- Project Runeberg -  Ymer /
Årgång 21 (1901)

(1882)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

YMER

Tidskrift
utgifven af
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

1901. Tjugondeförsta årgången

Stockholm, Samson & Wallin.
Stockholm, Central-Tryckeriet, 1902.

Författarne äro ensamme ansvarige för sina uppsatsers innehåll.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är årgång 1901 av tidskriften Ymer. Se vårt förord till hela tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, iii, iv, v, vi, vii, 1:omslag, 1:omslagets insida, 2:omslag, 2:omslagets insida, 3:omslag, 3:omslagets insida, 4:omslag, 4:omslagets insida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, iii, iv, v, vi, vii, 1:omslag, 1:omslagets insida, 2:omslag, 2:omslagets insida, 3:omslag, 3:omslagets insida, 4:omslag, 4:omslagets insida
Annonser - 1:baksidans insida, 1:baksida, 2:baksidans insida, 2:baksida, 3:baksidans insida, 3:baksida, 4:baksidans insida, 4:baksida
    Häft. 1 - 1:omslag, 1:omslagets insida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, Tafl. 1, Tafl. 1 (forts.), Tafl. 2, Tafl. 3, 4, 1:baksidans insida, 1:baksida
Sällskapets styrelse jämte tillägg till 1900 års ledamotsförteckning - 1, 2, 3
Vegamedaljen - 4
Ett graffält från den äldre järnåldern vid Alvastra i Östergötland. Af Oscar Almgren - 5, 6, 7, 8, 9, 10
Om trepanation af hufvudskålen, såsom folksed i forna och nyare tider. Af Gustaf Retzius - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
En exkursion för uppmätning af Van Mijens bay under 1898 års svenska polarexpedition. Af C. J. Otto Kjellström - 29, 30, 31, 32, 33, 34, Tafl. 1, Tafl. 1 (forts.)
Några drag af Beeren Eilands kolonisationshistoria. Af Johan Gunnar Andersson - 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Om de äldsta kartorna öfver Sverige. Af Sven Lönborg - 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, Tafl. 2
Ett bidrag till kännedomen om hästens förekomst i Sverige under stenåldern. Af Gunnar Andersson - 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, Tafl. 3, 4
Åtgärder för tillvaratagande af föremål från Andrée-expeditionen. Af A. G. Nathorst - 92, 93, 94, 95
    Litteratur - 96, 97, 98, 99
J. Deniker. Les races et les peuples de la terre - 96
Aug. Koren. Hvor stor er vore mandskabers høide i 6:te tjenesteaar sammenlignet med høidemaalet ved sessionen? Edv. Forssberg. Om vexlingar i kroppslängden hos kavallerirekryter - 97, 98, 99
Styrelsens årsberättelse för 1900 - 100, 101, 102
Revisionsberättelse för år 1900 - 103, 104
Sällskapets förhandlingar - 105
    Notiser - 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Svensk forskningsresa till Sydamerika - 106
De stora norrländska sjöarnes ytinnehåll. Af Gunnar Andersson - 106, 107, 108
Gradmätningsexpeditionen 1901. Af G. D. G. - 108, 109, 110, 111
Föreläsningar - 111, 112
Gåfvor till Sällskapets bibliotek - 112
    Häft. 2 - 2:omslag, 2:omslagets insida, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, Tafl. 5, 2:baksidans insida, 2:baksida
Geografiska och kartografiska arbeten i Sverige under 1600-talet. Af Sven Lönborg - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Sarjekfjällen. En geografisk undersökning. Af Axel Hamberg - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, Tafl. 5
    1. Inledning - 146, 147, 148, 149
    2. Topografiska hufvuddrag - 149, 150, 151, 152
    3. Det fasta bergets geologi - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
    4. Den nuvarande topografiens utdaning - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
    5. Istidsbildningar - 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
    6. De nutida geologiska bildningarna och den recenta erosionen - 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
    Litteratur - 205, 206, 207
H. Henking. Die Expedition nach der Bären-Insel im J. 1900 - 205
Italienska expeditionen till Norra ishafvet med »Stella Polare» 1899-1900 - 205, 206
