- Project Runeberg -  Svenska Missionsförbundets sångbok
(1903)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSKA
MISSIONSFÖRBUNDETS
SÅNGBOK

SÅNGER OCH PSALMER
TILL
ENSKILDT OCH OFFENTLIGT BRUK

MUSIK MED TEXT

SJETTE UPPLAGAN

STOCKHOLM
SVENSKA TRYCKERIBOLAGET EKMAN & Co
1903


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av Svenska Missionsförbundets sångbok. Den digitaliserades i mars 2005.

Det är ett exemplar av 6:e upplagan som har digitaliserats. Den tillämpar gammalstafning. Det går inte att avgöra om det står 1903 eller 1905 på titelsidan. Förordet är skrivet 1894. Libris har ingen information om denna upplaga, men anger 1:a upplagan till 1893, 3:e upplagan till 1899 (608 sidor) och 15:e till 1918 (608 sidor). En "ny omarbetad upplaga" med 495 sidor finns från 1920. Det här återgivna förordet får väl antas vara skrivet för andra upplagan.

Undertecknad har ett exemplar av denna sångbok från 1894 som är identiskt med detta exemplar från 1903 med undantag av att det på titelsidan istället för den symbol som finns där finns en Lyra och uppgifter om att det är tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag 1894. Ingen uppgift om vilken upplaga det är så det bör väl vara 1:a upplagan.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, (blank)

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, (blank)
Förord - iii, iv
N:o 1. Vår Gud är oss en väldig borg - 1
N:o 2. Hela världen fröjdes herran - 2
N:o 410. Jesus du min fröjd och fromma - 2
N:o 641. Tacken honom, som oss skänker - 3
N:o 675. Herre Jesus, dina trogna - 3
N:o 3. Allena Gud i himmelrik - 4
N:o 4. Fader allsvåldig, konung - 4, 5
N:o 288. Älskande Jesus, lär mig att vörda - 5
N:o 5. O store Gud, när jag den värld beskådar - 6, 7
N:o 6. Herre Gud, i himlens salar - 8
N:o 219. Tacken konungarnas konung - 8, 9
N:o 673 Höj din sång i toner klara - 9
N:o 694. Stora ting om dig förtäljas - 9
N:o 7. Upp, själ, och sjung - 10
N:o 279. I Jesu spår - 10
N:o 387. Som fåglar små - 11
N:o 634. Vi tacka dig - 11
N:o 655. Nu är det vår - 11
N:o 8. Hjälten i Israel kan icke ljuga - 12
N:o 681. Yttersta dagen rätt fröjdefull blifver - 13
N:o 9. Upp, min själ, din konung lofva - 14
N:o 10. Ära vare Gud i höjdene - 15
N:o 11. Nu låtom oss sjunga - 16
N:o 297. Du otro, vik hädan! - 16, 17
N:o 12. Sjung Herren pris med lofsång klar - 17
N:o 92. De gyllne portar öppna stå - 17
N:o 13. O du Guds kärlek underbar - 18
N:o 188. Jag vet en källa, djup och klar - 18
N:o 242. O Gud, blott din barmhärtighet - 19
N:o 520. O Jesus, jag är hjärtligt glad - 19
N:o 529. Se, mild och ljuflig herden står - 19
N:o 644. O Jesus kär, min själaskatt - 19
N:o 14. O store Gud, allt, hvad du gjort - 20
N:o 15. Naturens bok med öppna blad - 20, 21
N:o 100. Nu är det pingst - 21
N:o 376. Halleluja, vår Gud är stor - 21
N:o 16. Låt oss med ett fröjfullt mod - 22
N:o 152. Tiden varnar, går med fart - 22, 23
N:o 400. Gud, jag släpper icke dig - 23
N:o 407. Jesus, du min herde god - 23
