- Project Runeberg -  Dansk biografisk Lexikon /
II. Bind. Beccau - Brandis

(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Titel og indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

DANSK
BIOGRAFISK LEXIKON
,

tillige omfattende
Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Udgivet
af
C. F. Bricka.

II. BIND
Beccau - Brandis

Kjøbenhavn.
Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).
Græbes Bogtrykkeri.
1888.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är andra bandet av nitton. Se vårt förord till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og indhold - titelside
    

B


Beccau, Christian Ulrik, 1809-67, Forfatter - 1
Bech, jvfr. Beck - 1
Bech, August Villads, 1815-77, Godsejer - 1, 2
Bech, Bernhard Henrik, 1748-97, Skuespiller - 2
Bech, Ellen Kirstine, kaldet Eline, 1782-1857, Skuespillerinde - 2, 3
Bech, Frederik Julius, 1758-1822, Biskop - 3, 4, 5, 6
Bech, Herman, 1789-1842, Toldkammerdeputeret - 6
Bech, Joachim Vilhelm, 1770-1812, Præst - 6, 7
Bechgaard, Julius, f. 1843, Komponist - 7, 8
Bechmann, Hans Gram, 1759-1836, Præst - 8, 9
v. Bechtolsheim, Ludvig Frederik, 1736-1813, Officer - 9
Beck, jvfr. Bech - 9
Beck, Andreas Frederik, 1816-61, Theolog og Publicist - 10, 11
Beck, Christian Frederik, 1742-1813, Officer - 11, 12
Beck, Hans, 1752-1823, Officer - 12, 13
Beck, Hans Charles Johannes, f. 1817, Officer - 13, 14
Beck, Hans Johannes Christian, f. 1861, Danser - 14
Beck, Henrich Henrichsen, 1799-1863, Zoolog - 14, 15
Beck, Herman Julius, -1858, Gartner - 15
Beck, Johan Vilhelm, f. 1829, Præst - 16, 17, 18, 19
Beck, Jochum, -1572, af en sjællandsk Adelsslægt - 19
Beck, Jochum, o. 1602-82 - 19, 20
Beck, Lave, o. 1530-1607 - 20, 21
Beck, Lave, 1614-59, til Førslev og Herlufstrup i Sjælland - 21
Beck, Sivert, 1566-1623, ejede Førslev, Vibygaard og Taagerød i Sjælland - 21, 22
Beck, Sten, 1604-48 - 22
Becker, Gottfried, 1681-1750, Apotheker - 22
Becker, Gottfried, 1767-1845, Apotheker - 23
Becker, Jacob Gottfried, 1638-1707, Apotheker - 23, 24
Becker, Johan Gottfried, 1639-1711, Apotheker - 24
Becker, Johan Heinrich, 1715-61, Læge - 24, 25
Becker, Knud Ahasverus, 1681-1738, Godsejer - 25
Becker, Peter Willemoes, 1808-77, Prest og Historiker - 26, 27
Becker, Tyge Alexander, 1812-69, historisk og belletristisk Forfatter - 27, 28, 29, 30
Burman Becker, Johan Gottfried, 1802-80, historisk Samler - 30, 31
Beckman, Henrik, 1761 - 1830, Præst - 31, 32
Beeken, Hartmann, 1743-81, Billedhugger - 32
Beeken, Jens Lorentz, 1786-1841, Boghandler - 32, 33
Been, Hans, 1646-1708, Magister - 33
Beenfeldt, Christopher Poul, -1750, Officer - 33, 34
Beenfeldt, Frederik Ludvig Christian, 1741 - 1801, Godsejer - 34, 35
Beenfeldt, Herman Frederik, 1688-1761, Officer - 35, 36
Beenfeldt, Poul, 1610-76, Officer - 36, 37
Beengjærd, s. Berengaria - 37
Beermann, Friedrich Heinrich Andreas, f. 1814, Forstmand - 37, 38
Begtrup, Gregers Otto Bruun, 1769-1841, Landøkonom - 38, 39, 40
Behagen, Gysbert, Handelsmand, 1725-1783 - 40
Behr, Joachim Ehrenreich, -1768, Amtmand - 40
Behrend, Carl Jacob, 1803-46, Bogtrykker - 40, 41
Behrend, Peter Ludvig, 1825-83, Overretsassessor - 41, 42
Behrmann, Hans Heinrich, o. 1769-1836, Historiker - 42, 43
Beich, Laurits, -1729, Præst - 43
Beichmann, Waldemar Nicolai Bryggemann, 1783-1862, Officer - 43, 44
Bekker, Carl Henrik, 1834-87, Advokat, Politiker - 44
Beldenak, Jens, s. Andersen (I, 242) - 44
Below, Henrik, 1540-1606, var Ætling af en gammel meklenborgsk Adelsslægt - 44, 45, 46
Below, Marie, 1586-1651 - 46
Bendeke, Claus, 1763-1828, Overrets-Justitiarius - 46, 47
Bendix, Victor Emanuel, f. 1851, Komponist og Pianist - 47, 48
Bendixen, Jacob, 1774-1849, Regnelærer - 48
Bendixen, Jacob Friedrich Martini, 1805-79, Rektor - 48
Bendsen, Bende (Bendt), 1787-1875, frisisk Lingvist - 48, 49
Bendtsen, Bendt, 1763-1830, Rektor - 49, 50
Bendz, Carl Ludvig, 1797-1843, Officer og Mathematiker - 50, 51
Bendz, Henrik Carl Bang, 1806-82, Anatom - 51, 52, 53, 54, 55, 56
Bendz, Jacob Christian, 1802-58, Læge - 56, 57
Bendz, Vilhelm Ferdinand, 1804-32, Maler - 57, 58, 59
