- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band 13, årgång 1874

(1869-1885)
Titel och innehåll för band XIII | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

Illustrerad månadstidskrift,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Trettonde Bandet.

Stockholm.
Familj-Journalens Boktryckeri-Aktiebolag.
12 Stora Vattugatan 12.


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är årgång 1874 av Svenska Familj-Journalen. Varje band omfattar en årgång, med 12 nummer om vardera 32 sidor. Sidnumrerinen löper genom hela bandet, från 1 i januari till 384 i december.

Preface to the Electronic Edition

This is year 1874 of Svenska Familj-Journalen ("the Swedish family journal"). Each volume (year) has 12 issues of 32 pages each. Pagination runs through each volume, starting with 1 in January.

(1874) Vol. XIII, issue I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.


The above contents can be inspected in scanned images: i, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll för band XIII - i, iii, iv

Band XIII, 1874, N:o I
Det nya året - 1, 2
Nils Adolf Erik Nordenskiöld. Chef för svenska polarexpeditionerna 1864, 1868 och 1872-73. Oskar Th. Sandahl - 2, 3, 4, 5
Romerska bilder. VIlla Doria-Pamfili. D. - 5, 6
Runohällen. Täflingsskrift, som vunnit pris i Svenska Familj-Journalen. -th- - 6, 7, 8, 10
Något om växternas rotbildning. Bn. - 8, 10, 11
Tiondemötet. F. Barthelson - 9, 11
En marmorgrupp af Rafael. Emil v. Qvanten - 11, 12
En göteborgsvilla. Mauritz Rubenson - 12, 13, 14
Gas- och fotogénkök. Turdus Merula - 14, 15
Furuskogen. Anna A. - 15
Ungerska förhållanden. E-g. - 15, 16, 17, 18
Wasa-Monumentet på Stensö. J. R. - 17, 18
Från husslöjdernas område. I. Väfnader af aspträ. Carl Ahlborn - 19
Ripan. Gubben Noach - 20, 22
Parallel. E-h-d. - 22
Visby' ringmur. C. J. Bergman - 21, 22, 23
Bäcken och flickan. Emil v. Qvanten - 24, 25
En julafton. Teckning af Sylvia - 25, 26
Svante Horn och Lindbom. Berättelse af C. Georg Starbäck - 27, 28, 29
Serenad. Orden af P. D. A. Atterbom, musiken af Ivar Hallström - 30, 31
Pris-Logogryf - 32

Band XIII, 1874, N:o II
Den förste svensken. Täflingsskrift, som vunnit pris i Svenska Familj-Journalen. Sven Isbrä - 33, 34, 35, 36
Khiva och Ryssarne. Bn. - 36, 37, 38, 39
Utåt och inåt. C. P-t. - 39
Midsommarbjörken och julgranen. E. L. - 39, 40
Fåglar med tänder. P. C-e. - 40, 42
Biblioteket i Escurial. Emil v. Qvanten - 41, 42
Små taflor och berättelser ur svenska folklifvet. Af H. H-g. - 42, 43, 44
Laforsen. Gubben Noach - 45, 46
Universitetet i Helsingfors. q. - 44, 46, 47
Visby' ringmur. II. C. J. Bergman - 47, 48, 49, 50
Min flamma. Reinhold Winter - 50
Om djurens själslif - 50, 51, 52
Romerska bilder. På Navonatorget. c. - 52, 54
Vid Züricher-sjön. Bmn. - 53, 54, 55
Ett original. Fr- - 55
Gustave Doré. C. S. Hallbeck - 55, 56, 57, 58
Teckningar och drömmar. Af -a-g. - 59, 60
Svante Horn och Lindbom. Berättelse af C. Georg Starbäck (Forts. fr. föreg. häfte, sid. 29.) - 60, 61, 62, 63, 64
Logogryf. A-st. - 64
Bokstafsgåtor. Elof - 64
Rebus. Af Ernst Ljungh. - 64
Charad. F. v. W. - 64
Uttydning - 64