N:o 17. Helig, helig Herre Gud! - 24
N:o 18. Pris ske dig, o Fader god - 25
N:o 19. Höga majestät, vi alla - 26
N:o 682. »Vaken upp!» en stämma bjuder - 27
N:o 20. Upp, alla verk, som Gud har gjort - 27
N:o 21. O du saliga - 28
N:o 34. O du saliga - 28
N:o 22. Hvar man må nu väl glädja sig - 29
N:o 382. Gud låter sina trogna här - 29
N:o 23. Det susar genom lifvets strid - 30
N:o 24. Förlossningen är vunnen - 30, 31
N:o 80. Du segern oss förkunnar - 31
N:o 25. Gör porten hög, gör dörren bred - 32
N:o 26. Jerusalem, häf upp din röst - 33
N:o 52. Se, Jesus är ett tröstrikt namn - 33
N:o 59. I himlens tempel, högt och stort - 33
N:o 27. En morgonstjärna, ljus och mild - 34
N:o 32. Var hälsad, sköna morgonstund - 34, 35
N:o 33. Nu segrar alla trognas hopp - 35
N:o 572. Haf tack, o Gud, af hjärtans grund - 35
N:o 28. Gå, Sion, din konung att möta - 36, 37
N:o 29. Högtlofvadt vare Jesu namn! - 37
N:o 30. Dig vare pris och ära - 38
N:o 137. Vid stängda hjärteporten - 38, 39
N:o 205. Jag sjunger nu om seger - 39
N:o 357. Är Herren vid min sida - 39
N:o 31. Gläd dig, du Kristi brud - 40
N:o 161. Hvarthän skall jag dock fly - 41
N:o 164. Om jag ej hafver dig - 41
N:o 504. I himlen är min vän - 41
N:o 32 se 27. - 42
N:o 33 se 27. - 42
N:o 34 se 21. - 42
N:o 35. Till Betlehem mitt hjärta - 42, 43
N:o 547. O dag af ljus och hvila - 43
N:o 36. Se, natten flyr för dagens fröjd - 44
N:o 41. Ett litet barn i mänskoskrud - 44
N:o 96. Kom, helge ande, nu som förr - 45
N:o 402. Dröj, helge ande, o, dröj kvar - 45
N:o 559. Ack Herre Jesus, hör min röst - 45
N:o 579. Stå upp, min själ, låt fruktan gå - 45
N:o 37. O, kommen, I trogne - 46
N:o 38. Upp, dyrköpta blodsförvanter. - 47
N:o 39. Nu borde hela jorden - 48
N:o 40. Stjärna, som lyste bland morgonens söner - 49
N:o 41 se 36. - 49
N:o 42. Han är född, den underbare - 50, 51
N:o 366. När omkring mig lifvets stormar - 51
N:o 687. Nattens skuggor sakta vika - 51
N:o 43. Som mänskobarn vid modersbröst du låg - 52
N:o 417. O du de ångerfullas hulde vän - 53
N:o 625. Sof godt, vår vän! - 53
N:o 44. Hör, hur änglasången ljuder - 54, 55
N:o 45. Fröjdas hvart sinne - 55
N:o 46. O värld, dig gläd, din Gud är här - 56
N:o 63. Är du i dag, o Jesus kär - 56
N:o 215. Hur ljufligt klingar Jesu namn - 56, 57
N:o 259. Jag nu den pärlan funnit har - 57
N:o 343. Min Gud, min Gud, mitt hjärtas fröjd - 57
N:o 564. Ditt ord, o Herre, är min skatt - 57
N:o 47. I mörka skuggors land - 58, 59
N:o 462. En liten tid, och striden snart skall sluta - 59
N:o 48. O, hvad hjärtefröjd och ljus - 60
N:o 49. Se, tusen år ha redan flytt - 61
N:o 50. Som de vise män med hopp. - 62
N:o 51. Hvem var dig lik, så glad, så lugn - 63
N:o 52 se 26. - 63
N:o 53. Jesus! Jesus! O, det ordet - 64
N:o 54. Så högt har Gud, oss till stor fröjd - 65
N:o 55. Så älskade Gud världen all - 66
N:o 56. Hvar finnes Jesu like? - 67
N:o 159. Se upp, se upp till Jesus - 67
N:o 57. En ros så skön, så ljuf för mig - 68
N:o 58. Säg mig, om en vän du känner. - 69
N:o 59 se 26. - 69
