- Project Runeberg - Nordic Authors /
Viktor Rydberg

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Rydberg, Viktor (1828–1895), , writer, poet, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Read more about Viktor Rydberg in:


Abraham Viktor Rydberg was one of Sweden's most important authors in the 19th century. (August Strindberg categorized as belonging to the 20th century.)

There is a complete English translation of Viktor Rydberg's Undersökningar i Germanisk Mythologie, första delen, at: http://www.northvegr.org/lore/rydberg/.


Abraham Viktor Rydberg, född 18 dec 1828 i Jönköping, död 21 sept 1895 i Stockholm.

1845 elev vid Växjö gymnasium
1851 student i Lund
1855-1876 medarbetare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
1870-1872 riksdagsman för Göteborgs stad i Andra kammaren
1873 resa till Paris och Italien
1876- föreläsare i filosofiska och kulturhistoriska ämnen i Göteborg
1877 hedersdoktor i Uppsala och Lund
1877-1895 Ledamot av Svenska Akademien, stol 16.
1884-1889 professor i kulturhistoria vid Stockholms högskola
1889- professor i sköna konsternas teori och historia vid Stockholms högskol

Links

[Samlade] Skrifter

Viktor Rydberg's collected works (Skrifter) appeared in 14 volumes, starting in 1896, edited by Karl Warburg. This 14 volume collection then reappeared in many editions and printings.

Listed here are only volumes from
Skrifter, 14 vol., 1896-,
and not:
Valda skrifter, 1912-1913,
Skrifter, Jubileumsupplaga, 6 vol., 1928-
Skrifter, Folkupplaga, 7 vol., 1945-
Skrifter, red. Wizelius, 12 vol., 1945-1946

