- Project Runeberg -  Chorographia Bahusiensis Thet är: Bahus-Läns Beskrifning
(1746) [MARC] Author: Johan Petri Oedman
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Chorographia Bahusiensis Thet är: Bahus-Läns Beskrifning


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...


This volume was scanned by the Gothenburg University Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, xvii, xviii, xix, xx

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, xvii, xviii, xix, xx
Dedikation - iii, iv, v, vi, vii, viii
Företal Til Läsaren - ix, x, xi, xii, xiii, xiv
Ärcke-Biskopens D. Petri Kenicii Bref til Upsala Presterskap - xv, xvi
Förtekning På alt hwad i thenna Bok afhandlat är - xvii, xviii, xix, xx
Karta: Delineatio Præfecturæ Bahusiensis - plansch
    Thet Första Hufwudstycket. Om Bahus-Län i gemen - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
I. Om Thess Namn och Uprinnelse - 1, 2, 3, 4
II. Om des längd, bredd ock gräntzeskildnad - 4, 5, 6
III. Om Bahus-Läns fördelning så til thess fasta Land som Öyar samt Indelning til Dragoner ock Båtsmän - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
IV. Om Hafwet, ock the största Siöar, Älfwar och Strömmar - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
V. Om allehanda slags Fiskar både i salta Hafwet ock i färska Insiöar, samt Sätt til at fiska - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
VI. Om alla the Siö- ock Skogs-foglar samt flygande insecter och diur, som finnas i Bahus-Län - 41, 42, 43, 44, 45
VII. Om allehanda slags Fyrfotade samt kräkande diur, som finnas i Bahus-Län - 45, 46, 47, 48, 49, 50
VIII. Om Skog, Marck, Åker, Äng samt Mineralier och Bärg-Wärck - 50, 51, 52, 53
IX. Om Inbyggarnes Handtering, Handel och Wandel så på Landet, som i Städerna - 53, 54
X. Om Odals-Jord, Odalsmän, Landskyld, Landsskylds ock Mensal- samt Annex-Hemman, Byxel, Taga, Skatt ock Crono-Utlagor Årligen - 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
XI. Om Luften ock Nordliusningar - 63, 64, 65, 66, 67
XII. Om Ätte-Backar, Jätte-Grafwar ock Sten-Rössior - 67, 68, 69, 70, 71
XIII. Om the gamla Norskas Gille ock Gästebod, samt föröfwade Widskepelser, therwid ock eljest - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
    Thet Andra Hufwudstycket. Om Bahus-Län i synnerhet - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
    Then Första Delen. Om The Slott och städer som här äro - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
I. - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
    1. Om Bahus-Slott - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
    2. Om sielfwa KongElfs-Stad - 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
    3. Om Ytterby Kyrcka - 100, 101, 102
II. Om Mastrands Stad Ock Slottet Carlsten - 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
III. Om Uddewalds Stad i Sunnerwijkan - 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
    Annexan Ryra - 124, 125, 126
IV. Om Strömstad i Norwijkan - 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
    Then Andra Delen - 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
    1:mo Om Elfsyssels Probsterij Ock Pastorater på Landet - 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
I. Om the på Hisingen belägne 3:ne Pastorater - 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
    1. Om Säfwe Pastorat - 133, 134, 135, 136, 137
    2. Thorslanda Giäll, på Hisingen - 137, 138, 139, 140, 141, 142
    3. Lundby Pastorat på Hisingen - 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
II. Om The på Inland belägne Giäl - 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
    1. Om Kareby Giäl - 148, 149, 150, 151, 152
    2. Om Thoresby på Inland - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
    3. Om Hiertums Giäl på Inland - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
    4. Om Östmåls Giäl - 173, 174, 175, 176
    5. Om Spekerö Giäl - 176, 177, 178, 179, 180, 181
    6. Solbärga Giäl - 181, 182, 183, 184, 185, 186
    7. Om Forssella Pastorat - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
    8. Om Tiörns Giäl på Inland - 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
    Om Oroste Land - 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
    9. Om Myckleby - 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
    10. Om Tegneby - 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
    11. Om Morlanda - 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
III. Om the i Sunnerwijken, dock i Elf-Syssels Probsterij, belägna Pastorater - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
    1. Skredswijk i Lane-Härad - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
    2. Bogenäs Pastorat i Lane-Härad - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
    2:do Om Wijkornas Probsterii Dels i Sunnerwijken, dels i Norrwijken - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
IV. Om the i Sunnerwijken - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
    1. Foss Giäl - 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
    2. Bro Giäl - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294
    3. Sotenäs Giäl - 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
    4. Om Krokstads Giäl - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
V. Om the Giäl i Norrwijkan - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
    1. Qwille Giäl ock Härad - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326
    2. Tanums Giäl ock Härad - 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
    3. Nafwerstads Pastorat i Bullarns-Härad - 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354
    4. Skee Giäl - 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367
    5. Om Hougdals Giäl - 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
Slutet - 377
Tillägg om Hwijnggå Holmarne - 378, 379, 380
Gratulationer - 381, 382, 383, 384

Project Runeberg, Wed Oct 14 10:46:04 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/chorbahus/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free