Benedicht, Laurens, -1573-, Bogtrykker - 59, 60
Benedict, -1086, uægte Søn af Svend Estridsen - 60
Benkestok, Thrond, -1558 - 60, 61
Benstrup, Knud Nielsen, -1742, Søofficer og Overfabrikmester - 61, 62
Bent (+ 1086), s. Benedict - 62
Bentley, Daniel Gottvald Reimer, 1786-1869, Borgmester - 63
Bentsen, Nicolai Julius, f. 1823, Læge - 63
Bentzen, Hans Georg, 1789-1857, Kancellideputeret - 63, 64
Bentzen, Lauritz Christian, 1803-81, Officer - 64, 65
Bentzien, Julius August, 1815-82, Gartner - 65, 66
Bentzon, Adrian Benjamin (Benoni), 1777-1827, Generalgouvernør - 66, 67
Bentzon, Frederikke Louise, 1702-45, Stifterinde af Estvadgaards Stiftelse - 67
Bentzon, Jens Winther, 1743-1823, Præst - 67, 68
Bentzon, Niels Ludvig Christian, 1780-1846, Præst - 69
Benzon, Alfred Nicolai, 1823-84, Apotheker - 69, 70
Benzon, Carl Ludvig Adolf, f. 1823, Overpræsident i Kjøbenhavn - 70, 71
Benzon, Carl Otto Valdemar, f. 1856, Forfatter - 71, 72
Benzon, Christian, 1718-1801, Godsejer - 72
Benzon, Frederik Vilhelm Casper, 1791-1832, Genealog - 72, 73
Benzon, Hans, 1657-1715, Godsejer - 73, 74
Benzon, Jacob, 1688-1775, Statholder i Norge - 74, 75
Benzon, Jens, 1767-1839, Amtmand - 75, 76
Benzon, Lars, 1687-1742, Deputeret i Søetatens Generalkommissariat - 76
Benzon, Lorents Jacob, 1740-99, Præst - 76, 77
Benzon, Niels, 1609-74, Læge - 77, 78
Benzon, Niels, 1646-1708, Generalprokurør - 78, 79, 80
Benzon, Niels, 1684-1709, Bogsamler - 80
Benzon, Peder, 1652-1701, Godsejer - 81
Benzon, Peter Ulrich Frederik, 1760-1840, Amtmand - 81
Benzon-Buchwald, Julius Peter Tamm, 1821-77, Nationaløkonom - 81, 82
Berckentin, Christian August Greve, 1694-1758, Statsminister - 82, 83, 84
Berendt, Nicolai, f. 1826, Pianist og Komponist - 84
Berengaria, -1221, Valdemar Sejrs anden Dronning - 84, 85
Berg, jvfr. Bergh - 85
Berg, Carl, f. 1812, Rektor - 85, 86
Berg, Christen, f. 1829, Politiker - 86, 87, 88, 89, 90
Berg, Claus, -1500-, Kunstner - 90, 91
Berg, Claus, 1546-1614, Kannik - 91, 92
Berg, Frants, o. 1500-91, Biskop - 92, 93
Berg, Gunner, 1764-1827, Præst - 93, 94
Berg, Jens Christian, 1775-1852, norsk Historiker og Jurist - 94, 95, 96
Berg, Jens Justesen, s. Bjerre - 96
Berg, Johannes Henrik, 1752-1821, Præst - 97
Berg, Magnus, 1666-1739, Billedskærer og Maler - 97, 98, 99
Berg, Peter Christian, 1808-58, Forfatter af mathematiske Lærebøger - 99, 100
Bergen, Arent Berntsen, s. Berntsen - 100
v. Bergen, Daniel, 1724-73, Landsdommer - 100
Bergendal, Jens Sørensen, 1650-1720, Digter - 100, 101
Bergenhammer, Peter, 1768-1825, Overlærer - 101
Berger, Christian Johan, 1724-89, Læge - 101, 102, 103, 104
v. Berger, Johan Erik, 1772-1833, Filosof - 104, 105, 106
v. Berger, Johan Just, 1723-91, Læge - 106, 107
v. Berger, Valentin, 1739-1813, Officer - 107
Berggreen, Andreas Peter, 1801-80, Komponist og musikalsk Forfatter - 107, 108, 109, 110, 111
Berggreen, Valdemar Frederik Andreas, f. 1833, Landinspektør og Kartograf - 111
Bergh, Christopher Anker, 1764-1825, norsk Generalavditør - 111, 112, 113
Bergh, Ludvig Sophus Rudolph, f. 1824, Læge og Zoolog - 113, 114, 115
Bergh, Rudolph Sophus, f. 1859, Zoolog - 115
Irgens-Bergh, s. Irgens - 115
Bergmann, Johanne Sophie, s. Knudsen - 115
Bergnehr, Vilhelmine Leocadie Theresia, s. Gerlach - 115
Bergsøe, Adolph Frederik, 1806-54, Statistiker - 115, 116
Bergsøe, Jørgen Vilhelm, f. 1835, Digter og Zoolog - 116, 117, 118, 119
Berildsen, Niels, -1547, Foged, Lensmand - 119
Berildsen, Peder, -1537, Provst - 119, 120
Bering, Jens Andersen, 1812-72, Lærer - 120
Bering, Vitus, 1617-75, Digter og Historieskriver - 120, 121, 122, 123
Bering, Vitus Jonassen, 1681-1741, Søfarer - 123, 124, 125, 126, 127
Beringskjold, Magnus, 1721-1804, Kammerherre, Godsejer og politisk Intrigant - 127, 128, 129, 130
Berkentin, s. Berckentin - 130
Berlin, Johan Daniel, 1711-87, Musiker - 130
Berling, Ernst Heinrich, 1708-50, Bogtrykker og Avisudgiver - 130, 131
Berling, Johan Carl Ernst, 1812-71, Hofembedsmand - 131, 132, 133
Bernardi, Bartolomeo, -1732, Musiker - 133, 134
Berner, Alexander, 1706-85, Rentekammerdeputeret - 134
