse - 152, 153
537. Handledning - 153
538. Missledning - 153
539. Studium - 153, 154
540. Lärare - 154
541. Lärjunge - 154
542. Undervisningsanstalt - 154
543. Sannfärdighet - 154, 155
544. Falskhet - 155
545. Bländverk - 155, 156
546. Osanning - 156
547. Lättnarrad - 156
548. Bedragare - 156
549. Överdrift - 156, 157
550. Beteckning - 157, 158
551. Minnesmärke - 158
552. Utplåning - 158
553. Minnestecknare - 158
554. Framställning - 158, 159
555. Vanställning - 159
556. Måleri - 159
557. Skulptur - 159
558. Gravyrkonst - 159
559. Artist - 159, 160
560. Språk - 160
561. Språkljud - 160
562. Ord - 160
563. Ordvarietet - 160
564. Benämning - 160
565. Namnförändring - 161
566. Fras - 161
567. Grammatik - 161
568. Språkfel - 161
569. Stil - 161
570. Klarhet - 161
571. Otydlighet - 161
572. Fåordighet - 161, 162
573. Mångordighet - 162
574. Uttrycksfullhet - 162
575. Uttryckslöshet - 162
576. Konstlöshet - 162
577. Utsirning - 162
578. Smakfullhet - 162
579. Smaklöshet - 162, 163
580. Talröst - 163
581. Förstummande - 163
582. Tal - 163
583. Uttalsfel - 163
584. Talträngdhet - 163, 164
585. Tystlåtenhet - 164
586. Tilltal - 164
587. Genmäle - 164
588. Samtal - 164
589. Monolog - 164
590. Skrivning - 164, 165
591. Tryckning - 165
592. Brev - 165
593. Bok - 165, 166
594. Skildring - 166
595. Avhandling - 166
596. Sammandrag - 166
597. Dikt - 166, 167
598. Prosa - 167
599. Teater - 167
600. Vilja - 167, 168
601. Ofrivillighet - 168
602. Villighet - 168
603. Ovillighet - 168, 169
604. Beslutsamhet - 169
605. Obeslutsamhet - 169
606. Orubblighet - 169, 170
607. Obeständighet - 170
608. Nyck - 170
609. Val - 170, 171
610. Avslag - 171
611. Förutbestämmelse - 171
612. Infall - 171
613. Vana - 171, 172
614. Avvänjning - 172
615. Drivfjäder - 172
615 ½. Grundlöshet - 172
616. Betänklighet - 172, 173
617. Förevändning - 173
618. Fördel - 173
619. Nackdel - 173
620. Syfte - 173, 174
621. Slump - 174
622. Raskhet - 174
623. Slapphet - 174, 175
624. Upphörande - 175
625. Arbete - 175
626. Planmässighet - 175, 176
627. Metod - 176
627 ½. Väg - 176
628. Medelväg - 176, 177
629. Omväg - 177
630. Förnödenhet - 177
631. Medverkan - 177
632. Medel - 177
633. Tillverkning - 177, 178
634. Surrogat - 178
635. Material - 178
636. Förråd - 178
637. Anskaffning - 178, 179
638. Förbrukning - 179
639. Tillräcklighet - 179
640. Otillräcklighet - 179, 180
641. Övermått - 180
642. Viktighet - 180, 181
643. Oviktighet - 181
644. Nytta - 181
645. Gagnlöshet - 181, 182
646. Lämplighet - 182
647. Olämplighet - 182, 183
648. Gott - 183
649. Ont - 183, 184
650. Fullkomlighet - 184, 185
651. Ofullkomlighet - 185
652. Renlighet - 185, 186
653. Orenlighet - 186
654. Hälsa - 186
655. Ohälsa - 187, 188
656. Hälsosamhet - 188
657. Osundhet - 188
658. Förbättring - 188
659. Försämring - 188, 189
660. Återställelse - 189, 190
661. Återfall - 190
662. Botemedel - 190
663. Skadlighet - 190, 191
664. Skydd - 191
665. Fara - 191, 192
666. Skyddsmedel - 192
667. Försåtlighet - 192
668. Varning - 192, 193
669. Nödsignal - 193
670. Förvaring - 193
671. Flykt - 193
672. Räddning - 193
673. Beredelse - 193, 194
674. Obereddhet - 194
675. Försök - 194
676. Företag - 194, 195
677. Verksamhet - 195
678. Overksamhet - 195
679. Missriktning - 195, 196
680. Göromål - 196
681. Sysslolöshet - 196
682. Verksamhetsbegär - 196, 197
683. Lojhet - 197
684. Brådska - 197, 198
685. Ledighet - 198
686. Ansträngning - 198
687. Vila - 198
687 ½. Uppvaknande - 199
688. Avmattning - 199
689. Uppfriskning - 199
690. Verkställare - 199
691. Arbetsplats - 200
