- Project Runeberg -  Journal för animal magnetism
(1815-1821) [MARC] Author: Pehr Gustaf Cederschiöld
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

JOURNAL FÖR ANIMAL MAGNETISM,

AF P. G. CEDERSCHJÖLD, Medic. Doct. & Magist. Chir. STOCKHOLM, tryckt hos CARL DELÉN, 1815—1816. Tryckt i Hedmanska Boktryckeriet, 1817. Tryckt hos Johan Imnelius, 1821. KONUNGENS HÖGSTBETRODDE MANN EN AF RIKETS HERRAR ÖFVERSTÅTHÅLLARE, LANDTMARSKALK , GENERAL, KONGL. MAJ:TS BEFÄLHAFVANDE GENERAL-ADJUTANT I STOCKHOLM, RIDDARE OCH COMMENDEUR AF KONGL. MAJ:TS ORDEN, RIDDARE AF KONUNG CARL XIII:S ORDEN HÖGVÄLBORNE HERR GREFVE CARL MÖRNER TILLEGNAS DETTA HÄFTE I DJUPASTE ÖDMJUKHET AF FÖRFATTAREN. Jam fides, & pax, & honor pudorque Priscus, & neglecta redire virtus Audet; apparetque beata pleno Copia cornu. Horatius.

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna journal, som P. G. Cederschjöld utgav 1815—1821, har i mars 2017 digitaliserats av Wellcome Library för Internet Archive, varifrån de scannade bilderna i januari 2023 kopierades till Projekt Runeberg och försågs med en bättre OCR-text, framtagen med Tesseract 5.1 (swe).

This volume was scanned elsewhere and made available by the Internet Archive, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida 1, tillägnan, motto, titelsida 2, titelsida 3, titelsida 4-5, tillägnan 4-5, titelsida 6

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida 1, tillägnan, motto, titelsida 2, titelsida 3, titelsida 4-5, tillägnan 4-5, titelsida 6
    Första bandet. I. Häftet - titelsida 1, (blank), tillägnan, motto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Inledning - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1 - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
2 - 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
3 - 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
    Första bandet. II. Häftet - titelsida 2, (blank), i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Några ord i anledning af Hr B:s Recension - i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii
De fleste af de upptäckter... - 65, 66, 67, 68
Högst märkvärdiga händelser af somnambulism eller drömlifvet, af Hufeland - 69, 70
Somnambulism. Det märkvärdigaste symptomet i Hysteri, af Dr. Renard - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
    Första Sjukdomshändelsen - 71, 72, 73, 74, 75
    Andra Sjukdomshändelsen - 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
Märkvärdig berättelse om en af sig sjelf uppkommen magnetisk somnambulism med så kallad Clairvoyance, af Dr. Klein - 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
1 (Forts.) - 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
2 (Forts.) - 120, 121
3 (Forts.) - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
4 - 127, 128
    Första bandet. III. Häftet - titelsida 3, (blank), iii, iv, v, vi, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Företal - iii, iv, v
Vördsamt Memorial - v
Utdrag af Protokollet, hållit uti Svenska Läkare-Sällskapets sammankomst den 2 Jan. 1816 - vi
Små och nästan omärkliga... - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
En af sig sjelf uppkommen magnetisk somnambulism (Forts.) - 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
3 (Forts.) - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167
5 - 167, 168, 169, 170
6 - 170, 171, 172, 173, 174
7 - 174, 175, 176
8 - 176, 177, 178, 179, 180, 181
9 - 181, 182, 183, 184
10 - 184, 185
11 - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
    Första bandet. IV. & V. Häftet - titelsida 4-5, tillägnan 4-5, i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii, xxix, xxx, xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv, xxxv, xxxvi, xxxvii, xxxviii, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Företal - i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii
Underdånig hemställan och utlåtande - xxix, xxx, xxxi, xxxii, xxxiii, xxxiv, xxxv, xxxvi, xxxvii, xxxviii
En af sig sjelf uppkommen magnetisk somnambulism med så kallad Clairvoyance (Forts.) - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Katalepsi i förening med somnambulism, iakttagen af Fr. De Sauvages - 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
3 (Forts.) - 218, 219
11 (Forts.) - 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
Sammandrag af min erfarenhet rörande animala magnetismen - 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
    Första bandet. VI. Häftet - titelsida 6, (blank), 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366
Afsigten med utgifvandet... - 291, 292
Bevis att Animala Magnetismens förunderligaste fenomen kunna af naturen sjelf utvecklas, utan Magnetisering - 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
1 (Forts.) - 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313
11 (Forts.) - 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353
12 - 354, 355, 356
Sammandrag af min erfarenhet rörande animala magnetismen (Forts.) - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366

Project Runeberg, Wed Jan 25 02:37:06 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/animagne/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free