Berner, Christian Frederig, 1773-1827, Kancellideputeret - 134, 135
Berner, Freund Jakob Gottlob, f. 1823, Theaterintendant - 135
Bernhard, -1025-, Biskop i Skaane - 135, 136
Bernhard, Hertug af Pløen, 1639-76, General - 136
Bernhoft, Anders Hansen, 1661-95, Præst - 136, 137
Berns, Albert Baltser, 1602-52, Kjøbmand - 137, 138
Bernstorff, Andreas, 1811-64, Officer - 138, 139
Bernstorff, Andreas Peter Greve, 1735-97, Statsminister - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
Bernstorff, Christian Giinther Greve, 1769-1835, Statsmand - 151, 152, 153, 154, 155
Bernstorff, Joachim Frederik Greve, 1771 - 1835, Statsmand - 155, 156
Bernstorff, Johan Hartvig Ernst Greve, 1712-72, Statsmand - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
Bernth, Johan Ludvig, 1724-1804, Rektor - 169, 170
Berntsen, Arent, 1610-80, topografisk-statistisk Forfatter - 170, 171
Berntsen, Klaus, f. 1844, Skolemand og Politiker - 171, 172
Berregaard, Frederik, 1724-57, Diplomat - 172
Berregaard, Henrik, 1783-1876, opvartende Kammerherre hos Kong Frederik VII - 172
Berregaard, Villum, 1717 - 69, Gehejmeraad - 173
Bertelsen, Catharine, s. Frydendahl - 173
Bertelsen, Iver, -1583, Klosterforstander - 173, 174
Bertelsen, Laurids, 1514-88, Biskop - 174
Bertelsen, Morten, + 1693, s. Barthold (I, 548) - 174
Berthold, -1307, Biskop - 174
v. Bertouch, Ernst Albrecht, 1745-1815, Amtmand og genealogisk Samler - 175
v. Bertouch, Georg, 1668-1743, Officer - 175, 176
Beseler, Karl Georg Christoph, f. 1809, Retslærd - 176
Beseler, Wilhelm Hartwig, 1806-84, slesvig-holstensk Politiker - 177, 178, 179
Besemacher, Peter, 1634-1709, Søofficer - 179, 180
Beske, s. Bjeske - 180
Betzonich, Georg Emil, f. 1829, Forfatter - 180
v. Beulwitz, Christoph Ernst, 1694-1757, Geheimeraad - 181
Beuvius, Polycarpus Chrysostomus, 1720-75, Officer - 181
Beyer, Absalon Pedersen, s. Pedersen - 181
Beyer, Jørgen, 1522-87, hertugelig Sekretær - 181, 182
Beyer, Seyer Mahling, 1741-1840, Præst - 182, 183
Beyer, Sille Henrikke Christine, 1803-61, Forfatterinde - 183
v. Bibow, Siegwert, 1639-77, Officer - 183, 184, 185
Bie, Jacob Christian, -1770-, Forfatter - 186, 187
Bie, Lorentz August, f. 1815, Officer - 187, 188
Biehl, Charlotte Dorothea, 1731-88, Skuespilforfatterinde og Oversætterinde - 188, 189
Bielefeldt, Carl Friederich, 1752-1825, Officer - 190, 191
Bielefeldt, Sigismund Jacob, 1711-76, Officer - 191
Bielefeldt, Viggo Emil, f. 1851, Sanger og Komponist - 191
Bielke, s. Bjelke - 191
Biellart, Johan Ludvig Maximilian, 1724-98, Officer - 191, 192
Bierfreund, Lorenz, f. 1817, Bankdirektør - 192, 193
Biering, s. Bjering - 193
Biermann, Conrad, s. Ehrenschild - 193
Biernatzki, Johann Christoph, 1795-1840, Præst, Forfatter - 193, 194
Bild, Evert, -1567, Rigsraad og Admiral - 194, 195
Bild, Niels, -1540, til Ravnholt, Rigsraad - 195, 196
Bild, Niels, 1553-1622 - 196
Bild, Niels Olufsen, -1300-, Drost - 196, 197, 198
Bild, Peder, - o. 1566, til Sonnerup - 198
Bild, Preben, 1536-1602, til Aggersborg, Lindholm og Lundegaard - 198
Bilde, s. Bille - 198
Bildsøe, Poul Matthias, 1710-77, Biskop - 199
Bildt, Daniel Knudsen, 1602-51, til Morland - 199, 200
Bille, Anders, o. 1475-1555, til Søholm - 200, 201, 202, 203, 204
Bille, Anders, 1578-1634, Rigsraad, til Rosendal - 204, 205
Bille, Anders, 1600-57, Rigsmarsk - 205, 206, 207, 208, 209, 210
Bille, Beate, 1526-1605 - 211
Bille, Bendix Lasson, 1723-84, Søofficer - 211
Bille, Bent, 1509-55 - 211, 212, 213
Bille, Birgitte, 1574-1639 - 213
Bille, Carl Ludvig, f. 1815, Maler - 213
Bille, Carl Steen Andersen, f. 1828, Publicist, Politiker, Amtmand - 214, 215, 216, 217, 218
Bille, Christian Høyer, 1799-1853, Diplomat - 218, 219, 220
Bille, Claus, o. 1490-1558, til Lyngsgaard, Raabelev, Vandaas, Allinde og flere Godser - 220, 221, 222, 223
Bille, Claus, 1560-1600 - 223
Bille, Daniel Ernst, 1711-90, Søofficer - 223
Bille, Elisabeth, 1572-1633 - 224
Bille, Eske, o. 1480-1552, Rigshofmester - 224, 225, 226, 227, 228
Bille, Eske, 1552-1619, til Ellinge og Ørtofte i Skaane samt Valden og Skedal i Halland - 228, 229
Bille, Frants, -1563, til Søholm - 229