I. Dikter
3. uppl. 1899, 305 sidor
5. uppl. 1909, 308 sidor
7. uppl. 1911, 320 sidor
8. uppl. 1913, 320 sidor
9. uppl. 1914, 320 sidor
10. uppl. 1916, 320 sidor
11. uppl. 1917, 320 sidor
12. uppl. 1918, 320 sidor
13. uppl. 1919, 320 sidor
14. uppl. 1919, 313 sidor
15. uppl. 1920, 320 sidor (billighetsupplaga)
16. uppl. 1920, 320 sidor
19. uppl. 1925, 317 sidor
II. Faust och Fauststudier
3. uppl. 1897, 358 sidor
4. uppl. 1909, 363 sidor
5. uppl. 1915, 368 sidor
6. uppl. 1918, 371 sidor
7. uppl. 1919, 365 sidor
8. uppl. 1920, 371 sidor
10. uppl. 1925, 369 sidor
III. De vandrande djäknarne. Singoalla
Dessa båda titlar har varsin upplagebeteckning och pagineringsföljd, i ett och samma band.
??. resp 5. uppl. 1896, 150 + 174 sidor
5. uppl. resp 11. uppl. 1915, 161 + 189 sidor
6-7. resp ??. uppl. 1918, 161 + ??? sidor
?. resp 13. uppl. 1918, ??? + 189 sidor
?. resp 14-15. uppl. 1919, ??? + 189 sidor
?. resp 16. uppl. 1920, ??? + 189 sidor (billighetsupplaga)
?. resp 17. uppl. 1920, ??? + 189 sidor
8. resp 18. uppl. 1919, 158 + 185 sidor
9. resp ??. uppl. 1920, 161 + ??? sidor
11. resp 20. uppl. 1923-1925, 160 + 187 sidor
12. resp ??. uppl. 1927
IV. Fribytaren på Östersjön
4. uppl. 1896, 538 sidor
5. uppl. 1910, 539 sidor
6. uppl. 1912
7. uppl. 1915, 571 sidor
10. uppl. 1919, 566 sidor
11. uppl. 1920, 570 sidor
V. Den siste atenaren, bok 1
Ingår även som två volymer i "Valda skrifter" 1912-1913, vilka dock ej medräknas här
6. uppl. 1898, 298 sidor
9. uppl. 1914, 319 sidor
11. uppl. 1919, 318 sidor
13. uppl. 1919, 314 sidor
VI. Den siste atenaren, bok 2
6. uppl. 1898, 351 sidor
9. uppl. 1914, 382 sidor
13. uppl. 1919, 351 sidor
14. uppl. 1921, 382 sidor
VII. Vapensmeden. Hägringar från reformationstiden
2. uppl. 1896, 252 sidor
7. uppl. 1912, 252 sidor
9. uppl. 1916, 272 sidor
12. uppl. 1919, 270 sidor
14. uppl. 1920, 274 sidor
18. uppl. 1926, 274 sidor
VIII. Sägner, berättelser, skizzer
Innehåller: Romerska Sägner om Apostlarne Paulus och Petrus; Lille Viggs äfventyr på julafton; Barndomsminnen: Från barndomen, Pojkarne, Realisten Åbrandsson; Romanfragment: Benoni Strand, Stenmänniskan, Ur en klosterbroders dagbok; Resebref och reseminnen: Ströftåg i Paris, Blyertsteckningar från Rom, Drottning Kristina och de båda guldmakarne.
1. uppl. 1897, 318 sidor
2. uppl. 1907, 319 sidor
3. uppl. 1918, 339 sidor
4. uppl. 1919, 339 sidor
IX. Romerske kejsare i marmor samt andra uppsatser i konst
1. uppl. 1897, 399 sidor
6. uppl. 1907, 400 sidor
8. uppl. 1914, 430 sidor
9. uppl. 1918, 432 sidor
10. uppl. 1919, 432 sidor (billighetsupplaga)
11. uppl. 1919, 432 sidor
12. uppl. 1920, 431 sidor
13. uppl. 1922, 431 sidor
X. Bibelns lära om Kristus
1. uppl. 1897, 560 sidor
6. uppl. 1898, 562 sidor
7. uppl. 1904, 562 sidor
8. uppl. 1916, 607 sidor
9. uppl. 1918, 607 sidor
10. uppl. 1920, 603 sidor
11. uppl. 1920, 607 sidor
12. uppl. 1923, 603 sidor
XI. Medeltidens magi. Jehovatjänsten hos hebréerna före Babyloniska fångenskapen. Urpatriarkernas släkttavla i Genesis och tidräkningen hos "de sjuttio uttolkare"
1. uppl. 1896, 279 sidor
4. uppl. 1902, 279 sidor
5. uppl. 1917, 303 sidor
7. uppl. 1920, 301 sidor
XII. Fädernas gudasaga. Sibyllinerna och Völuspa. Astrologien och Merlin. Hjältesagan å rökstenen
2. uppl. 1898, 539 sidor
3. uppl. 1906, 590 sidor
5. uppl. 1917, 633 sidor
6. uppl. 1918, 633 sidor
7. uppl. 1921, 631 sidor
9. uppl. 1923, 631 sidor
XIII. Varia, 1. Filosofiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen
1. uppl. 1898, 381 sidor
ny uppl. 1910, 381 sidor (kan sakna upplagebeteckning)
3. uppl. 1918, 489 sidor
5. uppl. 1921, 488 sidor
6. uppl. 1924, 488 sidor
XIV. Varia, 2. Tal. Valda uppsatser och anföranden i kyrkliga, teologiska, politiska och strödda ämnen
1. uppl. 1899, 563 sidor
ny uppl. 1910, 563 sidor (kan sakna upplagebeteckning)
3. uppl. 1919, 532 sidor
5. uppl. 1921, 529 sidor

[Ej samlade] Skrifter

I följande sammanställning tas inte hänsyn till posthuma återutgåvor.