692. Förfarande - 200
693. Ledning - 200
694. Ledare - 200, 201
695. Anvisning - 201
696. Rådsförsamling - 201
697. Föreskrift - 202
698. Skicklighet - 202
699. Oskicklighet - 202, 203
700. Mästare - 203
701. Stympare - 203
702. Slughet - 203, 204
703. Menlöshet - 204
704. Svårhet - 204, 205
705. Lättvindighet - 205
706. Hinder - 205, 206
707. Hjälp - 206, 207
708. Motstånd - 207
709. Sammanslutning - 207, 208
710. Motståndare - 208
711. Hjälpare - 208
712. Förening - 208, 209
713. Tvedräkt - 209
714. Endräkt - 209
715. Utmaning - 209, 210
716. Anfall - 210
717. Försvar - 210
718. Gengäld - 210, 211
719. Gensträvighet - 211
720. Strid - 211
721. Frid - 211, 212
722. Krigföring - 212
723. Fredsslut - 212
724. Medling - 212
725. Underkastelse - 212, 213
726. Stridsman - 213
727. Vapen - 213, 214
728. Valplats - 214
729. Fullbordan - 214
730. Omogenhet - 214
731. Framgång - 214, 215
732. Misslyckande - 215
733. Äretecken - 215
734. Lycka - 215, 216
735. Olycka - 216
736. Medelmåttighet - 216, 217
737. Myndighet - 217
738. Upplösning - 217, 218
739. Stränghet - 218
740. Mildhet - 218, 219
741. Befallning - 219
742. Genstörtighet - 219
743. Lydnad - 220
744. Tvång - 220
745. Överordnad - 220, 221
746. Underordnad - 221
747. Värdighetstecken - 221
748. Frihet - 221, 222
749. Ofrihet - 222
750. Befrielse - 222
751. Inskränkning - 222, 223
752. Fängelse - 223
753. Vaktare - 223
754. Fånge - 223
755. Bemyndigande - 223
756. Annullering - 223, 224
757. Avsägelse - 224
758. Förtroendeman - 224
759. Ställföreträdare - 224
760. Tillåtelse - 224
761. Förbud - 224
762. Samtycke - 225
763. Anbud - 225
764. Förkastelse - 225
765. Begäran - 225, 226
766. Avbön - 226
767. Sökande - 226
768. Löfte - 226
769. Avtal - 226, 227
770. Förbehåll - 227
771. Säkerhet - 227
772. Pliktuppfyllelse - 227
773. Försumlighet - 227, 228
774. Kompromiss - 228
775. Förvärv - 228
776. Förlust - 228, 229
777. Besittning - 229
778. Gemensamhet - 229
779. Innehavare - 229
780. Egendom - 229, 230
781. Kvarhållande - 230
782. Mistning - 230
783. Överflyttning - 230, 231
784. Bortgivande - 231
785. Mottagande - 231
786. Fördelning - 231, 232
787. Utlåning - 232
788. Upplåning - 232
789. Besittningstagande - 232, 233
790. Restitution - 233
791. Tjuvnad - 233
792. Tjuv - 233
793. Rov - 233
794. Bytande - 233, 234
795. Köp - 234
796. Försäljning - 234
797. Handel - 234
798. Handelsvara - 234, 235
799. Handelsplats - 235
800. Penningväsen - 235, 236
801. Skattmästare - 236
802. Skattkammare - 236
803. Rikedom - 236
804. Fattigdom - 236
805. Kreditväsen - 236, 237
806. Gäld - 237
807. Betalning - 237
808. Betalningsinställelse - 237
809. Utgift - 237, 238
810. Inkomst - 238
811. Räkenskap - 238
812. Pris - 238
813. Rabatt - 238
814. Dyrhet - 238
815. Billighet - 239
816. Frikostighet - 239
817. Girighet - 239
818. Slöseri - 239
819. Sparsamhet - 239
820. Sinnesart - 239, 240
821. Känsla - 240, 241
822. Känslosamhet - 241
823. Känslolöshet - 241, 242
824. Upprördhet - 242
825. Överkänslighet - 242, 243
826. Kallblodighet - 243
827. Välbefinnande - 243, 244
828. Lidande - 244
829. Behag - 244, 245
830. Obehag - 245, 246
831. Belåtenhet - 246
832. Missbelåtenhet - 246
833. Grämelse - 246, 247
834. Lättnad - 247
835. Förtyngning - 247
836. Gladlynthet - 247
837. Tungsinthet - 247, 248
838. Glädjeyttring - 248
839. Klagan - 248, 249
840. Förlustelse - 249, 250
841. Tråkighet - 250
842. Kvickhet - 250, 251
843. Andefattigdom - 251
844. Rolighetsmakare - 251
845. Skönhet - 251
846. Fulhet - 251, 252
847. Prydnad - 252, 253
848. Vanprydnad - 253