Bille, Frantz Ernst, f. 1832, Officer, Diplomat - 229, 230
Bille, Gerhard Sievers, 1765-1816, Søofficer, Konsul, Gouvernør i Ostindien - 230, 231
Bille, Hans, o. 1470-1542, til Egede - 231
Bille, Hans Martin, 1732-88, Søofficer - 231
Bille, Henrik, 1709-89, s. Bille-Brahe - 232
Bille, Jens, 1531-75 - 232
Bille, Jørgen, -1601, til Ellinge og Valden - 232, 233
Bille, Jørgen, -1736, Stiftamtmand - 233, 234
Bille, Knud, -1555, til Kjærsgaard(...), Rigsraad - 234
Bille, Marqvard, 1568-1631 - 234
Bille, Michael Johannes Petronius, 1769-1845, Søofficer - 234, 235, 236
Bille, Mikkel, 1680-1756, Søofficer - 236, 237
Bille, Mogens, -1538, Rigsraad - 237
Bille, Oluf, -1602 - 237, 238
Bille, Ove, -1555, Biskop - 238, 239, 240
Bille, Peder, -1436, Ærkebiskop, s. Lykke - 240
Bille, Peder, o. 1517-80, til Svanholm og Øster Vallø - 240
Bille, Sophie, 1622-95 - 240, 241, 242
Bille, Steen, o. 1446-1519, Ridder og Rigsraad, til Søholm, Allinde og Lyngsgaard - 242
Bille, Steen, 1527-86 - 242, 243
Bille, Steen, 1565-1629 - 243, 244
Bille, Steen Andersen, 1624-98, Officer - 244, 245, 246
Bille, Steen Andersen, 1751-1833, Søofficer og Gehejme-Statsminister - 246, 247, 248, 249, 250, 251
Bille, Steen Andersen, 1781-1860, Diplomat - 251, 252, 253
Bille, Steen Andersen, 1797-1883, Søofficer - 253, 254, 255, 256, 257
Bille, Søren Adolph, 1775-1819, Søofficer - 257, 258, 259
Bille, Torbern, -1465, Rigsraad - 259
Bille, Torbern, -1552, udvalgt Ærkebiskop - 259, 260, 261
Bille-Brahe, Frants Preben Baron, 1824-82, Diplomat - 261
Bille-Brahe, Henrik, 1709-89, Stiftamtmand - 261, 262
Bille-Brahe, Henrik Greve, 1798-1875, Diplomat - 262, 263
Bille-Brahe, Johan Christian Baron, f. 1819, Stiftamtmand - 263
Bille-Brahe, Preben Greve, 1773-1857, Godsejer - 263, 264
Bilsted, Hans, 1774-1830, Kammeradvokat - 264
Binck, Jacob, o. 1490-o. 1568, Maler og Kobberstikker - 265
Bindesbøll, Jens, 1756-1830, Præst - 265, 266
Bindesbøll, Michael Gottlieb Birckner, 1800-56, Arkitekt - 266, 267, 268, 269
Bindesbøll, Severin Claudius Wilken, 1798-1871, Biskop - 269, 270, 271
Bing, Anders, 1525-89, Rigsraad - 271, 272
Bing, Jens, 1681-1751, Læge - 272
Bing, Jens Vilhelm, 1707-54, Læge - 272, 273
Bing, Just, 1718-65, Præst - 273, 274
Bing, Lars Hess, 1761-1819, Sorenskriver, Topograf - 274
Bing, Meyer Hermann, 1807-83, Handelsmand og Fabrikant - 274, 275, 276
Binzer, Carl Christian, 1812-61, Digter - 276
Binzer, Ludvig Jacob, 1746-1811, Officer - 276, 277, 278, 279
Birch, Andreas, 1716-63, Mineralog - 279, 280
Birch, Andreas, 1758-1829, Biskop - 280, 281, 282
Birch, Carl Christian Laurentius, 1753-1808, Præst - 282, 283
Birch, Christian, 1760-1829, Finansdeputeret - 283
Birch, David Seidelin, 1780-1854, Præst - 283, 284
Birch, Frederik Christian Carl, f. 1812, Rektor - 284, 285
Birch, Frederik Sneedorff, 1805-69, Forfatter - 285, 286, 287
Birch, Hans Jørgen, 1750-95, Præst - 287, 288
Birch, Poul Hansen, 1788-1863, Officer - 288, 289
Birch, Vilhelm Ludvig, 1817-71, Gouvernør - 289
Birchedahl, s. Birkedal - 289
Bircherod, Hans, 1663-1720, Professor - 289, 290
Bircherod, Jacob, 1693-1737, Landsdommer - 290, 291
Bircherod, Jacob Jensen, 1624-88, Professor - 291, 292
Bircherod, Jens, 1658-1708, Biskop - 292, 293, 294, 295, 296, 297
Bircherod, Jens, 1664-1720, Biskop - 297, 298
Bircherod, Jens Jensen, 1623-86, Professor - 298
Bircherod, Thomas Broder, 1661-1731, Professor - 298
Birckner, Michael Gottlieb, 1756-98, Præst - 300, 301, 302, 303, 304
Birger, -1519, Ærkebiskop, s. Gunnersen - 304
Birkedal, Schøller Parelius Vilhelm, f. 1809, Præst - 304, 305, 306, 307, 308
Bissen, Christian Gottlieb Vilhelm, f. 1836, Billedhugger - 308, 309, 310
Bissen, Herman Vilhelm, 1798-1868, Billedhugger - 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
Bissen, Rudolf, f. 1846, Landskabsmaler - 321, 322
Bisterfelt, Hans, -o. 1563 - 322
Bjarnarson, Páll, 1620-1706, Præst - 322, 323
Bjarnarson, Stephán, 1730-98, Mathematiker - 323
Bjarnason, Thorkell, f. 1839, Præst - 323, 324
Bielke, Christian, 1645-94, Søofficer - 324
Bielke, Christian Frederik Christian, 1670-1709, Officer - 324, 325