N:o 60. Du Libanons lilja, du Israels ros - 70
N:o 61. Herre, här är godt att vara - 71
N:o 62. Gudakärlek utan like - 72
N:o 110. Hör, hur sabbatsklockan ljuder - 72
N:o 539. Kommen, tagen, äten, dricken - 73
N:o 674. Gud, välsigna och beskydda - 73
N:o 63 se 46. - 74
N:o 64. O Guds lamm, som borttager världens synder - 74
N:o 65. Guds rena lamm, oskyldig - 75
N:o 66. Skåden, skåden nu här alle - 76
N:o 67. Jesus, djupa såren dina - 77
N:o 108. Ingen herde kan så leta - 77
N:o 68. Jesus, du mitt lif, min hälsa - 78
N:o 69. Du bar ditt kors, o Jesus mild - 79
N:o 416. Så vill jag, innan det blir natt - 79
N:o 70. Svinga dig, min ande, opp - 80
N:o 71. Det skedde för mig - 81
N:o 72. Jesus på korset hänger i vånda - 82
N:o 73. Min blodige konung på korsträdets stam - 83
N:o 74. Vi tacka dig, o Jesus god - 84
N:o 75. Se Guds rena lamm - 85
N:o 265. Jesus, vid din hand - 85
N:o 76. Se, Jesus burit all vår synd och smärta! - 86
N:o 77. Tack vare dig, o Jesus kär - 87
N:o 501. I Kristi sår jag somnar in - 87
N:o 78. Upp, min tunga - 88
N:o 79. Nu kommen är vår påskafröjd. - 89
N:o 80 se 24. - 89
N:o 81. Uppstånden är Kristus! - 90
N:o 82. Se, ur sin graf med fröjd står opp - 91
N:o 83. Han är uppstånden, frälsaren - 92
N:o 226. Jag hörde Jesu milda röst - 93
N:o 264. Nu tack och lof för allt, o Gud - 93
N:o 422. Min själ berömmer Gud med fröjd - 93
N:o 84. Kristus lefver — underbara ord - 94
N:o 241. Alltid salig, om ej alltid glad - 94
N:o 85. Gud ske lof! Han är uppstånden - 95
N:o 86. Skåden, helgon, hvilket under - 96
N:o 87. Lof och pris ske dig, o Jesus - 97
N:o 88. Solen strålar skön och klar - 98
N:o 89. Till härlighetens land igen - 98, 99
N:o 90. Jublen, I himlar - 99
N:o 91. Se, upp i höjden far - 100
N:o 92 se 12. - 101
N:o 93. Kom, helge ande, till mig in - 101
N:o 94. Helige ande, Sanningens ande - 102, 103
N:o 95. Helge ande, ljus af ljus - 103
N:o 96 se 36. - 103
N:o 97. Helge ande, du, som är - 104
N:o 98. Kom, helge ande, du, som tände - 105
N:o 361. Gud sina barn med vishet leder - 105
N:o 99. O helge ande, sanner Gud - 106
N:o 530. O Gud, som oss din fadersfamn - 106
N:o 540. Ännu en gång vi samlas här - 107
N:o 550. O Jesus Krist, dig till oss vänd - 107
N:o 561. Här samlas vi omkring ditt ord - 107
N:o 611. Hvarhelst ditt folk församladt är - 107
N:o 100 se 15. - 108
N:o 101. Helge ande, Herre kär - 108
N:o 102. O Herre, låt din andes vindar blåsa - 108, 109
N:o 317. O, fröjden er däraf - 109
N:o 103. Kom, helge ande, dufva ren - 110
N:o 460. En liten tid, o ljufva hopp! - 110
N:o 104. Se, Herrens ord är rent och klart - 111
N:o 105. Hvad är den kraft, hvad är den makt - 112
N:o 106. En dyr klenod, en klar och ren - 113
N:o 107. Hvad finns, som stadigt blifver - 114
N:o 653. Nu är en dag framliden - 114
N:o 108 se 67. - 115
N:o 109. Herren står vid hjärtats dörr - 115
N:o 110 se 62. - 116
N:o 111. Se, öppen står Guds fadersfamn! - 116, 117
N:o 127. Se, himlaporten öppen står - 117
N:o 112. Hör, syndare, ack, hör! - 118