849. Enkelhet - 253
850. Smak - 253, 254
851. Osmak - 254
852. Modesak - 254
853. Löjlighet - 254, 255
854. Narr - 255
855. Tillgjordhet - 255
856. Gäckeri - 255
857. Gäck - 255
858. Förhoppning - 256
859. Hopplöshet - 256
860. Fruktan - 256, 257
861. Mod - 257
862. Feghet - 257
863. Oförvägenhet - 257, 258
864. Försiktighet - 258
865. Åtrå - 258, 259
866. Indifferens - 259
867. Misshag - 259
868. Granntyckthet - 259
869. Mätthet - 259
870. Förundran - 259, 260
871. Antaglighet - 260
872. Underlighet - 260
873. Anseende - 260, 261
874. Ringaktning - 261
875. Förnämhet - 261, 262
876. Plebej - 262
877. Titulatur - 262
878. Högmod - 262
879. Ödmjukhet - 262, 263
880. Fåfänga - 263
881. Anspråkslöshet - 263
882. Ståt - 263, 264
883. Högtidlighet - 264
884. Skryt - 264
885. Oförskämdhet - 264
886. Kryperi - 264, 265
887. Gåpåare - 265
888. Vänskap - 265
889. Ovänskap - 265
890. Vän - 265
891. Ovän - 265
892. Sällskaplighet - 265, 266
893. Osällskaplighet - 266
894. Hövlighet - 266, 267
895. Ohövlighet - 267
896. Uppvaktning - 267
897. Kärlek - 267, 268
898. Hat - 268
899. Gunstling - 268
900. Ovilja - 268
901. Retlighet - 268, 269
902. Ömhetsbetygelse - 269
903. Äktenskap - 269
904. Celibat - 269
905. Äktenskapsskillnad - 269
906. Välvilja - 269, 270
907. Illvilja - 270
908. Förbannelse - 270
909. Hot - 270
910. Filantropi - 270, 271
911. Misantropi - 271
912. Välgörare - 271
913. Ogärningsman - 271
914. Medkänsla - 271
915. Hjärtlöshet - 271
916. Tacksamhet - 271
917. Otacksamhet - 271
918. Förlåtelse - 271, 272
919. Hämnd - 272
920. Svartsjuka - 272
921. Avund - 272
922. Rätt - 272
923. Orätt - 272, 273
924. Behörighet - 273
925. Obehörighet - 273
926. Plikt - 273, 274
927. Pliktförgätenhet - 274
927 ½. Frikallelse - 274
928. Aktning - 274
929. Missaktning - 274, 275
930. Vedervilja - 275
931. Bifall - 275
932. Ogillande - 275, 276
933. Smicker - 276
934. Förtal - 276
935. Smickrare - 276
936. Förtalare - 277
937. Rättfärdigande - 277
938. Anklagelse - 277
939. Redlighet - 277, 278
940. Oredlighet - 278
941. Kanalje - 278
942. Osjälviskhet - 278
943. Själviskhet - 278
944. Dygd - 279
945. Last - 279
946. Oskuld - 279
947. Försyndelse - 279, 280
948. Hedersman - 280
949. Usling - 280
950. Botfärdighet - 280
951. Obotfärdighet - 280
952. Botgöring - 280
953. Måttlighet - 280
954. Omåttlighet - 280, 281
955. Asketism - 281
956. Fasta - 281
957. Glupskhet - 281
958. Nykterhet - 281
959. Dryckenskap - 281
960. Kyskhet - 281
961. Okyskhet - 282
962. Libertin - 282
963. Laglighet - 282
964. Olaglighet - 282
965. Lagskipning - 283
966. Domstol - 283
967. Domare - 283
968. Lagkarl - 283
969. Domstolsförhandling - 283
970. Frikännelse - 283
971. Sakfällande - 284
972. Bestraffning - 284
973. Lön - 284
974. Ansvarspåföljd - 284
975. Bestraffningsmedel - 285
976. Gudom - 285
977. Ängel - 285
978. Djävul - 285
979. Mytbildning - 285
980. Troll - 285
981. Himmel - 286
982. Helvete - 286
983. Troslära - 286
984. Irrlära - 286
985. Religionsurkund - 286
986. Bekännelse - 286
987. Religiositet - 286, 287
988. Irreligiositet - 287
989. Otro - 287
990. Gudstjänst - 287
991. Avgudatjänst - 287, 288
992. Magi - 288
993. Trollmedel - 288
994. Magiker - 288
995. Kyrkoordning - 288
996. Prästerskap - 288, 289
997. Lekman - 289
998. Kyrkobruk - 289
999. Prästdräkt - 289
1000. Kyrkbyggnad - 289
Register - 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585
    

Register


    à ... - 293
    addend ... - 294
    aftonstund ... - 295
    akvarelltryck ... - 296
    allrådande ... - 297
    amplifikation ... - 298
