- Project Runeberg - Nordic Authors /
Harald Wieselgren

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Wieselgren, Harald (1835–1906), writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Read more about Harald Wieselgren in:


Harald Ossian Wieselgren föddes 2 november 1835, son till prästen och skriftställaren Per Wieselgren, studerade i Lund och kom sedan till kungliga biblioteket i Stockholm. Han redigerade Svenskt biografiskt lexikon; ny följd (del II-VI 1859-1868) och medverkade i Ny Illustrerad tidning (1866-1876).

1880 utgavs Ur vår samtid, femtio porträtt med nekrologer. I förordet skrev författaren »Under sexton år har jag i Ny Illustrerad Tidning författat mer än fem hundra biografier och smärre porträtt-texter och, då de förra i allmänhet blifvit mottagna med samma välvilja som de träsnittsporträtt, hvilka ledsagat dem, har tidningens mångårige förläggare, P. A. Norstedt & Söner, anmodat mig att efterkomma en från många uttalad önskan att i bokform samla ett urval af dessa bilder och texter.» Porträtten i boken är skurna av Edward Skill, Ida Falander och Evald Hansen. Bland de avbildade och beskrivna personerna finns Haralds far Per Wieselgren.

Links


Find other Nordic Authors named Wieselgren, others born in 1835 or deceased in 1906.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2007-06-09 23:59 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/wieselha.html

Valid HTML 4.0!