- Project Runeberg - Nordic Authors /
Karl af Geijerstam

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Geijerstam, Karl af (1860–1899), engineer, writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Project Runeberg has published the following works that this author has translated:

Read more about Karl af Geijerstam in:


Links


Find other Nordic Authors named Geijerstam, others born in 1860 or deceased in 1899.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2021-11-24 02:20 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/geijekas.html

Valid HTML 4.0!