N:o 113. Hvart går du, hvart går du? - 119
N:o 114. Dig Jesus kallar nu - 120
N:o 115. Har du intet rum för Jesus - 121
N:o 116. Öppet står Jesu förbarmande hjärta - 122, 123
N:o 117. Kära själ, som irrar fjärran - 124, 125
N:o 118. Hvem som helst Kan bli frälst - 125
N:o 119. Ack, har du ej vilja att blifva min brud? - 126, 127
N:o 173. Förlossning! Förlossning! - 127
N:o 120. Ack, hur trofast han älskar dig - 128
N:o 121. Jesus, full af kärlek, ropar - 129
N:o 183. Du är vägen, du allena - 129
N:o 122. Frälsningens budskap så nådefullt ljuder - 130
N:o 123. Än finns det rum - 131
N:o 124. Hör, hur det klappar! - 132
N:o 125. Kom; här är bröllopsfest - 133
N:o 126. Skynda till Jesus - 134, 135
N:o 127 se 111. - 135
N:o 128. En blick uti tron på det dyra Guds lamm - 136, 137
N:o 129. Kom hem, kom hem! - 137
N:o 130. »Hvar och en, som hör» - 138, 139
N:o 131. O, säg, hvart skyndar denna hop - 139
N:o 132. Se, nu är den ]jufliga tiden - 140
N:o 133. Döden är dödad, segern är vunnen - 141
N:o 134. Sorgsna hjärta, fatta tröst - 142, 143
N:o 135. Hör Jesu röst i dag - 143
N:o 136. Kommen, alla I elända - 144
N:o 552. Herre, se din lilla skara - 144
N:o 137 se 30. - 145
N:o 138. Se, en vän står vid din dörr - 145
N:o 139. Du, som uti världen - 146
N:o 140. Flyg som en fågel till bergen - 147
N:o 141. Vi brutit upp från syndens land - 148, 149
N:o 149. Vi skynda hem till paradis - 149
N:o 255. Nu är jag frälst, mitt val är gjordt - 149
N:o 142. Herren Gud har oss lofvat - 150
N:o 143. Hör Jesu Kristi milda röst - 151
N:o 144. Hör, o själ, du, som går I de syndares spår - 152
N:o 145. Det gifs en tid för andra tider - 153
N:o 232. Jag nu den säkra grunden funnit - 153
N:o 146. Våga dig Dristelig - 154
N:o 147. O syndare, dröj ej - 155
N:o 148. Du barn utaf tiden - 155
N:o 148 se 147. - 156
N:o 149 se 141. - 156
N:o 150. Du arma barn, som irrar - 156
N:o 576. Stå upp, stå upp för Jesus - 157
N:o 594. Re'n bådar morgonstjärnan - 157
N:o 598. Från Lapplands fjäll och sjöar - 157
N:o 151. Se, Herren bjuder evigt lif åt dig - 158
N:o 284. Din Gud är när — var trygg - 159
N:o 449. En morgon utan synd jag vakna får - 159
N:o 152 se 16. - 160
N:o 153. Ingen hinner fram till den eviga ron - 160, 161
N:o 154. Ack, hör, min själ - 161
N:o 155. Hvar är ditt hjärtas skatt, min vän? - 162
N:o 156. O, låt basunens ljud - 162, 163
N:o 157. Fly till Jesu öppna armar - 164
N:o 158. Hör, du ängsliga, trötta själ - 165
N:o 159 se 56. - 166
N:o 160. Se på Jesus just i dag - 166
N:o 161 se 31. - 167
N:o 162. Hvart flyr jag för Gud - 167
N:o 163. För dig min nöd jag klagar - 168
N:o 164 se 31. - 168
N:o 165. Glöm ej mig, o Herre Jesus - 169
N:o 166 se sidan 174 - 170
N:o 167. Jesus, du, som blodet har gjutit - 170, 171
N:o 168. Jag har hört om hur Herren Jesus - 172, 173
N:o 166. Det finns ett ord, för mig så kärt - 174
N:o 167 se sid. 170 - 174
N:o 168 se sid. 172 - 174
N:o 169. Till dig allena, Jesus Krist - 175
N:o 170. Bekymrade barn, hvarför ängslas din själ? - 176