Bielke, Christoffer, 1654-1704, Officer - 325, 326, 327
Bielke, Henrik, 1615-83, Rigsadmiral - 327, 328, 329, 330
Bielke, Henrik Christoffer Frederik, 1739-89, Hofmarskal og Amtmand - 330, 331
Bielke, Holger Frederik Rudolf, 1810-55, Diplomat - 331, 332
Bielke, Jens, 1580-1659, Norges Riges Kansler - 332, 333, 334, 335, 336
Bielke, Jens Thillufsen, -1559, til Østraat - 336, 337
Bielke, Johan Rudolph, 1746-1813, Amtmand - 337, 338
Bielke, Jørgen, 1621-96, Officer - 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
Bielke, Jørgen, 1621-96, Officer - 345, 346
Bjering, jvfr. Bjerring - 346
Biering, Christian Gormsen, 1731-76, Forfatter - 347
Biering, Christian Henrik, 1729-1804, Præst - 347, 348
Biering, Johan Frederik, 1785-1867, Præst - 348, 349
Bjerre, Jens Justesen, 1610-84, Præst - 349
Bjerregaard, Hans, 1766-1860, Præst - 349, 350, 351
Bjerregaard, Hans Jensen, 1728-81, Bonde - 351
Bjerring, jvfr. Bjering - 351
Bjerring, Niels Christian, 1773-1840, Prokurator - 351, 352
Bjerring, Vilhelm Jakob, 1805-79, Sprogmand, Politiker - 352, 353, 354, 355
Bjerrum, Jannik Petersen, f. 1851, Læge - 355
Bjeske, Knud, 1576 - 1612, Professor - 355, 356
Bjug, s. Byg. - 356
Bjørn, -1049, Jarl - 356
Bjørn, - o. 1100, en uægte Søn af Svend Estridsen - 356
Bjørn Jærnside, -1134 - 356, 357
Bjørn, Andreas, -1750, Handelsmand - 357, 358
Bjørn, Bjørn Andersen, -1502-, til Stenalt - 358
Bjørn, Bjørn Andersen, 1532-83, Rigsraad - 358, 359
Bjørn, Bjørn Olufsen, -1400-, Rigsraad - 359, 360
Bjørn, Hans Outzen, 1777-1843, Forfatter af mathematiske Lærebøger - 360, 361
Bjørn, Jacob, 1561-96 - 361, 362
Bjørn, Johan Bjørnsen, -1534? Ridder, til Nielstrup i Fyn - 362
Bjørn, Johan Christian, 1820-85, Garver - 362, 363
Bjørn, Johan Olufsen, -1400-, Rigsraad - 363
Bjørn, Jørgen (Hermansen), 1652-1704, Søofficer - 364
Bjørn, Marie Christiane, 1763 - 1837, Danserinde - 364, 365
Bjørn, Matthias, -1676, Tolder, «Admiral» - 365
Bjørn, Ole, 1648- , Præst - 365, 366
Bjørn, Oluf Bjørnsen, -1381 - 366
Bjørnbak, Lars, 1824-78, Skolelærer og Politiker - 366, 367
Bjørnsee, Otto Jonas, 1682-1760, Officer - 367
Bjørnsen, Bertel, 1749-1820, Borgmester - 368
Bjørnsen, Louise Cathrine Elisabeth, f. 1824, Forfatterinde - 368, 369
Bjørnsen, Poul, 1620-1706, s. Bjarnarson (ovfr. S. 322) - 369
Bjørnsen, (Poul) Jørgen, 1596 - 1680, Søofficer - 369
Bjørnsen, Sophus Magnus, 1790-1857, Forstmand - 369, 370
Bjørnsen, Stephan, 1730-98, s. Bjarnarson (ovfr. S. 323) - 370
Blach, Jørgen Mogensen, 1796-1866, Bonde og Politiker - 370
Blach, Oluf, 1694-1767, Handelsmand - 371
Blache, Christian Vigilius, f. 1838, Maler - 371
Blache, Hans Henrik, 1787-1871, Rektor - 372
Black, Hans, -1555, latinsk Digter - 372
Black, Niels, -1562, Rektor og Kannik - 372, 373
Blaumüller, Theobald Edvard Julius, f. 1851, Præst og Forfatter - 373
Blaunfeldt, Maximilianus Franciscus, 1799-l88o, Jurist og Politiker - 373, 374
Blechingberg, Erik Daniel Georg, f. 1834, Generalskattedirektør - 374, 375
Blechingberg, Otto Carl, 1800 - 63, Generalfiskal og Kammeradvokat - 375
Blicher, Diderik Nicolai, 1746-1805, Præst - 376
Blicher, Niels, 1748-1839, Præst - 376, 377
Blicher, Niels Gudme, 1755-1832, Præst - 377, 378
Blicher, Peder, 1683-1746, Præst - 378
Blicher, Steen Steensen, 1782-1848, Digter - 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391
Blick, Mikkel, -o. 1540 - 391, 392
Blix, Steen Christensen, o. 1670 - 1722, Officer - 392, 393
Blixen-Finecke, Carl Frederik Axel Bror Baron, 1822-73, Politiker - 393, 394, 395, 396, 397, 398
Blixencrone, Hans, 1661-1730, Justitiarius i Overhofretten - 398, 399
Bloch, Carl Heinrich, f. 1834, Maler - 399, 400, 401, 402, 403, 404
Bloch, Emil, f. 1836, Kunsthistoriker - 404
Bloch, Jens, 1761-1830, Biskop - 404, 405, 406
Bloch, Jørgen Carstens, 1717-73, Biskop - 406, 407, 408
Bloch, Matthias, 1682-1729, Præst - 408
Bloch, Niels Hofman Sevel, 1761-1829, Forfatter - 408, 409
Bloch, Oscar Thorvald, f. 1847, Læge - 409, 410
Bloch, Otto Diderik, 1766-1831, Filolog - 410, 411
Bloch, Søren, 1696-1753, Præst - 411, 412, 413
Bloch, Søren Nicolaus Johan, 1772-1862, Rektor - 413, 414
