- Project Runeberg - Nordic Authors /
Erik Johan Stagnelius

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Stagnelius, Erik Johan (1793–1823), poet, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Erik Johan Stagnelius in:


"Samlade skrifter" utgavs av L. Hammarsköld (3 delar, 1824-1826; 2. uppl. 1830-1833; 3. uppl. ombesörjd af P. A. Sondén, 1836; 4. uppl. 1851-1852; 5. uppl. 1853), ånyo utgifna af C. Eichhorn (2 delar även kallad 6. uppl., 1867-1868; 7. uppl., 1881), Fredrik Böök (5 delar, 1911-1919; även 1957; även 1993), Paula Henrikson (5 delar, 2011-2013).

Bööks utgåva ingår i serien "Svenska författare utgifna af Svenska vitterhetssamfundet" och finns som e-text i Litteraturbanken. Dessutom har de scannats vid University of Toronto och finns som faksimil i Internet Archive (del 1, 2, 3, 4, 5). Google har scannat Eichhorns utgåva, den finns i svartvit faksimil i Internet Archive (del 1, 2).

Links


Find other Nordic Authors named Stagnelius, others born in 1793 or deceased in 1823.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2024-01-29 18:13 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/stagneli.html

Valid HTML 4.0!