- Project Runeberg - Nordic Authors /
Carl Anton Wetterbergh

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Wetterbergh, Carl Anton (1804–1889), writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Carl Anton Wetterbergh in:


På denna sida: Levnad | Links | Skrifter - kronologiskt | Titlar - alfabetiskt

fotografi fotografi

Carl Anton Wetterbergh, född 6 juni 1804 i Jönköping, död 31 januari 1889, läkare och författare, känd under pseudonymen Onkel Adam. Föräldrar var hovrättsrådet Anders Johan Wetterbergh och Anna Kristina, född Lyckman. Fadern var frisinnad publicist och gav sonen en fri uppfostran. Den yngre brodern Alexis Wetterbergh var konstnär.

Det var på 1840-talet som Carl Anton Wetterbergh började skriva på allvar, och höll på i lite över två årtionden. Han använde flera pseudonymer, varav Onkel Adam blev den vanligaste. Några andra är Alexis, Onkel Pfefferkorn och Herr Bagatelli. Hans noveller utkom både i tidningar och som böcker. Svenska Akademien tilldelade honom 1869 kungliga priset, och samma år utgavs hans Samlade skrifter i tio band. Han grundade barntidningen Linnéa och utgav den 1862-1872. Den fortsatte sedan att utges av andra.

Onkel Adams noveller är snälla och vardagliga. Man kan läsa dem för att få tiden att gå, men man blir aldrig sårad eller provocerad. Nordisk familjebok skriver att "grunddraget i W:s skriftställarskap är medkänsla för de små", vilket avser både barnen och de fattiga. Topelius skriver i sitt Skaldebref till C. A. Wetterbergh på 75-årsdagen att Onkel Adam i många strider har avväpnat sina motståndare, dock utan att någonsin döda dem. Även Carl Snoilsky har skrivit en hyllningsdikt Till Onkel Adam på dennes 79-årsdag, och Wetterbergh hade också uttryckt uppskattning för Snoilsky, vilket Karl Warburg noterar.

Även om Onkel Adam var mycket läst i sin samtid, har nästan inget av honom tryckts under 1900-talet. Hans skrifter är därför svåra att hitta på bibliotek, antikvariat och i bokhandeln. Nordisk familjebok förklarar detta med att "den småningom alltmera obehärskade mångordigheten i hans framställning har gjort hans alstring föga njutbar för eftervärlden" (uppslagsverket faller här på eget grepp). Projekt Runeberg har digitaliserat några av Onkel Adams böcker. Flera av hans historier återfinns dessutom i månadstidningen Svenska Familj-Journalen. Han har också skrivit ett förord till Adriana Hollbergs kokbok Husmanskost.

Gunnar Lindqvist har skrivit kapitlet "En radikal Onkel" i Magnus Engberg (red.), Från skilda utsikter. Skrivande om skrivande i Östergötland, 2003.

I Linköping finns hans bostad, Onkel Adamsgården, bevarad. Ovanför porten sitter ett anslag, som framgår av dessa bilder. Hans grav finns på Linköpings kyrkogård.

Onkel Adamsgården anslag grav

Skrifter - kronologiskt

Titlar - alfabetiskt

Eftersom Onkel Adam huvudsakligen skrev korta noveller, som dels samlades i böcker, dels trycktes i olika tidningar, kan det vara svårt att hitta en viss novell i en bibliografi som bara visar boktitlar. Här listas därför novellernas och uppsatsernas titlar med hänvisning till den eller de samlingar där de förekommer. Berättelser ur följande samlingar har förtecknats:
BSN = Berättelser, skizzer och noveller, 4 delar, 1889
EFE = Efemerider, 4 delar, 1859-1860
L = Linnea, tidning för barn, 1862-1872 (dock inte 1868, 1872)
SFJ = Svenska Familj-Journalen, månadstidning
UOAP = Ur Onkel Adams portfölj. Efterlemnade skrifter i urval, 1889

Återkommande rubriker i Linnéa har inte förtecknats, däribland Anmälan, Bokstafsgåta, Bref till (från) Linneas Tomte, Charad, Charad-Novell, Gåta, Linneas Täflan, Logogryf, Ordgåta, Prisfråga, Rebus, Redovisning, Stilöfning, Täfling. Med undantag av dessa har samtliga rubriker ur Linneas tryckta register tagits med, även om författaren kan vara någon annan än Onkel Adam.


Find other Nordic Authors named Wetterbergh, others born in 1804 or deceased in 1889.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2024-05-07 18:19 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/onkladam.html

Valid HTML 4.0!