Bloch, Tønne, 1733-1803, Biskop - 415
Bloch, Valdemar Antonius, f. 1826, Rektor - 415, 416
Bloch, William Edvard, f. 1845, Forfatter og Sceneinstruktør - 416
Bloch-Suhr, s. Suhr - 416
Blom, Emanuel, 1747-1826, Stiftamtmand - 416, 417
Blom, Gustav Vilhelm, 1826-50, Officer - 417
Blom, Hans Jørgen, 1792-1864, Officer og Militærforfatter - 418, 419, 420
Blom, Jean Carl, f. 1827, Officer - 420, 421
Blom, Julius Andreas, f. 1815, Tømmermester - 421, 422
Blom, Otto Emanuel, 1830-1903, Officer - 422
Blome, Adolf Frederik, 1798 - 1875, Diplomat, Politiker - 423, 424
Blome, Christoph, 1657-1729, Gehejmeraad - 424, 425
Blome, Hans, 1530-99, kongelig og hertugelig Raad - 425, 426
Blome, Henrik, 1616-76, til Farve, Hagen og Neversdorf - 426, 427, 428
Blome, Henrik, 1685-1736, Gehejmeraad - 428
Blome, Otto, 1684-1738, Gehejmeraad - 428
Blome, Otto, 1735-1803, Diplomat - 428, 429, 430
Blome, Otto Greve, 1770-1849, Diplomat - 430, 431
Blome, Otto Greve, 1795-1884 - 431, 432
Blome, Wulf, 1651-1735, Gehejmeraad - 432
Blome, Wulf, 1728-84, Gehejmeraad - 432
Bluhme, Christian Albrecht, 1794-1866, Minister - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439
Bluhme, Christopher, 1708-82, Hofpræst - 440
Bluhme, Johannes Bartholomæus, 1681-1753, Hofpræst - 440, 441, 442, 443
Blume, Adser Hansen, 1804-76, Præst - 443, 444
Blume, Peter Emil, f. 1835, Præst - 444
Blunck, Ditlev Conrad, 1799-1853, Maler - 444, 445
v. Blücher, Carl Leopold, 1742-1804, Officer - 445, 446
v. Blücher, Ernst Christopher, 1714-1800, Officer - 446
v. Blücher, Frederik Emanuel, 1806-71, Officer - 446, 447
v. Blücher, Gottfried Carl Wilhelm Gottlob, 1762-1814, Officer - 447
v. Blücher, Gustav Gotthard, 1737-1808, Amtmand - 447, 448
Blücher-Altona, Conrad Daniel Greve, 1764-1845, Overpræsident i Altona - 448, 449
Blüting, Joachim, -1625-, Jurist - 449, 450
Blædel, Nicolai Gottlieb, 1816-79, Præst - 450, 451, 452
Bo, -1262-, Abbed i Øm - 452, 453
Bo, -1424, Biskop i Aarhus - 453
Boas, Johan Erik Vesti, f. 1855, Zoolog - 453, 454
Bock, Johan Christian August, 1813-79, Læge - 454, 455
Bockelmann, se Bokelmann - 455
Bockenhoffer, Johan Philip, -1697, Bogtrykker og Avisudgiver - 455
Bockholt, se Bokholt - 456
Bodendick, Johan Christian, 1735-1818, kongelig Livkirurg - 456
Bodenhoff, Andreas, 1723-94, Handelsmand - 456, 457
Bodenhoff, Hans Carl, 1791-1849, Søofficer - 457, 458
Bodil, -1103, Dronning - 458
Bodilsen, Peder, -o. 1142 - 458
Boeck, Peter Christian Bianco, 1812-76, Officer - 458, 459
Boel (Bohl, v. Bohlen), Styring, -1618 - 459, 460
Boesen, August Vilhelm, 1812-57, Maler - 460
Boesen, Carl Wilhelm, 1809-67, Præst - 460, 461
Boesen, Jens Frederik, 1765-1839, Præst - 461
Boesen, Johannes, f. 1847, Landskabsmaler - 461
Boesen, Ludvig, 1733-88, Præst - 462
Boesen, Ulrik Sechmann, 1797-1867, Biskop - 462, 463, 464
Bogbinder, Ambrosius, -1536, Borgmester i Kjøbenhavn - 464, 465
Bogbinder, Hans Meissenheim, -o. 1515, Raadmand i Kjøbenhavn 1499-1502, Borgmester 1503-11 - 466
Bogbinder, Hans (Meissenheim), -o. 1564, Magister - 466, 467
Bohlmann, Georg Carl, f. 1838, Komponist - 467, 468
Bohn, Herman Jensen, 1672-1743, russisk General - 468, 469
Bohn, Poul, 1697-1759, Østerrigsk General - 469, 470
Bohr, Christian Friederich Gottfried, 1773-1832, Skolemand, Organist - 470, 471
Bohr, Christian Harald Laurits Peter Emil, f. 1855, Læge - 471
Bohr, Henrik Georg Christian, 1813-80, Skolemand - 471, 472
Boie, jvfr. Boye - 472
Boie, Jørgen, -1569, Provst, Hofpræst - 472, 473
Boiesen, se Bojesen - 473
de Bois-Clair, Caspar Antoine, -1693-, Hofprædikant og Kunstner - 473, 474
Boisen, jvfr. Boysen - 474
Boisen, Boie Frederik Outzen, 1793-1876, Præst - 474
Boisen, Carl Christian, 1804-66, Præst - 474, 475
Boisen, Frederik Engelhart, 1808-82, Præst - 475, 476, 477, 478
Bojsen, Frederik (kaldet Frede) Engelhart, f. 1841, Politiker - 478, 479, 480
Boisen, Lars Nannestad, 1803-75, Præst - 480
Bojsen, Lars Peter, f. 1838, Skolemand og Politiker - 482
Boisen, Peter Outzen, 1762-1831, Biskop - 482, 483, 484
Boisen, Peter Outzen, 1815-62, Asylbestyrer - 484, 485