Band XIII, 1874, N:o III
Fröken Gustaviana. Karaktersbilder af Onkel Adam - 65, 66, 67
Ett jagtäfventyr i Nya Granada - 67, 68, 69
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXXVIII. Erik Gustaf Geijer. Rudolf Hjärne - 69, 70, 71
Höga norden. Pyramus - 71
Taormina. Bn. - 71, 72, 73
En skånsk medeltidsbyggnad. -mn. - 73
Teckningar och drömmar. Af -a -g. - 73, 74, 75, 76
Det nordligaste boningshus i verlden. A. E. N. - 76, 77, 78
Pile-Gustaf. Något om en skräddars hjerteqval. Teckning af Isidor Palm - 78, 79
Romerska bilder. Scener från gatan - 79, 80, 81
Visborgs slott. C. J. Bergman - 81, 82, 83
Nidingen. O*. - 83, 84, 85
Konstminne från sextonhundratalet. G. S. - 85, 86
Qvinnan i Ryssland - 86, 87, 89
Vid Isar och Seine. Peregrinus - 88, 89, 90, 91, 92
"Patriotiskt". Thorborg Vide - 93
Svante Horn och Lindbom. Berättelse af C. Georg Starbäck. (Forts. och slut fr. föreg. häfte, sid. 64.) - 93, 94, 95, 96
Logogryf. -gg- - 96
Rebus. Af Ernst Ljungh. - 96
Bokstafsgåtor - 96
Charad. F. v. W. - 96
Uttydningar - 96

Band XIII, 1874, N:o IV
Fröken Gustaviana. Karaktersbilder af Onkel Adam (Forts.) - 97, 98, 99
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXXIX. Olof von Dalin. Axel Krook - 101, 102, 103
Till kattens naturalhistoria - 100, 103, 104, 105
Öland och dess fornlemningar. Herm. Hofberg - 104, 105, 106
Vak upp! -h- - 107
Under emigrantfärden. Peregrinus - 107, 108
Slottet Penha - 108, 109, 110
Ett ostronskals hemligheter - 110, 111, 112
Steninge - 112, 113
En kejsardotters utstyrsel - 113, 114
Ett nutidens underverk. (Om Suezkanalen.) H. af Trolle - 114, 115, 116
Vallfärderna till Dschaggernat - 117, 118
Ett bättre land. (Fritt efter mrs Hemans.) Heribert - 118
Hammers museum. -rn. - 118, 119, 120, 121
Om kroppsöfningar i fria luften. Af Alex. Zanders - 121, 122
Bouppteckningen efter Thure. Fr- - 122
Hotellgrannarne. Teckning af Sylvia - 122, 123, 124, 125, 126, 127
Logogryf. A-st. - 127
Drömmeri. Karaktersstycke för Piano. J. H. Salberg - 128
Uttydningar - 128

Band XIII, 1874, N:o V
Fröken Gustaviana. Karaktersbilder af Onkel Adam (Forts.) - 129, 130, 131, 132
Angorageten - 132, 133
Meyerbeer. W. B. - 133, 134, 135, 136
"De tusen öarna". -mn. - 136
Kalmar domkyrka. J. R. - 137, 138, 139
Det är vår. Reinhold Winter - 139
Vid Hvita hafvet - 139, 140, 141
En åsnespark. Legend efter A. Daudet. - För Familj-Journalen af W. - 142, 143
Om kroppsöfningar i fria luften. Af Alex. Zanders (Forts. - 144, 145
Botaniska trädgården i Upsala. H. H-g. - 145, 146
Vill du hålla mig kär? Rbt Tolf - 146
Hammers museum. II. -rn. - 146, 147, 148
Stora hotellet i Jönköping. -e. - 149, 150
Burmeisterska huset i Visby. C. J. Bergman - 150, 151, 152
Små taflor och berättelser ur svenska folklifvet. Af H. H-g. (Forts.) - 153, 154, 155
Hotellgrannarne. Teckning af Sylvia (Forts. och slut från föreg. häfte, sid. 127.) - 155, 156, 157, 158, 159, 160
Strödda meddelanden - 160
En liten potatishistoria. C. J. L. - 160
Klämtning och ringning. J. M. - 160
Charad. Ol. Ersson - 160
Bokstafsgåta. K. X. - 160
Palindrom. Nargib - 160
Uttydning - 160