    anföra ... - 299
    anno ... - 300
    antaglig ... - 301
    applåd ... - 302
    armhåla ... - 303
    aster ... - 304
    avbrösta ... - 305
    avhäkta ... - 306
    avplattning ... - 307
    avslita ... - 308
    avtåga ... - 309
    bakfram ... - 310
    bankrutt ... - 311
    bastion ... - 312
    begapning ... - 313
    bekväm ... - 314
    beresa ... - 315
    beskåda ... - 316
    besvärja ... - 317
    betänkt ... - 318
    bildskrift ... - 319
    björn ... - 320
    blodskändare ... - 321
    blänkare ... - 322
    bondfångare ... - 323
    bortovaro ... - 324
    Brama ... - 325
    broschyr ... - 326
    bråkmakare ... - 327
    buktig ... - 328
    bårdmönster ... - 329
    cake-walk ... - 330
    civiliserad ... - 331
    danslysten ... - 332
    delirant ... - 333
    det var en sak det ... - 334
    disharmonisk ... - 335
    djävulsk ... - 336
    draga sig fram ... - 337
    drummelaktighet ... - 338
    dunbolster ... - 339
    dåre ... - 340
    dörrpost ... - 341
    efterskrift ... - 342
    ekvivalent ... - 343
    empirism ... - 344
    enstämmighet ... - 345
    eterhav ... - 346
    experiment ... - 347
    falla ... - 348
    fara ut emot ... - 349
    fattigstuguhjon ... - 350
    fichy ... - 351
    fin övergång ... - 352
    flank ... - 353
    flyktighet ... - 354
    folkombud ... - 355
    fort ... - 356
    framfusighet ... - 357
    fras ... - 358
    frisk ... - 359
    frånkoppling ... - 360
    fullkomligen ... - 361
    fyrkluven ... - 362
    fälla ... - 363
    följa med strömmen ... - 364
    förblödning ... - 365
    förefalla ... - 366
    författare ... - 367
    förhårdna ... - 368
    förlitande ... - 369
    förnuftsenlig ... - 370
    försilvra ... - 371
    förstone ... - 372
    försätta ur stridbart skick ... - 373
    förutseende ... - 374
    för ögonblicket ... - 375
    gas ... - 376
    genomborrningsverktyg ... - 377
    gestalt ... - 378
    gjuta ... - 379
    glögg ... - 380
    gott pris ... - 381
    grind ... - 382
    gruppera ... - 383
    gudamakt ... - 384
    gå fri ... - 385
    gälla ... - 386
    hackig ... - 387
    halvtokig ... - 388
    harang ... - 389
    havsyta ... - 390
    helvetets förgård ... - 391
    hetta ... - 392
    hjärnsjukdom ... - 393
    hopmänga ... - 394
    hovetikett ... - 395
    husbehov ... - 396
    hygga sig ... - 397
    hålla tungan rätt i munnen ... - 398
    hälsningsceremoni ... - 399
    härlighet ... - 400
    högsta instans ... - 401
    i beräknelig tid ... - 402
    i någons stad och ställe ... - 403
    icke det minsta ... - 404
    idolatri ... - 405
    immoderat ... - 406
    indrypning ... - 407
    initiativ ... - 408
    innehåll ... - 409
    inskrivning ... - 410
    intaga ... - 411
    invasion ... - 412
    jakt ... - 413
    jägerdräkt ... - 414
    kakbröd ... - 415
    kanel ... - 416
    karaktärsbild ... - 417
    kasta yxan i sjön ... - 418
    kirurg ... - 419
    klenod ... - 420
    kluns ... - 421
    knot ... - 422
    kollation ... - 423
    komminister ... - 424
    kongruens ... - 425
    kontagium ... - 426
    korderoj ... - 427
    kostym ... - 428
    kriminell ... - 429
    krossning ... - 430
    kuggfråga ... - 431
    kursfall ... - 432
    kvintföljd ... - 433
    källarluft ... - 434
    köl ... - 435
    laglydig ... - 436
    lapis ... - 437
    legal ... - 438
    licens ... - 439
    liktänkande ... - 440
    livlighet ... - 441
    lodräthet ... - 442
    lugg ... - 443
    lyckta dörrar ... - 444
    långväga ... - 445
    läktare ... - 446