Boisset, se Boysset - 485
Bojesen, Boe, 1769-1822, Læge - 485
Bojesen, Ernst Frederik Christian, 1803-64, Rektor - 486, 487
Bojesen, Maria Christine, f. 1807, Forfatterinde - 488
Bojesen, Robert Peel, 1841-76, Maler - 488
Bojsen, se Boisen - 488
Bokelmann, Peter, 1505-76, Præst - 489
Bokholt, Johannes, -1331, Biskop i Slesvig - 489
Boldig, Ernst Christian, 1647-1706, Præst - 489, 490
Bolten, Johan Adrian, 1742-1807, Præst - 490, 491
Bombelles, Adelaide (kaldet Ida) Caroline Johanne Grevinde, 1792-1857 - 491
Bonar, Jacob Peter, -1717, Officer - 492
Bonde, -1282, Biskop i Slesvig - 492, 493
Bonde, Christen Nielsen, + 1679, se Bundtz - 493
Bondesen, Ingvor Andreas Nicolaj, f. 1844, Forfatter - 493
Bondesen, Victor Christian Frederik, 1813-83, Læge - 493, 494
Bonnesen, Theodor Valdemar, f. 1837, Landvæsenskommissær - 494, 495
Bonnevie, Andreas, 1782-1833, Præst - 495
Bonnevie, Honoratus, 1726-1811, Læge - 495, 496
Bonnichsen, Bonche (ell. Bønniche), 1756-1813, Officer - 496
Bonnichsen, Bonche, 1805-48, Officer - 496, 497
Boomfeldt, Cornelius Mikkelsen, 1636-1704, Søofficer - 497
Borch, jvfr. Bork - 498
Borch, Anders, 1667-1733, Præst - 498
Borch, Anders Iversen, 1664-1709, Rektor - 498, 499
Borch, Caspar Abraham, 1746-1805, Professor - 499
Borch, Hans, 1730-78, Medlem af Kancellikollegiet - 499
Borch, Jørgen, 1767-1824, Præst - 499, 500
Borch, Martin, f. 1852, Arkitekt - 500
Borch, Oluf (ell. Ole), 1626-90, Professor - 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Borch, Peder Iversen, 1563-1627, Lektor - 508, 509
Borch, Rasmus, 1768-1846, Samler - 509
Borch, Simon Christian, f. 1847, Polytekniker - 509, 510
Borchard Gelbgiesser, -o. 1600-, Metalstøber - 510
Borchardsen, Hans, 1597-1643, Biskop - 510
Borchgrevinck, Melchior, -1632, Musiker - 510, 511
Borchsenius, Otto Frederik Christian William, f. 1844, Forfatter - 511, 512, 513
Borchsenius, Villads, 1739-78, Præst - 513
Bording, Anders Christensen, 1619-77, Digter - 513, 514, 515, 516, 517
Bording, Christen Lauridsen, 1578-1640, Læge - 517
Bording, Jacob, 1511-60, Professor, Livlæge - 518
Bording, Laurids, 1610-77, Lektor - 519
Borgaard, Albert, 1659-1751, Officer - 519, 520, 521, 522
Borgaard, Carl Peter, 1801-68, Forfatter og Oversætter - 522
Borgen, Bonaparte, 1798-1884, Rektor - 523
Borgen, Vilhelm August, 1801-84, Skolemand - 524
dal Borgo di Primo, Olinto, 1775-1856, Diplomat - 525
Borgsmed, Peder, - 1572, Præst, kaldes Ryanus - 525
Bork, Ole, 1772-1846, Præst - 526
Bornemann, Anker Vilhelm Frederik, 1763-1854, Justitiarius i Højesteret - 526, 527
Bornemann, Frederik Christian, 1810-61, Retslærd - 528, 529, 530, 531, 532, 533
Bornemann, Georg Bernhard, 1815-84, Generalavditør - 533
Bornemann, Henrik, 1646-1710, Biskop - 533, 534, 535, 536
Bornemann, Johan Adolph, 1643-98, Præst - 536
Bornemann, Johan Alfred, f. 1813, Theolog - 536
Bornemann, Kjeld Nicolai, 1735-96, Generalavditør - 537
Bornemann, Matthias Hastrup, 1776-1840, Retslærd - 538, 539, 540
Bornemann, Oluf, 1683-1747, Biskop - 540, 541
Bornemann, Philip Julius, 1599-1652, Kancellisekretær - 541
Bornemann, Philip Julius, 1680-1740, Finansdeputeret - 541, 542
Bornemann, Vilhelm, 1731-1801, Generalavditør - 542
Bornholm, Jørgen Mortensen, ? 1587, s. Borringholm - 542
Borre, Peter, 1720-89, Handelsmand - 542
Borri, Francesco Giuseppe, 1625-95, Alkemist - 543, 544, 545
Borring, Laurits Stephan, 1799-1884, Sproglærer - 545, 546
Borringholm, Jørgen Mortensen, -1587, Biskop - 546
Borup, Ludvig Christian, f. 1836, Borgmester i Kjøbenhavn, juridisk Forfatter - 546, 547
Borup, Morten, 1526, s. Børup - 547
Bosen, Oluf, 1583-1646, Biskop - 547
de Boshouwer, Marchelis, -1619 - 547, 548
Boson, Poul Rasmussen, 1700-86, Højesteretsassessor - 548, 549
Bost, Tyge, -1250- - 549
Both, Ludvig Frederik, 1823-87, topografisk Forfatter - 549, 550
Bothilde, -1103, s. Bodil - 550
Bothmar, Hans Caspar Greve, 1727-87, Overpræsident i Kiel - 550
Botsac, Barthold, 1649-1709, Præst - 550, 551
Bourignon, Antoinette, 1616-80, religiøs Sværmerske - 551, 552
Bourke, Edmund Greve, 1761-1821, Diplomat - 552, 553