Band XIII, 1874, N:o VI
Fröken Gustaviana. Karaktersbilder af Onkel Adam. (Forts.) - 161, 162
Jordens forntid och framtid. Efter K. A. Zittel. I. - 162, 163, 164
Agaveträdet - 164
Ett fosterländskt Bildergalleri. XXXX. Fredric Henric af Chapman. Axel Krook - 165, 166, 167
Nordens sommar. Freja - 167
Sigtuna och Gamla Upsala. Af Herm. Hofberg - 167, 168, 169, 170, 171
En teckning efter naturen. Claës Joh. Ljungström - 171
Kungagrafvarna i Golkonda - 171, 172, 173
Drägter från Spezzia - 173, 174
En sydamerikansk amazon i svenska färger. L. - 173, 174, 175
Sankt Bernhardshunden - 176, 177
Beatrice Cenci. En italiensk brottmålshistoria från slutet af 1500-talet - 177, 178, 179
"Baran." Alfr. L. - 179, 180
Kanariefåglarna - 180, 181
Carl den elfte i Åhus prestgård. C. H. R. - 181, 182
Mjölnarens monolog. -m. - 182, 183
Tänkespråk ur Talmud - 183, 184, 185
En midsommarsdag. Skiss af Sylvia - 184, 185
Från kristendomens gryning i Sverige - 186
Signes minnesblad. Tecknade af Lilly - 186, 187, 188, 189, 190
Gossen och ringen. Oskar - 190
Irrskenet på heden. W. Th. Söderberg - 190, 191
Allmännyttigt - 192
Sätt att bevara aromen vid kaffebränning - 192
Smutsade, grumliga fönster - 192
Skydd mot mögel på matvaror - 192
Orangegula glasögon - 192
Enkelt medel att utrota råttor - 192
Det säkraste medlet att förvara frukt är - 192
Logogryf. Elgen - 192
Rebus. Af Ernst Ljungh. - 192
Bokstafsgåta. -l -d -n. - 192
Palindrom. Nargib - 192
Charad. Ol. Ersson - 192
Uttydningar - 192

Band XIII, 1874, N:o VII
Den påfliga bannlysningsbullan emot Luther. Ett blad ur den tyska reformationens historia. F. F. - 193, 194, 195, 196, 197, 198
Romerska bilder. Tabularium och Senatorspalatset - 198, 199, 200
Vallflickan. Reinhold Winter - 199
S:t Maria eller Vårfrukyrkan i Visby. C. J. Bergman - 199, 200, 201, 202, 203
En lejonjagt - 203, 204, 205, 206
Kung Jans port. J. R. - 204, 206, 207
Vägvisaren. (Sann händelse.) Fr- - 207
Eken - 196, 207, 208, 209, 210
Rättvisa åt åsnan, aktning för gåsen! (Om ordspråk) Renh. Carlén - 208, 209, 210, 211
Oberstein - 211, 212, 214
Ansgarii monument på Björkö. -g. - 213, 214, 215
Jordens forntid och framtid. Efter K. A. Zittel. II. - 215, 217
Förbi! a-B-c. - 216, 217
Signes minnesblad. Tecknade af Lilly (Forts. och slut fr. föreg. häfte, sid. 190.) - 218, 219, 220, 221, 222
Ett fiskläge i Skåne, skildradt af en student i bref till en kamrat under sommarferierna. Jakob - 222, 223, 224
Strödda meddelanden: Gestre köping - 224
Logogryf. -a. - 224
Uttydningar - 224

