- Project Runeberg -  Stockholms stads herdaminne från reformationen intill tillkomsten av Stockholms stift
(1951) [MARC] Author: Gunnar Hellström - Tema: Biography and Genealogy
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
Note: Gunnar Hellström died in 1980, less than 70 years ago. Therefore, this work is protected by copyright, restricting your legal rights to reproduce it. However, you are welcome to view it on screen, as you do now. Read more about copyright.

MONOGRAFIER utgivna av Stockholms kommunalförvaltning

STOCKHOLMS STADS HERDAMINNE

från reformationen intill tillkomsten av Stockholms stift Biografisk matrikel av GUNNAR HELLSTRÖM STOCKHOLM 1951 För arkivforskning för detta arbete har anslag åtnjutits från Humanistiska fonden Vestmanlands Läns Tidnings AB tryckeri Västerås 1951

Förord till den elektroniska utgåvan

Detta verk från 1951 har digitaliserats och gjorts tillgängligt av Stockholmskällan (Stockholms stadsarkiv), men senare försvunnit därifrån. Författaren levde fram till 1980, så verket omfattas antagligen fortfarande av upphovsrätt. Medan det var tillgängligt i Stockholmskällan, kopierades därifrån de scannade bilderna och OCR-texten i juni 2020 till Projekt Runeberg.