J. Vilh. Hultkrantz. Zur Osteologie der Ona- und Yahgan-indianer des Feuerlandes - 206, 207
Anders Henning. Geologischer Führer durch Schonen - 207
Sällskapets förhandlingar - 208, 209, 210, 211, 212
Öfversikt af till Sällskapet donerade fonders ställning - 213
    Notiser - 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
Ytterligare belöningar för anträffande af lämningar från Andrée-expeditionen - 214
Geografiska föreningen i Uppsala - 214
E. o. professur i geografi vid Uppsala universitet - 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
    Häft. 3 - 3:omslag, 3:omslagets insida, 3:dödsannons, (blank), 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, Tafl. 6, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 3:baksidans insida, 3:baksida
Adolf Erik Nordenskiölds dödsannons - 3:dödsannons
Sarjeksfjällen. En geografisk undersökning. Af Axel Hamberg (Forts. fr. h. 2.) - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, Tafl. 6
    7. Glaciererna - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
    8. Meteorologiska förhållanden - 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
    9. Botaniska och zoologiska undersökningar - 264, 265, 266, 267
    10. De topografiska arbetena - 267, 268
    11. Öfversikt af resorna - 268, 269, 270, 271, 272
    12. Utrustning och färdsätt - 272, 273, 274, 275, 276
Etnografiska undersökningar öfver aztekerna i Salvador. Af C. V. Hartman - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Geografien vid de tyska universiteten. Af Karl Ahlenius - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337
Sällskapets förhandlingar - 338, 339, 340, 341
    Notiser - 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Den svenska sydpolarexpeditionen - 342, 343
Kand. Erland Nordenskiölds expedition till Sydamerika - 343, 344, 345
Uppländsk stenåldersplats - 346
Gradmätningsexpeditionen - 346, 347, 348
Professur i geografi vid Göteborgs högskola - 348
Dr G. O. Malmes forskningsresa till Brasilien - 348
E. o. professuren i geografi vid Uppsala universitet - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359
Föreläsningar - 360
    Häft. 4 - 4:omslag, 4:omslagets insida, (blank), Tafl. 7, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, titelsida, (blank), iii, iv, v, vi, vii, (blank), 4:baksidans insida, 4:baksida
Medalj öfver Johan August Wahlberg - Tafl. 7
Ett bidrag till Östersjöns djurgeografi. Af Johan Gunnar Andersson - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373
Om farleden till Uppsala och Fyris-åns reglering. Af Gustaf Nerman - 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387
Sjöforskningar i Lappland. Af K. Ahlenius - 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406
Något om äldre kamerala handlingars betydelse för geografisk forskning. Af Gunnar Huss - 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
Om maritim anpassning. Af Rudolf Kjellén - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426
Väderleken under år 1901. Af Nils Ekholm - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457
    Litteratur - 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
A. G. Nathorst. Två somrar i Norra Ishafvet. Kung Karls land. Spetsbergens kringsegling, spanande efter Andrée i nordöstra Grönland - 458, 459, 460, 461, 462
L. Gallois. Les Andes de Patagonie - 462, 463, 464
Sällskapets förhandlingar - 465, 466, 467
    Notiser - 468, 469, 470, 471, 472, 473
Sällskapets sammankomster under 1902 - 468
Vegastipendiet - 468
Nordiskt naturforskare- och läkaremöte - 468
Geografiska föreningen i Uppsala - 468
Bontekoë-ön - 468
Kand. Erland Nordenskiölds expedition till Sydamerika - 469, 470, 471, 472
Den skottska hvalfångsten - 472, 473
Skänker till sällskapets bibliotek under år 1901 - 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Rättelser - 480

Project Runeberg, Tue Dec 11 23:14:00 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ymer/1901/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free