Band XIII, 1874, N:o VIII
Teckningar och drömmar. Af -a -g. Ett folk som förgåtts - 225, 226, 227
Klockringningen. Ballad. C. P-t. - 227
Skatan och ekorrarna - 228, 229
Ett fosterländskt Bildergalleri. XLI. Johan Henrik Kellgren. Axel Krook - 229, 230, 231, 233, 234
Hängbro mellan Newyork och Brooklyn - 232, 234
Lindholmen. -g. - 234, 235
Från Abyssinien - 235, 236, 237
Fransmannen Regnards resa i Sverige 1681 - 237, 238
Skogsbruden. Ett ungdomsminne. E. S-dt. - 238, 239
Hammers museum. III. -rn. - 239, 240, 242
En prairiebrand - 241, 242
Strengnäs och Tynnelsö. Anderson-Edenberg - 243, 244, 245, 246
Tvenne syskon. Sylvia - 246, 247, 248
Konung August den starkes ambassadris. Historisk skiss af Georg Hiltl. - 248, 249, 250, 251, 252, 253
Ett klockareprof. (Sann händelse.) -m. - 253
Herdinnan. A. W. - 253, 254, 255
Logogryf. Ol. Ersson - 256
Charader. O. E. - 256
Bokstafsgåta. -l -d -n. - 256
Uttydning - 256

Band XIII, 1874, N:o IX
Från Gustaf II Adolfs dagar. Anteckningar om lefnadssättet vid konungens hof, hans resor, familjeförhållanden m. m. Af J. M. (I. Åren 1611-1612.) - 257, 258, 259
Tycho Brahe - 260, 261, 262
I höstens dag. -lm- - 262
En utflygt från Hamburg till Helgoland. Teckning af Sylvia - 262, 263, 264, 266, 267
Från Abyssinien. II. - 265, 267, 268
Några af våra vanligaste kryddor. 1. Pepparn - 268
Lillans sista bädd. -ed- - 269, 270
En psykografhistoria. Thorborg Vide - 270, 271
På Oybin - 272, 273, 274, 276
"Hos madam Behm". Minnen från en småbarnsskola för trettio år sedan i staden Linde, upptecknade år 1874 af Bias - 275, 278
Grand Hôtel. T-n. - 277, 278, 279
Den förskjutnes klagan. J. O. - 279
Teckningar och drömmar. Af -a -g. Droppen - 279
Konung August den starkes ambassadris. Historisk skiss af Georg Hiltl. (Forts. och slut fr. föreg. häfte, sid. 253) - 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Huru bör man vattna fönsterväxter? - 286, 287
Gubben Måns. Fr- - 287
Allmännyttigt. Kaffebesparing. C. H. - 287
Sätt att länge förvara kött - 288
Rengöring af koppar-, messing-, tenn-, jern- och silfverkärl - 288
Logogryf. -a. - 288
Uttydningar - 288

Band XIII, 1874, N:o X
Från Gustaf II Adolfs dagar. Anteckningar om lefnadssättet vid konungens hof, hans resor, familjförhållanden m. m. Af J. M. (II. Åren 1613-1617.) - 289, 290, 291, 292
Romerska fornminnen i Trier - 292, 293
Spohr. W. B. - 293, 294
I sista ögonblicket. En tafla ifrån hafvet. Tecknad af H. af Trolle - 295, 296, 297, 298
Några af våra vanligaste kryddor. 2. Kryddneglikan - 297, 298, 299
Riseberga kloster. -g. - 299, 300, 302
England i Norge - 301, 302, 303
Den hemkomne verldsomseglaren. Oskar - 303, 304
Vaktelboet. Saga af W. - 304
Hammers museum. IV. -rn. - 305, 306
En utflygt från Hamburg till Helgoland. Teckning af Sylvia. (Forts. och slut fr. föreg. häfte, sid. 267.) - 306, 307, 308, 309, 310
Högklint. I närheten af Fridhem, söder om Visby. C. J. Bergman - 308, 309, 310, 311
Herr pastorn i klämma. Zéro - 312, 313
Studieresan. Romantisk skiss af Urdur - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319
Den gamla rönnen. Ireneus - 319, 320
Allmännyttigt - 320
Malt-bonbons - 320
Blommande reseda vintertiden - 320
Odling af murklor - 320
Charad. A-s-n. - 320
Bokstafsgåta. J. Ekman - 320
Rebus - 320
Palindrom. Ol. Ersson - 320
Uttydning - 320