N:o 171. Jag bär min synd till Jesus - 177
N:o 172. Klippa, du, som brast för mig - 178
N:o 300. Herre, skall på stormigt haf - 179
N:o 545. »Tills han kommer!» - 179
N:o 173 se 119. - 179
N:o 174. Ring i himlens klockor! - 180
N:o 175. Den store läkaren är här - 181
N:o 176. Jag behöfver dig, o Jesus - 182, 183
N:o 202. O, jag vet ett ord, som klingar - 183
N:o 408. Herre, när det kring mig skymmer - 183
N:o 177. Visst eländig jag är - 184
N:o 347. O, hvad sällhet det är - 185
N:o 379. O du sälla Guds barn - 185
N:o 514. Jag vill sjunga en sång om det härliga land - 185
N:o 178. Till ditt kors, min frälsare - 186
N:o 179. Ack, hvar kan jag hälsa få? - 187
N:o 180. Emedan blodet räcker till - 188
N:o 256. Farväl, farväl, mitt onda jag! - 188
N:o 181. Jesus gläds att böja ned sitt öra - 189
N:o 182. I Jesus finns frälsning för syndare alla - 190
N:o 183 se 121. - 190
N:o 184. Hvar finner den jagade dufvan ett bo - 191
N:o 185. Det står Guds son är död - 192
N:o 231. Stor sak i annat allt - 192
N:o 186. Alla tvifvel bär till Jesus - 193
N:o 187. Jag vet en källa underbar - 194, 195
N:o 188 se 13. - 195
N:o 189. Det är saligt på Jesus få tro - 196, 197
N:o 473. Till den staden med gator af guld - 197
N:o 190. Jag är ett fattigt nådehjon. - 198, 199
N:o 191. Kristus är min, hans blod för mig runnit - 199
N:o 192. O du, som huldrikt sökte mig - 200, 201
N:o 427. O, kunde jag med himmelskt ljud - 201
N:o 193. O Jesus kär, min frälserman - 202
N:o 194. Jesus är min vän den bäste - 203
N:o 195. Jesus allt mitt goda är - 204
N:o 196. Jesus är mitt lif och hälsa - 205
N:o 197. Jag gaf mitt lif i döden - 206
N:o 198. Har du smakat faderas nåd? - 207
N:o 199. O Jesus, hur ljuft är ditt namn! - 208
N:o 200. Än en gång, än en gång - 208, 209
N:o 201. Glad i mitt sinn', sjunga jag vill - 210
N:o 202 se 176. - 210
N:o 203. Fröjdebud, fröjdebud - 211
N:o 204. Jesus vill jag ägna sången - 212
N:o 336. För mig till den höga klippa - 213
N:o 414. Öfver bergen, bortom hafven - 213
N:o 487. Från den silfverklara vågen - 213
N:o 205 se 30. - 214
N:o 206. Jag har en frälsare så god - 214
N:o 207. Pris vare Gud i himlens höjd! - 215
N:o 208. O sällhet stor, som Herren ger - 216
N:o 209. Nu är jag nöjd och glader - 217
N:o 210. Jag är så nöjd, jag är så glad - 218
N:o 272. O, att min lefnad kunde bli - 218
N:o 211. Det är så godt att älsa Gud - 219
N:o 212. Nu är jag lycklig i alla skiften - 220
N:o 309. O du, som suckar med ängsligt hjärta - 221
N:o 320. Du vandringsman uti främlingslandet - 221
N:o 535. O Herre Jesus, i dag vi samlats - 221
N:o 213. Min Gud, när jag betänker - 222
N:o 214. Så haf nu, själ, ett muntert sinne - 223
N:o 215 se 46. - 224
N:o 216. Jag står på bruderätten min - 224
N:o 217. Upp, min själ, att Herren prisa! - 225
N:o 286. Framåt, hemåt, pilgrimsskara - 225
N:o 218. Vak upp, min själ! Med fröjdeljud - 226
N:o 219 se 6. - 226
N:o 220. Kom, broder, stäm din tunga - 226, 227
Sidor ... - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289
