- Project Runeberg - Nordic Authors /
Carl Snoilsky

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Snoilsky, Carl (1841–1903), poet , Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works that this author has translated:

Read more about Carl Snoilsky in:


Carl Snoilsky was born in 1841 in Stockholm and died in 1903. After several journeys to Mediterranean countries, he advanced his career in the Swedish state department, while publishing poetry at the same time. In 1876 he was elected member of the Swedish Academy. In 1879 he quit and went abroad. In 1890 he returned to Sweden and became head of the Royal Library.

Ledamot av Svenska Akademien, stol 10, åren 1876 till 1903. Se även Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien.

Links

Skrifter

Sven Tröst (pseud. för Carl Snoilsky), Smådikter, 1861
Sven Tröst (pseud. för Carl Snoilsky), Orchidéer, 1862
Italienska bilder, 1865, poetry
Dikter, 1869, poetry
"Samling 1", 200 sidor
2. uppl. 1874, 303 sidor
3. uppl. 1878, 350 sidor
4. uppl. 1883, 350 sidor
5. uppl. 1896, 355 sidor
Sonetter, 1871, poetry
Ett svenskt myntkabinett, 1873
Johann Wolfgang von Goethe, Goethes ballader, 1876
Öfversatta af Carl Snoilsky.
Öfversedd och tillökad upplaga 1900.
Inträdestal af herr grefve Carl Johan Gustaf Snoilsky, 1876-1877
Ingår i Svenska akademiens handlingar, del 51-52 sedan 1796
Nya dikter, 1881, poetry
"Samling 2"
2. uppl. 1886, 298 sidor
3. uppl. 1900, 298 sidor
Dikter, 1883, poetry
"Samling 3", 260 sidor
2. uppl. 1884, 260 sidor
Svenska bilder, 1886, poetry
2. uppl. 1894
Med teckningar av Albert Edelfelt (1854-1905), 1894
Faksimil från Niloe 1980
Nationalupplaga 1905
Med förklarande noter av C. von Friesen, 1901, 1914, 1922, 1926
Med förklarande noter av Gustav H. Kökeritz, 1931, ny tryckning 1934
23. uppl. med förklarande noter av Gustav H. Kökeritz 1950
32. uppl. med förklarande noter av Gustav H. Kökeritz 1967
Dikter, 1887
"Samling 4", 276 sidor
2. uppl. 1892, 276 sidor
Artur Fitger, Hexan. Sorgespel i 5 akter, 1887
Öfversättning af Carl Snoilsky
Album för literatur och konst, 1890
Red. af Gustaf Meyer, inneh. bidrag af A. U. Bååth, K. A. Melin, V. Rydberg, Carl Snoilsky m. fl. samt artistiska bidrag af svenska konstnärer.
Königsmark och Thynne. En svensk-engelsk kriminalhistoria från 17:e seklet, 1890
Ur några antecknares samlingar. Gärd af tacksamhet och vänskap till mästaren i svensk bokkunskap G. E. Klemming, 1891
Innehåll: Bibliographia Klemmingiana 1844-1889/Aksel Andersson ; Königsmark och Thynne/Carl Snoilsky ; Öfwersättaren af Thet Nyia Testamentit af år 1526/Henrik Schück ; En blick i Vadstena klosters arkiv och bibliotek/C. Silfverstolpe ; Schefferus och Verelius/Claes Annerstedt
Elias Sehlstedt, Sånger och visor i urval, 1892
Utg. af Carl Snoilsky. Med levnadsteckning av Carl Snoilsky. Illustrationer af Carl Larsson. Med öfver 500 teckningarr, hvaribland 32 färgtr. pl.
Ny upplaga 1893, 1921
Majsång på Skansen, 1893
Svenska historiska planscher, 4 vol., 1893-1896
Minne af skalden Michael Choraeus, 1895
Ingår i Svenska akademiens handlingar, del 9 från 1886.
François Coppée, För kronan, 1896
Öfversättning af Carl Snoilsky
Dikter, 1897
"Samling 5", 203 sidor
Minne af öfverståthållaren och generalmajoren friherre Rutger Fuchs, 1900
Ingår i Svenska akademiens handlingar, del 14 från 1886
Johann Wolfgang von Goethe, Visor och dikter, 1901
Öfvers. af Carl Snoilsky.
Minne af hofrådet Carl Gustaf Warmholtz, 1903
Ingår i Svenska akademiens handlingar, del 17 från 1886
Samlade dikter, 5 vol., 1903-1904
"Nationalupplaga", 5 vol., 1913, 1919 och 1925
Minnesteckningar och andra uppsatser, 1904
Berättelse om drabbningen vid Stäket, 1905
Carl Snoilsky, 1906
36 sidor, Gebers förlag
Carl Snoilsky och hans vänner. Ur skaldens brevväxling, 2 vol., 1917-1918
Redigerat av Ruben G:son Berg (1876-1948)
Carl Snoilskys och G. E. Klemmings brefväxling, 1919
Utg. af Ruben G:son Berg med bibliografiska upplysn. af H. E. Lagerqvist
Eko. Outgivna dikter, 1928
Samlade av Ruben G:son Berg

Find other Nordic Authors named Snoilsky, others born in 1841 or deceased in 1903.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2024-01-29 18:02 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/snoilsky.html

Valid HTML 4.0!