This volume was scanned by Stockholmskällan, a collaboration of archives in Stockholm, Sweden, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Förord - 7, 8, 9, 10, 11
Källförteckning - 12, 13, 14, 15
Använda förkortningar - 16
    A Stockholms stads konsistorium - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Stockholms stads konsistorium - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
    Poenitentiarier - 21, 22, 23, 24
    Konsistorienotarier - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
    B Församlingar vilkas kyrkoherdar varit assessorer i Stockholms stads konsistorium - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
Adolf Fredriks församling - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
    Kyrkoherdar - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
    Komministrar - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
    Serie I - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Serie II - 64, 65
Bromma församling - 66, 67, 68, 69
    Kyrkoherdar - 66, 67
    Komministrar - 67, 68, 69
    Serie I - 67, 68
    Serie II - 68
    Serie III - 69
Brunkebergs- och Kungsbacksförsamlingen - 70, 71, 72
    Kyrkoherdar - 71, 72
    Komministrar - 72
Brännkyrka församling - 73, 74, 75, 76, 77
    Kyrkoherdar - 73, 74, 75
    Komministrar - 75, 76, 77
    Serie I - 75, 76
    Serie II - 76, 77
    Serie III - 77
Engelbrekts församling - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
    Kyrkoherdar - 78, 79, 80, 81
    Komministrar - 82, 83, 84
    Serie I - 82, 83
    Serie II - 83
    Serie III - 83, 84
Enskede församling - 85, 86, 87
    Kyrkoherdar - 85, 86
    Komministrar - 86, 87
    Serie I - 86
    Serie II - 87
Finska nationella församlingen - 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
    Finska predikanter under Nikolai församling - 89, 90
    Predikanter i Finska församlingen - 90, 91
    Serie I - 90, 91
    Serie II - 91
    Kyrkoherdar - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
    Komministrar - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Fransk-Lutherska församlingen - 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
    Kyrkoherdar - 117, 118, 119, 120, 121
    Komministrar - 121, 122
Gustaf Vasa församling - 123, 124, 125, 126, 127, 128
    Kyrkoherdar - 123, 124, 125
    Komministrar - 125, 126, 127, 128
    Serie I - 125, 126, 127
    Serie II - 127, 128
S:t Görans församling - 129, 130, 131, 132, 133
    Kyrkoherdar - 129, 130, 131
    Komministrar - 131, 132, 133
    Serie I - 131, 132
    Serie II - 132, 133
Hedvig Eleonora församling - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
    Kyrkoherdar - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
    Komministrar - 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
    Serie I - 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
    Serie II - 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
    Serie III - 171, 172
Högalids församling - 173, 174, 175, 176
    Kyrkoherdar - 173, 174
    Komministrar - 174, 175, 176
    Serie I - 174, 175
    Serie II - 175, 176
S:t Jakobs församling - 177, 178, 179, 180, 181, 182
    Kyrkoherdar - 177, 178, 179
    Komministrar - 180, 181, 182
    Serie I - 180, 181
    Serie II - 181, 182
S:t Jakobs och Johannes församling - 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
    Kyrkoherdar - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
    Komministrar - 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
    Serie I - 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218
    Serie II - 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
    Serie III - 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
S:t Johannes församling - 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
    Kyrkoherdar - 246, 247, 248
    Komministrar - 248, 249, 250, 251, 252
    Serie I - 248, 249, 250
    Serie II - 250, 251
    Serie III - 251, 252
Katarina församling - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
    Kyrkoherdar - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
    Komministrar - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
    Serie I - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289
    Serie II - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
    Serie III - 305, 306
Klara församling - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
    Kyrkoherdar - 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
    Komministrar - 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
    Serie I - 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
    Serie II - 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
Maria Magdalena församling - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405
    Kyrkoherdar - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
    Komministrar - 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405
    Serie I - 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
    Serie II - 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405
Matteus församling - 406, 407, 408, 409, 410, 411
    Kyrkoherdar - 406, 407, 408
    Komministrar - 408, 409, 410, 411
    Serie I - 408, 409
    Serie II - 409, 410
    Serie III - 410, 411
S:t Nikolai församling - 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511
    Kyrkoherdar - 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459
    Komministrar - 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511
    Komministrar före 1592 - 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465
    Serie I - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477
    Serie II - 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
    Serie III - 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511
S:t Olofs församling - 512, 513, 514, 515
    Komministrar - 512, 513, 514, 515
Oscars församling - 516, 517, 518, 519, 520
    Kyrkoherdar - 516, 517
    Komministrar - 517, 518, 519, 520
    Serie I - 517, 518, 519
    Serie II - 519, 520
Riddarholms församling - 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
    Kyrkoherdar - 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543
    Komministrar - 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
Sofia församling - 553, 554, 555
    Kyrkoherdar - 553, 554
    Komministrar - 554, 555
    Serie I - 554, 555
    Serie II - 555
Tyska församlingen - 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583
    Prästerskapet före 1577 - 557
    Kyrkoherdar - 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575
    Kaplaner - 575, 576, 577, 578, 579
    Andre pastorer - 579, 580, 581, 582, 583
Ulrika Eleonora församling - 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615
    Kyrkoherdar - 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597
    Komministrar - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615
    Serie I - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613
    Serie II - 613, 614, 615
    Serie III - 615
    Serie IV - 615
    C Församlingar vilkas kyrkoherdar icke varit assessorer i Stockholms stads konsistorium - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654
Barnhusförsamlingen - 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633
    Predikanter - 620, 621, 622, 623
    Kyrkoherdar - 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630
    Komministrar - 630, 631, 632, 633
Danviks och Sicklaö församling - 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653
    A. Hospitalet på Gråmunkeholmen - 635, 636
    Predikanter - 635
    Kaplaner - 635, 636
    B. Danviks och Sicklaö församling - 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653
    Kyrkoherdar - 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652
    Kaplaner - 653
Personregister - 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733
    Abraham ... - 655
    Ahlman ... - 656
    Altén ... - 657
    Angeldorff ... - 658
    Arenbeckius ... - 659
    Aurivillius ... - 660
    Bengt ... - 661
    Bergman ... - 662
    Biörck ... - 663
    Bonde ... - 664
    Brenner ... - 665
    Bure ... - 666
    Carlson ... - 667
    Christina ... - 668
    Corte ... - 669
    De Geer af Finspång ... - 670
    Dynæsius ... - 671
    Ekholm ... - 672
    Elzberg ... - 673
    Erik ... - 674
    Fehrnström ... - 675
    Fors ... - 676
    Fristedt ... - 677
    Gangius ... - 678
    Giristadius ... - 679
    Groth ... - 680
    Hachenburg ... - 681
    Hallin ... - 682
    Hans ... - 683
    Hedenius ... - 684
    Hermansson ... - 685
    Hjortsberg ... - 686
    Hontherus ... - 687
    Hökerstedt ... - 688
    Jacob ... - 689
    Jonas ... - 690
    Kempe ... - 691
    von Kjörning ... - 692
    Kumblæus ... - 693
    Lange ... - 694
    Lenander ... - 695
    Lind ... - 696
    Lindskog ... - 697
    Luderhoff ... - 698
    Lütkemann ... - 699
    Malmberg ... - 700
    Meisner ... - 701
    Molstadius ... - 702
    Märta ... - 703
    Nils ... - 704
    Nordstedt ... - 705
    Nortun ... - 706
    Olaus ... - 707
    Pagander ... - 708
    Pettersson ... - 709
    Pontin ... - 710
    Rase ... - 711
    Rohtlieb ... - 712
    Rundelius ... - 713
    Sahlmenius ... - 714
    Schepperus ... - 715
    Schürer von Waldheim ... - 716
    Simming ... - 717
    Soilander ... - 718
    Stenbeck ... - 719
    Stolpe ... - 720
    Sund ... - 721
    Svenonius ... - 722
    Terserus ... - 723
    Tollin ... - 724
    Tunelius ... - 725
    Unge ... - 726
    Wagner ... - 727
    Warolin ... - 728
    Wernström ... - 729
    Wiens ... - 730
    Winnberg ... - 731
    Zickerman ... - 732
    Öhman ... - 733
Observerade tryckfel - 733
Slutord - 734

Project Runeberg, Sat Nov 4 18:09:35 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/sthlmherd/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free