- Project Runeberg - Nordic Authors /
Gustaf Hellström

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hellström, Gustaf (1882–1953), writer, journalist, Sweden.

Gustaf Erik Hellström växte upp i Kristianstad, där fadern, precis som "matematikern" i hans mest kända roman Snörmakare Lekholm får en idé,var sergeant och senare kamrer i kommunalförvaltningen.

Gustaf tog studenten i hemstaden år 1900 och kom sedan att studera litteratur i Lund, där han drogs in i kretsarna kring den socialdemokratiske journalisten och vetenskapsmannen Bengt Lidforss. Denne var darwinist, ateist, socialist, rasist, stor humanist och, framför allt, dåtidens störste prosastilist. Han har betytt mycket för Hellströms idéer och humoristiska stil, som också omfattar till exempel Frans G Bengtsson och Frank Heller.

Hellström räknas i vår litteraturhistoria till gruppen "tiotalister", och som berättare påminner han givetvis om de egentliga tiotalisterna som Nordström, Siwertz, Elin Wägner och Hjalmar Bergman. Men medvetet tog han mest intryck av Hjalmar Söderberg, som han står nära både idémässigt och berättartekniskt.

Hellström arbetade som utrikeskorrespondent för Dagens Nyheter i London, Paris och New York 1907-1920 och blev därigenom den mest internationellt inriktade av dåtidens svenska berättare.

Han debuterade som författare redan 1904 med novellsamlingen Ungkarlar. Av historiskt intresse är den självbiografiska romanserie som börjar med Dagdrömmar, 1921,vars miljö delvis är densamma som i Snörmakare Lekholm. Andra delen,En mycket ung man,1923,berättar om studentliv i Lund. Serien växte i ytterligare fem volymer till en tidskrönika över Sverige från sekelskifte till 30-tal och avslutades först året före Hellströms död.

Men det var Snörmakare Lekholm får en idé som 1927 blev hans genombrott. Boken gjorde honom till en av landets ledande författare. Detta är berättelsen om hur det är att komma sig upp i Sverige, det som förr kallades ståndscirkulation.

Hellström tillhörde de författare som tidigt och ivrigt engagerade sig mot nazismen. Hans officiella karriär kröntes med inval i Svenska Akademien 1942, stol 18 (se även Projekt Runebergs Tema Svenska Akademien), och ett flertal priser. Han blev redan i livstiden en klassiker.


Av Christer Burlin 1997

Links


Find other Nordic Authors named Hellström, others born in 1882 or deceased in 1953.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2023-12-08 16:53 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/hellgust.html

Valid HTML 4.0!