Bournonville, Antoine, 1760-1843, Danser og Balletmester - 553, 554, 555
Bournonville, Antoine Auguste, 1805-79, Balletmester og Balletkomponist - 555, 556, 557, 558, 559, 560
Bournonville, Charlotte Helene Frederikke, f. 1832, Skuespillerinde og Sangerinde - 560
Bournonville, Mariane, 1768-97, Danserinde og Skuespillerinde - 560
Boye, jvfr. Boie - 561
Boye, Adolph Engelbert, 1784-1851, Forfatter - 561, 562, 563, 564, 565
Boye, Caspar Johannes, 1791-1853, Præst og Digter - 565, 566, 567, 568, 569
Boye, Birgitte Cathrine, 1742-1824, Digterinde - 569, 570
Boye, Claudius Julius, 1823-79, Læge - 570, 571
Boye, Engelbrecht, 1754-1839, Rektor - 572
Boye, Frederik, 1715-1759, Præst - 572, 573
Boye, Johannes, 1756-1830, Rektor og filosofisk Forfatter - 573, 574, 575
Boye, Peter Henrik, f. 1816, Forfatter - 575, 576
Boye, Vilhelm Christian, f. 1837, Arkæolog - 576
Boysen, jvfr. Boisen - 576
Boysen, Jasper, 1765-1818, Præst - 576, 577
Boysen, Nicolaus Theodor, 1797-1885, Præst - 577
de Boysset, Laurence, o. 1633-1728, Officer - 577
Braag, Laurentius Christian, f. 1827, Søofficer - 578, 579
Brabrand, Frederik, 1714-99, Landsdommer - 579
Brabrand, Johan Ludvig, -1804, Orientalist - 579, 580
Brabrand, Michael, -1793-, The- og Porcellænshandler - 580
Brachrogge, Hans, -1619-, Sanger - 580
v. Bracht, Christian (Frederik)Tønder, 1751-1821, Overrets-Justitiarius - 581
Brade, William, -1610-, Musiker - 581, 582
Bradt, Frederik Ludvig, 1747- , Kobberstikker - 582
Braem, Christian, 1683-1752, Præsident i Kjøbenhavn - 582, 583
Braem, Gotthardt (eller Gødert), 1649-1702, Overkrigskommissær - 583, 584
Braem, Gotthard! Albert, 1710-88, Præsident i Kjøbenhavn - 584
Braem, Gødert, 1601-55, Handelsmand - 584, 585
Braem, Johan, 1595-1646, Handelsmand - 585
Braem, Johan, 1648-1713, Biskop - 585, 586
Brahe, Axel, o. 1480-1551, til Krogholm og Vidskøfle, Ridder - 586, 587
Brahe, Axel, 1550-1616, til Elved, Rigsraad - 587, 588
Brahe, Henrik, -1587, til Vidskøfle, Rigsraad - 588, 589
Brahe, Jørgen, 1515-65, til Tostrup - 589, 590
Brahe, Jørgen, 1554-1601, til Tostrup og Gundestrup - 590, 591
Brahe, Jørgen, 1585-1661, til Hvedholm, Rigsraad - 591, 592, 593
Brahe, Karen, 1657-1736 - 593, 594
Brahe, Knud, 1555-1615 - 594, 595
Brahe, Lave, o. 1500-67, til Krogholm og Vidskøfle, Ridder og Rigsraad - 595, 596
Brahe, Niels, -1529, til Vandaas og Vidskøfle - 596, 597
Brahe, Otte, 1518-71, til Knudstrup, Rigsraad - 597, 598
Brahe, Otte, 1578-1651, til Næsbyholm - 598
Brahe, Otte, 1579-1611, til Elved - 598, 599
Brahe, Otte, 1582-1642, til Krogholm og Torbenfeldt - 599
Brahe, Preben, 1627-1708, Godsejer - 599, 600
Brahe, Preben, 1711-86, Godsejer - 600, 601
Brahe, Sophie, 1556-1643 - 601, 602
Brahe, Steen, 1547-1620, til Knudstrup, Rigsraad - 602, 603, 604, 605
Brahe, Steen, 1623-77 - 605, 606
Brahe, Susanne, 1700-60, s. Preben Brahe (ovfr. S. 600) - 606
Brahe, Tyge, -1523, til Tostrup i Skaane - 606
Brahe, Tyge, 1546-1601, Astronom - 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622
Brahe, Tyge, 1593-1640 - 622, 623
Braker, Hinrich, -1728, Præst - 623
Bramhelft, Christian Frederik, 1815-69, Officer - 623, 624
Bramhelft, Georg Theodor, f. 1823, Officer - 624, 625
Brammer, Gerhard Peter, 1801-84, Biskop - 625, 626, 627, 628, 629
Bramsen, Knud, -o. 1607, Præst - 629
Bramsen, Louis Ernst, 1819-86, Brandforsikringsdirektør - 630
Brand, Poul, 1654-87, Læge - 630, 631
Brandsen, Laurids, -1496, Provinsialvikar - 631
Brandes, Carl Edvard Cohen, f. 1847, Forfatter, Politiker - 632, 633, 634
Brandes, Ernst Immanuel Cohen, f. 1844, nationaløkonomisk Forfatter - 634
Brandes, Georg Morris Cohen, f. 1842, Æsthetiker og Litteraturhistoriker - 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641
Brandes, Ludvig Israel, f. 1821, Læge - 641
Brandis, Christian August, 1790-1867, Filosofihistoriker - 641, 642
Brandis, Joachim Dietrich, 1762-1845, Læge - 642, 643
Brandis, Juliane Henriette (Henny), 1819-74, Forfatterinde - 643, 644

Project Runeberg, Tue Dec 11 20:50:32 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/dbl/2/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free