Vampyren, 1848
ur Jönköpingsbladet 7/3 - 15/7 1848
Fribytaren på Östersjön, 1857
397 sidor
2. uppl. 1866, 516 sidor
3. uppl. 1877, 429 sidor
Ingår i Skrifter, vol. IV, se ovan
Singoalla. En fantasi, 1858
Första gången meddelad i "Aurora", toalettkalender för 1858
3. uppl. 1876, 162 sidor
1894, 231 sidor, teckningar af Carl Larsson
5. uppl. 1897, 175 sidor
fransk översättning 1900 av Josef Fredbärj, 173 sidor
engelsk översättning 1903 av Axel Josephsson, illustrerad av Carl Larsson
Ingår i Skrifter, vol. III, se ovan
Har utgivits av Svenska Vitterhetssamfundet
Huru kan Sverige bevara sin själfständighet? 1859
Politisk artikelserie, utgiven i broschyrform
Den siste athenaren, 1859
426 sidor
2. uppl. 1866, 559 sidor
3. uppl. 1876, 2 vol., 532 sidor
4. uppl. 1880, 2 vol., 668 sidor
5. uppl. 1892, 2 vol., 639 sidor
Ingår i Skrifter, vol. V och VI, se ovan
Bibelns lära om Kristus, 1862
Debattinlägg, föranlett av ett föredrag om Kristi guddom, hållet 1862 i Göteborg av lektor N. V. Ljungberg
2. uppl. 1862, 135 + 56 sidor, tillökad med ett genmäle till "Wäktaren"
3. uppl. 1868, 290 sidor
4. uppl. 1880, 527 sidor, tillökad med de yttersta tingen
5. uppl. 1893, 461 sidor
Jehovatjensten hos hebreerna före babylon. fångensk., 1864
Ingick 1864 i C. S. Warburgs "Svensk månadsskrift", särskilt utgivet 1869
2. uppl. 1869, 65 sidor
Utgiven 1901 i Minneapolis, Minn. (Jahve-tjänsten hos ...)
Medeltidens magi
2. uppl 1865
Engelsk översättning The Magic of the Middle Ages, 1879 av Hjalmar Edgren (1840-1903)
Ingår i Skrifter, vol. XI, se ovan
Om menniskans förut-tillvaro samt genmäle till biskop Beckman, 1868
92 sidor
Om kyrka och presterskap, 1868
i tidskriften "Framtiden"
Urpatriarkernas slägttafla i Genesis och tideräkningen hos "De sjutio uttolkare", 1869
Meddelad först som föredrag i Göteborgs Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle 1869
1873, 63 sidor
Ingår i Skrifter, vol. XI, se ovan
Lille Viggs äventyr på julafton, 1874
20 sidor
1875, illustrerad av Jenny Nyström
fransk översättning 1876, La veille de noël du petit Vigg
2. uppl. 1878, 23 sidor, illustrerad av Jenny Nyström
3. uppl. 1895, 46 sidor, illustrerad av Ottilia Adelborg (1855-1936)
7. uppl. 1907, 24 sidor, illustrerad av Jenny Nyström
9. uppl. 1922, 24 sidor, illustrerad av Jenny Nyström
Ingår i Skrifter, vol. VIII, se ovan.
Romerska sägner. Om apostlarna Paulus och Petrus, 1874
79 sidor
2. uppl. 1884
skolupplaga 1897, 100 sidor, med förklaringar af E. Hildebrand
Ingår i Skrifter, vol. VIII, se ovan.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust, 1876
svensk översättning av Viktor Rydberg, 126 sidor
av Kreling illustrerad praktupplaga 1876
(Översättningen är fullständig enbart för första delen av Goethes Faust)
2. genomsedda uppl. 1878, 303 sidor
Ingår i Skrifter, vol. II, se ovan
Romerska dagar, 1877
166 sidor
2. tillökade oktav-uppl. 1892, 325 sidor
Tal öfver C. V. A. Strandberg, 1878
Inträdestal i Svenska akademin, ingår i Sv. akad. handlingar fr. 1796, 53:dje del.