Band XIII, 1874, N:o XI
Från Gustaf II Adolfs dagar. Anteckningar om lefnadssättet vid konungens hof, hans resor, familjförhållanden m. m. Af J. M. (III. Åren 1618-1620.) - 321, 322, 323
Förlorade paradis. Helmer - 323
Ett fosterländskt Bildergalleri. XLII. Carl Wilhelm Scheele. Axel Krook - 325, 326
Örnnästet - 324, 327
Amfiteatern i Syracusa - 327, 328, 329
Några af våra vanligaste kryddor. 3. Ingefäran - 329, 330
Bronze. Berättelse efter Ouida. - För Familj-Journalen af W. - 330
Linnés Hammarby. A. - 331, 332
Ett Christushufvud af Correggio - 333, 334, 335
Näsbo slott på Visingsö. Herm. Hofberg - 335, 336, 338
Barndomsvännen. Pyramus - 338
En arbetareförening såsom arrendator. E. L. - 338, 339
En sommardag i Napoli - 337, 339, 340, 341
Örebro slott. H. H-g. - 341, 342
Små byhistorier. Af Laurentius. 1. Ett klockareoriginal - 342, 343, 344
Humor i marmor - 345
Gammaldags folk. Teckning ur verkligheten af Anna A. - 345, 346, 347, 348, 349
Ödet. Othello - 349, 350
Kronouppbörden under "frihetstiden". Claës Joh. Ljungström - 350
Om lydnad. Ett ord till mödrar och uppfostrarinnor - 350
Jemtlandsflickans polska. Melodien upptecknad af Gubben Noach; orden af densamme - 351
Engelska Kanalens uppkomst - 352
Bokstafsgåta. W-n. - 352
Palindrom. Ol. Ersson - 352
Charad. Ol. Ersson - 352
Uttydning - 352

Band XIII, 1874, N:o XII
Sägner från Ifö. Af G. C. Witt - 353, 354, 355
Sonetter. Af Reinhold Winter - 355
Länderna vid Tschad - 355, 356, 358
Det är jul! - 357, 358
Rapphönsungens iakttagelser. Teckning ur skogslifvet efter Alphonse Daudet. - För Svenska Familj-Journalen af W. - 358, 359
Små byhistorier. Af Laurentius. 2. Gubben Glad - 359, 360, 361, 362
En sommardag i Napoli. Skiss af X. (Forts. och slut fr. föreg. häfte, sid. 341.) - 361, 362, 363
Julkärfven. B-r. - 363, 364
Röfvar Liljas håla. I närheten af Fridhem och Högklint, söder om Visby. C. J. Bergman - 364, 365, 366
Amerika ur emigrationssynpunkt. Hugo Nisbeth - 366, 367
Gastein - 367, 368
Carlslund. E. W. L. - 369
Utanför Sandhamns-skären. (En tafla ur Svenska flottans minnen.) Tecknad af H. af Trolle - 370, 371, 374
Jagtlifvet i Norge - 372, 374
Rundstycksknifven. (Efter Fritz Reuters plattyska "Dat Sösslingsmetz".) Larifari. - 374, 375
En färd på floden Mekong - 373, 375
Konsten att gå och stå. Estetiska betraktelser af en obekant - 375, 376
Syskonkärlek. E. - 376, 377
Ett lyckoskott. Skiss af Axel S-g. - 377, 378, 379, 380
Strödda meddelanden - 380
Rosornas land - 380
Ej lätt förtjent - 380
Uttydningar - 380


Project Runeberg, Mon Dec 10 22:43:45 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1874/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free