- Project Runeberg -  Arkiv for/för nordisk filologi
(1882) [MARC] [MARC] With: Gustav Storm, Axel Kock, Erik Brate, Sophus Bugge, Gustaf Cederschiöld, Hjalmar Falk, Finnur Jónsson, Kristian Kålund, Nils Linder, Adolf Noreen, Gustav Storm, Ludvig F. A. Wimmer, Theodor Wisén
Översikt | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ARKIV

FOR / FÖR

NORDISK FILOLOGI

Udgivet under medvirkning af / Utgivet under medvärkan av

Erik Brate (1905- )
Sophus Bugge (1883-1907)
Gustaf Cederschiöld (1893- )
Hjalmar Falk (1904- )
Marius Hægstad (1908- )
Finnur Jónsson (1889- )
Kristian Kålund (1889- )
Nils (Nicolaus) Linder (1883-1904)
Adolf Noreen (1883- )
Gustav Storm (1889-1903)
Ludv. F. A. Wimmer (1883- )
Theodor Wisén (1883-1892)

Ved / Genom

Gustav Storm (1883-1888)
Axel Kock (1889- )

Christiania
J. W. Cappelen, 1883-1888

Lund
C. W. K. Gleerups förlag, 1889-

Leipzig
Otto Harrassowitz, 1891-


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av några äldre årgångar av den vetenskapliga tidskriften Arkiv for/för nordisk filologi.

Arkiv for nordisk Filologi er det første Tidsskrift, som udelukkende er helliget Studiet af de nordiske Sprog og Nordens ældre litterære Aandsliv. Planen til det blev udkastet under det andet nordiske Filologmøde (1881). De fire første Bd (1883-88) udkom i Kristiania og redigeredes af Gustav Storm; 1889 paabegyndtes en »ny följd«, som udkommer i Lund under Redaktion af Axel Kock. -- fra Salmonsens konversationsleksikon (1915).
Se även Nordisk familjebok (1896) och Lindstedts Sveriges Periodiska Litteratur, 3, sid 251!

Förutom att dokumentera de forna språkbruken i Norden, utgör skribenternas egna behandling av språket ett tidsdokument med svenska stavningar som läksikon (lexikon), medvärkan (medverkan), ock (och), täkst (text).

I ett avslutande Meddelande i det sista häftet som utgavs i Christiania 1888 kan man läsa, hur utgivningen av Arkiv gick till: "Arkivet utgifves hädanefter i tvångfria häften. Hvarje band, utgörande liksom hittills 24 ark, fördelade på fyra häften, kostar 6 kr." En årgång kunde på så sätt sträcka sig över två år, vilket förklarar att man ibland använder två årtal för en årgång, medan tryckåret alltid är efter en årgångs slut.

De inbundna årgångar som började digitaliseras i november 2004 har Projekt Runeberg flera år tidigare fått överta från Stadsbiblioteket Göteborg. Några av sidorna är genom perforering märkta "DICKS. FOLKB.", vilket uttyds Dicksonska folkbiblioteket, grundat 1861 av James Robertsson Dickson.

All framgångsrik OCR-tolkning av inscannade textsidor bygger på väl utvecklade ordlistor. För svenska, danska och norska omkring år 1900 har Projekt Runeberg sådana ordlistor, men inte för den blandning av fornnordiska, fornsvenska, forndanska, isländska och tyska som förekommer i Arkiv för nordisk filologi. Under OCR-tolkningen av första bandet (1883) gjordes försök att träna upp nya ordlistor anpassade till respektive språk, men de följande årgångarna (1885, 1886) har OCR-tolkats utan manuell övervakning med en blandning av alla ingående språk. Resultatet är visserligen väsentligt bättre än det från böcker tryckta med fraktur (t.ex. Ankjær), men lämnar ändå mycket övrigt att önska. Den som har lust och möjlighet att försöka åstadkomma ett bättre OCR-resultat hälsas välkommen. De inscannade bilderna i hög upplösning är fritt tillgängliga för nedladdning.

I juli och december 2018 har utmärkta scannade bilder (från Köpenhamn?) av årgångarna 1909-1917 kopierats till Projekt Runeberg. Dessa kompletterades i april 2019 med OCR-text (av god kvalitet) från Open Journals vid Lunds universitet, som dock bara har svartvita sidbilder från november 2014.


Indhold / Innhold / Innehåll / Table of Contents


Översikt
Første Bind. 1883
Andet Bind. 1885
Tredie Bind. 1886
Fjerde Bind. 1888
Svar på profässor Wiséns 'Textkritiska Anmärkningar till den Stockholmska Homilieboken' af Ludvig Larsson
Några ord om den Stockholmska Homilieboken. Ett genmäle af Theodor Wisén
Femte Bandet. Ny följd. Första Bandet. 1889
Sjätte Bandet. Ny följd. Andra Bandet. 1890
Sjunde Bandet. Ny följd. Tredje Bandet. 1891
Åttonde Bandet. Ny följd. Fjärde Bandet. 1892
Nionde Bandet. Ny följd. Femte Bandet. 1893
Tionde Bandet. Ny följd. Sjätte Bandet. 1894
Elfte Bandet. Ny följd. Sjunde Bandet. 1895
Tolfte Bandet. Ny följd. Åttonde Bandet. 1896
Trettonde Bandet. Ny följd. Nionde Bandet. 1897
Fjortonde Bandet. Ny följd. Tionde Bandet. 1898
Femtonde Bandet. Ny följd. Elfte Bandet. 1899
Sextonde Bandet. Ny följd. Tolfte Bandet. 1900
Sjuttonde Bandet. Ny följd. Trettonde Bandet. 1901
Adertonde Bandet. Ny följd. Fjortonde Bandet. 1902
Nittonde Bandet. Ny följd. Femtonde bandet. 1903
Tjugonde Bandet. Ny följd. Sextonde Bandet. 1904
Tjugoförsta bandet. Ny följd. Sjuttonde bandet. 1905
Tjugoandra Bandet. Ny följd. Adertonde Bandet. 1906
Tjugotredje Bandet. Ny följd. Nittonde Bandet. 1907
Tjugofjärde Bandet. Ny följd. Tjugonde Bandet. 1908
Tjugofeme Bandet. Ny följd. Tjugoförsta Bandet. 1909
Tjugosjätte Bandet. Ny följd. Tjugoandra Bandet. 1910
Tjugosjunde Bandet. Ny följd. Tjugotredje Bandet. 1911
Tjugoåttonde Bandet. Ny följd. Tjugofjärde Bandet. 1912
Tjugonionde Bandet. Ny följd. Tjugofemre Bandet. 1913
Trettionde Bandet. Ny följd. Tjugosjätte Bandet. 1914
Trettioförsta Bandet. Ny följd. Tjugosjunde Bandet. 1915
Trettioandra Bandet. Ny följd. Tjugoåttonde Bandet. 1916
Trettiotredje Bandet. Ny Följd. Tjugonionde Bandet. 1917

Korrstaplar / Proof bars for subvolumes

1883
1885
1886
1888
1888svar
1888genm
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917


Project Runeberg, Sun Apr 14 11:27:56 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/anf/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free