Till läran om de yttersta tingen, 1880
171 sidor
(se även 4. uppl. av "Bibelns lära om Kristus", ovan)
Det forna Jönköping. Skiss, 1880
23 sidor, särtryck ur Svea, 1881
Sibyllinerna och Völuspå, 1881
uppsats införd i "Nordisk tidskrift"
L Baltzer, Hällristningar från Bohuslän, 1881-1908
Glyphes des rochers du Bohuslän (Suède), tecknade och utgifne af L. Baltzer ; med förord af Vict. Rydberg
Dikter, första samlingen, 1882
243 sidor
För upplagor, se under andra samlingen, nedan
Undersökningar i germansk mythologi, 2 vol., 1886-1889
Fädernas gudasaga, berättad för ungdomen, 1887
248 sidor
Verket bygger på ovan nämnda undersökningar
Ingår i Skrifter, vol. XII, se ovan
5. uppl. 1926, 248 sidor, illustrerad av John Bauer
J. A. Westerdahl, Fall o uppståndelse. Dunkla gåtor, 1887
32 sidor, med förord af Vikt. Rydberg
Birger Schöldström, Harposlag och svärdsklang. En sannsaga. Jemte ett urval af egnas och andras Petöfiöfversättningar, 1888
126 sidor, med förord af Viktor Rydberg
Konstens ursprung och utvecklingsläran. inträdesföredrag, 1889
14 sidor
Samuel Laing, Vår tids vetande och tänkande. En framställning af de förnämsta resultaten af den nyare forskningen inom tingens och andens värld i deras inbördes förhållande till hvarandra, 1890
Med 43 illustr. Öfv. af Pontus Dahlander o. Mauritz Boheman. Med en epilog af Viktor Rydberg
Axel Åkerblom, Dikter, 1890
51 sidor, med förord af Viktor Rydberg
Vapensmeden, 1891
384 sidor
Ingår i Skrifter, vol. VII, se ovan
Dikter, andra samlingen, 1891
159 sidor
2. uppl. 1896, 2 vol., 243 + 192 sidor
Om hjältesagan å Rökstenen, 1892
46 sidor
Ingår i KVHAA handl. 1893
Barndomspoesien. Dikt, 1893
Med teckn:r af Hildegard Z. 6 planscher
En underbar man: Leonardo da Vinci, 1893
16 sidor, ur en föreläsning i Stockholms högskola
Richard Wimmer, Hvad är sanning? Im Kampf um die Weltanschaung. Bekenntnisse eines Theologen, 1894
Med inledande afhandling om den mekan. världsteorien af Viktor Rydberg
Varia. Tankar och bilder, 1894-
Del 1, 347 sidor
Benjamin Kidd, Den sociala utvecklingen, 1895
bemyndigad öfvers. från engelska orig:s 12. uppl. af O.H. Dumrath. Med en inledande afhandling Den hvita rasens framtid af Viktor Rydberg
Om nakenhet och klädselsätt, 1895
45 sidor
broschyr skriven med anledning av O. Björcks väggmålningar i Operakällaren.
De vandrande djäknarne. Bondhistoria, 1896
151 sidor
Följetong 1856
Ingår i Skrifter, vol. III, se ovan
Bilder ur Goethes Faust, 1897
62 sidor
Grubblaren, 1900
3 sidor, 1 porträtt
Det sköna och dess lagar. Fjorton föreläsningar hållna vårterminen 1889, 1901
260 sidor
Filosofiska föreläsningar, 4 vol., 1900-1901
Kulturhistoriska föreläsningar, 6 vol., 1903-1906
Materialism och idealism, 1903
1 sida
Viktor Rydbergs brev, 3 vol., 1923-1926
i urval utg. av Emil Haverman

Find other Nordic Authors named Rydberg, others born in 1828 or deceased in 1895.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2020-09-24 16:05 (aronsson) << Previous Next >>
http://runeberg.org/authors/rydberg.html

Valid HTML 4.0!