N:o 294. Jag har Gud, och jag har nog - 294
N:o 295. Jesu kära brud - 295
N:o 296. När dig sog och nöd förfära - 296, 297
N:o 439. Sjungen, syskon, under vägen - 297
N:o 297 se 11. - 297
Sidor ... - 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395
N:o 424. Brist ut, min själ, i lofsångs ljud - 396, 397
N:o 425. Sjung en liten sång! - 398, 399
N:o 676. Hvilken härlig syn - 399
N:o 426. Allt folk, som uppå jorden bor - 400
N:o 427 se 192. - 400
N:o 428. Hör, hur lofsångstoner skalla - 400, 401
N:o 429. Stå upp, du frälsta barnaskara! - 402, 403
N:o 692. O, tänk, när bojan ligger krossad - 403
N:o 430. Hur än min lefnad växla må - 404
N:o 431. Stäm in med dem, som prisa Gud - 404, 405
N:o 486. Hur strålar ej den skaran där! - 405
N:o 432. Hvar dag jag vill lofsjunga dig - 406
N:o 433. Milde Herre Jesus - 406, 407
N:o 599. Hvarje knä skall böjas - 407
N:o 434 Lofva vill jag Herran, herran - 408
N:o 435 se 421. - 408
N:o 436 se 391. - 408
N:o 437 se 320. - 408
N:o 438 Min själ, upp att lofsjunga Herren! - 408, 409
N:o 439 se 296. - 409
N:o 440 se 370. - 409
N:o 441 se 353. - 409
N:o 442. Salig, salig den, som kände - 410
N:o 443. Allestädes Jesu minne - 410, 411
N:o 444. Eviga fröjder - 411
N:o 445. I himmelen, i himmelen - 412
Sidor ... - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
N:o 465. Himlen är mitt hem, dit jag ilar glad - 432, 433
Sidor ... - 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515
N:o 564 se 46. - 516
N:o 565. Kom, huldaste förbarmare - 516
N:o 597. Din spira, Jesus, sträckes ut - 516, 517
N:o 609. Se, huru godt och ljufligt är - 517
N:o 683. O store Gud, hvad mäktig syn - 517
N:o 566 se 537. - 517
N:o 567 se 328. - 517
N:o 568 se 519. - 517
Sidor... - 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527
N:o 584 se 388. - 528
N:o 585. Hvi stån i där så tröge. Se äfven N:o 150. - 528
N:o 586. Framåt, vapenbröder, Till det helga krig - 528, 529
N:o 659. Se, kring haf och länder - 529
Sidor... - 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579
N:o 664 se 328. - 580
N:o 665 se 302. - 580
N:o 666 se 233. - 580
N:o 667 se 555. - 580
N:o 668 se 638. - 580
N:o 669. I Jesu namn vi börja - 580, 581
N:o 670 se 607. - 581
N:o 671 se 627. - 581
N:o 672 se 640. - 581
N:o 673 se 6. - 581
N:o 674 se 62. - 581
N:o 675 se 2. - 581
N:o 676 se 425. - 581
N:o 677. »Jag kommer snart», har Jesus sagt - 582, 583
N:o 678 se sid. 584 - 583
N:o 679. Klockan slår, tiden går - 583
N:o 678. Gläd dig nu, du Herrens lilla barnaskara - 584, 585
N:o 679 se sid. 583 - 585
N:o 680. När han kommer för att samla - 586
N:o 681 se 8. - 587
N:o 682 se 19. - 587
N:o 683 se 565. - 587
N:o 684. Se, han kommer uti höjden - 587
Sidor... - 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601
N:o 703. Tackom och lofvom Herren! - 602, 603
INNEHÅLL - 604
REGISTER - 605, 606, 607, 608

Project Runeberg, Thu Feb 23 18:37:20 2006 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/smfsang/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free