    lättböjdhet ... - 447
    lösgiva ... - 448
    makulatur ... - 449
    marknad ... - 450
    meander ... - 451
    medintressent ... - 452
    mened ... - 453
    minera ... - 454
    missminna ... - 455
    moderatkonservativ ... - 456
    mormorsmor ... - 457
    mottagare ... - 458
    mutbarhet ... - 459
    månskenssvärmeri ... - 460
    mörk ... - 461
    natur ... - 462
    nedomkring ... - 463
    nesa ... - 464
    not ... - 465
    nådebord ... - 466
    nödhjälp ... - 467
    oberyktad ... - 468
    odammad ... - 469
    oförbätterlig ... - 470
    ogärning ... - 471
    olivkvist ... - 472
    omfång ... - 473
    omsvärma ... - 474
    operera ... - 475
    ordtvist ... - 476
    orörlig ... - 477
    otillförlitlighet ... - 478
    ovederhäftighet ... - 479
    palmsöndag ... - 480
    parti ... - 481
    pekoral ... - 482
    pest ... - 483
    pjäs ... - 484
    pluskvamperfekt ... - 485
    portiär ... - 486
    prejning ... - 487
    privilegiera ... - 488
    protektor ... - 489
    pumpstock ... - 490
    på liv och död ... - 491
    pålitlig ... - 492
    radie ... - 493
    reaktionspolitik ... - 494
    reglering ... - 495
    reporter ... - 496
    revelj ... - 497
    ringlek ... - 498
    rovgirig ... - 499
    rycktals ... - 500
    räcka upp handen ... - 501
    rättvis ... - 502
    sakrament ... - 503
    sammanfogning ... - 504
    sandrev ... - 505
    sederegel ... - 506
    separattryck ... - 507
    silverklang ... - 508
    sjukvård ... - 509
    självsådd ... - 510
    skaparord ... - 511
    skikt ... - 512
    skomakare bliv vid din läst ... - 513
    skruvad ... - 514
    skurvis ... - 515
    skälmaktighet ... - 516
    slag i ansiktet ... - 517
    slita ut sig ... - 518
    slå upp ... - 519
    smeka ... - 520
    smädeskrivare ... - 521
    snubba ... - 522
    solenn ... - 523
    sorgeår ... - 524
    spela under täcke med ... - 525
    spridd ... - 526
    spörsmål ... - 527
    stava sig till ... - 528
    stilleben ... - 529
    stormgräla ... - 530
    stryka flagg ... - 531
    styckevis ... - 532
    ställa om ... - 533
    substrat ... - 534
    svalna ... - 535
    svårmod ... - 536
    synkrets ... - 537
    säkerhetshandling ... - 538
    sömngångare ... - 539
    taga sig an ... - 540
    tandvärk ... - 541
    temperament ... - 542
    tiggarbrev ... - 543
    tillgång ... - 544
    tillskott ... - 545
    tillåta ... - 546
    tjuvstryk ... - 547
    tornera ... - 548
    tratta ... - 549
    trolova ... - 550
    trädstam ... - 551
    tumsmån ... - 552
    tvivelsutan ... - 553
    tågig ... - 554
    ugn ... - 555
    underförstående ... - 556
    undervisa ... - 557
    uppelda ... - 558
    uppliva minnet ... - 559
    uppslagsbok ... - 560
    urbild ... - 561
    utan skonsmål ... - 562
    utgiva ... - 563
    utnöta ... - 564
    utsmycka ... - 565
    utvidgad ... - 566
    vanans makt ... - 567
    vargaväder ... - 568
    veckoblad ... - 569
    veteran ... - 570
    vila på årorna ... - 571
    vinstutdelning ... - 572
    vivat ... - 573
    vång ... - 574
    välfärd ... - 575
    värdebrev ... - 576
    växtfysiologi ... - 577
    åderlåta ... - 578
    åtbördsspråk ... - 579
    åt sidan ... - 580
    änglahuvud ... - 581
    ödeläggare ... - 582
    öronljud ... - 583
    överhet ... - 584
    överskrida ... - 585
Tillägg - 586
Rättelse - 586

Project Runeberg, Mon Dec 17 14:17:36 2018 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/bring/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free